Tiền ảo: 5205
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 268.099.313.742 $ 2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 77.974.104.774 $
Ưu thế:
BTC 65,0%
ETH 8,63%
XRP 5,00%

AXNET

Rank #328 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên AXNET
0 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy

AXNET là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Estonia. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 Ƀ từ 0 tiền ảo và0 cặp giao dịch.AXNET được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch AXNET tại https://ax.net/.

Địa chỉ
Tallinn, Estonia
Phí
0.10%
Rút tiền
Varies
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
USD EUR
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)