Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.063.368.172 $ -0,83%
Lưu lượng 24 giờ: 63.557.250.045 $
Ưu thế:
BTC 57,2%
ETH 10,8%
XRP 6,75%

Exrates

Tập trung
Exrates is a cryptocurrency exchange headquarterd in Indonesia.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Exrates

Exrates is a cryptocurrency exchange headquarterd in Indonesia.

Địa chỉ
Gedung Menara Kadin Indonesia LT. 30JL, HR, Rasuna Said Blok X-5 KAV. 2-3, KEL, Kuningan Timur, KEC. Setiabudi, Jakarta Selatan
Phí
0.2%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
303 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
7.994 $
7994,35732 USD
0.33% 311 $ 120 $
29.579.708 $
3700,073 BTC
23,41% Gần đây
2
Ethereum (ETH) Ethereum
253 $
0,03151183 BTC
0.54% 24.992 $ 16.076 $
19.439.982 $
76816,868 ETH
15,39% Gần đây
3
Dash (DASH) Dash
170 $
0,02114687 BTC
0.57% 42 $ 1 $
19.083.577 $
112369,399 DASH
15,10% Gần đây -
4
NEO (NEO) NEO
12 $
0,00152649 BTC
0.52% 1.703 $ 638 $
8.368.792 $
682173,478 NEO
6,62% Gần đây
5
Litecoin (LTC) Litecoin
92 $
0,01140178 BTC
0.58% 4.960 $ 8.270 $
6.653.228 $
72659,786 LTC
5,27% Gần đây
6
XRP (XRP) XRP
0 $
0,00005003 BTC
2.0% 255 $ 1.173 $
4.954.889 $
12332122,374 XRP
3,92% Gần đây
7
Bitcoin (BTC) Bitcoin
7.837 $
7016,6795 EUR
94.19% 9 $ 18 $
4.051.056 $
516,898 BTC
3,20% Gần đây -
8
Monero (XMR) Monero
87 $
0,01086931 BTC
0.92% 319 $ 2.205 $
2.919.144 $
33385,165 XMR
2,31% Gần đây
9
ATBCoin (ATB) ATBCoin
0 $
0,000001776 BTC
15.11% 1 $ 40 $
2.831.779 $
198541280,654 ATB
2,24% Gần đây
10
NEM (XEM) NEM
0 $
0,000011175 BTC
53.2% 19 $ 0 $
2.455.737 $
27363315,062 XEM
1,94% Gần đây -
11
Ethereum (ETH) Ethereum
252 $
252,1466 USD
0.65% 4.079 $ 1.901 $
2.346.418 $
9305,767 ETH
1,86% Gần đây
12
Litecoin (LTC) Litecoin
92 $
91,64604 USD
0.57% 2.868 $ 966 $
2.279.396 $
24871,730 LTC
1,80% Gần đây
13
Dash (DASH) Dash
170 $
169,60636 USD
0.68% 0 $ 0 $
1.889.019 $
11137,663 DASH
1,50% Gần đây -
14
IOTA (MIOTA) IOTA
2 $
0,0002003 BTC
4.75% - -
1.660.156 $
1031321,536 MIOTA
1,31% Gần đây -
15
ATBCoin (ATB) ATBCoin
0 $
0,0144923 USD
59.69% 58 $ 0 $
1.074.004 $
74108580,769 ATB
0,85% Gần đây -
16
XRP (XRP) XRP
0 $
0,398354 USD
0.39% 246 $ 2.152 $
834.688 $
2095341,840 XRP
0,66% Gần đây
17
Ino Coin (INO) Ino Coin
1 $
0,000135133 BTC
5.87% 9 $ 0 $
624.392 $
574939,198 INO
0,49% Gần đây -
18
Datarius Credit (DTRC) Datarius Credit
0 $
0,000003389 ETH
32.66% 0 $ 0 $
582.935 $
679296170,785 DTRC
0,46% Gần đây -
19
Ino Coin (INO) Ino Coin
1 $
0,00422348 ETH
65.59% 31 $ 1 $
571.468 $
534357,232 INO
0,45% Gần đây -
20
Ino Coin (INO) Ino Coin
1 $
0,995734 USD
4.59% 2.913 $ 2 $
568.810 $
571246,682 INO
0,45% Gần đây
21
PlatinCoin (PLC) PlatinCoin
19 $
0,0023964 BTC
90.59% 1.068 $ 1 $
554.325 $
28803,094 PLC
0,44% Gần đây
22
NEM (XEM) NEM
0 $
0,0896285 USD
55.98% 118 $ 2 $
543.450 $
6063365,533 XEM
