👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản

Altsbit

Rank #342 Tập trung
  • Thành lập năm 2018
  • Thị trường có phí
  • Quốc gia: Italy
  • SimilarWeb (Lượt truy cập hàng tháng): 42.848
  • Alexa Rank: #293573
  • Người theo dõi trên Twitter: 228
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Altsbit
0 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối

Altsbit là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Italy. Có 0 đồng tiền ảo và 0 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Altsbit trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 0 ₿. Altsbit được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Altsbit tại https://altsbit.com/.

Địa chỉ
Rút tiền
https://altsbit.com/info/fees
Nạp tiền
-
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Altsbit
N/A
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
- - 0.5 - - /10
Tính thanh khoản -
Quy mô -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng /10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo 0 ₿
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa 0 ₿
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 5th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android