Tiền ảo: 4986
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 290.385.845.229 $ 1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 53.790.312.282 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 9,88%
XRP 6,34%

ExMarkets

Rank #135 Tập trung
24h Volume (Normalized)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Trade on ExMarkets
73 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
9.275 $
9290,43 USDC
0.44% - -
210.460 $
22,691 BTC
28,41% Gần đây -
2
Ethereum (ETH) Ethereum
269 $
0,028954 BTC
0.03% - -
185.208 $
687,318 ETH
25,01% Gần đây -
3
Litecoin (LTC) Litecoin
136 $
0,014655 BTC
0.05% - -
147.448 $
1081,087 LTC
19,91% Gần đây -
4
Ethereum (ETH) Ethereum
269 $
268,35 USDC
0.54% - -
83.870 $
311,994 ETH
11,33% Gần đây -
5
Litecoin (LTC) Litecoin
136 $
0,5061 ETH
0.23% - -
65.121 $
477,742 LTC
8,79% Gần đây -
6
?
XLM/ETH
0 $
0,00046016 ETH
- - -
23.875 $
192641,640 XLM
3,22% Gần đây -
7
Dash (DASH) Dash
160 $
0,59511 ETH
0.22% - -
22.074 $
137,718 DASH
2,98% Gần đây -
8
Dash (DASH) Dash
160 $
0,017243 BTC
0.08% - -
21.409 $
133,408 DASH
2,89% Gần đây -
9
?
XLM/BTC
0 $
0,00001328 BTC
- - -
10.132 $
81958,540 XLM
1,37% Gần đây -
10
OmiseGO (OMG) OmiseGO
2 $
0,00769 ETH
0.59% - -
1.067 $
515,359 OMG
0,14% Gần đây -
11
OmiseGO (OMG) OmiseGO
2 $
0,000224 BTC
0.38% - -
819 $
392,714 OMG
0,11% Gần đây -
12
LHT (LHT) LHT
0 $
0,00000245 BTC
87.98% - -
337 $
14789,540 LHT
0,05% Gần đây -
13
LHT (LHT) LHT
0 $
0,000055 ETH
63.33% - -
208 $
14023,990 LHT
0,03% Gần đây -
14
?
AUDT/USDC
0 $
0,2 USDC
- - -
5.012 $
25010,000 AUDT
6 ngày trước -
15
?
PDATA/USDC
0 $
0,08 USDC
- - -
5.014 $
62500,000 PDATA
khoảng 22 giờ trước -
16
CoinAnalyst (COY) CoinAnalyst
0 $
0,00000023 BTC
93.94% - -
980 $
456584,100 COY
khoảng 4 giờ trước -
17
?
YANU/BTC
0 $
0,0000012 BTC
- - -
695 $
62533,000 YANU
khoảng 6 giờ trước -
18
?
AUDT/ETH
0 $
0,00074764 ETH
- - -
322 $
1610,000 AUDT
khoảng 10 giờ trước -
19
?
BWN/ETH
0 $
0,00037224 ETH
- - -
250 $
2511,000 BWN
1 ngày trước -
20
?
AUDT/BTC
0 $
0,00002184 BTC
- - -
172 $
859,000 AUDT
1 ngày trước -
21
AERUM (XRM) AERUM
0 $
0,00002 ETH
98.45% - -
73 $
13542,670 XRM
khoảng 9 giờ trước -
22
Zoptax (ZPT) Zoptax
0 $
0,0009523 ETH
- - -
66 $
264,600 ZPT
5 ngày trước -
23
?
BWN/BTC
0 $
0,00001096 BTC
- - -
66 $
659,800 BWN
khoảng 19 giờ trước -
24
?
BWN/EUR
0 $
0,0901 EUR
- - -
30 $
300,000 BWN
1 ngày trước -
25
?
WVR/ETH
0 $
0,00033183 ETH
- - -
23 $
270,000 WVR
6 ngày trước -
26
Zoptax (ZPT) Zoptax
0 $
0,00002725 BTC
- - -
15 $
60,000 ZPT
1 ngày trước -
27
?
YANU/ETH
0 $
0,0000225 ETH
- - -
5 $
901,000 YANU
khoảng 17 giờ trước -
28
HubrisOne (HBRS) HubrisOne
0 $
0,00000205 ETH
98.37% - -
3 $
6000,000 HBRS
khoảng 13 giờ trước -
29
Decimated (DIO) Decimated
0 $
0,018 EUR
85.07% - -
3 $
129,440 DIO
1 ngày trước -
30
?
ASTC/ETH
0 $
0,00111849 ETH
- - -
2 $
8,000 ASTC
1 ngày trước -
31
Decimated (DIO) Decimated
0 $
0,0000015 BTC
88.76% - -
2 $
147,000 DIO
2 ngày trước -
32
Menapay (MPAY) Menapay
0 $
0,0000025 BTC
- - -
2 $
88,000 MPAY
khoảng 17 giờ trước -
33
?
WAY/ETH
0 $
0,00014954 ETH
- - -
2 $
46,500 WAY
khoảng 13 giờ trước -
34
HubrisOne (HBRS) HubrisOne
0 $
0,00000006 BTC
75.0% - -
1 $
2344,900 HBRS
khoảng 14 giờ trước -
35
?
USDX/BTC
0 $
0,000001 BTC
- - -
1 $
102,000 USDX
khoảng 12 giờ trước -
36
?
PDATA/ETH
0 $
0,0002979 ETH
- - -
