🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
Huobi Global exchange

Huobi Global

Centralized
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
180
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-USD 33.407 $ 1.6% 33364,01 USD -0,129% 0.1% 0,010% 317.516.200 $ 2.257.469.197 $ Gần đây
BTC-USDT 33.359 $ 1.7% 33345,65 USDT -0,150% 0.1% 0,019% 194.818 $ 4.234.816.859 $ Gần đây

Bitcoin (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC_CQ 34.625 $ 1.7% 33364,01 USD -3,642% 0.1% khoảng 2 tháng 486.330.800 $ 1.961.062.659 $ Gần đây
BTC_NQ 35.649 $ 1.9% 33364,01 USD -6,410% 0.12% 5 tháng 151.726.800 $ 167.238.192 $ Gần đây
BTC_NW 33.670 $ 1.7% 33364,01 USD -0,907% 0.13% 11 ngày 36.227.600 $ 98.241.065 $ Gần đây
BTC_CW 33.485 $ 1.6% 33364,01 USD -0,361% 0.1% 4 ngày 36.206.100 $ 170.967.248 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-USD 1.436 $ 8.1% 1434,95 USD -0,053% 0.1% 0,010% 199.925.530 $ 1.742.958.015 $ Gần đây
ETH-USDT 1.433 $ 8.2% 1433,68 USDT -0,079% 0.1% 0,010% 870.400 $ 2.719.192.032 $ Gần đây

Ethereum (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH_CQ 1.495 $ 8.5% 1434,95 USD -4,043% 0.1% khoảng 2 tháng 236.066.920 $ 1.415.218.405 $ Gần đây
ETH_NQ 1.548 $ 8.8% 1434,95 USD -7,279% 0.15% 5 tháng 82.645.830 $ 171.845.384 $ Gần đây
ETH_CW 1.444 $ 8.3% 1434,95 USD -0,593% 0.13% 4 ngày 24.993.760 $ 173.439.164 $ Gần đây
ETH_NW 1.450 $ 8.2% 1434,95 USD -1,019% 0.16% 11 ngày 14.449.240 $ 62.958.307 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
TRX-USDT 0 $ 0.5% 0,03 USDT -0,049% 0.1% 0,010% 172.076.156 $ 10.575.970 $ Gần đây
XRP-USDT 0 $ 0.8% 0,28 USDT -0,147% 0.1% 0,065% 58.404.919 $ 46.232.158 $ Gần đây
LTC-USD 146 $ 2.3% 145,54 USD -0,157% 0.11% 0,010% 56.375.290 $ 137.557.450 $ Gần đây
VET-USDT 0 $ -0.6% 0,03 USDT -0,343% 0.17% 0,010% 33.269.910 $ 1.794.215 $ Gần đây
RSR-USDT 0 $ 0.5% 0,04 USDT -0,489% 0.14% 0,025% 32.145.263 $ 1.735.073 $ Gần đây
DOT-USD 19 $ 2.6% 18,58 USD -0,251% 0.15% 0,010% 20.186.470 $ 68.352.540 $ Gần đây
BCH-USD 454 $ 2.6% 453,33 USD -0,195% 0.1% 0,010% 19.429.250 $ 47.987.181 $ Gần đây
BSV-USD 177 $ -0.2% 176,34 USD -0,141% 0.11% 0,010% 17.225.090 $ 27.465.603 $ Gần đây
ADA-USDT 0 $ 1.9% 0,36 USDT -0,125% 0.17% 0,010% 17.073.038 $ 14.047.652 $ Gần đây
