Tiền ảo: 4644
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.096.656.878 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 57.392.694.401 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,8%
XRP 6,72%

C2CX

Tập trung
C2CX is a China-based 3rd generation digital asset exchange dedicated to providing liquidity, security and advanced functionality. C2CX is targeted towards traders and entities seeking to digitize their src/assets by using blockchain technology,making them both easily transferable and trackable on the Skyledger.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về C2CX

C2CX is a China-based 3rd generation digital asset exchange dedicated to providing liquidity, security and advanced functionality. C2CX is targeted towards traders and entities seeking to digitize their src/assets by using blockchain technology,making them both easily transferable and trackable on the Skyledger.

Địa chỉ
Phí
Maker: 0% Taker: 0% - 0.15%
Rút tiền
0.1%
Nạp tiền
BTC 0.0005BTC(≤0.1BTC) ETH 0.001ETH(≤1ETH) ETC 0 SKY 0 BCH ...Hiển thị thêm
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrencies
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
82 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
414 $
413,6 USDT
0.31% 108.921 $ 49.560 $
2.590.560 $
6254,240 BCH
18,51% Gần đây
2
Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV
99 $
98,7 USDT
1.1% 125.621 $ 54.726 $
2.468.695 $
24970,840 BSV
17,64% Gần đây
3
XRP (XRP) XRP
0 $
0,393 USDT
0.49% 0 $ 0 $
1.198.580 $
3047504,110 XRP
8,56% Gần đây
4
EOS (EOS) EOS
6 $
6,25 USDT
0.32% 682.125 $ 355.026 $
1.182.612 $
188905,710 EOS
8,45% Gần đây
5
Litecoin (LTC) Litecoin
91 $
90,8 USDT
0.44% 224.468 $ 15.818 $
860.477 $
9460,980 LTC
6,15% Gần đây
6
Ethereum (ETH) Ethereum
251 $
17,59 LONG
0.68% - -
823.375 $
3284,590 ETH
5,88% Gần đây -
7
?
ETH/DRG
251 $
17,59 DRG
0.68% 321.719 $ 60.056 $
823.226 $
3284,590 ETH
5,88% Gần đây
8
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
415 $
29,11 LONG
0.75% - -
768.745 $
1853,060 BCH
5,49% Gần đây -
9
?
BCH/DRG
415 $
29,11 DRG
0.75% 142.843 $ 27.054 $
768.606 $
1853,060 BCH
5,49% Gần đây
10
XRP (XRP) XRP
0 $
0,0278 LONG
1.08% - -
347.876 $
874269,440 XRP
2,49% Gần đây -
11
?
XRP/DRG
0 $
0,0277 DRG
0.7% 668.699 $ 12.933 $
346.900 $
879222,100 XRP
2,48% Gần đây
12
EOS (EOS) EOS
6 $
0,4393 LONG
0.64% - -
339.376 $
54214,840 EOS
2,42% Gần đây -
13
?
EOS/DRG
6 $
0,4393 DRG
0.64% 175.600 $ 151.957 $
339.315 $
54214,840 EOS
2,42% Gần đây
14
Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV
99 $
0,01259 BTC
0.79% 28.228 $ 14.312 $
276.840 $
2782,600 BSV
1,98% Gần đây
15
Litecoin (LTC) Litecoin
91 $
6,402 LONG
0.75% - -
240.028 $
2631,140 LTC
1,71% Gần đây -
16
?
LTC/DRG
91 $
6,366 DRG
0.64% 154.218 $ 11.515 $
237.393 $
2617,150 LTC
1,70% Gần đây
17
Time New Bank (TNB) Time New Bank
0 $
0,00000068 BTC
4.41% 25.926 $ 1.523 $
222.097 $
41336147,840 TNB
1,59% Gần đây
18
Bitcoin Gold (BTG) Bitcoin Gold
23 $
23,17 USDT
0.69% 10.775 $ 7.334 $
186.985 $
8064,020 BTG
1,33% Gần đây
19
Dash (DASH) Dash
165 $
164,9 USDT
0.54% 121.236 $ 13.318 $
159.122 $
963,370 DASH
1,14% Gần đây
20
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
8 $
7,5 USDT
0.4% 199.588 $ 31.372 $
148.172 $
19723,730 ETC
1,06% Gần đây
21
OmiseGO (OMG) OmiseGO
2 $
0,1476 LONG
0.8% - -
141.092 $
67075,740 OMG
1,01% Gần đây -
22
?
