CoinEgg exchange

CoinEgg

Centralized
2
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
44
Tiền ảo
54
Pairs
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Ethereum Classic (ETC)
783.718.673 $
ETC/BTC
7 $
0,0005856 BTC
2.65% 47.876 $ 75 $
17.907.357 $
2659964,811 ETC
29,56% Gần đây
2 Qtum (QTUM)
279.718.508 $
QTUM/BTC
3 $
0,0002376 BTC
2.07% 7.295 $ 9.442 $
9.941.850 $
3639705,238 QTUM
16,41% Gần đây
3 Ethereum (ETH)
42.979.307.796 $
ETH/BTC
383 $
0,03335 BTC
1.22% 139.964 $ 137.488 $
8.500.633 $
22171,798 ETH
14,03% Gần đây
4 TRON (TRX)
1.446.559.604 $
TRX/BTC
0 $
0,000001755 BTC
2.13% 13.738 $ 45.155 $
5.337.816 $
264564709,928 TRX
8,81% Gần đây
5 NEO (NEO)
1.001.228.356 $
NEO/BTC
14 $
0,001235 BTC
2.64% 2.738 $ 17.959 $
4.106.438 $
289230,279 NEO
6,78% Gần đây
6 Litecoin (LTC)
3.558.762.603 $
LTC/BTC
55 $
0,004752 BTC
2.04% 77.902 $ 83.726 $
2.238.499 $
40975,664 LTC
3,70% Gần đây
7 EOS (EOS)
2.848.214.255 $
EOS/BTC
3 $
0,0002633 BTC
2.36% 30.212 $ 53.159 $
1.943.494 $
642063,304 EOS
3,21% Gần đây
8 XRP (XRP)
12.786.066.489 $
XRP/BTC
0 $
0,00002478 BTC
3.35% 1.277 $ 53.272 $
1.929.351 $
6772601,135 XRP
3,19% Gần đây
9 Bitcoin Cash (BCH)
5.328.155.927 $
BCH/BTC
109 $
0,0095 BTC
24.82% 0 $ 0 $
1.574.179 $
14413,713 BCH
2,60% Gần đây -
10 BitShares (BTS)
77.629.278 $
BTS/BTC
0 $
0,00000251 BTC
1.57% 3.016 $ 1.819 $
1.357.434 $
47042513,596 BTS
2,24% Gần đây
11 Stellar (XLM)
2.081.290.900 $
XLM/BTC
0 $
0,00000882 BTC
0.57% 3.214 $ 8.008 $
1.082.574 $
10676640,772 XLM
1,79% Gần đây
12 Dogecoin (DOGE)
438.052.412 $
DOGE/BTC
0 $
0,000000305 BTC
2.91% 3.497 $ 1.641 $
535.726 $
152787750,384 DOGE
0,88% Gần đây
13 Achain (ACT)
7.747.453 $
ACT/BTC
0 $
0,000000784 BTC
2.05% 193 $ 1.974 $
527.590 $
58536414,063 ACT
0,87% Gần đây
14 Lisk (LSK)
208.230.476 $
LSK/BTC
1 $
0,000128 BTC
9.13% 0 $ 0 $
413.028 $
280682,306 LSK
0,68% Gần đây
15 Bitcoin Diamond (BCD)
152.204.706 $
BCD/BTC
1 $
0,00007068 BTC
1.03% 4.239 $ 6.312 $
321.665 $
395869,969 BCD
0,53% Gần đây
16 IPChain (IPC)
459.808 $
IPC/BTC
0 $
0,00000098 BTC
66.67% 0 $ 0 $
231.914 $
20584824,891 IPC
0,38% Gần đây
17 Lightning Bitcoin (LBTC)
0 $
LBTC/BTC
2 $
0,00015144 BTC
0.6% 83 $ 200 $
135.146 $
77626,281 LBTC
0,22% Gần đây -
18 Vertcoin (VTC)
16.260.225 $
VTC/BTC
0 $
0,00002665 BTC
22.11% 0 $ 0 $
118.017 $
385204,747 VTC
0,19% Gần đây
19 Internet Node Token (INT)
6.884.137 $
INT/BTC
0 $
0,00000143 BTC
4.11% 0 $ 0 $
101.720 $
6187499,910 INT
0,17% Gần đây
20 Ink (INK)
656.201 $
INK/BTC
0 $
0,0000001145 BTC
32.65% 0 $ 0 $
97.335 $
73945028,343 INK
0,16% Gần đây
21 AI Doctor (AIDOC)
795.932 $
AIDOC/BTC
0 $
0,0000001558 BTC
2.78% 805 $ 1.943 $
70.430 $
39322077,698 AIDOC
0,12% Gần đây
22 Transfer Coin (TFC)
0 $
TFC/BTC
0 $
0,000000711 BTC
38.93% 0 $ 0 $
70.393 $
8611037,643 TFC
0,12% Gần đây
23 Safe (SAFE)
0 $
SAFE/BTC
0 $
0,0000299 BTC
9.94% 0 $ 0 $
65.766 $
191326,614 SAFE
0,11% Gần đây
24 United Bitcoin (UBTC)
0 $
UBTC/BTC
1 $
0,0001 BTC