0,43% Gần đây -
23
PlatinCoin (PLC) PlatinCoin
22 $
22,487895 USD
76.53% 276 $ 1 $
535.938 $
23832,288 PLC
0,42% Gần đây
24
PlatinCoin (PLC) PlatinCoin
22 $
0,088517624 ETH
81.76% 0 $ 1 $
522.242 $
23349,934 PLC
0,41% Gần đây -
25
Bitcoin (BTC) Bitcoin
7.911 $
114588419,98752 IDR
99.8% 117 $ 0 $
514.156 $
64,992 BTC
0,41% Gần đây -
26
IOTA (MIOTA) IOTA
0 $
0,4115085 USD
80.68% - -
501.879 $
1219607,458 MIOTA
0,40% Gần đây -
27
Datarius Credit (DTRC) Datarius Credit
0 $
0,000000108 BTC
61.54% 0 $ 0 $
494.336 $
569540214,198 DTRC
0,39% Gần đây -
28
Datarius Credit (DTRC) Datarius Credit
0 $
0,00085813 USD
49.85% 0 $ 1 $
484.904 $
565070743,793 DTRC
0,38% Gần đây -
29
Dogecoin (DOGE) Dogecoin
0 $
0,00299653 USD
14.98% 16 $ 72 $
459.963 $
153498616,921 DOGE
0,36% Gần đây
30
Bitcoin Diamond (BCD) Bitcoin Diamond
1 $
0,000123296 BTC
64.28% 3 $ 1 $
406.561 $
410592,095 BCD
0,32% Gần đây -
31
Lisk (LSK) Lisk
3 $
0,000331197 BTC
29.64% 2 $ 30 $
382.222 $
143459,542 LSK
0,30% Gần đây -
32
e-Chat (ECHT) e-Chat
0 $
0,000000598 BTC
18.33% 19 $ 1 $
371.664 $
77389694,151 ECHT
0,29% Gần đây -
33
Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen
3 $
0,000311465 BTC
89.49% 8 $ 1 $
371.350 $
148459,554 ADK
0,29% Gần đây -
34
Octoin Coin (OCC) Octoin Coin
0 $
0,000010639 BTC
19.34% 1.257 $ 1 $
354.866 $
4150399,256 OCC
0,28% Gần đây
35
Octoin Coin (OCC) Octoin Coin
0 $
0,000351798 ETH
13.89% 126 $ 95 $
336.114 $
3773141,136 OCC
0,27% Gần đây
36
Octoin Coin (OCC) Octoin Coin
0 $
0,089904 USD
44.94% 67 $ 0 $
316.758 $
3523296,453 OCC
0,25% Gần đây -
37
e-Chat (ECHT) e-Chat
0 $
0,0048652 USD
25.93% 3 $ 0 $
310.277 $
63774759,485 ECHT
0,25% Gần đây -
38
e-Chat (ECHT) e-Chat
0 $
0,000019045 ETH
97.57% 1 $ 0 $
305.117 $
63269674,751 ECHT
0,24% Gần đây -
39
Dogecoin (DOGE) Dogecoin
0 $
0,000000381 BTC
2.56% 61 $ 13 $
274.900 $
89691306,181 DOGE
0,22% Gần đây
40
Bitcoin Diamond (BCD) Bitcoin Diamond
1 $
0,97492 USD
70.0% 3 $ 1 $
217.707 $
223307,786 BCD
0,17% Gần đây -
41
Game Stars (GST) Game Stars
0 $
0,000000088 BTC
41.57% 16 $ 0 $
204.872 $
289891021,937 GST
0,16% Gần đây -
42
FSBT API (FSBT) FSBT API
0 $
0,000014563 BTC
95.48% 1 $ 1 $
201.218 $
1719265,819 FSBT
0,16% Gần đây -
43
Bitcoiin (B2G) Bitcoiin
0 $
0,000039789 BTC
11.82% 424 $ 8 $
192.375 $
602032,403 B2G
0,15% Gần đây
44
Bitcoiin (B2G) Bitcoiin
0 $
0,001238792 ETH
19.43% 147 $ 1 $
190.325 $
606748,395 B2G
0,15% Gần đây
45
Monero (XMR) Monero
87 $
87,40571939 USD
0.77% 530 $ 1.999 $
184.955 $
2116,054 XMR
0,15% Gần đây
46
Konstellation (DARC) Konstellation
0 $
0,0000014 BTC
2.8% 221 $ 151 $
176.104 $
15651866,293 DARC
0,14% Gần đây
47
Game Stars (GST) Game Stars
0 $
0,000002806 ETH
15.91% 2 $ 8 $
175.780 $
247928303,404 GST
0,14% Gần đây
48
FSBT API (FSBT) FSBT API
0 $
0,00046341 ETH
60.0% 5 $ 75 $
172.668 $
1471486,904 FSBT
0,14% Gần đây -
49
