coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
CREX24 exchange

CREX24

Centralized
3
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
344
Tiền ảo
556
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 GMT / Tether
0 $
GMT/USDT
0 $
0,118 USDT
1.44% 24.005 $ 18.004 $
$401.783
3401554,000 GMT
36,43% Gần đây
2 Revain / Tether
109.322.166 $
REV/USDT
0 $
0,00129 USDT
3.08% 22 $ 22 $
$223.919
173408546,000 REV
20,30% Gần đây
3 SafeDeal / Bitcoin
5.881.310 $
SFD/BTC
2 $
0,00008214 BTC
32.47% 0 $ 0 $
$204.297
117836,650 SFD
18,53% Gần đây
4 GICTrade / Tether
0 $
GICT/USDT
1 $
0,96 USDT
1.72% 4.276 $ 1.468 $
$40.423
42070,950 GICT
3,67% **2 giờ trước Updated gần đây
5 GICTrade / Bitcoin
0 $
GICT/BTC
1 $
0,0000425 BTC
6.16% 0 $ 0 $
$34.298
38230,170 GICT
3,11% **1 giờ trước Updated gần đây
6 Homeros / Ethereum
0 $
HMR/ETH
0 $
0,00000434 ETH
13.72% 0 $ 0 $
$33.065
6263602,000 HMR
3,00% Gần đây
7 Homeros / Bitcoin
0 $
HMR/BTC
0 $
0,000000254 BTC
15.19% 0 $ 0 $
$32.958
6146817,000 HMR
2,99% Gần đây
8 BlackHat Coin / Tether
563.700 $
BLKC/USDT
0 $
0,084 USDT
31.36% 0 $ 0 $
$30.954
368141,900 BLKC
2,81% Gần đây
9 Homeros / Tether
0 $
HMR/USDT
0 $
0,0054 USDT
12.07% 0 $ 0 $
$30.866
5710270,000 HMR
2,80% Gần đây
10 BlackHat Coin / Bitcoin
563.700 $
BLKC/BTC
0 $
0,00000324 BTC
4.26% 0 $ 0 $
$25.731
376221,800 BLKC
2,33% Gần đây
11 BlackHat Coin / Ethereum
563.700 $
BLKC/ETH
0 $
0,00005158 ETH
13.54% 0 $ 0 $
$23.280
371076,200 BLKC
2,11% Gần đây
12 Proton Coin / Bitcoin
0 $
PRO/BTC
1 $
0,00002789 BTC
21.44% 0 $ 0 $
$2.418
4108,500 PRO
0,22% **7 giờ trước Updated gần đây
13 SINOVATE / Ethereum
672.617 $
SIN/ETH
0 $
0,0000006 ETH
3.23% 2 $ 22 $
$2.295
3145206,000 SIN
0,21% **4 giờ trước Updated gần đây
14 FREEdom coin / Tether
2.699.923 $
FREE/USDT
0 $
0,0000002853 USDT
1.62% 0 $ 111 $
$2.164
7579902855,000 FREE
0,20% Gần đây
15 Emocoin / Tether
0 $
EMO/USDT
0 $
0,0054 USDT
8.33% 0 $ 0 $
$1.925
356225,000 EMO
0,17% **5 giờ trước Updated gần đây
16 Litecoin / Bitcoin
4.062.658.488 $
LTC/BTC
57 $
0,002717 BTC
0.11% 391 $ 1.706 $
$1.541
26,875 LTC
0,14% Gần đây
17 Bitcoin (BTC)
402.710.665.024 $
BTC/USDPM
* 21.110 $
23040 USDPM
5.61% - -
$1.413
0,067 BTC
0,13% **5 giờ trước Updated gần đây -
18 Bitcoin / Tether
402.710.665.024 $
BTC/USDT
20.991 $
20970 USDT
1.05% 5.504 $ 394 $
$1.052
0,050 BTC
0,10% Gần đây
19 Azus / Bitcoin
0 $
AZU/BTC
0 $
0,000019 BTC
17.39% 0 $ 0 $
$1.028
2563,700 AZU
0,09% **3 giờ trước Updated gần đây
20 AXEL / Bitcoin
17.249.407 $
AXEL/BTC
0 $
0,00000755 BTC
1.96% 3 $ 717 $
$827
5193,000 AXEL
0,08% Gần đây
21 Dogecoin / Bitcoin
9.987.165.241 $
DOGE/BTC
0 $
0,000003381 BTC
0.79% 38 $ 50 $
$423
5929,000 DOGE
0,04% Gần đây
22 Ethereum / Bitcoin
