EXX exchange

EXX

Centralized
4
Điểm tin cậy

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
50
Tiền ảo
76
Pairs
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC) BTC/USDT
9.663 $
9664,87 USDT
1.98% 208 $ 439 $
419.558.843 $
43420,291 BTC
31,10% Gần đây
2 Litecoin (LTC) LTC/USDT
47 $
46,77 USDT
1.99% 314 $ 749 $
185.122.260 $
3959014,945 LTC
13,72% Gần đây
3 Ethereum (ETH) ETH/USDT
242 $
241,63 USDT
1.99% 754 $ 1.787 $
183.386.193 $
759122,124 ETH
13,59% Gần đây
4 Bitcoin SV (BSV) BCHSV/USDT
194 $
193,9 USDT
1.99% 198 $ 206 $
141.763.820 $
731279,612 BCHSV
10,51% Gần đây
5 Bitcoin Cash (BCH) BCHABC/USDT
253 $
252,99 USDT
2.0% 458 $ 592 $
140.909.902 $
557101,113 BCHAB
10,45% Gần đây
6 EOS (EOS) EOS/USDT
3 $
2,7989 USDT
2.01% 650 $ 247 $
89.649.195 $
32037224,254 EOS
6,65% Gần đây
7 TRON (TRX) TRX/USDT
0 $
0,017084 USDT
2.03% 215 $ 185 $
70.875.676 $
4149574083,800 TRX
5,25% Gần đây
8 Huobi Token (HT) HT/USDT
5 $
4,5162 USDT
1.98% 477 $ 278 $
35.641.823 $
7893736,190 HT
2,64% Gần đây
9 Cardano (ADA) ADA/USDT
0 $
0,086318 USDT
2.0% 854 $ 1.309 $
19.687.385 $
228130073,010 ADA
1,46% Gần đây
10 Gatechain Token (GT) GT/USDT
1 $
0,5481 USDT
2.06% 214 $ 208 $
12.333.637 $
22507498,487 GT
0,91% Gần đây
11 Binance Coin (BNB) BNB/USDT
18 $
17,6059 USDT
2.01% 232 $ 236 $
10.381.832 $
589809,320 BNB
0,77% Gần đây
12 HyperCash (HC) HC/USDT
1 $
1,324 USDT
2.0% 113 $ 104 $
5.901.719 $
4458475,580 HC
0,44% Gần đây
13 EOS (EOS) EOS/ETH
3 $
0,01158 ETH
13.45% 0 $ 0 $
3.680.819 $
1315184,720 EOS
0,27% Gần đây
14 Unknown Fair Object (UFO) UFO/USDT
4 $
3,56496 USDT
12.95% 0 $ 0 $
2.703.651 $
758563,250 UFO
0,20% Gần đây
15 Qtum (QTUM) QTUM/ETH
2 $
0,00762 ETH
40.73% 0 $ 0 $
2.145.498 $
1164994,513 QTUM
0,16% Gần đây -
16 BitShares (BTS) BTS/ETH
0 $
0,000091 ETH
34.13% 0 $ 0 $
1.301.128 $
59160190,330 BTS
0,10% Gần đây -
17 ZBG Token (ZT) ZT/USDT
0 $
0,054265 USDT
19.51% 0 $ 0 $
67.317 $
1240789,320 ZT
0,00% Gần đây
18 Super Gold (SPG) SPG/USDT
0 $
0,0042 USDT
8.89% 0 $ 0 $
33.930 $
8085841,936 SPG
0,00% Gần đây
19 Dash Cash (DSC) DSC/USDT
0 $
0,3328 USDT
9.37% 0 $ 0 $
33.484 $
100606,195 DSC
0,00% khoảng 2 giờ trước -
20 Bit World Token (BWB) BWB/USDT
0 $
0,0039 USDT
52.31% 0 $ 0 $
17.930 $
4598411,970 BWB
0,00% Gần đây -
21 Ethercoin (ETE) ETE/USDT
0 $
0,0119 USDT
1.0% 81 $ 1 $
7.877 $
662091,548 ETE
0,00% Gần đây
22 Whitecoin (XWC) XWC/USDT
0 $
0,18008445 USDT
1.19% 1 $ 1 $
6.791 $
37720,000 XWC
0,00% Gần đây
23 EcoBall (ABA) ABA/USDT
0 $
0,00113 USDT
46.52% 0 $ 0 $
6.002 $
5312305,530 ABA
0,00% Gần đây -
24 M Chain (M) M/USDT
0 $
0,001037 USDT
1.64% 32 $ 65 $
1.750 $
1687601,560 M
0,00% Gần đây
25 TuneStarTV (TST) TST/USDT
0 $
0,0074 USDT
1.33% 5 $ 14 $
976 $
131819,000 TST
0,00% Gần đây
26 EXX Token (ET) ET/ETH
0 $
0,00000003 ETH
33.33% 4.911 $ 868 $
439 $
60421289,000 ET
0,00% khoảng 1 giờ trước -
27 VNS Coin (VNS) VNS/CNYT
0 $
0,104 CNYT
55.17% 0 $ 0 $
87 $