FSBT API (FSBT) FSBT API
0 $
0,11388 USD
37.52% 70 $ 0 $
172.565 $
1515321,890 FSBT
0,14% Gần đây -
50
Binance Coin (BNB) Binance Coin
29 $
0,003663126 BTC
75.88% 11 $ 1 $
172.298 $
5856,841 BNB
0,14% Gần đây -
51
Game Stars (GST) Game Stars
0 $
0,00070768 USD
83.31% 0 $ 0 $
152.612 $
215650931,017 GST
0,12% Gần đây -
52
Binance Coin (BNB) Binance Coin
29 $
28,66 USD
97.5% 50 $ 29 $
144.616 $
5045,919 BNB
0,11% Gần đây -
53
Bitcoiin (B2G) Bitcoiin
0 $
0,3006514 USD
1.54% 84 $ 34 $
143.185 $
476250,139 B2G
0,11% Gần đây
54
Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen
3 $
2,509104 USD
96.28% 5 $ 1 $
142.360 $
56737,202 ADK
0,11% Gần đây -
55
EDC Blockchain (EDC) EDC Blockchain
0 $
0,00423736 USD
90.53% 11 $ 8 $
134.052 $
31635748,656 EDC
0,11% Gần đây -
56
EDC Blockchain (EDC) EDC Blockchain
0 $
0,000000534 BTC
25.37% 44 $ 20 $
130.753 $
30489048,469 EDC
0,10% Gần đây -
57
Waves (WAVES) Waves
3 $
0,000326978 BTC
40.73% 2 $ 3 $
100.365 $
38220,543 WAVES
0,08% Gần đây -
58
Zcash (ZEC) Zcash
75 $
0,00939522 BTC
59.26% 78 $ 1 $
92.942 $
1231,803 ZEC
0,07% Gần đây
59
The Currency Analytics (TCAT) The Currency Analytics
0 $
0,000007277 ETH
62.24% 29 $ 1 $
85.019 $
46193604,635 TCAT
0,07% Gần đây -
60
Aidos Kuneen (ADK) Aidos Kuneen
2 $
0,009810354 ETH
98.92% 4 $ 1 $
81.790 $
32925,170 ADK
0,06% Gần đây -
61
BitWhite (BTW) BitWhite
0 $
0,000006587 ETH
97.21% 26 $ 2 $
75.098 $
45077148,596 BTW
0,06% Gần đây -
62
Huobi Token (HT) Huobi Token
3 $
0,000334068 BTC
- - -
73.182 $
27277,584 HT
0,06% Gần đây -
63
BitWhite (BTW) BitWhite
0 $
0,0016515 USD
95.76% 4 $ 1 $
67.091 $
40624441,183 BTW
0,05% Gần đây -
64
BitWhite (BTW) BitWhite
0 $
0,000000179 BTC
27.22% 381 $ 1 $
65.329 $
45445429,361 BTW
0,05% Gần đây
65
Waves (WAVES) Waves
2 $
2,41233 USD
92.34% 9 $ 0 $
64.604 $
26780,819 WAVES
0,05% Gần đây -
66
Peerplays (PPY) Peerplays
1 $
0,0001251 BTC
20.36% 6 $ 16 $
63.329 $
63034,443 PPY
0,05% Gần đây -
67
Bitcore (BTX) Bitcore
1 $
1,148 USD
0.17% 45 $ 18 $
59.208 $
51574,641 BTX
0,05% Gần đây
68
Huobi Token (HT) Huobi Token
3 $
0,0105948 ETH
- - -
56.585 $
21091,974 HT
0,04% Gần đây -
69
DIMCOIN (DIM) DIMCOIN
0 $
0,000000127 BTC
60.16% 474 $ 1 $
55.784 $
54601957,049 DIM
0,04% Gần đây
70
Bitcore (BTX) Bitcore
1 $
0,000125354 BTC
18.01% 654 $ 1 $
55.183 $
54815,264 BTX
0,04% Gần đây
71
Ink (INK) Ink
0 $
0,0113964 USD
83.95% 2 $ 0 $
52.611 $
4616416,301 INK
0,04% Gần đây -
72
Bitcore (BTX) Bitcore
1 $
0,003911118 ETH
19.84% 50 $ 1 $
52.539 $
52970,373 BTX
0,04% Gần đây
73
Ink (INK) Ink
0 $
0,000001607 BTC
8.57% 10 $ 1 $
50.534 $
3912886,621 INK
0,04% Gần đây
74
Uquid Coin (UQC) Uquid Coin
0 $
0,000011569 BTC
90.84% 14 $ 1 $
49.564 $
533460,570 UQC
0,04% Gần đây -
75
DIMCOIN (DIM) DIMCOIN
0 $
0,000940148 USD
96.04% 100 $ 0 $
46.684 $
49655597,859 DIM
0,04% Gần đây
76
indaHash (IDH) indaHash
0 $
