FTX.US exchange

FTX.US

Centralized
8
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
24
Tiền ảo
53
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
739.138.354.450 $
BTC/USD
38.815 $
38815 USD
0.03% 28.668.921 $ 30.377.462 $
$151.043.727
3891,375 BTC
44,52% Gần đây
2 Ethereum (ETH)
342.978.391.969 $
ETH/USD
2.862 $
2861,7 USD
0.05% 16.744.036 $ 21.077.897 $
$65.215.602
22789,112 ETH
19,22% Gần đây
3 Solana (SOL)
39.649.519.208 $
SOL/USD
126 $
125,57 USD
0.05% 754.388 $ 1.078.720 $
$33.207.958
264457,741 SOL
9,79% Gần đây
4 Bitcoin / Tether
739.138.354.450 $
BTC/USDT
38.918 $
38813 USDT
0.05% 26.674.398 $ 28.369.958 $
$28.187.124
724,274 BTC
8,31% Gần đây
5 Ethereum / Tether
342.978.391.969 $
ETH/USDT
2.869 $
2861,3 USDT
0.06% 19.764.898 $ 20.270.607 $
$13.849.012
4827,080 ETH
4,08% Gần đây
6 Chainlink (LINK)
9.106.881.372 $
LINK/USD
19 $
19,3465 USD
0.09% 1.382.215 $ 1.285.081 $
$8.078.867
417588,080 LINK
2,38% Gần đây
7 Polygon (MATIC)
13.182.161.198 $
MATIC/USD
2 $
1,906541 USD
0.05% 409.353 $ 480.312 $
$8.068.936
4232238,662 MATIC
2,38% Gần đây
8 Litecoin (LTC)
8.676.049.183 $
LTC/USD
124 $
124,115 USD
0.04% 3.038.853 $ 3.070.711 $
$5.845.577
47098,076 LTC
1,72% Gần đây
9 Dogecoin (DOGE)
20.149.658.348 $
DOGE/USD
0 $
0,151173 USD
0.04% 583.798 $ 563.561 $
$4.803.054
31771907,091 DOGE
1,42% Gần đây
10 Solana / Tether
39.649.519.208 $
SOL/USDT
126 $
125,6175 USDT
0.1% 737.094 $ 782.971 $
$3.425.223
27193,673 SOL
1,01% Gần đây
11 Litecoin / Tether
8.676.049.183 $
LTC/USDT
125 $
124,19 USDT
0.07% 3.037.627 $ 2.992.983 $
$3.041.241
24422,680 LTC
0,90% Gần đây
12 Bitcoin Cash / Tether
6.528.344.696 $
BCH/USDT
343 $
342,4 USDT
0.06% 4.845.033 $ 4.674.087 $
$2.259.054
6579,942 BCH
0,67% Gần đây
13 Sushi (SUSHI)
1.096.108.698 $
SUSHI/USD
6 $
5,6765 USD
0.07% 208.129 $ 273.412 $
$1.487.763
262091,695 SUSHI
0,44% Gần đây
14 Chainlink / Tether
9.106.881.372 $
LINK/USDT
19 $
19,355 USDT
0.13% 1.116.833 $ 1.155.515 $
$1.059.712
54603,940 LINK
0,31% Gần đây
15 Tether (USDT)
78.504.834.159 $
USDT/USD
1 $
1,0001 USD
0.02% 94.425.195 $ 84.677.193 $
$1.046.882
1046778,309 USDT
0,31% Gần đây
16 Bitcoin Cash (BCH)
6.528.344.696 $
BCH/USD
342 $
342,15 USD
0.07% 4.200.365 $ 4.549.421 $
$829.635
2424,773 BCH
0,24% Gần đây
17 TRON / Tether
6.799.579.393 $
TRX/USDT
0 $
0,0663775 USDT
0.09% 953.189 $ 891.641 $
$773.052
11614949,741 TRX
0,23% Gần đây
18 yearn.finance (YFI)
1.053.293.503 $
YFI/USD
29.335 $
29335 USD
0.2% 512.990 $ 709.704 $
$662.056
22,569 YFI
0,20% Gần đây
19 The Graph (GRT)
2.502.722.102 $
GRT/USD
0 $
0,474 USD
0.06% 67.179 $ 121.645 $
$661.204
1394945,417 GRT
0,19% Gần đây
20 Uniswap (UNI)
6.392.255.295 $
UNI/USD
14 $
14,057 USD
0.05% 101.157 $ 106.611 $
