Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 282.376.921.378 $ 3,4%
Lưu lượng 24 giờ: 60.410.975.814 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,1%
XRP 6,24%

Escodex

Rank #143 Phân quyền
24h Volume (Normalized)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Trade on Escodex
85 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
SafeInsure (SINS) SafeInsure
4 $
0,000399849994 BTC
3.99% - -
718.639 $
198144,858 SINS
70,08% Gần đây -
2
SafeInsure (SINS) SafeInsure
4 $
3,999999899983 USDT
- - -
106.251 $
26538,722 SINS
10,36% Gần đây -
3
Ethereum (ETH) Ethereum
267 $
0,029438153862 BTC
2.76% - -
57.231 $
214,341 ETH
5,58% Gần đây -
4
?
XDH/BTC
19 $
0,002115073454 BTC
99.95% - -
27.896 $
1453,332 XDH
2,72% Gần đây -
5
REOSC Ecosystem (REOSC) REOSC Ecosystem
0 $
0,00000004 BTC
25.0% - -
7.305 $
20140000,000 REOSC
0,71% Gần đây -
6
GETModer (GTMR) GETModer
0 $
0,00001622 BTC
43.18% - -
5.790 $
39233,000 GTMR
0,56% Gần đây -
7
Bitcoin (BTC) Bitcoin
9.038 $
9029,680108569213 USDT
31.79% - -
5.454 $
0,603 BTC
0,53% Gần đây -
8
Tether (USDT) Tether
1 $
0,000110745894 BTC
31.79% - -
5.200 $
5176,207 USDT
0,51% Gần đây -
9
OTOCASH (OTO) OTOCASH
0 $
0,00001835 BTC
1.35% - -
3.655 $
21989,876 OTO
0,36% Gần đây -
10
Block-Logic (BLTG) Block-Logic
0 $
0,000001318762 BTC
57.21% - -
2.998 $
250467,742 BLTG
0,29% Gần đây -
11
Bitcoin 2 (BTC2) Bitcoin 2
1 $
0,000150000021 BTC
15.23% - -
303 $
221,605 BTC2
0,03% khoảng 2 giờ trước -
12
Reload (RLD) Reload
0 $
0,00000000192 BTC
16.07% - -
187 $
10674045,324 RLD
0,02% Gần đây -
13
Hilux (HLX) Hilux
0 $
0,0000017 BTC
34.94% - -
142 $
9210,158 HLX
0,01% Gần đây -
14
BitCoin One (BTCONE) BitCoin One
0 $
0,00000007 BTC
50.0% - -
62 $
98401,000 BTCON
0,01% khoảng 1 giờ trước -
15
SafeCoin (SAFE) SafeCoin
0 $
0,0000095 BTC
30.0% - -
60 $
696,173 SAFE
0,01% khoảng 2 giờ trước -
16
Ravencoin (RVN) Ravencoin
0 $
0,000006310007 BTC
31.12% - -
45 $
794,068 RVN
0,00% Gần đây -
17
IZEMCASH (IZC) IZEMCASH
0 $
0,000002399984 BTC
55.56% - -
5 $
245,475 IZC
0,00% Gần đây -
18
Eterbase Coin (XBASE) Eterbase Coin
0 $
0,0000004 BTC
67.74% - -
3 $
959,725 XBASE
0,00% Gần đây -
19
Exosis (EXO) Exosis
1 $
0,000072449967 BTC
83.97% - -
2 $
3,277 EXO
0,00% Gần đây -
20
GlobalToken (GLT) GlobalToken
0 $
0,00000021 BTC
20.02% - -
2 $
1113,810 GLT
0,00% khoảng 3 giờ trước -
21
Dash Green (DASHG) Dash Green
0 $
0,0000169271 BTC
66.78% - -
2 $
9,547 DASHG
0,00% khoảng 3 giờ trước -
22
Ethereum (ETH) Ethereum
251 $
250 USDT
99.78% - -
0 $
0,000 ETH
0,00% Gần đây -
23
Spider VPS (SPDR) Spider VPS
1 $
0,0001 BTC
- - -
0 $
0,000 SPDR
0,00% Gần đây -
24
Tether (USDT) Tether
1 $
0,004 ETH
99.78% - -
0 $
0,000 USDT
0,00% Gần đây -
25
?
ROX/ETH
0 $
0,0003 ETH
21.47% - -
77.325 $
947912,742 ROX
khoảng 6 giờ trước -
26
?
ROX/USDT
0 $
0,078997353103 USDT
58.82% - -
46.288 $
584553,079 ROX
khoảng 12 giờ trước -
27
?