OMG/DRG
2 $
0,1476 DRG
0.8% 83.957 $ 18.121 $
141.067 $
67075,740 OMG
1,01% Gần đây
23
OmiseGO (OMG) OmiseGO
2 $
2,109 USDT
0.52% 108.610 $ 20.338 $
126.778 $
60013,590 OMG
0,91% Gần đây
24
Ethereum (ETH) Ethereum
252 $
0,0319 BTC
0.63% 177.715 $ 122.128 $
119.964 $
475,890 ETH
0,86% Gần đây
25
Ethereum (ETH) Ethereum
252 $
251,4 USDT
0.28% 197.075 $ 87.260 $
106.209 $
421,850 ETH
0,76% Gần đây
26
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
417 $
0,0527 BTC
0.57% 176.067 $ 135.624 $
97.927 $
234,980 BCH
0,70% Gần đây
27
Bitcoin (BTC) Bitcoin
7.888 $
7876 USDT
0.22% 517.803 $ 183.565 $
95.351 $
12,089 BTC
0,68% Gần đây
28
Zcash (ZEC) Zcash
76 $
5,29 LONG
0.94% - -
86.194 $
1138,380 ZEC
0,62% Gần đây -
29
?
ZEC/DRG
75 $
5,29 DRG
0.94% 194.190 $ 43.362 $
85.624 $
1138,550 ZEC
0,61% Gần đây
30
Zcash (ZEC) Zcash
75 $
75,2 USDT
0.66% 107.957 $ 50.000 $
81.504 $
1082,240 ZEC
0,58% Gần đây
31
Bitcoin Gold (BTG) Bitcoin Gold
23 $
1,643 LONG
1.7% - -
58.233 $
2487,320 BTG
0,42% Gần đây -
32
?
BTG/DRG
23 $
1,643 DRG
1.52% 23.138 $ 1.997 $
58.097 $
2487,320 BTG
0,42% Gần đây
33
Skycoin (SKY) Skycoin
2 $
0,000197 BTC
2.48% 2.933 $ 34.663 $
52.182 $
33523,910 SKY
0,37% Gần đây
34
Bitcoin (BTC) Bitcoin
7.875 $
7913 PAX
0.3% 85.837 $ 82.352 $
50.797 $
6,451 BTC
0,36% Gần đây
35
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
7 $
0,5263 LONG
0.61% - -
48.155 $
6420,980 ETC
0,34% Gần đây -
36
?
ETC/DRG
7 $
0,5263 DRG
0.61% 104.656 $ 2.698 $
47.914 $
6389,410 ETC
0,34% Gần đây
37
Ripio Credit Network (RCN) Ripio Credit Network
0 $
0,00000401 BTC
1.0% 5.596 $ 3.943 $
47.142 $
1487696,220 RCN
0,34% Gần đây
38
?
DASH/DRG
164 $
11,53 DRG
0.86% 161.906 $ 6.275 $
46.740 $
285,150 DASH
0,33% Gần đây
39
Dash (DASH) Dash
164 $
11,53 LONG
0.86% - -
46.268 $
281,580 DASH
0,33% Gần đây -
40
Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV
100 $
7 LONG
1.57% - -
39.366 $
394,660 BSV
0,28% Gần đây -
41
?
BSV/DRG
100 $
7 DRG
1.57% 165.781 $ 8.714 $
39.274 $
394,660 BSV
0,28% Gần đây
42
XRP (XRP) XRP
0 $
0,0000499 BTC
0.4% 171.589 $ 56.873 $
36.044 $
91416,400 XRP
0,26% Gần đây
43
Paxos Standard (PAX) Paxos Standard
1 $
0,996 USDT
0.21% 48.638 $ 49.731 $
33.378 $
33462,660 PAX
0,24% Gần đây
44
EOS (EOS) EOS
6 $
0,000792 BTC
0.21% 74.730 $ 77.840 $
31.664 $
5059,220 EOS
0,23% Gần đây
45
Litecoin (LTC) Litecoin
91 $
0,01158 BTC
0.26% 116.410 $ 16.146 $
30.214 $
330,210 LTC
0,22% Gần đây
46
Bitcoin (BTC) Bitcoin
7.868 $
552,1 LONG
0.65% - -
26.241 $
3,335 BTC
0,19% Gần đây -
47
0x (ZRX) 0x
0 $
0,0224 LONG
1.33% - -
25.975 $
81103,870 ZRX
0,19% Gần đây -
48
?
ZRX/DRG
0 $
0,0224 DRG
1.76% 161.630 $ 3.103 $
25.864 $
81034,940 ZRX
0,18% Gần đây
49
?