$655.857
46657,008 UNI
0,19% Gần đây
21 Solana / Bitcoin
39.649.519.208 $
SOL/BTC
126 $
0,00323525 BTC
0.07% 701.149 $ 920.924 $
$638.104
5062,915 SOL
0,19% Gần đây
22 Aave (AAVE)
2.551.698.530 $
AAVE/USD
188 $
187,97 USD
0.21% 190.986 $ 235.557 $
$552.594
2939,803 AAVE
0,16% Gần đây
23 Litecoin / Bitcoin
8.676.049.183 $
LTC/BTC
125 $
0,0032005 BTC
0.09% 2.905.918 $ 3.009.339 $
$537.692
4312,533 LTC
0,16% Gần đây
24 Ethereum / Bitcoin
342.978.391.969 $
ETH/BTC
2.872 $
0,0737325 BTC
0.02% 5.841.140 $ 4.408.397 $
$404.563
140,846 ETH
0,12% Gần đây
25 Chainlink / Bitcoin
9.106.881.372 $
LINK/BTC
19 $
0,00049855 BTC
0.13% 1.141.143 $ 1.196.724 $
$345.969
17813,375 LINK
0,10% Gần đây
26 Sushi / Tether
1.096.108.698 $
SUSHI/USDT
6 $
5,6765 USDT
0.13% 155.761 $ 198.056 $
$314.615
55274,908 SUSHI
0,09% Gần đây
27 yearn.finance / Tether
1.053.293.503 $
YFI/USDT
29.424 $
29345 USDT
0.15% 419.578 $ 499.921 $
$306.603
10,420 YFI
0,09% Gần đây
28 Shiba Inu (SHIB)
14.310.905.650 $
SHIB/USD
0 $
0,00002583 USD
0.04% 48.797 $ 54.368 $
$287.000
11111142857,143 SHIB
0,08% Gần đây
29 yearn.finance / Bitcoin
1.053.293.503 $
YFI/BTC
29.442 $
0,75575 BTC
0.33% 421.691 $ 529.899 $
$226.476
7,692 YFI
0,07% Gần đây
30 TRON (TRX)
6.799.579.393 $
TRX/USD
0 $
0,0663975 USD
0.06% 853.491 $ 862.545 $
$224.047
3374340,161 TRX
0,07% Gần đây
31 Dogecoin / Tether
20.149.658.348 $
DOGE/USDT
0 $
0,151157 USDT
0.12% 379.656 $ 416.102 $
$218.357
1440684,747 DOGE
0,06% Gần đây
32 Wrapped Bitcoin (WBTC)
10.261.421.449 $
WBTC/USD
38.823 $
38823 USD
0.07% 12.750.351 $ 13.383.379 $
$215.021
5,539 WBTC
0,06% Gần đây
33 Uniswap / Tether
6.392.255.295 $
UNI/USDT
14 $
14,065 USDT
0.11% 61.519 $ 64.586 $
$193.361
13710,692 UNI
0,06% Gần đây
34 Aave / Tether
2.551.698.530 $
AAVE/USDT
189 $
188,19 USDT
0.26% 150.100 $ 225.611 $
$192.560
1020,471 AAVE
0,06% Gần đây
35 Polygon / Bitcoin
13.182.161.198 $
MATIC/BTC
2 $
0,00004914 BTC
0.08% 246.270 $ 280.195 $
$189.523
99001,937 MATIC
0,06% Gần đây
36 Sushi / Bitcoin
1.096.108.698 $
SUSHI/BTC
6 $
0,00014622 BTC
0.08% 144.705 $ 136.468 $
$184.442
32379,489 SUSHI
0,05% Gần đây
37 Bitcoin Cash / Bitcoin
6.528.344.696 $
BCH/BTC
344 $
0,00882 BTC
0.06% 4.491.531 $ 4.469.754 $
$178.622
519,857 BCH
0,05% Gần đây
38 Uniswap / Bitcoin
6.392.255.295 $
UNI/BTC
14 $
0,00036195 BTC
0.07% 42.020 $ 46.117 $
$169.397
12013,681 UNI
0,05% Gần đây
39 Maker (MKR)
1.669.754.992 $
MKR/USD
1.839 $
1839 USD
0.05% 279.378 $ 598.624 $
$144.322
78,479 MKR
0,04% Gần đây
40 Basic Attention Token (BAT)
1.313.491.607 $
BAT/USD
1 $
0,8688 USD
0.05% 91.391 $ 139.067 $
$134.650
154984,989 BAT
0,04% Gần đây
41 Dai (DAI)
9.397.349.950 $
DAI/USD
1 $
1,0001 USD
0.03% 805.014 $ 730.603 $
$45.581