147.597.071.552 $
ETH/BTC
1.216 $
0,0576 BTC
0.92% 391 $ 2.410 $
$355
0,292 ETH
0,03% Gần đây
23 TRON / Bitcoin
6.149.439.252 $
TRX/BTC
0 $
0,00000315 BTC
0.32% 398 $ 3.143 $
$301
4532,000 TRX
0,03% Gần đây
24 BitcoinZ / Bitcoin
1.581.988 $
BTCZ/BTC
0 $
0,000000006 BTC
16.67% 1.094 $ 443 $
$294
2327762,000 BTCZ
0,03% **1 giờ trước Updated gần đây
25 Dimecoin / Tether
3.233.560 $
DIME/USDT
* 0 $
0,000003 USDT
18.25% 0 $ 0 $
$250
83335016,000 DIME
0,02% Gần đây -
26 Ethereum / Tether
147.597.071.552 $
ETH/USDT
1.200 $
1198,5 USDT
0.67% 8.413 $ 4.667 $
$229
0,192 ETH
0,02% Gần đây
27 Alias / Bitcoin
0 $
ALIAS/BTC
0 $
0,000002 BTC
15.0% 0 $ 0 $
$224
5315,100 ALIAS
0,02% Gần đây
28 BNB / Bitcoin
38.455.596.583 $
BNB/BTC
* 242 $
0,01147493 BTC
16.69% 0 $ 0 $
$201
0,830 BNB
0,02% **2 giờ trước Updated gần đây -
29 NewSolution 2.0 / Bitcoin
0 $
NSTE/BTC
0 $
0,000003 BTC
35.48% 0 $ 0 $
$198
3131,000 NSTE
0,02% **2 giờ trước Updated gần đây
30 Woodcoin / Bitcoin
0 $
LOG/BTC
* 3 $
0,0001501 BTC
20.42% 0 $ 0 $
$177
56,100 LOG
0,02% **3 giờ trước Updated gần đây -
31 Litecoin / Tether
4.062.658.488 $
LTC/USDT
* 58 $
58 USDT
5.16% 0 $ 0 $
$171
2,950 LTC
0,02% **3 giờ trước Updated gần đây -
32 Dogecoin / Tether
9.987.165.241 $
DOGE/USDT
0 $
0,073 USDT
10.18% 0 $ 0 $
$159
2177,000 DOGE
0,01% Gần đây
33 Kmushicoin / Bitcoin
0 $
KTV/BTC
0 $
0,000016 BTC
6.25% 0 $ 0 $
$117
348,650 KTV
0,01% Gần đây
34 Bitcoin 2 / Bitcoin
8.414.826 $
BTC2/BTC
1 $
0,0000249 BTC
5.62% 0 $ 0 $
$114
217,770 BTC2
0,01% **4 giờ trước Updated gần đây
35 SMSCodes / Ethereum
0 $
SMSCT/ETH
* 0 $
0,00000339 ETH
0.59% 77 $ 0 $
$112
27320,900 SMSCT
0,01% **2 giờ trước Updated gần đây -
36 YUSRA / Tether
0 $
YUSRA/USDT
0 $
0,1164 USDT
69.85% 0 $ 0 $
$102
883,900 YUSRA
0,01% **7 giờ trước Updated gần đây
37 XRP / Bitcoin
17.639.935.301 $
XRP/BTC
0 $
0,00001724 BTC
0.75% 131 $ 127 $
$94
260,200 XRP
0,01% Gần đây
38 TRON / Ethereum
6.149.439.252 $
TRX/ETH
* 0 $
0,0000976 ETH
47.85% 0 $ 0 $
$86
729,000 TRX
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây -
39 SMSCodes / Tether
0 $
SMSCT/USDT
0 $
0,0053 USDT
41.51% 0 $ 0 $
$74
14100,000 SMSCT
0,01% **2 giờ trước Updated gần đây
40 PirateCash / Bitcoin
238.744 $
PIRATE/BTC
* 0 $
0,00000039 BTC
44.74% 0 $ 0 $
$63
7653,000 PIRATE
0,01% **6 giờ trước Updated gần đây -
41 PlayFuel / Ethereum
0 $
PLF/ETH
0 $
0,00000085 ETH
17.98% 0 $ 0 $
$54
52479,000 PLF
0,00% Gần đây
42 Crex / Bitcoin
0 $
CREX/BTC
0 $
0,000014 BTC
6.67% 0 $ 0 $
$52
176,832 CREX
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
43 PlayFuel / Tether
0 $
PLF/USDT
0 $
0,0007754 USDT
36.46% 0 $ 0 $
$45
58906,000 PLF
0,00% Gần đây
44 DigiByte / Bitcoin
163.355.918 $
DGB/BTC
0 $
0,0000005 BTC