131946,781 VNS
0,00% Gần đây -
28 Life Style Chain (LST) LST/ETH
0 $
0,00001 ETH
41.18% 0 $ 0 $
67 $
27894,560 LST
0,00% Gần đây -
29 Qtum (QTUM) QTUM/USDT
2 $
1,7854 USDT
2.07% 216 $ 399 $
73.473.226 $
41137429,242 QTUM
- khoảng 21 giờ trước -
30 Ethereum Classic (ETC) ETC/USDT
7 $
6,8084 USDT
1.98% 417 $ 223 $
72.672.866 $
10670156,534 ETC
- khoảng 21 giờ trước -
31 NEO (NEO) NEO/USDT
12 $
11,62 USDT
2.34% 191 $ 391 $
18.423.337 $
1583726,298 NEO
- khoảng 21 giờ trước -
32 Parallel network (PNC) PNC/USDT
0 $
0,0088 USDT
14.63% 0 $ 0 $
146.948 $
16695617,820 PNC
- khoảng 9 giờ trước -
33 ValueChain (VLC) VLC/ETH
0 $
0,000007 ETH
16.67% 0 $ 0 $
9.034 $
5281836,240 VLC
- 3 ngày trước -
34 Ethereumx·NET (ETX) ETX/USDT
0 $
0,052 USDT
17.06% 0 $ 0 $
4.592 $
88384,310 ETX
- 1 ngày trước -
35 Tchain (TCH) TCH/USDT
0 $
0,001851 USDT
3.68% 60 $ 0 $
4.392 $
2368824,840 TCH
- khoảng 13 giờ trước -
36 Life Style Chain (LST) LST/CNYT
0 $
0,15 CNYT
28.39% 0 $ 0 $
1.297 $
28107,211 LST
- khoảng 11 giờ trước -
37 Agricultural Trade Chain (AAT) AAT/USDT
0 $
0,00661 USDT
30.93% 0 $ 0 $
436 $
65902,160 AAT
- 2 ngày trước -
38 RRSpace (RRC) RRC/USDT
0 $
0,00115 USDT
16.67% 0 $ 0 $
174 $
151154,000 RRC
- khoảng 9 giờ trước -
39 JMTIME (JMT) JMT/CNYT
0 $
0,004027 CNYT
47.48% 0 $ 0 $
63 $
17186,760 JMT
- 2 ngày trước -
40 Agricultural Trade Chain (AAT) AAT/ETH
0 $
0,000021 ETH
61.82% 0 $ 0 $
84 $
17374,220 AAT
- 6 ngày trước -
41 Super Keep Token (SKE) SKE/ETH
0 $
0,00000002 ETH
50.0% 4.123 $ 0 $
42 $
8620157,000 SKE
- khoảng 11 giờ trước -
42 HOPE (HOPE) HOPE/USDT
0 $
0,00673 USDT
4.15% 0 $ 0 $
40 $
5876,681 HOPE
- khoảng 10 giờ trước -
43 XRP (XRP) XRP/USDT
0 $
0,1924 USDT
12.51% 0 $ 0 $
13 $
68,204 XRP
- 2 ngày trước -
44 Aeternity (AE) AE/ETH
0 $
0,0005 ETH
89.5% 0 $ 0 $
9 $
73,390 AE
- 6 ngày trước -
45 DZCC (DZCC) DZCC/USDT
0 $
0,0001 USDT
75.0% 0 $ 0 $
6 $
60498,150 DZCC
- 5 ngày trước -
46 Ethereum Classic (ETC) ETC/ETH
5 $
0,02 ETH
75.39% 0 $ 0 $
3 $
0,672 ETC
- 7 ngày trước -
47 BigBang Game (BBGC) BBGC/CNYT
0 $
0,0014 CNYT
46.15% 0 $ 0 $
1 $
0,690 BBGC
- 1 ngày trước -
48 LBT Chain (LBT) LBT/CNYT
1 $
8,908986 CNYT
29.28% 0 $ 0 $
1 $
141,730 LBT
- 4 ngày trước -
49 Vectoraic (VT) VT/USDT
0 $
0,000004 USDT
42.86% 0 $ 0 $
2 $
402478,290 VT
- 1 ngày trước -
50 OKB (OKB) OKB/USDT
5 $
5,2 USDT
99.0% 0 $ 0 $
1 $
0,100 OKB
- khoảng 15 giờ trước -
51 Ether Zero (ETZ) ETZ/USDT
0 $
0,024969 USDT
87.97% 0 $ 0 $
0 $
7,310 ETZ
- 2 ngày trước -
52 IntelliShare (INE) INE/USDT
0 $
0,008111 USDT
59.44% 0 $ 0 $
0 $
13,190 INE
- 5 ngày trước -
53 Uselink chain (UL) UL/USDT
0 $
0,027666 USDT
45.78% 0 $ 0 $
0 $
2,260 UL
- khoảng 16 giờ trước -
54 Uselink chain (UL) UL/ETH
0 $
0,000291 ETH
93.13% 0 $ 0 $
0 $
0,090 UL
- 4 ngày trước -
55 Quality Control Safety System (QCSS) QCSS/USDT
0 $
0,000121 USDT
18.79% 0 $ 0 $
0 $
0,020 QCSS
- 1 ngày trước -
56 Muay Thai Chain (MTC) MTC/USDT
0 $
0,000002 USDT