EOS-USD 3 $ -0.5% 2,74 USD -0,166% 0.1% 0,027% 15.316.430 $ 45.647.741 $ Gần đây
LINK-USD 25 $ 5.7% 25,34 USD -0,200% 0.1% 0,010% 11.737.970 $ 63.523.047 $ Gần đây
DOT-USDT 19 $ 2.5% 18,58 USDT -0,188% 0.11% 0,010% 11.481.783 $ 176.504.593 $ Gần đây
FIL-USD 23 $ 0.6% 22,97 USD -0,035% 0.1% 0,010% 11.426.880 $ 10.978.343 $ Gần đây
XLM-USDT 0 $ -1.6% 0,27 USDT -0,097% 0.2% 0,010% 10.597.848 $ 4.556.255 $ Gần đây
XRP-USD 0 $ 0.8% 0,28 USD -0,204% 0.1% 0,028% 10.287.600 $ 50.359.861 $ Gần đây
ZEC-USD 91 $ 2.3% 90,88 USD -0,223% 0.17% 0,013% 6.119.260 $ 20.695.873 $ Gần đây
CRV-USD 2 $ 8.4% 2,22 USD -0,343% 0.18% 0,010% 5.812.000 $ 31.136.433 $ Gần đây
ALGO-USDT 1 $ 5.9% 0,59 USDT -0,192% 0.15% 0,010% 5.222.932 $ 3.390.962 $ Gần đây
ADA-USD 0 $ 1.8% 0,36 USD -0,071% 0.1% 0,010% 4.975.820 $ 14.282.260 $ Gần đây
UNI-USDT 13 $ 24.8% 12,62 USDT +0,282% 0.14% 0,010% 4.939.151 $ 133.090.273 $ Gần đây
SUSHI-USDT 9 $ 13.9% 8,91 USDT +0,346% 0.17% 0,010% 4.563.439 $ 53.601.878 $ Gần đây
EOS-USDT 3 $ -0.6% 2,74 USDT -0,181% 0.1% 0,011% 4.377.322 $ 31.194.078 $ Gần đây
KSM-USD 106 $ -4.9% 105,97 USD -0,466% 0.11% 0,093% 4.050.800 $ 4.160.582 $ Gần đây
ATOM-USD 8 $ -3.1% 8,41 USD -0,149% 0.18% 0,014% 3.975.280 $ 12.144.423 $ Gần đây
TRX-USD 0 $ 0.4% 0,03 USD +0,008% 0.1% 0,006% 3.765.250 $ 11.506.554 $ Gần đây
DASH-USD 109 $ -0.1% 108,62 USD -0,192% 0.13% 0,010% 3.645.520 $ 6.013.737 $ Gần đây
CRV-USDT 2 $ 7.7% 2,23 USDT +0,086% 0.18% 0,010% 3.453.307 $ 26.707.273 $ Gần đây
ETC-USD 8 $ 2.4% 7,89 USD -0,113% 0.17% 0,010% 3.200.140 $ 8.966.287 $ Gần đây
ONT-USD 1 $ -1.9% 0,61 USD -0,171% 0.17% 0,015% 2.579.950 $ 6.515.189 $ Gần đây
XLM-USD 0 $ -1.4% 0,27 USD -0,194% 0.17% 0,010% 2.143.660 $ 2.965.064 $ Gần đây
SNX-USD 17 $ 5.4% 17,2 USD -0,225% 0.23% 0,144% 1.932.680 $ 4.388.356 $ Gần đây
THETA-USD 2 $ 0.6% 1,97 USD -0,146% 0.13% 0,010% 1.878.880 $ 3.685.344 $ Gần đây
OMG-USD 4 $ -1.8% 3,62 USD -0,274% 0.17% 0,010% 1.804.450 $ 7.010.857 $ Gần đây
YFII-USD 1.941 $ -1.5% 1934,5 USD -0,325% 0.18% 0,011% 1.683.500 $ 5.709.641 $ Gần đây
IOST-USD 0 $ 2.2% 0,02 USD -0,300% 0.17% 0,135% 1.610.100 $ 8.528.108 $ Gần đây
YFI-USD 32.061 $ -1.4% 32012,96 USD -0,151% 0.19% 0,010% 1.593.940 $ 7.646.394 $ Gần đây
XMR-USD 140 $ -0.2% 139,97 USD -0,029% 0.15% 0,010% 1.482.800 $ 2.314.864 $ Gần đây
