Tiền ảo: 4667
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 243.979.893.163 $ -0,46%
Lưu lượng 24 giờ: 59.594.368.905 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,6%
XRP 6,52%

CoinNest

Tập trung
CoinNest is a South Korean exchange for blockchain assets and Korean Won. It has recently integrated the GAS/KRW market into its platform and distributes GAS to NEO holders on a weekly basis.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về CoinNest

CoinNest is a South Korean exchange for blockchain assets and Korean Won. It has recently integrated the GAS/KRW market into its platform and distributes GAS to NEO holders on a weekly basis.

Địa chỉ
Yeongdeungpo-gu, Seoul, with 57 Sinsong Center Bldg., 13th floor
Phí
0.1%
Rút tiền
1000 KRW 0.1% cryptocurrencies
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
KRW
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank transfer
Giao dịch đòn bẩy
Không
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
0 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score