50.0% 0 $ 0 $
0 $
1,000 MTC
- khoảng 22 giờ trước -
57 Aeternity (AE) AE/USDT
0 $
0 USDT
- - -
0 $
0,000 AE
- 2 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? KTO/USDT
2 $
1,601139 USDT
17.08% 0 $ 0 $
20.441.168 $
12769459,970 KTO
1,52% Gần đây
2 ? DEI/USDT
1 $
0,8006 USDT
0.32% 271 $ 44 $
429.073 $
536057,694 DEI
0,03% Gần đây
3 ? AISC/USDT
0 $
0,009539 USDT
40.95% 0 $ 0 $
159.983 $
16775140,890 AISC
0,01% Gần đây -
4 ? HLD/CNYT
0 $
0,00245004 CNYT
44.2% 0 $ 0 $
84.572 $
626145073,000 HLD
0,01% Gần đây -
5 ? GTG/USDT
1 $
0,616 USDT
0.26% 29 $ 84 $
127.905 $
207684,114 GTG
0,01% Gần đây
6 ? NOA/ETH
0 $
0,000417 ETH
4.65% 0 $ 0 $
40.990 $
406722,000 NOA
0,00% Gần đây
7 ? HUG/USDT
3 $
3,36 USDT
2.92% 27 $ 38 $
38.121 $
11348,158 HUG
0,00% Gần đây
8 ? JWOC/USDT
0 $
0,00197 USDT
2.99% 0 $ 0 $
14.791 $
7509979,210 JWOC
0,00% Gần đây
9 ? MMT/USDT
0 $
0,00023 USDT
15.38% 0 $ 0 $
12.243 $
53242773,126 MMT
0,00% Gần đây
10 ? BDK/ETH
0 $
0,00000004 ETH
50.0% 0 $ 0 $
10.500 $
1086091349,000 BDK
0,00% Gần đây -
11 ? WGX/USDT
0 $
0,07241 USDT
2.26% 0 $ 90 $
794 $
10963,717 WGX
0,00% Gần đây
12 ? HOH/USDT
0 $
0,00014 USDT
21.43% 0 $ 0 $
72 $
513429,241 HOH
0,00% Gần đây -
13 ? MDN/USDT
0 $
0,000189 USDT
52.38% 0 $ 0 $
30 $
159747,650 MDN
- 2 ngày trước -
14 ? SMCD/USDT
0 $
0,02955 USDT
36.95% 0 $ 0 $
30 $
1006,870 SMCD
- 1 ngày trước -
15 ? AKT/USDT
0 $
0,0014 USDT
7.14% 0 $ 0 $
6 $
4126,140 AKT
- 3 ngày trước -
16 ? GBS/USDT
0 $
0,001195 USDT
91.28% 0 $ 0 $
1 $
437,670 GBS
- 2 ngày trước -
17 ? FM/USDT
0 $
0,059 USDT
65.93% 0 $ 0 $
0 $
0,042 FM
- khoảng 18 giờ trước -
18 ? ERS/USDT
0 $
0,000014 USDT
40.0% 0 $ 0 $
0 $
22,000 ERS
- khoảng 11 giờ trước -
19 ? CSN/USDT
0 $
0 USDT
- - -
0 $
0,000 CSN
- 2 ngày trước -

EXX là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại China. Có 50 đồng tiền ảo và 76 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của EXX trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 139.598 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch EXX là BTC/USDT. EXX được thành lập năm 2017. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch EXX tại https://www.exx.com/.

Địa chỉ
Phí
0.1%
Rút tiền
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của EXX
4
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
1.5 0.5 2.0 - - 4/10
Tính thanh khoản 1.5
Quy mô 0.5
Độ bao phủ API 2.0
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 4/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.002
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.146%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 74th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 2th

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Cao Cao Trung bình Cao Trung bình Trung bình
License & Authorization Cao
Sanctions Cao
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Trung bình
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android