ANT-USD 4 $ 11.7% 4,27 USD -0,298% 0.32% 0,010% 1.378.680 $ 1.962.776 $ Gần đây
BTM-USD 0 $ -2.1% 0,07 USD -0,092% 0.11% 0,010% 1.259.130 $ 1.702.282 $ Gần đây
DOGE-USD 0 $ 1.0% 0,00879327 USD -0,156% 0.11% 0,010% 1.030.800 $ 2.484.553 $ Gần đây
ETC-USDT 8 $ 2.4% 7,89 USDT -0,076% 0.17% 0,010% 1.021.156 $ 6.650.739 $ Gần đây
LTC-USDT 146 $ 2.3% 145,44 USDT -0,173% 0.11% 0,030% 1.003.153 $ 131.744.131 $ Gần đây
ALGO-USD 1 $ 6.0% 0,6 USD -0,206% 0.16% 0,010% 1.002.860 $ 6.582.245 $ Gần đây
JST-USD 0 $ 6.6% 0,03 USD -0,125% 0.17% 0,010% 911.640 $ 2.286.485 $ Gần đây
DASH-USDT 109 $ -0.0% 108,57 USDT -0,153% 0.13% 0,010% 843.825 $ 6.655.347 $ Gần đây
REN-USD 1 $ -3.1% 0,62 USD -0,286% 0.37% 0,010% 840.280 $ 1.006.187 $ Gần đây
LINK-USDT 25 $ 5.6% 25,33 USDT -0,106% 0.1% 0,027% 829.826 $ 127.406.944 $ Gần đây
QTUM-USD 4 $ -6.3% 3,54 USD -0,114% 0.14% 0,010% 810.800 $ 4.602.186 $ Gần đây
NEO-USD 25 $ -1.2% 25,01 USD +0,117% 0.17% 0,010% 772.110 $ 2.795.071 $ Gần đây
ATOM-USDT 8 $ -3.2% 8,4 USDT -0,205% 0.16% 0,010% 751.431 $ 4.757.826 $ Gần đây
VET-USD 0 $ -0.7% 0,03 USD -0,118% 0.16% 0,010% 655.360 $ 2.106.811 $ Gần đây
COMP-USD 248 $ 13.1% 248,14 USD -0,084% 0.18% 0,010% 586.650 $ 3.332.325 $ Gần đây
BAND-USD 10 $ -2.7% 9,48 USD -0,282% 0.17% 0,010% 585.160 $ 3.621.270 $ Gần đây
WAVES-USD 7 $ 4.7% 7,06 USD -0,294% 0.11% 0,010% 544.750 $ 3.108.272 $ Gần đây
ZRX-USD 1 $ 0.1% 0,55 USD -0,086% 0.13% 0,010% 415.040 $ 1.587.535 $ Gần đây
STORJ-USD 0 $ 1.3% 0,41 USD -0,263% 0.42% 0,010% 320.650 $ 559.976 $ Gần đây
FIL-USDT 23 $ 0.8% 22,96 USDT -0,013% 0.11% 0,010% 310.839 $ 9.153.165 $ Gần đây
WAVES-USDT 7 $ 4.6% 7,06 USDT -0,161% 0.19% 0,010% 260.996 $ 3.020.110 $ Gần đây
AAVE-USDT 276 $ 15.9% 274,81 USDT -0,423% 0.15% -0,067% 234.477 $ 54.142.427 $ Gần đây
KAVA-USDT 3 $ 9.4% 2,5 USDT -0,236% 0.13% 0,010% 232.249 $ 2.216.563 $ Gần đây
ZEC-USDT 91 $ 2.3% 90,84 USDT -0,233% 0.17% 0,010% 222.011 $ 16.183.841 $ Gần đây
BSV-USDT 176 $ -0.1% 176,24 USDT -0,247% 0.11% 0,065% 77.852 $ 22.634.528 $ Gần đây
BCH-USDT 453 $ 2.6% 453,21 USDT -0,111% 0.1% 0,027% 75.794 $ 63.013.883 $ Gần đây
BNB-USDT 43 $ 1.7% 42,45 USDT -0,290% 0.12% 0,010% 61.970 $ 3.211.346 $ Gần đây
NEO-USDT 25 $ -1.3% 25 USDT +0,144% 0.12% 0,010% 34.453 $ 1.870.257 $ Gần đây
