Tiền ảo: 6244
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 199.555.040.906 $ 0,96%
Lưu lượng 24 giờ: 41.543.137.828 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,04%
XRP 4,78%

Dove Wallet

Rank #108 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Dove Wallet
170 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Bitcoin (BTC)
7.429 $
50,321417994 ETH
1.23% 33.171 $ 37.612 $
17.473 $
2,352 BTC
17,03% Gần đây
2
Ethereum (ETH)
146 $
0,019872254 BTC
1.23% 38.035 $ 32.708 $
17.341 $
118,388 ETH
16,90% Gần đây
3
Ethereum Classic (ETC)
4 $
0,000508147 BTC
1.48% 1.836 $ 2.686 $
11.641 $
3107,982 ETC
11,34% Gần đây
4
Ethersocial (ESN)
0 $
0,000000578 BTC
6.02% 0 $ 0 $
2.438 $
572277,945 ESN
2,38% Gần đây
5
Vertcoin (VTC)
0 $
0,000029594 BTC
0.01% 220 $ 172 $
2.311 $
10594,588 VTC
2,25% Gần đây
6
Ravencoin (RVN)
0 $
0,000003345 BTC
8.81% 0 $ 0 $
2.285 $
92680,865 RVN
2,23% Gần đây
7
Myriad (XMY)
0 $
0,000000111 BTC
1.8% 258 $ 432 $
2.235 $
2731552,459 XMY
2,18% Gần đây
8
Basic Attention Token (BAT)
0 $
0,000025466 BTC
1.06% 262 $ 258 $
2.047 $
10907,102 BAT
2,00% Gần đây
9
MonaCoin (MONA)
1 $
0,000119859 BTC
0.02% 29 $ 309 $
2.042 $
2311,797 MONA
1,99% Gần đây
10
Feathercoin (FTC)
0 $
0,000001356 BTC
4.31% 0 $ 0 $
1.995 $
199641,324 FTC
1,94% Gần đây
11
Litecoin (LTC)
44 $
0,006034013 BTC
0.02% 2.470 $ 2.255 $
1.995 $
44,845 LTC
1,94% Gần đây
12
DigiByte (DGB)
0 $
0,000000843 BTC
0.12% 2 $ 2.018 $
1.980 $
318688,314 DGB
1,93% Gần đây
13
GameCredits (GAME)
0 $
0,00000657 BTC
2.75% 102 $ 14 $
1.973 $
40741,707 GAME
1,92% Gần đây
14
Bitcoin Gold (BTG)
6 $
0,000812891 BTC
0.02% 1.649 $ 602 $
1.909 $
318,629 BTG
1,86% Gần đây
15
Expanse (EXP)
0 $
0,000007 BTC
1.53% 91 $ 90 $
1.894 $
36710,331 EXP
1,85% Gần đây
16
Zcash (ZEC)
30 $
0,004050147 BTC
1.27% 2.558 $ 4.610 $
1.824 $
61,107 ZEC
1,78% Gần đây
17
USD Coin (USDC)
1 $
0,000134856 BTC
1.02% 258 $ 279 $
1.818 $
1828,526 USDC
1,77% Gần đây
18
Bitcoin (BTC)
7.409 $
7415,317078959 USDC
1.02% 282 $ 255 $
1.813 $
0,245 BTC
1,77% Gần đây
19
Groestlcoin (GRS)
0 $
0,000023566 BTC
1.23% 1.656 $ 1.517 $
1.799 $
10359,400 GRS
1,75% Gần đây
20
Zcoin (XZC)
4 $
0,000481395 BTC
0.73% 371 $ 247 $
1.780 $
501,665 XZC
1,73% Gần đây
21
Bitcoin Cash (BCH)
210 $
0,028520681 BTC
0.51% 213 $ 293 $
1.771 $
8,423 BCH
1,73% Gần đây
22
Dash (DASH)
51 $
0,006879857 BTC
0.05% 389 $ 518 $
1.724 $
33,995 DASH
1,68% Gần đây
23
Bitcoin (BTC)
7.412 $
7330,034817666 PAX
0.0% 324 $ 351 $
1.674 $
0,226 BTC
1,63% Gần đây
24
TenX (PAY)
0 $
0,000007448 BTC
0.01% 5 $ 308 $
1.672 $
30453,537 PAY
