C2CX exchange

C2CX

Centralized
5
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
19
Tiền ảo
47
Pairs
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
201.466.062.827 $
BTC/USDT
10.868 $
10875 USDT
0.27% 269.522 $ 582.400 $
1.154.297 $
106,212 BTC
30,84% Gần đây
2 Ethereum (ETH)
40.993.670.855 $
ETH/LONG
374 $
24,74 LONG
2.99% - -
745.050 $
1991,912 ETH
19,91% Gần đây -
3 Tether (USDT)
15.379.188.789 $
USDT/LONG
1 $
0,06753 LONG
1.01% - -
319.828 $
322113,350 USDT
8,55% Gần đây -
4 Bitcoin (BTC)
201.466.062.827 $
BTC/LONG
10.882 $
719,8 LONG
2.99% - -
258.023 $
23,710 BTC
6,89% Gần đây -
5 Bitcoin SV (BSV)
3.238.759.919 $
BSV/USDT
174 $
173,8 USDT
0.63% 61.768 $ 83.780 $
211.706 $
1218,374 BSV
5,66% Gần đây
6 Ethereum (ETH)
40.993.670.855 $
ETH/USDT
363 $
362,8 USDT
0.52% 153.453 $ 155.221 $
166.292 $
458,460 ETH
4,44% Gần đây
7 OMG Network (OMG)
516.155.768 $
OMG/USDT
4 $
3,667 USDT
0.62% 49.472 $ 11.278 $
130.744 $
35677,560 OMG
3,49% Gần đây
8 Bitcoin Cash (BCH)
4.287.286.166 $
BCH/USDT
230 $
230,3 USDT
0.52% 137.039 $ 82.592 $
130.433 $
566,731 BCH
3,49% Gần đây
9 Bitcoin Cash (BCH)
4.287.286.166 $
BCH/BTC
231 $
0,0212 BTC
0.47% 183.380 $ 262.888 $
112.221 $
485,749 BCH
3,00% Gần đây
10 OMG Network (OMG)
516.155.768 $
OMG/LONG
4 $
0,251 LONG
3.23% - -
70.407 $
18553,610 OMG
1,88% Gần đây -
11 OMG Network (OMG)
516.155.768 $
OMG/BTC
4 $
0,000339 BTC
0.88% 215.862 $ 22.657 $
52.317 $
14161,800 OMG
1,40% Gần đây
12 Stellar (XLM)
1.565.710.575 $
XLM/USDT
0 $
0,0757 USDT
0.79% 29.539 $ 13.825 $
50.084 $
662050,000 XLM
1,34% Gần đây
13 Bitcoin (BTC)
201.466.062.827 $
BTC/PAX
10.897 $
10872 PAX
0.25% 19.289 $ 38.612 $
44.239 $
4,060 BTC
1,18% Gần đây
14 Ethereum Classic (ETC)
647.108.402 $
ETC/BTC
6 $
0,000529 BTC
1.48% 11.046 $ 13.088 $
42.725 $
7418,320 ETC
1,14% Gần đây
15 Paxos Standard (PAX)
302.720.071 $
PAX/USDT
1 $
1,0004 USDT
0.13% 11.846 $ 17.262 $
37.092 $
37052,000 PAX
0,99% Gần đây
16 Bitcoin SV (BSV)
3.238.759.919 $
BSV/BTC
173 $
0,0159 BTC
1.24% 179.895 $ 288.307 $
32.332 $
186,643 BSV
0,86% Gần đây
17 Ethereum Classic (ETC)
647.108.402 $
ETC/USDT
6 $
5,78 USDT
1.03% 33.288 $ 28.875 $
27.224 $
4709,310 ETC
0,73% khoảng 1 giờ trước
18 Stellar (XLM)
1.565.710.575 $
XLM/BTC
0 $
0,000007 BTC
1.43% 31.772 $ 1.956 $
22.769 $
298766,000 XLM
0,61% Gần đây
19 Zcash (ZEC)
583.983.896 $
ZEC/USDT
59 $
58,6 USDT
0.86% 78.510 $ 33.190 $
21.560 $
367,674 ZEC
0,58% Gần đây -
20 Bitcoin Cash (BCH)
4.287.286.166 $
BCH/LONG
232 $
15,46 LONG
3.04% - -
20.293 $
87,397 BCH
0,54% Gần đây -
21 Dash (DASH)
676.698.059 $
DASH/USDT
70 $
70,2 USDT
0.71% 53.591 $ 17.412 $
13.155 $
187,263 DASH
0,35% Gần đây
22 XRP (XRP)
11.061.605.022 $
XRP/USDT
0 $
0,245 USDT
1.21% 233.699 $ 42.119 $
12.810 $
52317,000 XRP
0,34% Gần đây
23 Litecoin (LTC)
3.058.444.957 $
LTC/LONG
48 $
3,208 LONG
3.05% - -
10.457 $
217,030 LTC
0,28% Gần đây -
24 EOS (EOS)
2.466.173.943 $
EOS/LONG
3 $
0,172 LONG
3.03% - -
9.389 $
3614,600 EOS
0,25% khoảng 1 giờ trước -
25 XRP (XRP)
11.061.605.022 $
XRP/LONG
0 $
0,0162 LONG
3.57% - -
7.490 $
30583,000 XRP
0,20% Gần đây -
26 Ethereum (ETH)
40.993.670.855 $
ETH/BTC
364 $
0,0334 BTC
0.6% 388.966 $ 98.688 $
6.850 $
18,839 ETH
0,18% Gần đây -
27 Zcash (ZEC)
583.983.896 $
ZEC/LONG
57 $
3,79 LONG
3.29% - -
4.670 $
81,694 ZEC
0,13% khoảng 1 giờ trước -
28 Ethereum Classic (ETC)
647.108.402 $
ETC/LONG
6 $
0,4 LONG
3.52% - -
3.526 $
607,250 ETC
0,09% khoảng 2 giờ trước -
29 Litecoin (LTC)
3.058.444.957 $
LTC/USDT
47 $
46,6 USDT
0.85% 321.673 $ 33.889 $
2.763 $
59,324 LTC
0,07% Gần đây
30 Litecoin (LTC)
3.058.444.957 $
LTC/BTC
46 $
0,00427 BTC
0.47% 275.208 $ 34.955 $
2.175 $
