Tiền ảo: 5877
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 226.314.529.693 $ 0,76%
Lưu lượng 24 giờ: 177.433.116.690 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,86%
XRP 5,63%

Bamboo Relay

Rank #81 Phân quyền
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Bamboo Relay
73 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
WETH (WETH)
186 $
184,6429301 DAI
1.26% 56.798 $ 14.220 $
13.478 $
72,601 WETH
84,30% Gần đây
2
Dai (DAI)
1 $
1,0050251256281406 USDC
0.24% 111.356 $ 43.885 $
1.471 $
1463,198 DAI
9,18% khoảng 1 giờ trước
3
WETH (WETH)
187 $
186,99077035496202 USDC
0.6% 143.588 $ 17.993 $
302 $
1,615 WETH
1,88% khoảng 2 giờ trước
4
Maker (MKR)
505 $
2,7073075 WETH
49.43% 0 $ 0 $
140 $
0,278 MKR
0,87% khoảng 2 giờ trước
5
WETH (WETH)
NaN $
185,1920156755 TUSD
1.09% 42.042 $ 25.399 $
0 $
0,330 WETH
0,00% Gần đây -
6
Modum (MOD)
0 $
0,0012 WETH
35.26% 566 $ 0 $
660 $
3000,000 MOD
khoảng 15 giờ trước
7
Livepeer (LPT)
4 $
0,0193666 WETH
15.79% 1.916 $ 0 $
376 $
104,532 LPT
khoảng 7 giờ trước
8
Basic Attention Token (BAT)
0 $
0,0011713454807511 WETH
7.91% 0 $ 33 $
186 $
854,719 BAT
khoảng 6 giờ trước
9
Kinguin Krowns (KRS)
0 $
0,00235 WETH
16.6% 834 $ 0 $
26 $
59,787 KRS
khoảng 8 giờ trước
10
ETHplode (ETHPLO)
0 $
0,000031169463 WETH
12.13% 40 $ 0 $
6 $
1048,350 ETHPL
khoảng 3 giờ trước
11
0x (ZRX)
0 $
0,0025 WETH
24.7% 1.926 $ 0 $
4 $
8,624 ZRX
khoảng 8 giờ trước
12
0xBitcoin (0XBTC)
0 $
0,0012 WETH
- - -
1 $
5,000 0XBTC
khoảng 4 giờ trước -
13
AMIS (AMIS)
0 $
0,0000272 WETH
25.74% 2 $ 0 $
1 $
179,890 AMIS
khoảng 18 giờ trước
14
Onyx USD (OUSD)
0 $
0,000267652 WETH
- - -
0 $
0,050 OUSD
khoảng 8 giờ trước -
15
Zilliqa (ZIL)
0 $
0,00054 WETH
99.19% 299 $ 0 $
0 $
0,001 ZIL
khoảng 15 giờ trước
16
FOAM (FOAM)
0 $
0,00014759 WETH
46.26% 0 $ 0 $
0 $
0,000 FOAM
khoảng 8 giờ trước -
17
Littrade (LTE)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 LTE
6 ngày trước -
18
Miasma (MIA)
0 $
0 WETH
94.92% 0 $ 0 $
0 $
0,000 MIA
khoảng 23 giờ trước
19
aelf (ELF)
2 $
0,009214 WETH
- - -
0 $
0,000 ELF
5 ngày trước -
20
Maker (MKR)
554 $
549,6131875187863 DAI
4.5% 16.018 $ 0 $
0 $
0,000 MKR
4 ngày trước -
21
Dai (DAI)
NaN $
1,0030309811784417 TUSD
0.51% 36.866 $ 16.415 $
0 $
0,000 DAI
5 ngày trước -
22
The Movement (MVT)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 MVT
khoảng 16 giờ trước -
23
OmiseGO (OMG)
5 $
0,02654 WETH
97.92% 11.263 $ 0 $
0 $
0,000 OMG
3 ngày trước -
24
Peculium (PCL)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 PCL
7 ngày trước -
25
GLOBO TOKEN (GLO)
0 $
0,00004 WETH
- - -
0 $
0,000 GLO
7 ngày trước -
26
Reserve Rights Token (RSR)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 RSR
khoảng 20 giờ trước -
27
ScudoCash (SCUDO)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 SCUDO
2 ngày trước -
28
Shuffle Monster (SHUF)
0 $
0,00107466667 WETH
72.41% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SHUF
3 ngày trước -
29
SpankChain (SPANK)
0 $
0,00025 WETH
99.92% 928 $ 0 $
0 $
0,000 SPANK
4 ngày trước -
30
UCBI Banking (UCBI)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 UCBI
1 ngày trước -
31
Volcanoes (VOLC)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 VOLC
1 ngày trước -
32
COMET14 (COMET)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 COMET
1 ngày trước -
33
AirSwap (AST)
0 $
0,00031 WETH
90.94% 0 $ 0 $
0 $
0,000 AST
1 ngày trước -
34
Aragon (ANT)
1 $
0,00539 WETH
0.0% 300 $ 15 $
0 $
0,000 ANT
2 ngày trước -
35
EXNCE (XNC)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 XNC
3 ngày trước -
36
YOUNG Token (YOUNG)
4 $
0,018 WETH
0.0% 104 $ 0 $
0 $
0,000 YOUNG
4 ngày trước -
37
REN (REN)
0 $
0,0003 WETH
90.0% 0 $ 586 $
0 $
0,000 REN
4 ngày trước -
38
Hydro (HYDRO)
0 $
0,0000409 WETH
- - -
0 $
0,000 HYDRO
4 ngày trước -
39
Global Funeral Care SaleToken (GFCS)
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 GFCS
7 ngày trước -
Unverified Tickers
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
?
DCNX/WETH
0 $
0,00001358 WETH
0.0% 2.122 $ 1 $
4 $
1797,513 DCNX
khoảng 14 giờ trước
2
?
NPTX/WETH
0 $
0,0000063 WETH
1.61% 0 $ 0 $
0 $
100,000 NPTX
khoảng 22 giờ trước
3
?
COINN/WETH
0 $
0,0001 WETH
- - -
0 $
1,000 COINN
khoảng 20 giờ trước -
4
?
EDBT/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 EDBT
1 ngày trước -
5
?
DD/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 DD
6 ngày trước -
6
?
CBB2/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 CBB2
khoảng 16 giờ trước -
7
?
SNAP2/WETH
0 $
0,0001 WETH
- - -
0 $
0,000 SNAP2
7 ngày trước -
8
?
ZAGO/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 ZAGO
3 ngày trước -
9
?
CBB/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 CBB
3 ngày trước -
10
?
ALC/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 ALC
6 ngày trước -
11
?
SGNL2/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 SGNL2
7 ngày trước -
12
?
CXO/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 CXO
1 ngày trước -
13
?
USUB2/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 USUB2
1 ngày trước -
14
?
WIFI/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 WIFI
7 ngày trước -
15
?
HEMO2/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 HEMO2
7 ngày trước -
16
?
NAMTT/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 NAMTT
3 ngày trước -
17
?
HLOC2/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 HLOC2
7 ngày trước -
18
?
OSPVS/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 OSPVS
3 ngày trước -
19
?
USUB/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 USUB
3 ngày trước -
20
?
PRLY2/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 PRLY2
7 ngày trước -
21
?
TOT/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 TOT
2 ngày trước -
22
?
CCV/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 CCV
1 ngày trước -
23
?
PHI/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 PHI
6 ngày trước -
24
?
ANGEL/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 ANGEL
6 ngày trước -
25
?
SCPT/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 SCPT
1 ngày trước -
26
?
BAGL/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 BAGL
1 ngày trước -
27
?
ARCG/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 ARCG
5 ngày trước -
28
?
TXTE/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 TXTE
4 ngày trước -
29
?
OSPV/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 OSPV
3 ngày trước -
30
?
GRG/WETH
1 $
0,0034822604 WETH
6.76% 9 $ 0 $
0 $
0,000 GRG
4 ngày trước -
31
?
MIA2/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 MIA2
khoảng 24 giờ trước -
32
?
PANCHO/WETH
0 $
0,00004989 WETH
79.94% 24.052 $ 0 $
0 $
0,000 PANCH
6 ngày trước -
33
?
FLY/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 FLY
3 ngày trước -
34
?
CRBN2/WETH
0 $
0 WETH
- - -
0 $
0,000 CRBN2
7 ngày trước -