XMR-USDT 140 $ -0.0% 139,93 USDT -0,078% 0.14% 0,010% 4.464 $ 1.468.770 $ Gần đây
YFII-USDT 1.938 $ -1.5% 1934,24 USDT -0,312% 0.15% 0,010% 982 $ 5.315.369 $ Gần đây
YFI-USDT 32.039 $ -1.3% 32002,31 USDT -0,225% 0.11% 0,019% 148 $ 20.178.710 $ Gần đây
UNI-USD 13 $ 23.4% 4,4 USD -0,101% 0.17% 0,112% - 61.492.897 $ Gần đây
SUSHI-USD 9 $ 14.6% 1,36 USD -0,007% 0.16% 0,010% - 34.540.681 $ Gần đây
1INCH-USDT 3 $ 22.6% 2,62 USDT -0,509% 0.37% 0,017% - 15.367.178 $ Gần đây
AAVE-USD 276 $ 15.5% 274,91 USD -0,223% 0.18% 0,049% - 12.851.346 $ Gần đây
SNX-USDT 17 $ 5.3% 17,18 USDT -0,180% 0.16% 0,010% - 7.754.946 $ Gần đây
OMG-USDT 4 $ -1.7% 3,62 USDT -0,348% 0.19% 0,010% - 3.228.646 $ Gần đây
SUN-USD 10 $ 19.8% 14,19 USD -0,122% 0.36% -0,002% - 3.195.328 $ Gần đây
NEAR-USD 3 $ 2.9% 2,59 USD -0,444% 0.15% 0,057% - 3.173.630 $ Gần đây
THETA-USDT 2 $ 0.8% 1,97 USDT -0,068% 0.1% -0,003% - 2.486.542 $ Gần đây
KSM-USDT 106 $ -4.8% 105,95 USDT -0,289% 0.19% 0,010% - 2.425.491 $ Gần đây
ONT-USDT 1 $ -2.0% 0,61 USDT -0,180% 0.11% 0,010% - 2.134.673 $ Gần đây
IOST-USDT 0 $ 3.0% 0,02 USDT -0,541% 0.23% 0,010% - 2.075.397 $ Gần đây
TRB-USD 29 $ -4.6% 24,6 USD -0,400% 0.47% 0,010% - 1.821.744 $ Gần đây
QTUM-USDT 4 $ -6.6% 3,54 USDT +0,038% 0.34% 0,010% - 1.816.981 $ Gần đây
COMP-USDT 248 $ 13.1% 248,11 USDT -0,130% 0.25% 0,010% - 1.791.769 $ Gần đây
BAT-USDT 0 $ 2.4% 0,33 USDT -0,545% 0.21% 0,016% - 1.455.122 $ Gần đây
BAND-USDT 9 $ -3.0% 9,48 USDT -0,179% 0.13% 0,010% - 1.441.022 $ Gần đây
AVAX-USDT 13 $ 0.5% 12,87 USDT +0,111% 0.14% 0,010% - 1.194.652 $ Gần đây
NEAR-USDT 3 $ 2.9% 2,58 USDT -0,587% 0.19% 0,010% - 1.116.062 $ Gần đây
REN-USDT 1 $ -2.9% 0,62 USDT -0,627% 0.26% 0,054% - 1.026.776 $ Gần đây
RSR-USD 0 $ 0.3% 0,01 USD -0,445% 0.24% 0,010% - 967.349 $ Gần đây
DOGE-USDT 0 $ 0.9% 0,00878793 USDT +0,033% 0.11% 0,010% - 696.474 $ Gần đây
MKR-USDT 1.484 $ 1.4% 1483,06 USDT -0,205% 0.1% 0,010% - 637.332 $ Gần đây
KNC-USDT 1 $ 3.0% 1,4 USDT -0,023% 0.24% 0,010% - 514.660 $ Gần đây
XEM-USDT 0 $ -0.9% 0,22 USDT -0,905% 0.19% 0,073% - 506.748 $ Gần đây

Khác (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LTC_CQ 152 $ 2.7% 145,54 USD -4,201% 0.11% khoảng 2 tháng 55.673.850 $ 139.614.239 $ Gần đây
BCH_CQ 471 $ 2.9% 453,33 USD -3,751% 0.12% khoảng 2 tháng 31.796.780 $ 51.158.094 $ Gần đây