1.98% 119 $ 74 $
50.215 $
43679,215 UBTC
0,08% Gần đây
25 HalalChain (HLC)
501.021 $
HLC/BTC
0 $
0,0000001578 BTC
58.06% 0 $ 0 $
42.474 $
23413343,498 HLC
0,07% Gần đây
26 NXT (NXT)
12.788.215 $
NXT/BTC
0 $
0,000001223 BTC
44.44% 0 $ 0 $
34.206 $
2432900,075 NXT
0,06% Gần đây
27 Bitcoin Pay (BTP)
0 $
BTP/BTC
0 $
0,00000172 BTC
35.74% 0 $ 0 $
21.174 $
1070809,833 BTP
0,03% Gần đây
28 Peercoin (PPC)
7.868.729 $
PPC/BTC
0 $
0,0000261 BTC
7.41% 0 $ 0 $
19.833 $
66098,538 PPC
0,03% Gần đây
29 Ti-Value (TV)
0 $
TV/BTC
0 $
0,0000000493 BTC
94.11% 0 $ 0 $
18.616 $
32845818,609 TV
0,03% Gần đây
30 Super Bitcoin (SBTC)
0 $
SBTC/BTC
1 $
0,0001022 BTC
43.12% 0 $ 0 $
18.115 $
15418,566 SBTC
0,03% Gần đây
31 Asch (XAS)
7.141.526 $
XAS/BTC
0 $
0,0000048 BTC
41.44% 0 $ 0 $
17.161 $
310988,793 XAS
0,03% Gần đây
32 Frozencoin Network (FZ)
0 $
FZ/BTC
0 $
0,000000762 BTC
42.11% 0 $ 0 $
13.013 $
1485466,388 FZ
0,02% Gần đây
33 BlackCoin (BLK)
3.158.714 $
BLK/BTC
0 $
0,000003044 BTC
25.81% 0 $ 0 $
12.481 $
356613,066 BLK
0,02% Gần đây -
34 Primecoin (XPM)
1.247.635 $
XPM/BTC
0 $
0,00000416 BTC
24.53% 0 $ 0 $
7.596 $
158840,359 XPM
0,01% Gần đây
35 Koumei (KMC)
0 $
KMC/BTC
0 $
0,0000000151 BTC
35.71% 312 $ 1.944 $
6.462 $
37223728,188 KMC
0,01% Gần đây
36 ZcCoin (ZCC)
319.204 $
ZCC/BTC
0 $
0,000000079 BTC
51.99% 0 $ 0 $
5.114 $
5631031,741 ZCC
0,01% Gần đây
37 Maverick Chain (MVC)
229.808 $
MVC/BTC
0 $
0,00000025 BTC
51.61% 0 $ 0 $
3.377 $
1174877,090 MVC
0,01% Gần đây
38 Infinitecoin (IFC)
3.619.561 $
IFC/BTC
0 $
0,00000000047 BTC
23.93% 37.112 $ 1.744 $
1.963 $
363296523,985 IFC
0,00% Gần đây
39 GooCoin (GOOC)
0 $
GOOC/BTC
0 $
0,0000000328 BTC
18.99% 255 $ 59 $
1.311 $
3475092,543 GOOC
0,00% Gần đây
40 Earthcoin (EAC)
2.503.466 $
EAC/BTC
0 $
0,0000000069 BTC
31.82% 1.712 $ 1.179 $
375 $
4729294,870 EAC
0,00% Gần đây
41 Yibitcoin (YTC)
0 $
YTC/BTC
0 $
0,000000008 BTC
27.27% 39 $ 102 $
24 $
264931,764 YTC
- khoảng 13 giờ trước -
42 BitcoinX (BCX)
0 $
BCX/BTC
0 $
0,00000002 BTC
90.0% 0 $ 0 $
7 $
29674,573 BCX
- 2 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? WIC/BTC
0 $
0,00002047 BTC
1.69% 1.151 $ 4.544 $
1.119.357 $
4756596,106 WIC
1,85% Gần đây
2 ? TGC/BTC
0 $
0,00000028 BTC
54.76% 0 $ 0 $
218.805 $
67974254,018 TGC
0,36% Gần đây
3 ? VRC/BTC
0 $
0,0000026984 BTC
33.33% 0 $ 0 $
199.245 $
6422831,716 VRC
0,33% Gần đây
4 ? LKC/BTC
0 $
0,0000000039 BTC
30.61% 3.942 $ 277 $
3.128 $
69859987,247 LKC
0,01% Gần đây
5 ? SKT/BTC
0 $
0,0000000101 BTC
3.88% 42 $ 253 $
2.566 $
22095566,858 SKT
0,00% Gần đây
6 ? JBC/BTC
0 $
0,00000008 BTC
39.85% 0 $ 0 $
321 $
350318,319 JBC
0,00% Gần đây
7 ? RSS/BTC
0 $
0,000000013 BTC
75.43% 0 $ 0 $
48 $
321022,340 RSS
- khoảng 5 giờ trước -
8 ? MET/BTC
0 $
0,000000003 BTC
57.14% 293 $ 53 $
22 $
645438,880 MET
- 1 ngày trước -
9 ? QEC/BTC
0 $
0,000000005 BTC
50.0% 19 $ 77 $
13 $
226812,442 QEC
- 3 ngày trước -
10 ? MRYC/BTC
0 $
0,00000002 BTC
32.89% 12 $ 130 $
4 $
15348,089 MRYC
- 5 ngày trước -