ROX/BTC
0 $
0,000009199999 BTC
12.3% - -
23.611 $
285840,627 ROX
khoảng 7 giờ trước -
28
Titan Coin (TTN) Titan Coin
0 $
0,0000003 BTC
43.4% - -
8.452 $
3058915,196 TTN
khoảng 5 giờ trước -
29
MINTD (MINTD) MINTD
0 $
0,00002816 BTC
10.99% - -
5.355 $
20458,776 MINTD
khoảng 3 giờ trước -
30
GETModer (GTMR) GETModer
0 $
0,00052 ETH
56.14% - -
447 $
3174,000 GTMR
khoảng 7 giờ trước -
31
SwiftCash (SWIFT) SwiftCash
0 $
0,00000022 BTC
12.5% - -
461 $
225445,961 SWIFT
khoảng 3 giờ trước -
32
Award (AWR) Award
1 $
0,000109 BTC
27.9% - -
93 $
96,748 AWR
khoảng 18 giờ trước -
33
Teloscoin (TELOS) Teloscoin
0 $
0,00000027 BTC
56.52% - -
7 $
2743,444 TELOS
khoảng 4 giờ trước -
34
DogeCoin Private (DOGP) DogeCoin Private
0 $
0,00000001 BTC
94.44% - -
3 $
35682,256 DOGP
khoảng 3 giờ trước -
35
xGalaxy (XGCS) xGalaxy
0 $
0,00000252 BTC
42.65% - -
2 $
98,492 XGCS
khoảng 3 giờ trước -
36
Dequant (DEQ) Dequant
0 $
0,0000001 BTC
98.18% - -
1 $
1607,904 DEQ
khoảng 6 giờ trước -
37
1X2 Coin (1X2) 1X2 Coin
1 $
0,000089989592 BTC
95.28% - -
1 $
1,159 1X2
khoảng 15 giờ trước -
38
DeVault (DVT) DeVault
0 $
0,00000123 BTC
- - -
0 $
16,455 DVT
khoảng 6 giờ trước -
39
Tether (USDT) Tether
1 $
50 LGS
99.38% - -
0 $
0,000 USDT
khoảng 3 giờ trước -
40
?
MQX/BTC
0 $
0,0000001 BTC
- - -
0 $
10,000 MQX
khoảng 15 giờ trước -
41
Mero (MERO) Mero
0 $
0,000000795965 BTC
29.63% - -
0 $
1,005 MERO
khoảng 3 giờ trước -
42
LogisCoin (LGS) LogisCoin
0 $
0,02 USDT
99.38% - -
0 $
0,013 LGS
khoảng 3 giờ trước -
43
ZCore (ZCR) ZCore
0 $
0,00001974995 BTC
49.01% - -
0 $
0,000 ZCR
3 ngày trước -
44
LightPayCoin (LPC) LightPayCoin
0 $
0,00000785984 BTC
85.24% - -
0 $
0,000 LPC
7 ngày trước -
45
Pirate Chain (ARRR) Pirate Chain
0 $
0,000016504539 BTC
4.76% - -
0 $
0,000 ARRR
7 ngày trước -
46
AllSafe (ASAFE2) AllSafe
0 $
0,000004999996 BTC
89.25% - -
0 $
0,000 ASAFE
5 ngày trước -
47
?
BASE/USDT
0 $
0 USDT
- - -
0 $
0,000 BASE
4 ngày trước -
48
?
BASE/ETH
3 $
0,01109998997 ETH
- - -
0 $
0,000 BASE
4 ngày trước -
49
?
BASE/BTC
3 $
0,00034998 BTC
- - -
0 $
0,000 BASE
3 ngày trước -
50
BankCoin BCash (BCASH) BankCoin BCash
0 $
0,000002099999 BTC
19.98% - -
0 $
0,000 BCASH
5 ngày trước -
51
Blacer Coin (BLCR) Blacer Coin
0 $
0,000015 BTC
78.12% - -
0 $
0,000 BLCR
3 ngày trước -
52
BrixCoin (BRIX) BrixCoin
0 $
0,0000008 BTC
10.0% - -
0 $
0,000 BRIX
1 ngày trước -
53
Blastx (BSTX) Blastx
0 $
0,00000101 BTC
79.15% - -
0 $
0,000 BSTX
khoảng 20 giờ trước -
54
Coin2Play (C2P) Coin2Play
0 $
0,000000380014 BTC
86.22% - -
0 $
0,000 C2P
5 ngày trước -
55
Crux Coin (CUX) Crux Coin
0 $
0,000000008325 BTC
96.0% - -
0 $
0,000 CUX
4 ngày trước -
56
?
DDR/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 DDR
5 ngày trước -
57
?