45576,604 DAI
0,01% Gần đây
42 Dogecoin / Bitcoin
20.149.658.348 $
DOGE/BTC
0 $
0,00000389 BTC
0.26% 318.731 $ 274.614 $
$28.046
185071,987 DOGE
0,01% Gần đây
43 PAX Gold (PAXG)
334.630.877 $
PAXG/USD
1.845 $
1844,8 USD
0.02% 71.159 $ 84.686 $
$793
0,430 PAXG
0,00% Gần đây
44 PAX Gold / Tether
334.630.877 $
PAXG/USDT
1.852 $
1847,4 USDT
0.05% 78.195 $ 73.480 $
$279
0,151 PAXG
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
45 Brazilian Digital Token / Tether
0 $
BRZ/USDT
0 $
0,18299 USDT
0.54% 108.251 $ 104.589 $
$186
1015,536 BRZ
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
46 Ethereum (ETH)
342.978.391.969 $
ETH/EUR
2.865 $
2529,8 EUR
0.28% 3.823.137 $ 3.752.397 $
$148
0,052 ETH
0,00% Gần đây
47 Dai / Tether
9.397.349.950 $
DAI/USDT
1 $
0,9997 USDT
0.03% 937.432 $ 809.838 $
$136
136,102 DAI
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
48 cUSDT (CUSDT)
815.790.552 $
CUSDT/USD
0 $
0,021605 USD
1.46% 106.994 $ 99.584 $
$24
1131,045 CUSDT
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây
49 Ethereum (ETH)
342.978.391.969 $
ETH/AUD
3.112 $
4334,2 AUD
0.27% 3.333.985 $ 3.782.673 $
$14.793
4,754 ETH
- **2 ngày trước Updated 2 ngày trước
50 cUSDT / Tether
815.790.552 $
CUSDT/USDT
0 $
0,02161 USDT
1.63% 108.422 $ 102.319 $
$169
7813,345 CUSDT
- **11 giờ trước Updated gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Kaiken Shiba (KSHIB)
0 $
KSHIB/USD
0 $
0,025855 USD
0.15% 51.602 $ 54.019 $
$62.570
2420055,268 KSHIB
0,02% Gần đây

FTX.US là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United States. Có 24 đồng tiền ảo và 53 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của FTX.US trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 8.708 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch FTX.US là BTC/USD. FTX.US được thành lập năm 2020. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch FTX.US tại https://ftx.us/#a=coingecko.

Địa chỉ
Phí
Maker Fee: 0.10% Taker Fee: 0.40%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
United States
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
7.213.550,0
Xếp hạng Alexa
#5079
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 33852
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của FTX.US
8
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 1.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 8/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.098%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 89th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 98th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-11-26
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2021-01-11

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android