CoinEgg là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United Kingdom. Có 44 đồng tiền ảo và 54 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của CoinEgg trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 5.269 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch CoinEgg là ETC/BTC. CoinEgg được thành lập năm 2017. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch CoinEgg tại https://www.coinegg.com/?lang=en_US.

Địa chỉ
Hunstanton Avenue, Birmingham, B17 8TA, United Kingdom
Phí
0.1%
Rút tiền
BTC 0.003 BTC BCH 0.002 BCH LTC 0.001 LTC ETH 0.01 ETH ETC 0.01 ET...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC ETH USC
Giao dịch đòn bẩy
Không
Year Established
2017
Market With Fees
Incorporation Country Code
United Kingdom
Recent Monthly Pageviews
43.036
Alexa Rank
#23928
Community Data
Twitter Followers: 5059
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Hello users, CoinEgg really appreciates your support and accompanying with it all the time.
As Halloween approaches, CoinEgg has held two activities to celebrate this festival.
We hope all of you could have a chance and get a rich red envelop.
This post is about the details of Halloween activity starting tonight.
https://www.coinegg.com/cms/view?id=974.html

Happy Halloween, users!
Come to CoinEgg and Take Your CANDIES!
You will have a chance to get one ETH in a red envelop!
Starts on Oct 26
https://www.coinegg.com/cms/view?id=974.html

Trust Score của CoinEgg
2
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
- 0.5 - 1.5 - 2/10
Tính thanh khoản -
Quy mô 0.5
Cybersecurity -
Độ bao phủ API 1.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 2/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.127
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 23.385%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 67th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 38th

Cybersecurity

Cập nhật lần cuối: 2020-08-04
Data provided by cer.live
Cybersecurity Score 3.2
Penetration Test
Proof of Funds
Bug Bounty

Độ bao phủ API

Hạng: B
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng B
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Thấp Cao Trung bình Thấp Trung bình Trung bình
License & Authorization Cao
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Thấp
Negative News Trung bình
AML Trung bình
Cập nhật lần cuối: 2019-07-01
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android