Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.154.777.928 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 38.169.268.845 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,00%
XRP 4,81%

Coinfloor

Rank #102 Tập trung
Coinfloor is the UK’s longest established Bitcoin and cryptocurrency exchange. Founded with a focus on trust, security and reliability, our goal has always been to create a safe and accessible place to trade and invest in cryptocurrency such as Bitcoin. Coinfloor’s history goes back to 2012 when we experienced first hand the challenges of buying, selling and trading bitcoins in the UK, and wanted to build a business that solved this problem.
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
N/A
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Coinfloor
3 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC) XBT/GBP
7.241 $
5408 GBP
0.02% 301.989 $ 487.006 $
1.165.895 $
161,005 XBT
99,46% Gần đây
2 Ethereum (ETH) ETH/GBP
144 $
107 GBP
0.93% 37.753 $ 40.923 $
15.619 $
108,816 ETH
1,33% Gần đây
3 Bitcoin (BTC) XBT/EUR
7.154 $
6400 EUR
0.65% 168.882 $ 222.025 $
0 $
0,000 XBT
- khoảng 9 giờ trước -

Coinfloor is the UK’s longest established Bitcoin and cryptocurrency exchange. Founded with a focus on trust, security and reliability, our goal has always been to create a safe and accessible place to trade and invest in cryptocurrency such as Bitcoin. Coinfloor’s history goes back to 2012 when we experienced first hand the challenges of buying, selling and trading bitcoins in the UK, and wanted to build a business that solved this problem.

Địa chỉ
1 Quality Court, WC2A 1HR London, United Kingdom.
Phí
0.30% for 30 day trailing trading volume less than $ 500,000 0.20% for 30 day trailing trading volume between $ 500,000 - 1,000,000 0.10% for 30 day trailing trading volume more than $ 1,000,000
Rút tiền
0.0005 BTC 0.0200 ETH 0.0005 BCH 5.00 GBP (UK Faster Payments) 30.00 GBP (other payment methods...Hiển thị thêm
Nạp tiền
2.50 GBP (UK Faster Payments) 30.00 GBP (other payment methods) 1.50 EUR 10.00 USD
Ký gửi tiền pháp định
GBP EUR USD
Phương thức thanh toán được chấp nhận
UK Faster Payment BACS CHAPS SWIFT SEPA
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Coinfloor
6
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
4.0 - 2.0 - - 6/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô -
Độ bao phủ API 2.0
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 6/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.
Dự trữ ước tính và Tuân thủ quy định bị loại trừ khỏi Trust Score tổng thể vào thời điểm này.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo 162 ₿
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa -
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.005%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa -
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-11-12

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available

Dự trữ ước tính

Reserves Info Not Available