3.85% 6 $ 15 $
$44
4254,000 DGB
0,00% Gần đây
45 PlayFuel / Bitcoin
0 $
PLF/BTC
0 $
0,0000000392 BTC
32.69% 11 $ 0 $
$42
50820,000 PLF
0,00% Gần đây
46 Divi / Bitcoin
70.464.570 $
DIVI/BTC
0 $
0,00000101 BTC
59.79% 0 $ 0 $
$41
1957,000 DIVI
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
47 Dacxi / Bitcoin
7.595.484 $
DACXI/BTC
0 $
0,0000000938 BTC
4.37% 104 $ 56 $
$40
20401,000 DACXI
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
48 Dimecoin / Bitcoin
3.233.560 $
DIME/BTC
* 0 $
0,0000000001 BTC
50.0% 87.237 $ 0 $
$32
15399496,000 DIME
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây -
49 FREEdom coin / Bitcoin
2.699.923 $
FREE/BTC
* 0 $
0,00000000001 BTC
50.0% 26.709 $ 0 $
$25
121241134,000 FREE
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
50 OMEGA / Bitcoin
0 $
OMEGA/BTC
0 $
0,00000002 BTC
33.33% 15 $ 9 $
$25
59943,000 OMEGA
0,00% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Global Smart Asset / Tether
0 $
GSA/USDT
* 1 $
0,7601 USDT
0.64% 6.068 $ 1.915 $
$1.207
1587,100 GSA
0,11% **3 giờ trước Updated gần đây -
2 ? BTCGAME/USDT
* 0 $
0,000011 USDT
45.45% 0 $ 0 $
$55
5029980,000 BTCGA
0,01% **2 giờ trước Updated gần đây -
3 Shiba Inu / Tether
6.666.717.174 $
SHIB/USDT
* 0 $
0,00000509 USDT
42.03% 0 $ 0 $
$24
4750251,000 SHIB
0,00% Gần đây -
4 ? RSN/USDT
0 $
0,005 USDT
11.54% 0 $ 0 $
$21
4263,000 RSN
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
5 ? BTCGAME/ETH
* 0 $
0,000000011 ETH
72.73% 41 $ 2 $
$10
775591,000 BTCGA
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
6 ? LUK/BTC
0 $
0,00000001 BTC
75.0% 0 $ 0 $
$5
24467,000 LUK
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây
7 ? DRS/ETH
0 $
0,00000477 ETH
87.36% 0 $ 0 $
$3
520,000 DRS
0,00% Gần đây
8 ? DRS/BTC
0 $
0,0000002732 BTC
40.05% 0 $ 0 $
$2
495,000 DRS
0,00% Gần đây
9 ? DRS/USDT
0 $
0,0057 USDT
79.31% 0 $ 0 $
$2
495,000 DRS
0,00% Gần đây
10 FutureCoin / Ethereum
1.958.183 $
FUTURE/ETH
* 0 $
0,000031 ETH
96.45% 0 $ 0 $
$1
48,800 FUTURE
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây -
11 ? RSN/BTC
* 0 $
0,00000025 BTC
16.67% 0 $ 0 $
$0
112,000 RSN
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây -
12 ? JOOPS/BTC
0 $
0,000000005 BTC
54.55% 25 $ 33 $
$0
5000,000 JOOPS
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây
13 ? BTCGAME/BTC
0 $
0,000000001 BTC
- - -
$0
4000,000 BTCGA
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
14 ? NSDC/ETH
* 0 $
0,00000121 ETH
61.46% 0 $ 0 $
$0
52,000 NSDC
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây -
15 ? TELFX/USDT
0 $
0,0011 USDT
99.54% 0 $ 0 $
$0
0,100 TELFX
0,00% **1 giờ trước Updated 1 giờ trước
16 ? SATSALL/BTC
* 1 $
0,00004599 BTC
86.95% 0 $ 0 $
$146
150,000 SATSA
