Tìm kiếm
Tiền ảo: 4372
Sàn giao dịch: 306
Giá trị vốn hóa thị trường: 179.781.789.295 $ 1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 35.170.734.690 $
Ưu thế:
BTC 51,5%
ETH 10,1%
XRP 7,86%

Dobitrade

Rank #39 Tập trung
DOBI Digital Asset Exchange is a global cryptocurrency trading platform, which is an arm of Btc51 Technology Development Co., Ltd. (Shenzhen).
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Dobitrade

DOBI Digital Asset Exchange is a global cryptocurrency trading platform, which is an arm of Btc51 Technology Development Co., Ltd. (Shenzhen).

Địa chỉ
Phí
0.3%
Rút tiền
0.5%
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrenices
Giao dịch đòn bẩy
Không
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
52 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
Ethereum (ETH) Ethereum
171 $
0,03269399 BTC
163.342.405 $
952898,890 ETH
59,80% Gần đây
2
Litecoin (LTC) Litecoin
81 $
0,01538198 BTC
53.245.460 $
660216,142 LTC
19,49% Gần đây
3
Bitcoin (BTC) Bitcoin
5.236 $
5232,05999997 USDT
31.944.218 $
6101,453 BTC
11,70% Gần đây
4
Ethereum (ETH) Ethereum
171 $
171,06999999 USDT
21.918.769 $
128043,050 ETH
8,03% Gần đây
5
EOS (EOS) EOS
5 $
0,00104388 BTC
6.001.405 $
1096524,078 EOS
2,20% Gần đây
6
Alibabacoin (ABBC) Alibabacoin
0 $
0,00003199 BTC
466.472 $
2778322,988 ABBC
0,17% Gần đây
7
Alibabacoin (ABBC) Alibabacoin
0 $
0,0007 ETH
87.195 $
726818,230 ABBC
0,03% Gần đây
8
Blockchain Quotations Index Token (BQT) Blockchain Quotations Index Token
0 $
0,0688 DOB
76.318 $
6823390,459 BQT
0,03% khoảng 1 giờ trước
9
Chinese Medicine Chain (CTM) Chinese Medicine Chain
0 $
0,00009314 BTC
45.273 $
92708,000 CTM
0,02% Gần đây
10
Chatbit (CBT) Chatbit
0 $
0,00016 ETH
25.990 $
947727,000 CBT
0,01% Gần đây
11
?
UENC/ETH
0 $
0,0022 ETH
20.100 $
53306,267 UENC
0,01% Gần đây
12
STARAMBA.Token (STT) STARAMBA.Token
0 $
0,00002996 BTC
13.798 $
87837,273 STT
0,01% Gần đây
13
Veros (VRS) Veros
0 $
0,00000146 BTC
12.953 $
1692188,492 VRS
0,00% Gần đây
14
Veros (VRS) Veros
0 $
0,00005087 ETH
7.637 $
875894,737 VRS
0,00% Gần đây
15
?
IFR/BTC
0 $
0,00008499 BTC
2.456 $
5512,624 IFR
0,00% Gần đây
16
Nova Realm City (NRC) Nova Realm City
0 $
0,0000129 BTC
1.141 $
16866,600 NRC
0,00% Gần đây
17
Moving Cloud Chain (MCC) Moving Cloud Chain
0 $
0,056 DOB
360 $
124197698,324 MCC
0,00% khoảng 1 giờ trước
18
Jesus Coin (JC) Jesus Coin
0 $
0,00000003 ETH
2 $
475485,638 JC
0,00% khoảng 3 giờ trước
19
PAX Token (PAX) PAX Token
0 $
0,00000025 BTC