EOS_CQ 3 $ -0.1% 2,74 USD -2,113% 0.14% khoảng 2 tháng 26.920.440 $ 39.293.642 $ Gần đây
BSV_CQ 183 $ 0.1% 176,34 USD -3,777% 0.1% khoảng 2 tháng 16.480.590 $ 27.054.997 $ Gần đây
DOT_CQ 19 $ 3.1% 18,58 USD -4,089% 0.14% khoảng 2 tháng 12.580.720 $ 40.947.434 $ Gần đây
LTC_NQ 156 $ 2.5% 145,54 USD -6,669% 0.14% 5 tháng 12.095.890 $ 27.693.798 $ Gần đây
XRP_CQ 0 $ 1.0% 0,28 USD -0,439% 0.14% khoảng 2 tháng 9.434.440 $ 27.747.652 $ Gần đây
BCH_NQ 485 $ 3.0% 453,33 USD -6,456% 0.14% 5 tháng 9.228.470 $ 6.468.696 $ Gần đây
TRX_CQ 0 $ 1.0% 0,03 USD +4,409% 0.1% khoảng 2 tháng 4.763.900 $ 4.994.630 $ Gần đây
ETC_CQ 8 $ 2.6% 7,89 USD -3,630% 0.15% khoảng 2 tháng 4.564.180 $ 8.580.575 $ Gần đây
BSV_NQ 188 $ -0.0% 176,34 USD -6,423% 0.17% 5 tháng 4.412.670 $ 3.580.203 $ Gần đây
EOS_NQ 3 $ -0.0% 2,74 USD -3,560% 0.14% 5 tháng 4.348.750 $ 6.187.524 $ Gần đây
DOT_NQ 20 $ 3.8% 18,58 USD -7,756% 0.18% 5 tháng 4.176.620 $ 7.919.975 $ Gần đây
LINK_CQ 26 $ 5.5% 25,34 USD -3,037% 0.18% khoảng 2 tháng 4.111.060 $ 27.192.605 $ Gần đây
LTC_CW 146 $ 2.2% 145,54 USD -0,489% 0.14% 4 ngày 3.909.630 $ 13.082.502 $ Gần đây
LTC_NW 147 $ 2.3% 145,54 USD -1,115% 0.15% 11 ngày 3.861.770 $ 8.318.052 $ Gần đây
ADA_CQ 0 $ 1.7% 0,36 USD +0,604% 0.14% khoảng 2 tháng 3.174.670 $ 10.316.875 $ Gần đây
ETC_NQ 8 $ 2.3% 7,89 USD -5,421% 0.12% 5 tháng 2.590.930 $ 883.165 $ Gần đây
BCH_NW 456 $ 2.4% 453,33 USD -0,655% 0.15% 11 ngày 2.478.970 $ 4.698.713 $ Gần đây
BCH_CW 455 $ 2.6% 453,33 USD -0,416% 0.15% 4 ngày 2.257.950 $ 10.514.657 $ Gần đây
FIL_CQ 23 $ 0.4% 22,97 USD -0,542% 0.15% khoảng 2 tháng 2.236.060 $ 1.103.335 $ Gần đây
XRP_NQ 0 $ 0.8% 0,28 USD -1,460% 0.14% 5 tháng 2.206.080 $ 2.048.718 $ Gần đây
EOS_CW 3 $ -0.5% 2,74 USD -0,333% 0.14% 4 ngày 2.142.380 $ 6.996.978 $ Gần đây
LINK_NQ 27 $ 6.3% 25,34 USD -6,009% 0.16% 5 tháng 1.726.290 $ 3.016.469 $ Gần đây
BSV_CW 177 $ -0.4% 176,34 USD -0,176% 0.17% 4 ngày 1.616.860 $ 5.573.060 $ Gần đây
LINK_CW 25 $ 5.8% 25,34 USD -0,565% 0.13% 4 ngày 1.537.470 $ 10.902.400 $ Gần đây
XRP_CW 0 $ 0.8% 0,28 USD -0,082% 0.17% 4 ngày 1.426.270 $ 7.025.777 $ Gần đây
TRX_NQ 0 $ 1.1% 0,03 USD +2,839% 0.17% 5 tháng 1.187.170 $ 356.992 $ Gần đây
BSV_NW 177 $ -0.4% 176,34 USD -0,566% 0.11% 11 ngày 1.160.250 $ 4.966.643 $ Gần đây