- **3 ngày trước Updated 1 ngày trước -
17 Solana / Tether
13.614.780.374 $
SOL/USDT
42 $
42,17 USDT
0.4% 448 $ 714 $
$127
3,030 SOL
- **14 giờ trước Updated gần đây
18 Solana / Bitcoin
13.614.780.374 $
SOL/BTC
41 $
0,0019437 BTC
0.91% 409 $ 710 $
$124
3,030 SOL
- **14 giờ trước Updated gần đây
19 ? DOT/USDT
* 8 $
8,422 USDT
1.84% 930 $ 1.055 $
$50
6,000 DOT
- **14 giờ trước Updated gần đây -
20 ? DOT/BTC
* 8 $
0,00038831 BTC
0.46% 408 $ 1.055 $
$49
6,000 DOT
- **14 giờ trước Updated gần đây -
21 ? GNM/USDT
4 $
3,68 USDT
45.54% 0 $ 0 $
$37
10,200 GNM
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
22 ? CRO/USDT
0 $
0,0011 USDT
20.0% 0 $ 0 $
$11
10692,000 CRO
- **16 giờ trước Updated gần đây
23 ? ALLMETA/ETH
* 0 $
0,00000001 ETH
50.0% 16 $ 0 $
$9
813177,000 ALLME
- **2 ngày trước Updated 2 ngày trước -
24 Wrapped Huobi / Bitcoin
0 $
WHT/BTC
* 0 $
0,00000001 BTC
66.67% 2 $ 0 $
$8
39600,000 WHT
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
25 DeepOnion (ONION)
1.177.280 $
ONION/USDPM
* 0 $
0,0588 USDPM
87.22% - -
$7
143,000 ONION
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
26 ? CRSTK/USDT
0 $
0,00004 USDT
91.84% 0 $ 0 $
$5
138658,000 CRSTK
- **15 giờ trước Updated gần đây
27 ? NSDC/BTC
* 0 $
0,000000176 BTC
64.77% 0 $ 0 $
$4
1200,000 NSDC
- **8 giờ trước Updated gần đây -
28 ? CTN/BTC
* 0 $
0,00000015 BTC
20.0% 0 $ 0 $
$4
1283,300 CTN
- **14 giờ trước Updated gần đây -
29 ? CTN/USDT
* 0 $
0,0044 USDT
94.5% 0 $ 0 $
$4
911,100 CTN
- **15 giờ trước Updated gần đây -
30 LockTrip / Bitcoin
20.046.429 $
LOC/BTC
0 $
0,0000001 BTC
28.57% 0 $ 0 $
$3
1859,000 LOC
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
31 ? WBETS/BTC
* 0 $
0,00000016 BTC
80.25% 0 $ 0 $
$3
914,000 WBETS
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
32 ? HTML/BTC
* 0 $
0,00000000013 BTC
7.14% 747 $ 291 $
$2
896857,000 HTML
- **9 giờ trước Updated gần đây -
33 ? SPH/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 13 $ 0 $
$2
10807,000 SPH
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
34 Sombe / TrueUSD
0 $
SBE/TUSD
* 0 $
0,000006 TUSD
92.5% 0 $ 0 $
$2
43885,000 SBE
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
35 ? IPR/BTC
0 $
0,00000008 BTC
50.0% 0 $ 0 $
$2
1309,300 IPR
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
36 GastroCoin / Bitcoin
0 $
GTC/BTC
0 $
0,00000003 BTC
33.33% 39 $ 30 $
$1
2709,000 GTC
- **9 giờ trước Updated gần đây
37 ? BDECO/BTC
* 0 $
0,0000001 BTC
60.0% 0 $ 0 $
$1
725,000 BDECO
- **8 giờ trước Updated gần đây -
38 Global Smart Asset / Bitcoin
0 $
GSA/BTC
* 1 $
0,00003353 BTC
15.92% 0 $ 0 $
$1
2,100 GSA
- **19 giờ trước Updated 9 giờ trước -
39 ? GETON/BTC
* 0 $
0,00001355 BTC
91.78% 0 $ 0 $
$1
5,000 GETON
