BW.com exchange

BW.com

Centralized
6
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
39
Tiền ảo
52
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
736.644.819.964 $
BTC/USDT
39.278 $
39245,31 USDT
0.28% 1.233.345 $ 261.098 $
$221.778.853
5646,413 BTC
36,49% Gần đây
2 Ethereum Classic (ETC)
6.775.239.476 $
ETC/USDT
52 $
52,382 USDT
0.57% 818.038 $ 1.504.759 $
$122.811.572
2343235,135 ETC
20,21% Gần đây
3 Ethereum (ETH)
276.119.031.737 $
ETH/USDT
2.364 $
2361,81 USDT
0.1% 2.031.957 $ 190.783 $
$38.918.964
16464,804 ETH
6,40% Gần đây
4 Dogecoin (DOGE)
29.091.425.862 $
DOGE/USDT
0 $
0,2202455 USDT
1.59% 5.162 $ 6.539 $
$35.313.210
160246598,000 DOGE
5,81% Gần đây
5 Tether (USDT)
62.043.510.780 $
USDT/QC
1 $
6,5123 QC
0.02% 739.395 $ 275.798 $
$27.277.829
27264767,707 USDT
4,49% Gần đây
6 G999 (G999)
0 $
G999/USDT
* 0 $
0,06239 USDT
0.19% 97 $ 56 $
$18.792.591
300962194,146 G999
3,09% Gần đây -
7 Ethereum (ETH)
276.119.031.737 $
ETH/BTC
2.363 $
0,0602 BTC
0.41% 4.644.363 $ 6.154.983 $
$18.286.743
7739,029 ETH
3,01% Gần đây
8 Cardano (ADA)
43.053.513.363 $
ADA/USDT
1 $
1,34253 USDT
0.27% 6.716 $ 6.750 $
$16.878.767
12561947,907 ADA
2,78% Gần đây
9 Bitcoin Cash (BCH)
9.504.749.082 $
BCH/USDT
506 $
505,92 USDT
0.57% 5.780 $ 3.496 $
$16.612.272
32808,581 BCH
2,73% Gần đây
10 NEO (NEO)
2.482.605.464 $
NEO/USDT
35 $
35,23 USDT
0.28% 673.009 $ 706.850 $
$13.433.259
381089,889 NEO
2,21% Gần đây
11 Uniswap (UNI)
10.284.623.668 $
UNI/USDT
20 $
19,7577 USDT
0.62% 1.429 $ 1.567 $
$10.965.208
554524,520 UNI
1,80% Gần đây
12 Dash (DASH)
1.582.214.743 $
DASH/USDT
154 $
153,96 USDT
0.97% 153.154 $ 53.239 $
$10.775.104
69947,508 DASH
1,77% Gần đây
13 Litecoin (LTC)
9.219.971.650 $
LTC/USDT
138 $
138,06 USDT
0.79% 269.853 $ 1.825.237 $
$10.532.798
76228,290 LTC
1,73% Gần đây
14 Polkadot (DOT)
15.021.374.905 $
DOT/USDT
15 $
14,8824 USDT
0.5% 3.039 $ 3.154 $
$10.529.418
706922,284 DOT
1,73% Gần đây
15 Qtum (QTUM)
723.902.517 $
QTUM/USDT
7 $
7,0164 USDT
1.42% 60.615 $ 66.631 $
$5.574.537
794059,663 QTUM
0,92% Gần đây
16 XRP (XRP)
30.683.826.605 $
XRP/USDT
1 $
0,663 USDT
0.71% 568.498 $ 334.606 $
$5.487.670
8270175,531 XRP
0,90% Gần đây
17 Filecoin (FIL)
4.730.763.352 $
FIL/USDT
52 $
52,0258 USDT
2.27% 9.030 $ 277 $
$4.726.399
90796,756 FIL
0,78% Gần đây
18 EOS (EOS)
3.757.769.419 $
EOS/USDT
4 $
3,908 USDT
0.41% 4.157 $ 2.987 $
$3.673.744
939278,987 EOS
0,60% Gần đây
19 Sushi (SUSHI)
1.764.366.172 $
SUSHI/USDT
9 $
9,2435 USDT
2.83% 987 $ 37 $
$2.895.985
313040,212 SUSHI
0,48% Gần đây
20 Stellar (XLM)
6.436.896.869 $
XLM/USDT
0 $
0,27526 USDT
1.55% 272 $ 398 $
$2.842.513
10318099,814 XLM
0,47% Gần đây
21 Polygon (MATIC)
7.011.722.731 $
MATIC/USDT
1 $
1,00814 USDT
19.8% 0 $ 0 $
$2.657.830
2634187,866 MATIC
0,44% Gần đây -
22 Bitcoin SV (BSV)
2.540.650.394 $
BSV/USDT
138 $
138,09 USDT
2.34% 723 $ 0 $
$2.582.602
18691,920 BSV
0,43% Gần đây
23 Kusama (KSM)
1.797.787.153 $
KSM/USDT
200 $
200,1461 USDT
0.3% 5.272 $ 4.875 $
$2.123.070
10598,820 KSM
0,35% Gần đây
24 TRON (TRX)
4.512.807.588 $
TRX/USDT
0 $
0,06326 USDT
2.74% 6.529 $ 6.436 $
$1.540.737
24342105,440 TRX
0,25% Gần đây
25 MetaMUI (MMUI)
0 $
MMUI/USDT
0 $
0,193 USDT
3.09% 258 $ 36 $
$215.154
1111854,368 MMUI
0,04% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
26 Velas (VLX)
95.689.444 $
VLX/USDT
0 $
0,04332 USDT
1.59% 6.803 $ 9 $
$187.935
4335907,951 VLX
0,03% Gần đây
27 Casper Network (CSPR)
77.840.951 $
CSPR/USDT
0 $
0,0748 USDT
9.84% 0 $ 0 $
$148.407
1982411,800 CSPR
0,02% Gần đây
28 ABBC (ABBC)
0 $
ABBC/USDT
0 $
0,2159 USDT
2.61% 54 $ 18 $
$41.147
190426,408 ABBC
0,01% Gần đây
29 Whitecoin (XWC)
0 $
XWC/BTC
1 $
0,00002803 BTC
0.5% 10 $ 48 $
$27.287
24808,700 XWC
0,00% Gần đây
30 Whitecoin (XWC)
0 $
XWC/ETH
1 $
0,000466 ETH
0.86% 10 $ 16 $
$26.819
24380,720 XWC
0,00% Gần đây
31 Whitecoin (XWC)
0 $
XWC/USDT
1 $
1,10215 USDT
0.89% 13 $ 46 $
$23.731
21513,860 XWC