Bamboo Relay là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền nằm tại Australia. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2 Ƀ từ 35 tiền ảo và73 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Bamboo Relay là WETH/TUSD. Bamboo Relay được thành lập năm 2017. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Bamboo Relay tại https://bamboorelay.com/.

Địa chỉ
Phí
none
Rút tiền
none
Nạp tiền
none
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Bamboo Relay Trust Score
6
Liquidity Scale API Coverage Regulatory Compliance Estimated Reserves Total
3.5 0.5 2.0 - - 6/10
Liquidity 3.5
Scale 0.5
API Coverage 2.0
Regulatory Compliance -
Estimated Reserves -
Total 6/10
* This is a tabled form for the breakdown of Trust Score. For full methodology please refer to our blog post.
Estimated Reserves and Regulatory Compliance are excluded from overall Trust Score at this moment.

Liquidity

Reported Trading Volume 2 Ƀ
Normalized Trading Volume 2 Ƀ
Reported-Normalized Volume Ratio 1.0
Average Bid-Ask Spread 0.012%
Trading Pair Total Trust Score

Scale

Normalized Volume Percentile 27th
Combined Orderbook Percentile 60th

API Coverage

Grade: A
Tickers Data Historical Trades Data Orderbook Data Trading via API Candlestick Websocket Public Documentation
Availability [source]
Grade A
Tickers Data
Historical Trades Data
Orderbook Data
Trading Via Api
OHLC Data
Websocket
Public Documentation
Last Updated: 2019-09-04

Regulatory Compliance

Risk Rating Not Available

Estimated Reserves

Reserves Info Not Available