DINGO/BTC
0 $
0,00000002 BTC
90.0% - -
0 $
0,000 DINGO
4 ngày trước -
58
Daniel Mark Harrison & Company (DMHCO) Daniel Mark Harrison & Company
0 $
0 BTC
80.0% - -
0 $
0,000 DMHCO
3 ngày trước -
59
Davies (DVS) Davies
0 $
0,000001669998 BTC
- - -
0 $
0,000 DVS
3 ngày trước -
60
Dextro (DXO) Dextro
0 $
0,00000095 BTC
41.69% - -
0 $
0,000 DXO
5 ngày trước -
61
EscrowCoin (ESCO) EscrowCoin
0 $
0,00000201 BTC
0.51% - -
0 $
0,000 ESCO
khoảng 7 giờ trước -
62
Ethereum (ETH) Ethereum
163 $
12870,012666244458 LGS
82.0% - -
0 $
0,000 ETH
khoảng 3 giờ trước -
63
TRANSFAST (FASTX) TRANSFAST
0 $
0,000002 BTC
- - -
0 $
0,000 FASTX
khoảng 10 giờ trước -
64
SmartFox (FOX) SmartFox
0 $
0,0000000411 BTC
98.75% - -
0 $
0,000 FOX
1 ngày trước -
65
K-Plus Coin (KPC) K-Plus Coin
0 $
0,00000494 BTC
21.68% - -
0 $
0,000 KPC
1 ngày trước -
66
LogisCoin (LGS) LogisCoin
0 $
0,00000132 BTC
88.57% - -
0 $
0,000 LGS
khoảng 19 giờ trước -
67
Livenodes (LNO) Livenodes
0 $
0,000052 BTC
64.34% - -
0 $
0,000 LNO
6 ngày trước -
68
Liquid Regenerative Medicine Coin (LRM) Liquid Regenerative Medicine Coin
0 $
0,00000022 BTC
84.78% - -
0 $
0,000 LRM
4 ngày trước -
69
Litecoin (LTC) Litecoin
573 $
0,066 BTC
99.89% - -
0 $
0,000 LTC
1 ngày trước -
70
Midas (MIDAS) Midas
2 $
0,000219947977 BTC
81.01% - -
0 $
0,000 MIDAS
4 ngày trước -
71
MNPRO (MNPR) MNPRO
0 $
0,00000001 BTC
33.33% - -
0 $
0,000 MNPR
3 ngày trước -
72
Netchain (NTX) Netchain
0 $
0,00000017 BTC
65.22% - -
0 $
0,000 NTX
khoảng 12 giờ trước -
73
Zealium (NZL) Zealium
0 $
0,00000025 BTC
45.43% - -
0 $
0,000 NZL
khoảng 10 giờ trước -
74
OTRchain (OTR) OTRchain
0 $
0,0000032 BTC
66.24% - -
0 $
0,000 OTR
6 ngày trước -
75
?
OXG/BTC
0 $
0,000000169991 BTC
99.5% - -
0 $
0,000 OXG
1 ngày trước -
76
?
PMC/BTC
0 $
0,00000004 BTC
13.33% - -
0 $
0,000 PMC
1 ngày trước -
77
Reactor (REA) Reactor
0 $
0,00000001 BTC
87.49% - -
0 $
0,000 REA
6 ngày trước -
78
RESQ Chain (RESQ) RESQ Chain
0 $
0,00000005 BTC
65.6% - -
0 $
0,000 RESQ
4 ngày trước -
79
SteadyNode (SDD) SteadyNode
0 $
0,000000005263 BTC
58.36% - -
0 $
0,000 SDD
khoảng 14 giờ trước -
80
?
SEC/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 SEC
2 ngày trước -
81
?
SIN/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 SIN
2 ngày trước -
82
?
SUQA/BTC
0 $
0,0000005 BTC
71.49% - -
0 $
0,000 SUQA
3 ngày trước -
83
?
SUQACOIN/BTC
0 $
0,0000005 BTC
71.49% - -
0 $
0,000 SUQAC
3 ngày trước -
84
Trunk Coin (TRO) Trunk Coin
0 $
0,000004199995 BTC
12.86% - -
0 $
0,000 TRO
khoảng 7 giờ trước -
85
?
UNN/BTC
3 $
0,00030015 BTC
0.03% - -
0 $
0,000 UNN
1 ngày trước -
Anomaly BTC/USD Stale

Escodex là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền nằm tại Estonia. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 113 Ƀ từ 64 tiền ảo và85 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Escodex là SINS/BTC. Escodex được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Escodex tại https://www.escodex.com.

Địa chỉ
Phí
0.01% to 0.1% trading fees
Rút tiền
Varies as per BTS withdrawal policy
Nạp tiền
varies as per BTS withdrawal policy
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
ETH
Giao dịch đòn bẩy
Không
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)