1,63% Gần đây
25
Paxos Standard (PAX)
1 $
0,000136425 BTC
0.0% 357 $ 323 $
1.663 $
1653,425 PAX
1,62% Gần đây
26
TrueUSD (TUSD)
1 $
0,00013512 BTC
0.01% 228 $ 322 $
1.604 $
1610,916 TUSD
1,56% Gần đây
27
Bitcoin (BTC)
7.369 $
7400,828892836 TUSD
0.01% 325 $ 226 $
1.594 $
0,216 BTC
1,55% Gần đây
28
Bitcoin SV (BSV)
94 $
0,012802231 BTC
0.0% 154 $ 351 $
1.588 $
16,831 BSV
1,55% Gần đây -
29
Tether (USDT)
1 $
0,000136256 BTC
0.01% 341 $ 281 $
1.585 $
1578,019 USDT
1,54% Gần đây
30
Bitcoin (BTC)
7.335 $
7339,1263504 USDT
0.01% 283 $ 336 $
1.582 $
0,216 BTC
1,54% Gần đây
31
Status (SNT)
0 $
0,000001403 BTC
1.06% 7 $ 223 $
1.454 $
140576,780 SNT
1,42% Gần đây
32
Zclassic (ZCL)
0 $
0,00003004 BTC
10.33% 0 $ 0 $
1.335 $
6032,181 ZCL
1,30% Gần đây
33
Bitcoin SV (BSV)
93 $
93,84216975 PAX
1.73% 0 $ 0 $
1.020 $
10,960 BSV
0,99% Gần đây
34
Tether (USDT)
1 $
0,006839966 ETH
1.5% 2 $ 2 $
74 $
73,343 USDT
0,07% Gần đây
35
Ethereum (ETH)
146 $
146,199574641 USDT
1.5% 1 $ 2 $
74 $
0,506 ETH
0,07% Gần đây
36
Zcash (ZEC)
30 $
0,203342499 ETH
2.04% 1 $ 0 $
60 $
2,005 ZEC
0,06% Gần đây
37
Bitcoin Cash (BCH)
210 $
209,944231152 USDT
1.53% 1 $ 1 $
56 $
0,265 BCH
0,05% Gần đây
38
Bitcoin Cash (BCH)
210 $
1,424206074 ETH
1.67% 0 $ 0 $
55 $
0,263 BCH
0,05% Gần đây
39
Bitcoin Cash (BCH)
212 $
209,366445399 PAX
2.06% 1 $ 0 $
55 $
0,258 BCH
0,05% Gần đây
40
Bitcoin Cash (BCH)
210 $
210,129796708 USDC
1.91% 0 $ 1 $
53 $
0,254 BCH
0,05% Gần đây
41
Bitcoin Cash (BCH)
212 $
212,991603448 TUSD
1.32% 1 $ 0 $
52 $
0,246 BCH
0,05% Gần đây
42
Ethereum Classic (ETC)
4 $
0,025761829 ETH
1.53% 8 $ 2 $
48 $
12,691 ETC
0,05% Gần đây -
43
Bitcoin SV (BSV)
96 $
0,646985588 ETH
1.33% 0 $ 0 $
46 $
0,482 BSV
0,04% Gần đây
44
Ethereum (ETH)
148 $
146,001792026 PAX
1.89% 0 $ 0 $
44 $
0,301 ETH
0,04% Gần đây
45
Paxos Standard (PAX)
1 $
0,006849231 ETH
1.89% 0 $ 0 $
44 $
43,597 PAX
0,04% Gần đây
46
Litecoin (LTC)
44 $
0,300390483 ETH
0.31% 2 $ 1 $
44 $
0,984 LTC
0,04% Gần đây
47
Ethersocial (ESN)
0 $
0,000025034 ETH
20.69% 0 $ 0 $
44 $
11788,718 ESN
0,04% Gần đây
48
TrueUSD (TUSD)
1 $
0,006744272 ETH
1.29% 0 $ 0 $
43 $
42,701 TUSD
0,04% Gần đây
49
Ethereum (ETH)
148 $
148,273955955 TUSD
1.29% 0 $ 0 $
42 $
0,286 ETH
0,04% Gần đây
50
Expanse (EXP)
0 $
0,00034201 ETH
0.07% 0 $ 2 $
41 $
812,943 EXP
0,04% Gần đây
51
USD Coin (USDC)
1 $
0,006833925 ETH
0.16% 1 $ 0 $
41 $
40,592 USDC
0,04% Gần đây
52
Ethereum (ETH)
146 $
146,328797555 USDC
0.16% 0 $ 1 $
41 $
0,279 ETH
0,04% Gần đây
53
Groestlcoin (GRS)
0 $
0,001175995 ETH
0.02% 0 $ 0 $
37 $
215,968 GRS
0,04% Gần đây
