Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.879.305.372 $ -1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 38.600.870.851 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,02%
XRP 4,86%

Bitoffer

Rank #177 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Bitoffer
32 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC) BTC/USDT
7.086 $
7084,59 USDT
1.0% 11.752 $ 11.238 $
2.295.404.592 $
323945,823 BTC
72,64% Gần đây
2 Ethereum (ETH) ETH/USDT
142 $
142,07 USDT
1.0% 10.243 $ 6.673 $
534.038.657 $
3758358,248 ETH
16,90% Gần đây
3 Ethereum (ETH) ETH/BTC
142 $
0,020059 BTC
1.01% 13.470 $ 3.351 $
283.215.773 $
1992842,313 ETH
8,96% Gần đây
4 Bitcoin Cash (BCH) BCH/USDT
207 $
206,57 USDT
1.06% 6.090 $ 7.300 $
11.405.309 $
55203,633 BCH
0,36% Gần đây
5 Bitcoin SV (BSV) BSV/USDT
93 $
92,7248 USDT
1.06% 3.728 $ 2.591 $
8.689.327 $
93695,363 BSV
0,27% Gần đây
6 XRP (XRP) XRP/USDT
0 $
0,21661 USDT
1.03% 3.291 $ 8.659 $
7.329.814 $
33833140,580 XRP
0,23% Gần đây
7 Bitcoin Cash (BCH) BCH/BTC
206 $
0,02913 BTC
1.05% 3.970 $ 6.054 $
5.732.616 $
27776,475 BCH
0,18% Gần đây
8 Litecoin (LTC) LTC/USDT
43 $
43,4 USDT
1.03% 9.490 $ 9.445 $
5.702.456 $
131371,183 LTC
0,18% Gần đây
9 Bitcoin SV (BSV) BSV/BTC
93 $
0,013088 BTC
1.13% 2.666 $ 1.892 $
4.654.055 $
50190,672 BSV
0,15% Gần đây
10 Litecoin (LTC) LTC/BTC
43 $
0,006127 BTC
1.04% 5.750 $ 4.717 $
2.250.429 $
51842,054 LTC
0,07% Gần đây
11 XRP (XRP) XRP/BTC
0 $
0,00003055 BTC
1.04% 8.573 $ 11.227 $
1.239.810 $
5728076,000 XRP
0,04% Gần đây
12 NEO (NEO) NEO/USDT
9 $
8,83 USDT
51.0% 0 $ 0 $
93.598 $
10598,295 NEO
0,00% Gần đây -
13 Dash (DASH) DASH/BTC
50 $
0,00701 BTC
66.68% 0 $ 0 $
53.056 $
1068,261 DASH
0,00% Gần đây -
14 Dash (DASH) DASH/USDT
50 $
49,69 USDT
66.68% 0 $ 0 $
47.468 $
955,214 DASH
0,00% Gần đây -
15 NEO (NEO) NEO/BTC
9 $
0,001246 BTC
66.74% 0 $ 0 $
45.446 $
5148,075 NEO
0,00% Gần đây -
16 Crypto.com Coin (CRO) CRO/BTC
0 $
0,00000419 BTC
66.83% 0 $ 0 $
35.503 $
1195964,660 CRO
0,00% Gần đây -
17 UnlimitedIP (UIP) UIP/USDT
0 $
0,007006 USDT
66.71% 0 $ 0 $
20.718 $
2956664,940 UIP
0,00% Gần đây -
18 Ferrum Network (FRM) FRM/USDT
0 $
0,006459 USDT
65.08% 0 $ 0 $
18.727 $
2898879,700 FRM
0,00% Gần đây -
19 NEM (XEM) XEM/BTC
0 $
0,00000495 BTC
66.71% 0 $ 0 $
17.829 $
508392,000 XEM
0,00% Gần đây -
20 Ferrum Network (FRM) FRM/BTC
0 $
0,000000916 BTC
66.59% 0 $ 0 $
10.229 $
1576228,000 FRM
0,00% Gần đây -
21 Dash (DASH) DASH/ETH
50 $
0,34957 ETH
66.73% 0 $ 0 $
6.061 $
122,049 DASH
0,00% Gần đây -
22 Carry (CRE) CRE/USDT
0 $
0,00226 USDT
25.21% 0 $ 0 $
3.995 $
1767339,160 CRE
0,00% Gần đây -
23 IoTeX (IOTX) IOTX/BTC
0 $
0,0000005 BTC
60.53% 0 $ 0 $
2.913 $
822242,000 IOTX
0,00% Gần đây -
24 UnlimitedIP (UIP) UIP/BTC
0 $
0,000000996 BTC
67.18% 0 $ 0 $
2.391 $
338780,320 UIP
0,00% Gần đây -
25 Crypto.com Coin (CRO) CRO/USDT
0 $
0,0298 USDT
66.89% 0 $ 0 $
1.966 $
65955,040 CRO
0,00% Gần đây -
26 NEM (XEM) XEM/ETH
0 $
0,00024869 ETH
67.13% 0 $ 0 $
1.602 $
45355,000 XEM
0,00% Gần đây -
27 Carry (CRE) CRE/BTC
0 $
0,00000032 BTC
67.35% 0 $ 0 $
1.199 $
528746,270 CRE
0,00% Gần đây -
28 UnlimitedIP (UIP) UIP/ETH
0 $
0,00005003 ETH
67.3% 0 $ 0 $
611 $
85930,120 UIP
0,00% Gần đây -
29 IoTeX (IOTX) IOTX/ETH
0 $
0,00002501 ETH
66.83% 0 $ 0 $
339 $
95317,000 IOTX
0,00% Gần đây -
30 Debitum Network (DEB) DEB/ETH
0 $
0,000003 ETH
4.76% 0 $ 0 $
9 $
20343,840 DEB
- khoảng 22 giờ trước -
31 Tutor's Diary (TUDA) TUDA/BTC
0 $
0,00000012 BTC
71.43% 0 $ 0 $
0 $
69,880 TUDA
- khoảng 7 giờ trước -
32 EURO TOKEN (SREUR) SREUR/BTC
0 $
0,0000015 BTC
65.91% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SREUR
- 2 ngày trước -

Bitoffer là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Hong Kong. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 446.021 ₿ từ 17 tiền ảo và32 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Bitoffer là BTC/USDT. Bitoffer được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Bitoffer tại https://www.bitoffer.com/en.

Địa chỉ
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Bitoffer
3
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
1.0 - 2.0 - - 3/10
Tính thanh khoản 1.0
Quy mô -
Độ bao phủ API 2.0
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 3/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.
Dự trữ ước tính và Tuân thủ quy định bị loại trừ khỏi Trust Score tổng thể vào thời điểm này.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo 446.021 ₿
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa 40 ₿
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.396%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 53th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 3th

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-10-02

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available

Dự trữ ước tính

Reserves Info Not Available