Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 251.345.356.894 $ -0,36%
Lưu lượng 24 giờ: 53.488.807.179 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,6%
XRP 6,46%

DigitalPrice

Tập trung
Altcoin Cryptocurrency Exchange
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về DigitalPrice

Altcoin Cryptocurrency Exchange

Địa chỉ
Phí
0.2% Maker 0.2 % Taker
Rút tiền
0.01 for alt coins, 0.005 for btc
Nạp tiền
Nil
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
31 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Pirate Chain (ARRR) Pirate Chain
0 $
0,0000123 BTC
5.8% - -
37.093 $
375464,108 ARRR
49,48% Gần đây -
2
Pirate Chain (ARRR) Pirate Chain
0 $
0,0998998 KMD
0.41% - -
33.802 $
118513,156 ARRR
45,10% Gần đây -
3
Verus Coin (VRSC) Verus Coin
0 $
0,00001849 BTC
9.36% - -
3.790 $
25518,719 VRSC
5,06% Gần đây -
4
?
ZEXO/BTC
0 $
0,00000122 BTC
18.67% - -
152 $
15549,362 ZEXO
0,20% khoảng 2 giờ trước -
5
?
ZEXO/KMD
0 $
0,00822205 KMD
58.47% - -
32 $
12615,923 ZEXO
0,04% Gần đây -
6
?
KMDICE/KMD
0 $
0,00275 KMD
19.63% - -
28 $
13220,270 KMDIC
0,04% khoảng 2 giờ trước -
7
Ø Union Revolution (OUR) Ø Union Revolution
0 $
0,0000013 BTC
22.31% - -
25 $
2399,241 OURC
0,03% Gần đây -
8
Ø Union Revolution (OUR) Ø Union Revolution
0 $
0,009 KMD
68.39% - -
19 $
1466,565 OURC
0,03% khoảng 2 giờ trước -
9
?
CTO/ETH
0 $
0,00000004 ETH
100.0% - -
0 $
0,000 CTO
0,00% khoảng 2 giờ trước -
10
?
DAL/BTC
0 $
0,00000001 BTC
66.67% - -
0 $
0,000 DAL
0,00% khoảng 2 giờ trước -
11
Verus Coin (VRSC) Verus Coin
0 $
0,125 KMD
20.75% - -
184 $
1285,429 VRSC
khoảng 3 giờ trước -
12
Komodo (KMD) Komodo
1 $
0,00014113 BTC
7.71% - -
16 $
14,327 KMD
khoảng 7 giờ trước -
13
Zcash (ZEC) Zcash
92 $
0,0115 BTC
60.72% - -
13 $
0,138 ZEC
khoảng 24 giờ trước -
14
?
CTO/BTC
0 $
0,00000002 BTC
60.0% - -
6 $
40000,000 CTO
khoảng 22 giờ trước -
15
Asofe (ASF) Asofe
0 $
0,00000001 BTC
50.0% - -
1 $
12000,000 ASF
khoảng 14 giờ trước -
16
Pirate Chain (ARRR) Pirate Chain
0 $
0,000152 ETH
79.64% - -
0 $
0,000 ARRR
2 ngày trước -
17
Ethereum (ETH) Ethereum
249 $
0,032 BTC
44.44% - -
0 $
0,000 ETH
2 ngày trước -
18
DigitalPrice (DP) DigitalPrice
0 $
0,0000013 BTC
41.78% - -
0 $
0,000 DP
khoảng 4 giờ trước -
19
?
KMDICE/BTC
0 $
0,00000016 BTC
50.0% - -
0 $
0,000 KMDIC
khoảng 4 giờ trước -
20
?
LUMBER/BTC
0 $
0,0000009 BTC
- - -
0 $
0,000 LUMBE
khoảng 13 giờ trước -
21
Trollcoin (TROLL) Trollcoin
0 $
0,00000014 BTC
57.14% - -
0 $
0,000 TROLL
khoảng 14 giờ trước -
22
?
ZEXO/ETH
0 $
0,000032 ETH
99.77% - -
0 $
0,000 ZEXO
khoảng 24 giờ trước -
23
?
LUMBER/KMD
0 $
0,02 KMD
99.99% - -
0 $
0,000 LUMBE
1 ngày trước -
24
?
K64/ETH
0 $
0 ETH
- - -
0 $
0,000 K64
1 ngày trước -
25
?
K64/KMD
0 $
0 KMD
- - -
0 $
0,000 K64
1 ngày trước -
26
?
K64/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 K64
1 ngày trước -
27
DigitalPrice (DP) DigitalPrice
0 $
0,028 KMD
55.0% - -
0 $
0,000 DP
2 ngày trước -
28
?
CHIPS/KMD
0 $
0,105 KMD
87.5% - -
0 $
0,000 CHIPS
2 ngày trước -
29
Chainzilla (ZILLA) Chainzilla
0 $
0,226 KMD
68.54% - -
0 $
0,000 ZILLA
2 ngày trước -
30
Asofe (ASF) Asofe
0 $
0,0000121 KMD
75.8% - -
0 $
0,000 ASF
3 ngày trước -
31
Asofe (ASF) Asofe
0 $
0,00000003 ETH
50.0% - -
0 $
0,000 ASF
3 ngày trước -
Anomaly BTC/USD Stale