54
Myriad (XMY)
0 $
0,000006185 ETH
13.55% 0 $ 0 $
36 $
39425,326 XMY
0,04% Gần đây
55
Vertcoin (VTC)
0 $
0,00146138 ETH
1.72% 0 $ 0 $
36 $
165,221 VTC
0,03% Gần đây
56
Dash (DASH)
51 $
0,342831193 ETH
1.11% 1 $ 0 $
35 $
0,700 DASH
0,03% Gần đây
57
Zcoin (XZC)
4 $
0,023857946 ETH
0.33% 0 $ 0 $
35 $
9,971 XZC
0,03% Gần đây
58
TenX (PAY)
0 $
0,000372376 ETH
2.89% 0 $ 0 $
33 $
596,237 PAY
0,03% Gần đây
59
Status (SNT)
0 $
0,000072483 ETH
1.96% 0 $ 0 $
33 $
3040,154 SNT
0,03% Gần đây
60
DigiByte (DGB)
0 $
0,00004201 ETH
2.01% 0 $ 0 $
32 $
5161,752 DGB
0,03% Gần đây
61
GameCredits (GAME)
0 $
0,000321403 ETH
1.77% 0 $ 0 $
32 $
669,938 GAME
0,03% Gần đây
62
Basic Attention Token (BAT)
0 $
0,001246242 ETH
0.19% 0 $ 0 $
32 $
172,373 BAT
0,03% Gần đây
63
Bitcoin Gold (BTG)
6 $
0,040873158 ETH
0.57% 0 $ 0 $
30 $
5,013 BTG
0,03% Gần đây
64
Feathercoin (FTC)
0 $
0,000072739 ETH
6.8% 0 $ 0 $
30 $
2768,289 FTC
0,03% Gần đây
65
Ravencoin (RVN)
0 $
0,000175714 ETH
0.05% 1 $ 0 $
30 $
1144,192 RVN
0,03% Gần đây
66
MonaCoin (MONA)
1 $
0,0060179 ETH
0.63% 0 $ 0 $
26 $
28,979 MONA
0,03% Gần đây
67
Bitcoin SV (BSV)
95 $
95,144860794 TUSD
0.98% 0 $ 0 $
25 $
0,269 BSV
0,02% Gần đây
68
Bitcoin SV (BSV)
97 $
97,149433686 USDC
1.06% 0 $ 0 $
25 $
0,255 BSV
0,02% Gần đây
69
Bitcoin SV (BSV)
95 $
95,341484612 USDT
1.2% 0 $ 0 $
25 $
0,258 BSV
0,02% Gần đây -
70
USD Coin (USDC)
1 $
1,004488874 USDT
1.23% 1 $ 0 $
23 $
22,953 USDC
0,02% Gần đây
71
Tether (USDT)
1 $
0,995531186 USDC
1.23% 0 $ 1 $
23 $
23,052 USDT
0,02% Gần đây
72
Musicoin (MUSIC)
0 $
0,000000019 BTC
5.0% 1.826 $ 471 $
23 $
163163,684 MUSIC
0,02% khoảng 1 giờ trước
73
Dash (DASH)
51 $
50,942107977 TUSD
3.68% 0 $ 0 $
13 $
0,262 DASH
0,01% Gần đây -
74
Dash (DASH)
49 $
48,876947014 PAX
4.4% 0 $ 0 $
13 $
0,263 DASH
0,01% Gần đây
75
Dash (DASH)
50 $
50 USDC
1.72% 9 $ 0 $
12 $
0,243 DASH
0,01% Gần đây -
76
Litecoin (LTC)
44 $
44,1012 USDT
0.05% 0 $ 1 $
12 $
0,265 LTC
0,01% Gần đây
77
Dash (DASH)
50 $
49,623568794 USDT
2.69% 0 $ 0 $
12 $
0,235 DASH
0,01% Gần đây -
78
Litecoin (LTC)
45 $
44,897874222 USDC
1.56% 0 $ 0 $
12 $
0,260 LTC
0,01% Gần đây
79
Litecoin (LTC)
44 $
43,959342434 PAX
2.4% 0 $ 0 $
12 $
0,266 LTC
0,01% Gần đây
80
Litecoin (LTC)
44 $
44,602265401 TUSD
0.62% 0 $ 0 $
10 $
0,215 LTC
0,01% Gần đây
81
Zcash (ZEC)
29 $
29,362696398 USDT
1.91% 0 $ 0 $
9 $
0,303 ZEC
0,01% Gần đây
82
Zcash (ZEC)
29 $
29,440259137 USDC
1.77% 5 $ 0 $
8 $
0,264 ZEC
0,01% Gần đây
83
Zcash (ZEC)
30 $
29,903283863 TUSD
1.7% 0 $ 0 $
8 $
0,256 ZEC
0,01% Gần đây -
84
Zcash (ZEC)
30 $
30,011597058 PAX