46,795 LTC
0,06% khoảng 2 giờ trước
31 0x (ZRX)
302.736.932 $
ZRX/USDT
0 $
0,413 USDT
0.95% 110.353 $ 7.575 $
1.636 $
3963,000 ZRX
0,04% Gần đây
32 Dash (DASH)
676.698.059 $
DASH/LONG
71 $
4,71 LONG
3.36% - -
1.573 $
22,089 DASH
0,04% Gần đây -
33 Ripio Credit Network (RCN)
23.767.272 $
RCN/BTC
0 $
0,00000425 BTC
1.17% 1.760 $ 961 $
1.091 $
23494,000 RCN
0,03% Gần đây
34 FunFair (FUN)
18.998.570 $
FUN/BTC
0 $
0,00000027 BTC
10.0% 0 $ 0 $
138 $
47013,000 FUN
0,00% Gần đây
35 Bitcoin SV (BSV)
3.238.759.919 $
BSV/LONG
183 $
12,14 LONG
3.11% - -
11.422 $
62,479 BSV
- khoảng 5 giờ trước -
36 EOS (EOS)
2.466.173.943 $
EOS/BTC
3 $
0,0002397 BTC
0.37% 147.453 $ 61.989 $
1.539 $
589,110 EOS
- 2 ngày trước
37 XRP (XRP)
11.061.605.022 $
XRP/BTC
0 $
0,0000224 BTC
0.44% 376.754 $ 47.535 $
1.470 $
6031,000 XRP
- khoảng 10 giờ trước
38 Stellar (XLM)
1.565.710.575 $
XLM/LONG
0 $
0,00506 LONG
3.3% - -
944 $
12336,000 XLM
- 2 ngày trước -
39 EOS (EOS)
2.466.173.943 $
EOS/USDT
3 $
2,59 USDT
0.76% 284.718 $ 103.094 $
670 $
258,710 EOS
- khoảng 10 giờ trước
40 Bitcoin Gold (BTG)
141.503.284 $
BTG/LONG
8 $
0,526 LONG
3.78% - -
534 $
69,100 BTG
- 2 ngày trước -
41 Zcash (ZEC)
583.983.896 $
ZEC/BTC
58 $
0,0053 BTC
1.85% 164.352 $ 255 $
517 $
8,980 ZEC
- khoảng 4 giờ trước
42 Dash (DASH)
676.698.059 $
DASH/BTC
68 $
0,0063 BTC
3.08% 92.310 $ 5.096 $
404 $
5,988 DASH
- khoảng 17 giờ trước
43 0x (ZRX)
302.736.932 $
ZRX/BTC
0 $
0,0000351 BTC
0.77% 24.034 $ 7.380 $
367 $
959,000 ZRX
- 3 ngày trước
44 Bitcoin Gold (BTG)
141.503.284 $
BTG/USDT
8 $
7,77 USDT
1.1% 19.847 $ 5.396 $
356 $
45,800 BTG
- khoảng 10 giờ trước -
45 0x (ZRX)
302.736.932 $
ZRX/LONG
0 $
0,0285 LONG
3.47% - -
226 $
546,000 ZRX
- khoảng 7 giờ trước -
46 Bitcoin Gold (BTG)
141.503.284 $
BTG/BTC
8 $
BTC
1.33% 450 $ 516 $
56 $
BTG
- 4 ngày trước -
47 Time New Bank (TNB)
7.234.523 $
TNB/BTC
0 $
0,00000018 BTC
15.0% 0 $ 0 $
12 $
6318,000 TNB
- khoảng 11 giờ trước

C2CX là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại China. Có 19 đồng tiền ảo và 47 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của C2CX trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 343 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch C2CX là BTC/USDT. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch C2CX tại https://www.c2cx.com/.

Địa chỉ
Phí
Maker: 0% Taker: 0% - 0.15%
Rút tiền
0.1%
Nạp tiền
BTC 0.0005BTC(≤0.1BTC) ETH 0.001ETH(≤1ETH) ETC 0 SKY 0 BCH ...Hiển thị thêm
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrencies
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Market With Fees
Incorporation Country Code
China
Recent Monthly Pageviews
15.233
Xếp hạng Alexa
#1912307
Community Data
N/A
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của C2CX
5
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
3.5 0.5 - 0.5 - 5/10
Tính thanh khoản 3.5
Quy mô 0.5
Cybersecurity -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 5/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.214
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.684%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 56th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 61th

Cybersecurity

Cập nhật lần cuối: 2020-08-04
Data provided by cer.live
Penetration Test
Proof of Funds
Bug Bounty

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Trung bình Thấp Cao Cao Trung bình Trung bình
License & Authorization Cao
Sanctions Trung bình
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Cao
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Trung bình
Cập nhật lần cuối: 2019-07-01
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android