Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 225.177.678.826 $ -4,1%
Lưu lượng 24 giờ: 83.399.406.887 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,61%
XRP 4,85%

ExtStock

Rank #183 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên ExtStock
11 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Bitcoin (BTC)
8.202 $
7402,775232 EUR
0.0% 74.127 $ 25.712 $
8.417.048 $
1026,268 BTC
25,05% Gần đây
2
Bitcoin (BTC)
8.203 $
8203,18 USD
0.43% 20.077 $ 27.775 $
6.489.013 $
791,036 BTC
19,31% Gần đây
3
Ethereum (ETH)
178 $
160,979745 EUR
0.09% 39.335 $ 45.909 $
4.823.702 $
27046,093 ETH
14,36% Gần đây -
4
Bitcoin Cash (BCH)
246 $
222,412755 EUR
0.01% 51.406 $ 33.194 $
4.615.273 $
18729,795 BCH
13,74% Gần đây -
5
Ethereum (ETH)
178 $
178,32 USD
0.01% 21.290 $ 18.218 $
2.719.881 $
15252,812 ETH
8,09% Gần đây -
6
Litecoin (LTC)
56 $
50,417088 EUR
0.1% 34.156 $ 52.509 $
2.393.414 $
42848,483 LTC
7,12% Gần đây -
7
Bitcoin Cash (BCH)
246 $
246,35 USD
0.12% 9.496 $ 14.896 $
1.266.616 $
5141,529 BCH
3,77% Gần đây
8
Litecoin (LTC)
56 $
55,86017801 USD
0.37% 13.962 $ 18.575 $
1.100.994 $
19709,817 LTC
3,28% Gần đây -
9
Bitcoin Cash (BCH)
247 $
0,030061 BTC
0.01% 10.903 $ 9.497 $
939.541 $
3806,679 BCH
2,80% Gần đây -
10
Litecoin (LTC)
56 $
0,006811 BTC
0.19% 5.882 $ 8.947 $
834.108 $
14915,758 LTC
2,48% Gần đây -
11
Ethereum (ETH)
172 $
0,02022294 BTC
0.16% 30.587 $ 36.780 $
0 $
0,000 ETH
2 ngày trước -

ExtStock là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United Kingdom. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 4.092 ₿ từ 4 tiền ảo và11 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch ExtStock là BTC/EUR. ExtStock được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch ExtStock tại https://extstock.com/.

Địa chỉ
14 Cunningham House Pump House Crescent, Brentford, Middlesex TW8 0FY, United Kingdom
Phí
0.2%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
USD EUR
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank Transfer
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của ExtStock
3
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
2.0 - 0.5 - - 3/10
Tính thanh khoản 2.0
Quy mô -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 3/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.
Dự trữ ước tính và Tuân thủ quy định bị loại trừ khỏi Trust Score tổng thể vào thời điểm này.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo 4.092 ₿
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa 14 ₿
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.003
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.001%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 41th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 20th

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available

Dự trữ ước tính

Reserves Info Not Available