dYdX exchange

dYdX

Decentralized
6
Điểm tin cậy

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
2
Tiền ảo
3
Pairs
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Dai (DAI) DAI/USDC
1 $
1,0189 USDC
0.12% 1.091.550 $ 1.614.850 $
551.726 $
541333,788 DAI
40,45% Gần đây
2 Ethereum (ETH) ETH/USDC
238 $
238,02 USDC
0.12% 552.973 $ 564.730 $
440.137 $
1849,882 ETH
32,30% Gần đây -
3 Ethereum (ETH) ETH/DAI
238 $
234,05 DAI
0.1% 514.347 $ 552.304 $
371.342 $
1557,432 ETH
27,25% Gần đây

dYdX is a decentralized trading platform for margin trading, borrowing, and lending. dYdX offers leverage up to 4x, and runs on smart contracts on the Ethereum blockchain. dYdX is non-custodial and peer-to-peer, so traders remain in control of their own funds at all times.

Địa chỉ
Phí
No Fees
Rút tiền
No Fees
Nạp tiền
No Fees
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của dYdX
6
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
5.0 1.0 - - - 6/10
Tính thanh khoản 5.0
Quy mô 1.0
Cybersecurity -
Độ bao phủ API -
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 6/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.941
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.113%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 67th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 86th

Cybersecurity

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: D
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability
Hạng D
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android