1 $
563,933 PAX
0,00% khoảng 3 giờ trước
20
?
BNOW/ETH
0 $
0,0000005 ETH
0 $
0,000 BNOW
0,00% Gần đây
21
Bitcoin (BTC) Bitcoin
5.008 $
52000 DOB
405.185 $
0,010 BTC
2 ngày trước
22
sports chain (MTC) sports chain
0 $
0,00024913 ETH
145.330 $
3522478,896 MTC
khoảng 17 giờ trước
23
AICHAIN (AIT) AICHAIN
0 $
0,0021 USDT
78.107 $
37128542,000 AIT
khoảng 6 giờ trước
24
Chatbit (CBT) Chatbit
0 $
0,00000515 BTC
64.997 $
2405317,963 CBT
khoảng 8 giờ trước
25
EOS (EOS) EOS
5 $
63,265 DOB
30.687 $
10504,362 EOS
khoảng 4 giờ trước
26
Leaxcoin (LEAX) Leaxcoin
0 $
0,00041 ETH
23.257 $
330000,000 LEAX
khoảng 7 giờ trước
27
?
KRX/BTC
0 $
0,0000176 BTC
10.850 $
117275,000 KRX
khoảng 8 giờ trước
28
?
KYCC/DOB
0 $
0,19 DOB
8.401 $
0,000 KYCC
1 ngày trước
29
Moving Cloud Chain (MCC) Moving Cloud Chain
0 $
0,0000011 BTC
7.378 $
1275109,917 MCC
khoảng 4 giờ trước
30
Litecoin (LTC) Litecoin
61 $
556 DOB
1.458 $
0,000 LTC
1 ngày trước
31
Ethereum (ETH) Ethereum
187 $
1692 DOB
610 $
0,000 ETH
khoảng 8 giờ trước
32
XinFin (XDCE) XinFin
0 $
0,00000435 ETH
598 $
800000,000 XDCE
khoảng 5 giờ trước
33
Girauno (GR1) Girauno
0 $
0,00000049 BTC
121 $
47047,613 GR1
khoảng 8 giờ trước
34
?
MTCN/BTC
0 $
0,00000145 BTC
28 $
3684,000 MTCN
1 ngày trước
35
Odin (ODIN) Odin
0 $
0,00004 ETH
3 $
385,240 ODIN
khoảng 8 giờ trước
36
MainCoin (MNC) MainCoin
0 $
0,000063 ETH
2 $
200,000 MNC
khoảng 8 giờ trước
37
CyClean (CCL) CyClean
0 $
0,00000003 BTC
2 $
11933,705 CCL
1 ngày trước
38
?
INU/ETH
0 $
0,00003 ETH
1 $
115,000 INU
khoảng 8 giờ trước
39
?
MTCN/ETH
0 $
0,0001 ETH
1 $
35,000 MTCN
1 ngày trước
40
Moving Cloud Chain (MCC) Moving Cloud Chain
0 $
0,0000229 ETH
0 $
73,891 MCC
khoảng 7 giờ trước
41
?
SBJ/BTC
0 $
0,00000012 BTC
0 $
0,000 SBJ
khoảng 8 giờ trước
42
Leaxcoin (LEAX) Leaxcoin
0 $
0,000019 BTC
0 $
0,000 LEAX
6 ngày trước
43
?
LYN/BTC
5 $
0,00095 BTC
0 $
0,000 LYN
1 ngày trước
44
Hercules (HERC) Hercules
0 $
0,00000202 BTC
0 $
0,000 HERC
1 ngày trước
45
MainCoin (MNC) MainCoin
0 $
0,00000125 BTC
0 $
0,000 MNC
1 ngày trước
46
MainCoin (MNC) MainCoin
0 $
0,00957 USDT
0 $
0,000 MNC
1 ngày trước
47
?
CJZ/USDT
0 $
0,15 USDT
0 $
0,000 CJZ
2 ngày trước
48
?
SBJ/ETH
0 $
0,0000023 ETH
0 $
0,000 SBJ
2 ngày trước
49
AICHAIN (AIT) AICHAIN
0 $
0,00001281 ETH
0 $
0,000 AIT
2 ngày trước
50
Jetcoin (JET) Jetcoin
0 $
0,00057 ETH
0 $
0,000 JET
6 ngày trước
51
?
AQA/ETH
0 $
0,00157 ETH
0 $
0,000 AQA
6 ngày trước
52
Hercules (HERC) Hercules
0 $
0,00045 ETH
0 $
0,000 HERC
6 ngày trước