🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
CoinTiger exchange

CoinTiger

Centralized
6
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
50
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCUSDT 37.049 $ 3.8% 37015,75 USDT -0,216% 0.1% 0,135% 1.061.454.187 $ 851.915.699 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSDT 1.409 $ 15.3% 1406,62 USDT -0,274% 0.1% 0,178% 731.412.017 $ 729.284.452 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LINKUSDT 22 $ 1.7% 21,73 USDT -0,208% 0.1% 0,186% 94.466.359 $ 150.397.005 $ Gần đây
XRPUSDT 0 $ 8.4% 0,3 USDT -0,226% 0.13% 0,140% 85.381.109 $ 165.184.816 $ Gần đây
LTCUSDT 160 $ 7.6% 159,39 USDT -0,200% 0.11% 0,145% 81.134.977 $ 171.279.356 $ Gần đây
DOTUSDT 16 $ -2.0% 16,49 USDT -0,144% 0.12% 0,124% 80.309.730 $ 138.649.837 $ Gần đây
ADAUSDT 0 $ 2.2% 0,38 USDT -0,127% 0.12% 0,039% 64.120.028 $ 76.496.143 $ Gần đây
BCHUSDT 532 $ 9.5% 530,15 USDT -0,273% 0.13% 0,127% 54.367.862 $ 378.271.435 $ Gần đây
BNBUSDT 43 $ -2.2% 43,47 USDT -0,069% 0.1% 0,028% 50.038.682 $ 58.730.238 $ Gần đây
XLMUSDT 0 $ 3.8% 0,31 USDT -0,228% 0.15% 0,180% 45.565.219 $ 42.496.480 $ Gần đây
EOSUSDT 3 $ 4.3% 2,87 USDT -0,267% 0.13% 0,158% 43.230.382 $ 26.160.609 $ Gần đây
SXPUSDT 1 $ -4.0% 1,08 USDT -0,183% 0.17% 0,224% 28.299.986 $ 22.383.389 $ Gần đây
YFIUSDT 35.574 $ -3.2% 35570,79 USDT -0,136% 0.19% 0,138% 27.744.302 $ 35.232.505 $ Gần đây
TRXUSDT 0 $ 2.3% 0,03 USDT -0,031% 0.13% 0,010% 23.736.335 $ 78.619.774 $ Gần đây
CRVUSDT 1 $ 2.4% 1,47 USDT -0,326% 0.17% 0,201% 15.980.649 $ 26.349.002 $ Gần đây
ETCUSDT 8 $ 6.7% 8,07 USDT -0,233% 0.12% 0,083% 12.709.805 $ 18.722.125 $ Gần đây
BANDUSDT 10 $ 5.3% 10,35 USDT -0,394% 0.15% 0,213% 10.691.537 $ 11.523.519 $ Gần đây
NEOUSDT 28 $ 0.9% 27,5 USDT -0,247% 0.11% 0,196% 9.823.272 $ 15.183.740 $ Gần đây
ZECUSDT 109 $ 5.8% 109,03 USDT -0,286% 0.13% 0,119% 9.132.027 $ 10.078.177 $ Gần đây
OMGUSDT 4 $ 1.2% 4,06 USDT -0,330% 0.1% 0,167% 8.441.230 $ 10.380.600 $ Gần đây
YFIIUSDT 2.133 $ -2.0% 2125,76 USDT -0,358% 0.13% 0,173% 7.161.927 $ 11.002.210 $ Gần đây
SNXUSDT 16 $ 8.1% 16,41 USDT -0,118% 0.11% 0,106% 7.149.724 $ 8.180.682 $ Gần đây
DASHUSDT 130 $ 1.7% 130,32 USDT -0,214% 0.11% 0,122% 6.595.519 $ 6.196.232 $ Gần đây
COMPUSDT 221 $ -1.3% 221,51 USDT -0,037% 0.17% 0,019% 5.597.469 $ 8.931.495 $ Gần đây
DOGEUSDT 0 $ 0.1% 0,00908982 USDT -0,342% 0.2% 0,113% 4.906.749 $ 4.740.214 $ Gần đây
KAVAUSDT 2 $ 7.7% 2,35 USDT -0,134% 0.1% 0,114% 4.397.656 $ 5.014.337 $ Gần đây
MKRUSDT 1.467 $ 5.2% 1463,73 USDT -0,341% 0.13% 0,189% 3.308.774 $ 21.290.689 $ Gần đây