0,00000043 BTC
32.97% 49 $ 1 $
46.344 $
13410653,840 IDH
0,04% Gần đây
77
DIMCOIN (DIM) DIMCOIN
0 $
0,0000041 ETH
98.07% 822 $ 54 $
45.747 $
44064350,275 DIM
0,04% Gần đây
78
Lisk (LSK) Lisk
2 $
2,00517 USD
89.99% 0 $ 0 $
45.512 $
22697,479 LSK
0,04% Gần đây -
79
Uquid Coin (UQC) Uquid Coin
0 $
0,123908 USD
99.98% 11 $ 1 $
45.221 $
364956,120 UQC
0,04% Gần đây -
80
Autonio (NIO) Autonio
0 $
0,000001272 BTC
5.16% 190 $ 1.591 $
43.902 $
4297701,731 NIO
0,03% Gần đây
81
Ink (INK) Ink
0 $
0,000043594 ETH
51.76% 1 $ 1 $
42.891 $
3893867,727 INK
0,03% Gần đây -
82
indaHash (IDH) indaHash
0 $
0,000013531 ETH
53.22% 28 $ 2 $
42.370 $
12366343,119 IDH
0,03% Gần đây
83
Bitcoin Atom (BCA) Bitcoin Atom
0 $
0,000026154 BTC
11.63% 297 $ 1 $
41.210 $
196200,742 BCA
0,03% Gần đây
84
Qtum (QTUM) Qtum
3 $
3,10413 USD
16.96% 0 $ 0 $
39.883 $
12848,255 QTUM
0,03% Gần đây -
85
Huobi Token (HT) Huobi Token
3 $
2,6783756 USD
- - -
39.837 $
14873,418 HT
0,03% Gần đây -
86
U.CASH (UCASH) U.CASH
0 $
0,000000019 BTC
45.0% 0 $ 2 $
38.785 $
253999323,127 UCASH
0,03% Gần đây -
87
indaHash (IDH) indaHash
0 $
0,0034025 USD
67.82% 0 $ 1 $
38.089 $
11194317,413 IDH
0,03% Gần đây -
88
Uquid Coin (UQC) Uquid Coin
0 $
0,000486398 ETH
77.32% 1 $ 1 $
37.892 $
307656,942 UQC
0,03% Gần đây -
89
Autonio (NIO) Autonio
0 $
0,00003943 ETH
99.6% 493 $ 12 $
37.529 $
3758787,429 NIO
0,03% Gần đây
90
?
BRB/BTC
2 $
0,000224623 BTC
99.06% 522 $ 1 $
36.293 $
20104,344 BRB
0,03% Gần đây
91
U.CASH (UCASH) U.CASH
0 $
0,000000602 ETH
72.92% 2 $ 19 $
34.726 $
227809568,905 UCASH
0,03% Gần đây
92
?
BRB/ETH
2 $
0,007097686 ETH
94.5% 2.558 $ 1 $
33.908 $
18866,850 BRB
0,03% Gần đây
93
Bitcoin Atom (BCA) Bitcoin Atom
0 $
0,207098 USD
49.18% 8 $ 134 $
32.948 $
159094,114 BCA
0,03% Gần đây
94
?
BRB/USD
2 $
1,6992862 USD
100.0% 1.075 $ 0 $
32.402 $
19067,755 BRB
0,03% Gần đây
95
U.CASH (UCASH) U.CASH
0 $
0,000150767 USD
83.2% 21 $ 1 $
32.370 $
214702349,340 UCASH
0,03% Gần đây
96
Autonio (NIO) Autonio
0 $
0,009729 USD
92.86% 1.182 $ 0 $
32.368 $
3326971,095 NIO
0,03% Gần đây
97
Qtum (QTUM) Qtum
3 $
0,00038039 BTC
72.67% 11 $ 1 $
29.143 $
9539,860 QTUM
0,02% Gần đây -
98
The Currency Analytics (TCAT) The Currency Analytics
0 $
0,000000231 BTC
31.03% 93 $ 1 $
29.062 $
15665458,942 TCAT
0,02% Gần đây
99
BitcoinZ (BTCZ) BitcoinZ
0 $
0,000000925 ETH
28.23% 0 $ 2 $
28.993 $
123784095,128 BTCZ
0,02% Gần đây -
100
BitTorrent (BTT) BitTorrent
0 $
0,00117848 USD
66.38% 0 $ 1 $
27.401 $
23250872,000 BTT
0,02% Gần đây -
Anomaly BTC/USD Stale

​​RimeCoin is now listed on Exrates. It is a data provision platform on blockchain, which collects car-related information from the car, driver habits and driving environment. RIME would be extremely useful for drivers, so buy it for BTC, ETH and USD.
Start trading RIME using our new dashboard: https://demo.exrates.me/dashboard