2.43% 0 $ 0 $
7 $
0,233 ZEC
0,01% Gần đây -
85
Basic Attention Token (BAT)
0 $
0,183367871 USDC
0.06% 7 $ 0 $
7 $
37,983 BAT
0,01% Gần đây
86
Ravencoin (RVN)
0 $
0,027222304 USDT
9.03% 0 $ 0 $
4 $
158,184 RVN
0,00% Gần đây
87
Ravencoin (RVN)
0 $
0,0255 USDC
3.26% 0 $ 0 $
4 $
140,805 RVN
0,00% Gần đây
88
Ethereum Classic (ETC)
4 $
3,739460206 USDT
2.07% 0 $ 1 $
2 $
0,458 ETC
0,00% Gần đây -
89
Bitcoin Gold (BTG)
6 $
5,891727261 USDC
2.09% 0 $ 0 $
2 $
0,264 BTG
0,00% Gần đây
90
Bitcoin Gold (BTG)
6 $
5,872171322 USDT
2.38% 0 $ 0 $
2 $
0,261 BTG
0,00% Gần đây
91
Bitcoin Gold (BTG)
6 $
5,86327609 PAX
2.81% 0 $ 0 $
1 $
0,246 BTG
0,00% Gần đây
92
Bitcoin Gold (BTG)
6 $
6,010753481 TUSD
2.19% 0 $ 0 $
1 $
0,231 BTG
0,00% Gần đây
93
Expanse (EXP)
0 $
0,050416161 USDT
3.15% 1 $ 0 $
1 $
26,004 EXP
0,00% Gần đây
94
Ethereum Classic (ETC)
4 $
3,729168869 PAX
2.51% 0 $ 0 $
1 $
0,265 ETC
0,00% Gần đây -
95
Ethereum Classic (ETC)
4 $
3,743730569 TUSD
1.78% 0 $ 0 $
1 $
0,254 ETC
0,00% Gần đây
96
Ethereum Classic (ETC)
4 $
3,76 USDC
0.28% 0 $ 0 $
1 $
0,246 ETC
0,00% Gần đây -
97
Zcoin (XZC)
4 $
3,565937316 PAX
1.77% 0 $ 0 $
1 $
0,252 XZC
0,00% Gần đây
98
Zcoin (XZC)
4 $
3,505217648 USDT
1.24% 0 $ 0 $
1 $
0,254 XZC
0,00% Gần đây
99
Zcoin (XZC)
4 $
3,562951181 USDC
1.1% 0 $ 0 $
1 $
0,234 XZC
0,00% Gần đây
100
Zcoin (XZC)
4 $
3,52094968 TUSD
1.05% 0 $ 0 $
1 $
0,227 XZC
0,00% Gần đây

Dove Wallet là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại South Korea. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 14 ₿ từ 32 tiền ảo và170 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Dove Wallet là BTC/ETH. Dove Wallet được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Dove Wallet tại https://dovewallet.com.

Địa chỉ
Phí
0.1%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Dove Wallet
5
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
4.0 - 0.5 - - 5/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 5/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.
Dự trữ ước tính và Tuân thủ quy định bị loại trừ khỏi Trust Score tổng thể vào thời điểm này.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo 14 ₿
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa 14 ₿
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.039%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 40th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 44th

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-10-02

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available

Dự trữ ước tính

Reserves Info Not Available