SRMUSDT 2 $ 0.6% 1,9 USDT -0,239% 0.12% 0,152% 3.073.141 $ 2.604.873 $ Gần đây
KNCUSDT 1 $ 6.5% 1,38 USDT -0,257% 0.11% 0,102% 2.653.620 $ 6.997.627 $ Gần đây
BALUSDT 24 $ 10.2% 23,71 USDT +0,022% 0.11% -0,041% 2.107.224 $ 3.283.184 $ Gần đây
AAVEUSDT 196 $ 7.1% 196,23 USDT -0,247% 0.17% 0,173% - 89.640.527 $ Gần đây
1INCHUSDT 2 $ 12.9% 2,04 USDT -0,242% 0.19% 0,164% - 75.697.384 $ Gần đây
RSRUSDT 0 $ -2.6% 0,04 USDT -0,442% 0.19% 0,205% - 68.075.194 $ Gần đây
LRCUSDT 0 $ 22.6% 0,49 USDT -0,295% 0.18% 0,237% - 48.273.379 $ Gần đây
RENUSDT 1 $ 15.7% 0,67 USDT -0,353% 0.15% 0,316% - 30.507.993 $ Gần đây
BLZUSDT 0 $ 27.7% 0,14 USDT -0,107% 0.11% 0,019% - 29.237.968 $ Gần đây
KSMUSDT 104 $ -7.8% 103,46 USDT -0,374% 0.14% 0,195% - 26.020.021 $ Gần đây
OCEANUSDT 1 $ 14.2% 0,65 USDT -0,370% 0.15% 0,172% - 22.023.828 $ Gần đây
BZRXUSDT 0 $ 0.0% 0,3 USDT -0,497% 0.17% 0,176% - 16.727.716 $ Gần đây
ZENUSDT 30 $ -6.1% 29,56 USDT -0,610% 0.13% 0,182% - 15.621.726 $ Gần đây
NEARUSDT 2 $ -4.9% 2,27 USDT -0,378% 0.2% 0,168% - 9.627.641 $ Gần đây
SKLUSDT 0 $ 12.4% 0,16 USDT -0,423% 0.15% 0,111% - 7.906.939 $ Gần đây
MATICUSDT 0 $ -1.6% 0,04 USDT -0,280% 0.18% 0,179% - 6.582.573 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
UNIUSDT 9 $ 0.8% 9,17 USDT -0,231% 0.11% - - 115.726.453 $ Gần đây
SUSHIUSDT 7 $ -1.4% 6,97 USDT -0,123% 0.14% - - 108.846.388 $ Gần đây
FILUSDT 23 $ -2.5% 23,19 USDT -0,385% 0.17% - - 61.870.923 $ Gần đây
GRTUSDT 1 $ -10.1% 0,55 USDT -0,144% 0.13% - - 152.212.848 $ Gần đây
ENJUSDT 0 $ 44.6% 0,35 USDT -0,199% 0.2% - - 177.641.916 $ Gần đây
AVAXUSDT 12 $ -5.5% 12,52 USDT +0,157% 0.12% - - 64.871.897 $ Gần đây

CoinTiger (Futures) là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Singapore. Có đồng tiền ảo và 50 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của CoinTiger (Futures) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 113.966 ₿ và hợp đồng mở là 69.772 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch CoinTiger (Futures) là BTC/USDT. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch CoinTiger (Futures) tại https://futures.cointiger.com/.

Địa chỉ
2 VENTURE DRIVE #11-30 VISION EXCHANGE SINGAPORE (608526)
Phí
http://cointigerex.udesk.cn/hc/articles/64977
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Singapore
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Xếp hạng Alexa
#9302
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 37376
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android