LINK_NW 26 $ 5.4% 25,34 USD -0,846% 0.24% 11 ngày 997.280 $ 965.433 $ Gần đây
ADA_NQ 0 $ 1.9% 0,36 USD -0,036% 0.19% 5 tháng 829.280 $ 537.854 $ Gần đây
FIL_NQ 23 $ 0.9% 22,97 USD -2,047% 0.74% 5 tháng 715.570 $ 263.265 $ Gần đây
EOS_NW 3 $ -0.3% 2,74 USD -0,766% 0.17% 11 ngày 712.450 $ 3.217.379 $ Gần đây
DOT_CW 19 $ 2.4% 18,58 USD -0,366% 0.33% 4 ngày 633.270 $ 1.783.749 $ Gần đây
TRX_CW 0 $ 0.5% 0,03 USD +0,234% 0.17% 4 ngày 590.340 $ 1.546.417 $ Gần đây
XRP_NW 0 $ 0.9% 0,28 USD -0,118% 0.17% 11 ngày 570.630 $ 3.411.252 $ Gần đây
DOT_NW 19 $ 2.8% 18,58 USD -0,725% 0.31% 11 ngày 477.410 $ 1.163.064 $ Gần đây
ETC_CW 8 $ 2.4% 7,89 USD -0,406% 0.18% 4 ngày 413.300 $ 2.861.568 $ Gần đây
TRX_NW 0 $ 0.7% 0,03 USD +0,805% 0.1% 11 ngày 314.100 $ 451.296 $ Gần đây
ADA_CW 0 $ 1.9% 0,36 USD -0,071% 0.14% 4 ngày 281.010 $ 675.248 $ Gần đây
ETC_NW 8 $ 2.4% 7,89 USD -0,831% 0.18% 11 ngày 248.170 $ 907.298 $ Gần đây
FIL_CW 23 $ 0.6% 22,97 USD -0,144% 0.32% 4 ngày 189.330 $ 105.676 $ Gần đây
ADA_NW 0 $ 1.9% 0,36 USD -0,133% 0.15% 11 ngày 174.330 $ 490.720 $ Gần đây
FIL_NW 23 $ 0.7% 22,97 USD -0,118% 0.33% 11 ngày 47.700 $ 116.878 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
CVC-USDT 0 $ 4.0% 0,16 USDT -0,617% 0.11% - - 444.657 $ Gần đây
MATIC-USDT 0 $ -1.4% 0,03 USDT +0,140% 0.16% - - 714.503 $ Gần đây
GRT-USD 1 $ 3.0% 0,58 USD -0,286% 0.13% - - 4.978.980 $ Gần đây
GRT-USDT 1 $ 2.7% 0,58 USDT -0,218% 0.23% - - 6.277.025 $ Gần đây
SOL-USDT 4 $ -0.5% 3,56 USDT -0,435% 0.13% - - 1.102.295 $ Gần đây
LRC-USDT 0 $ 5.7% 0,45 USDT -0,497% 0.19% - - 1.201.879 $ Gần đây
ZIL-USDT 0 $ 0.4% 0,07 USDT -0,188% 0.13% - - 1.083.069 $ Gần đây

Huobi Futures là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Seychelles. Có đồng tiền ảo và 180 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Huobi Futures trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 526.138 ₿ và hợp đồng mở là 72.644 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Huobi Futures là BTC/USDT. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Huobi Futures tại https://www.hbdm.com/en-us/.

Địa chỉ
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
24.085
Xếp hạng Alexa
#275879
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 221327
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android