0,00% Gần đây
32 Gera Coin (GERA)
0 $
GERA/BTC
1 $
0,00002242 BTC
0.49% 36 $ 41 $
$14.984
17022,020 GERA
0,00% Gần đây
33 Gem Exchange And Trading (GXT)
2.533.519 $
GXT/BTC
0 $
0,00000145 BTC
25.0% 0 $ 0 $
$12.598
221360,245 GXT
0,00% Gần đây
34 Fesschain (FESS)
348.937 $
FESS/USDT
0 $
0,00130001 USDT
14.09% 0 $ 0 $
$380
293839,200 FESS
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
35 1inch (1INCH)
419.222.312 $
1INCH/USDT
* 2 $
1,85809 USDT
42.09% 0 $ 0 $
$260.768
140055,472 1INCH
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước
36 Tokenlon (LON)
58.268.904 $
LON/USDT
2 $
2,124 USDT
2.51% 0 $ 0 $
$204.789
96219,980 LON
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước
37 Arix (ARIX)
0 $
ARIX/USDT
2 $
2 USDT
89.79% 0 $ 0 $
$17.916
8919,960 ARIX
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước
38 Velas (VLX)
95.689.444 $
VLX/ETH
0 $
0,000022 ETH
23.23% 0 $ 0 $
$1.160
25200,000 VLX
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước
39 WeBlock (WON)
0 $
WON/USDT
0 $
0,01792 USDT
2.84% 1 $ 5 $
$257
14362,640 WON
- **7 ngày trước Updated 7 ngày trước
40 Safex Cash (SFX)
4.154.306 $
SFX/USDT
0 $
0,01005 USDT
44.44% 0 $ 0 $
$121
12077,700 SFX
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước
41 Velas (VLX)
95.689.444 $
VLX/BTC
0 $
0,000001096 BTC
31.28% 0 $ 0 $
$22
543,140 VLX
- **khoảng 15 giờ trước Updated gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? MNST/USDT
4.049 $
4046,652 USDT
3.72% 1 $ 534 $
$588.839.580
145431,937 MNST
96,91% Gần đây
2 Shiba Inu (SHIB)
3.335.463.215 $
SHIB/USDT
0 $
0,0000067323 USDT
1.26% 78 $ 177 $
$20.597.184
3057757526410,000 SHIB
3,39% Gần đây
3 ? JWOCC/USDT
0 $
0,28584 USDT
8.05% 0 $ 0 $
$8.485.556
29669893,860 JWOCC
1,40% Gần đây
4 ? BZZ/USDT
6 $
6,303 USDT
3.39% 0 $ 154 $
$1.211.166
191998,100 BZZ
0,20% Gần đây
5 ? XCH/USDT
193 $
192,36 USDT
1.7% 4 $ 148 $
$727.806
3780,432 XCH
0,12% Gần đây
6 Tokyo AU (TOKAU)
0 $
TOKAU/USDT
0 $
0,0000000343 USDT
15.88% 0 $ 0 $
$122.623
3572077742818,000 TOKAU
0,02% Gần đây
7 ? IF/USDT
0 $
0,000311 USDT
30.57% 0 $ 0 $
$2.041
6559342,498 IF
0,00% Gần đây
8 ? JWOC/USDT
0 $
0,00006 USDT
53.85% 0 $ 0 $
$0
542,680 JWOC
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
9 Apron (APN)
0 $
APN/USDT
0 $
0,0506 USDT
11.17% 0 $ 0 $
$1.360.924
26840798,700 APN
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước
10 ? TGC/USDT
0 $
0,0076 USDT
32.39% 0 $ 0 $
$15
1999,581 TGC
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước
11 ? OFTG/USDT
0 $
0,0002 USDT
33.33% 0 $ 0 $
$0
4767,580 OFTG
- **1 ngày trước Updated khoảng 17 giờ trước

BW.com là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có 39 đồng tiền ảo và 52 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của BW.com trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 15.484 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch BW.com là BTC/USDT. BW.com được thành lập năm 2017. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch BW.com tại https://www.bw.com/.

Địa chỉ
Phí
0.1%
Rút tiền
Network Fees 0.001 BCHSV 6 GUSD 10 LST 40 DOG...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrency only
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2017
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
145.056,0
Xếp hạng Alexa
#38571
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 10914
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của BW.com
6
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6/10
Tính thanh khoản 2.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 6/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 3.792%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 91th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 77th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-12-24

Đội ngũ

Team is public
Team profile page [source]

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android