1 $
10,000 PDATA
1 ngày trước -
37
?
WAY/BTC
0 $
0,00000452 BTC
- - -
0 $
5,000 WAY
4 ngày trước -
38
?
USDX/ETH
0 $
0,000031 ETH
- - -
0 $
14,000 USDX
khoảng 12 giờ trước -
39
SID Token (SIDT) SID Token
0 $
0,0000001 ETH
99.96% - -
0 $
3230,000 SIDT
3 ngày trước -
40
?
PDATA/BTC
0 $
0,00000904 BTC
- - -
0 $
1,000 PDATA
4 ngày trước -
41
Menapay (MPAY) Menapay
0 $
0,00001001 ETH
- - -
0 $
22,000 MPAY
2 ngày trước -
42
Howdoo (UDOO) Howdoo
0 $
0,0000006 BTC
30.43% - -
0 $
3,860 UDOO
3 ngày trước -
43
SID Token (SIDT) SID Token
0 $
0,00000001 BTC
97.5% - -
0 $
100,000 SIDT
khoảng 23 giờ trước -
44
?
XCZ/ETH
0 $
0,0001504 ETH
- - -
0 $
0,000 XCZ
7 ngày trước -
45
?
GTH/BTC
0 $
0,00000229 BTC
- - -
0 $
0,000 GTH
7 ngày trước -
46
Decimated (DIO) Decimated
0 $
0,00027 ETH
99.83% - -
0 $
0,000 DIO
7 ngày trước -
47
BANKEX (BKX) BANKEX
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 BKX
6 ngày trước -
48
?
AUDT/BKX
0 $
9,3727 BKX
- - -
0 $
21400,000 AUDT
4 ngày trước -
49
?
STDEX/EUR
0 $
0 EUR
- - -
0 $
0,000 STDEX
3 ngày trước -
50
?
STDEX/ETH
0 $
0 ETH
- - -
0 $
0,000 STDEX
7 ngày trước -
51
BANKEX (BKX) BANKEX
0 $
0 ETH
- - -
0 $
0,000 BKX
6 ngày trước -
52
?
MZG/BTC
0 $
0,00000236 BTC
- - -
0 $
0,000 MZG
7 ngày trước -
53
?
YANU/EUR
0 $
0,0901 EUR
- - -
0 $
0,000 YANU
7 ngày trước -
54
?
STDEX/USDC
0 $
0 USDC
- - -
0 $
0,000 STDEX
7 ngày trước -
55
?
VENUS/ETH
0 $
0,00000789 ETH
- - -
0 $
0,000 VENUS
7 ngày trước -
56
?
MTSH/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 MTSH
6 ngày trước -
57
?
TGN/BTC
0 $
0,00003719 BTC
- - -
0 $
0,000 TGN
7 ngày trước -
58
?
F2K/ETH
0 $
0,00057256 ETH
- - -
0 $
0,000 F2K
7 ngày trước -
59
?
F2K/BTC
0 $
0,00001516 BTC
- - -
0 $
0,000 F2K
7 ngày trước -
60
USAT (USAT) USAT
0 $
0,0000002 BTC
95.56% - -
0 $
0,000 USAT
7 ngày trước -
61
?
TGN/ETH
0 $
0,00123406 ETH
- - -
0 $
0,000 TGN
7 ngày trước -
62
?
STDEX/BTC
0 $
0 BTC
- - -
0 $
0,000 STDEX
7 ngày trước -
63
?
WVR/XLM
0 $
0,7425 XLM
- - -
0 $
0,000 WVR
7 ngày trước -
64
Ethereum (ETH) Ethereum
262 $
233 EUR
- - -
0 $
0,000 ETH
6 ngày trước -
65
?
AGRO/BTC
0 $
0,00001755 BTC
- - -
0 $
0,000 AGRO
7 ngày trước -
66
?
MZG/ETH
0 $
0,00007331 ETH
- - -
0 $
0,000 MZG
7 ngày trước -
67
?
AGRO/ETH
0 $
0,00055498 ETH
- - -
0 $
0,000 AGRO
7 ngày trước -
68
?
XCZ/BTC
0 $
0,0000043 BTC
- - -
0 $
0,000 XCZ
7 ngày trước -
69
?
GTH/ETH
0 $
0,00007359 ETH
- - -
0 $
0,000 GTH
7 ngày trước -
70
?
VENUS/BTC
0 $
0,00000025 BTC
- - -
0 $
0,000 VENUS
7 ngày trước -
71
?
WVR/EUR
0 $
0,0766 EUR
- - -
0 $
0,000 WVR
7 ngày trước -
72
?
MTSH/ETH
0 $
0 ETH
- - -
0 $
0,000 MTSH
6 ngày trước -
73
?
WVR/BTC
0 $
0,00001047 BTC
- - -
0 $
0,000 WVR
6 ngày trước -
Anomaly BTC/USD Stale

ExMarkets là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại British Virgin Islands. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 80 Ƀ từ 16 tiền ảo và73 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch ExMarkets là BTC/USDC. ExMarkets được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch ExMarkets tại https://exmarkets.com.

Địa chỉ
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
Phí
0.12%
Rút tiền
Network Fees
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
EUR
Phương thức thanh toán được chấp nhận
EUR All tradeable cryptocurrencies
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)