BTC/DRG
7.884 $
554,6 DRG
0.65% 512.883 $ 104.527 $
25.435 $
3,226 BTC
0,18% Gần đây
50
0x (ZRX) 0x
0 $
0,319 USDT
0.93% 110.884 $ 6.054 $
23.640 $
73983,450 ZRX
0,17% Gần đây
51
Bitcoin Gold (BTG) Bitcoin Gold
23 $
0,00296 BTC
1.01% 25.807 $ 9.580 $
21.187 $
905,830 BTG
0,15% Gần đây
52
Zcash (ZEC) Zcash
76 $
0,0096 BTC
1.04% 153.576 $ 28.611 $
18.769 $
247,440 ZEC
0,13% Gần đây
53
FunFair (FUN) FunFair
0 $
0,00000081 BTC
3.7% 12.212 $ 1.658 $
14.954 $
2336306,130 FUN
0,11% Gần đây
54
Stellar (XLM) Stellar
0 $
0,1332 USDT
0.67% 54.251 $ 14.519 $
14.292 $
107122,200 XLM
0,10% Gần đây
55
Dash (DASH) Dash
167 $
0,0211 BTC
0.48% 160.611 $ 10.503 $
11.223 $
67,310 DASH
0,08% Gần đây
56
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
7 $
0,000948 BTC
0.42% 98.238 $ 30.690 $
7.827 $
1044,770 ETC
0,06% Gần đây
57
OmiseGO (OMG) OmiseGO
2 $
0,000268 BTC
1.12% 74.333 $ 18.213 $
6.194 $
2924,860 OMG
0,04% Gần đây
58
Stellar (XLM) Stellar
0 $
0,000017 BTC
1.18% 21.183 $ 12.144 $
5.002 $
37284,410 XLM
0,04% Gần đây
59
Stellar (XLM) Stellar
0 $
0,00932 LONG
1.17% - -
4.827 $
36187,720 XLM
0,03% Gần đây -
60
?
XLM/DRG
0 $
0,00932 DRG
1.07% 11.666 $ 12.100 $
4.806 $
36273,330 XLM
0,03% Gần đây
61
WAX (WAX) WAX
0 $
0,0749 USDT
13.62% 1.776 $ 2 $
3.913 $
52187,840 WAX
0,03% Gần đây
62
0x (ZRX) 0x
0 $
0,0000405 BTC
0.74% 28.699 $ 6.601 $
3.910 $
12213,470 ZRX
0,03% Gần đây
63
WAX (WAX) WAX
0 $
0,00528 LONG
14.07% - -
3.867 $
51250,220 WAX
0,03% Gần đây -
64
?
WAX/DRG
0 $
0,00528 DRG
14.04% 298 $ 50 $
3.853 $
51250,220 WAX
0,03% Gần đây
65
Time New Bank (TNB) Time New Bank
0 $
0,000399 LONG
10.5% - -
1.411 $
247410,310 TNB
0,01% Gần đây -
66
?
TNB/DRG
0 $
0,000399 DRG
10.72% 63 $ 13 $
1.403 $
247410,310 TNB
0,01% Gần đây
67
FunFair (FUN) FunFair
0 $
0,000461 LONG
8.91% - -
965 $
145856,010 FUN
0,01% khoảng 1 giờ trước -
68
?
FUN/DRG
0 $
0,000461 DRG
8.91% 763 $ 941 $
965 $
145856,010 FUN
0,01% khoảng 1 giờ trước
69
Ripio Credit Network (RCN) Ripio Credit Network
0 $
0,002355 LONG
22.32% - -
952 $
28287,690 RCN
0,01% Gần đây -
70
?
RCN/DRG
0 $
0,002355 DRG
22.32% 49 $ 38 $
947 $
28287,690 RCN
0,01% Gần đây
71
Time New Bank (TNB) Time New Bank
0 $
0,00568 USDT
10.02% 1.186 $ 7 $
919 $
161614,300 TNB
0,01% Gần đây
72
Ripio Credit Network (RCN) Ripio Credit Network
0 $
0,03339 USDT
21.99% 220 $ 63 $
844 $
25244,810 RCN
0,01% khoảng 3 giờ trước
73
FunFair (FUN) FunFair
0 $
0,00653 USDT
8.42% 1.311 $ 78 $
765 $
117026,950 FUN
0,01% khoảng 1 giờ trước
74
WAX (WAX) WAX
0 $
0,0000085 BTC
19.81% 469 $ 130 $
481 $
7153,040 WAX
0,00% Gần đây
75
?
ORNG/APPL
NaN $
18,07 APPL
0.39% - -
0 $
25,813 ORNG
0,00% Gần đây -
76
?
LONG/USDT
14 $
14,23 USDT
0.49% 26.788 $ 13.728 $
142 $
10,000 LONG
khoảng 19 giờ trước
77
U.CASH (UCASH) U.CASH
0 $
0,0001 USDT
59.09% 10 $ 6 $
0 $
0,000 UCASH
khoảng 8 giờ trước -
78
Triaconta (TRIA) Triaconta
4 $
0,00046 BTC
8.7% 519 $ 8 $
0 $
0,000 TRIA
2 ngày trước -
79
Skycoin (SKY) Skycoin
2 $
0,121 LONG
18.33% - -
0 $
0,000 SKY
khoảng 8 giờ trước -
80
?
SKY/DRG
2 $
0,121 DRG
18.33% 362 $ 93 $
0 $
0,000 SKY
khoảng 8 giờ trước
81
U.CASH (UCASH) U.CASH
0 $
0,00000002 BTC
80.0% 22 $ 829 $
0 $
0,000 UCASH
khoảng 9 giờ trước -
Anomaly BTC/USD Stale