- **9 giờ trước Updated gần đây -
40 ? GXT/BTC
0 $
0,00000014 BTC
6.67% 9 $ 1 $
$1
397,920 GXT
- **8 giờ trước Updated gần đây
41 FutureCoin / Bitcoin
1.958.183 $
FUTURE/BTC
* 0 $
0,00000057 BTC
93.41% 0 $ 0 $
$1
96,000 FUTURE
- **10 giờ trước Updated gần đây -
42 ? BPESO/BTC
0 $
0,00000001 BTC
66.67% 1 $ 0 $
$1
5159,000 BPESO
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
43 ? LUNA/USDT
3 $
3,1 USDT
97.0% 0 $ 0 $
$1
0,330 LUNA
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
44 ? CTN/ETH
* 0 $
0,0000023 ETH
89.02% 0 $ 0 $
$1
371,400 CTN
- **8 giờ trước Updated gần đây -
45 ? TACC/USDT
0 $
0,0209 USDT
97.31% 0 $ 0 $
$1
50,000 TACC
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
46 Wrapped Huobi / Tether
0 $
WHT/USDT
* 0 $
0,0001 USDT
66.67% 0 $ 0 $
$0
8000,000 WHT
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
47 ? CTN/RUB
* 0 $
2,2222 RUB
92.5% 0 $ 0 $
$0
18,300 CTN
- **3 ngày trước Updated 1 ngày trước -
48 ? TEX/USDT
0 $
0,3509 USDT
63.87% 0 $ 0 $
$0
2,000 TEX
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước
49 ? TONCOIN/USDT
* 1 $
1,0731 USDT
1.58% 38 $ 3 $
$0
0,400 TONCO
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
50 ? GETON/USDT
* 1 $
0,5505 USDT
86.24% 0 $ 0 $
$0
0,800 GETON
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -

CREX24 là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Seychelles. Có 344 đồng tiền ảo và 556 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của CREX24 trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 52 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch CREX24 là GMT/USDT. CREX24 được thành lập năm 2017. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch CREX24 tại https://crex24.com/.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
USD EUR RUB
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Qiwi YandexMoney Perfect Money Epay
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2017
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
478.458,0
Xếp hạng Alexa
#20459
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 27826
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của CREX24
3
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3/10
Tính thanh khoản 0.5
Quy mô 0.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 0.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 3/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 21.218%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 51th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 31th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-04-05
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-02-12

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available