🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Liquid exchange

Liquid

Centralized
5
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
89
Tiền ảo
196
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
1.130.494.676.606 $
BTC/JPY
60.477 $
6631000 JPY
0.02% 1.551.814 $ 1.484.561 $
137.228.042 $
2269,095 BTC
66,93% Gần đây
2 XRP (XRP)
53.503.944.665 $
XRP/JPY
1 $
127,811 JPY
0.23% 908.507 $ 750.286 $
32.176.629 $
27603308,458 XRP
15,70% Gần đây
3 Ethereum (ETH)
249.508.445.388 $
ETH/JPY
2.159 $
236676 JPY
0.07% 986.652 $ 880.531 $
7.305.184 $
3384,276 ETH
3,56% Gần đây
4 Bitcoin (BTC)
1.130.494.676.606 $
BTC/USD
60.556 $
60555,63 USD
0.03% 2.015.398 $ 1.948.582 $
5.636.323 $
93,077 BTC
2,75% Gần đây
5 Bitcoin (BTC)
1.130.494.676.606 $
BTC/USDT
60.527 $
60566,63 USDT
0.1% 1.289.086 $ 600.864 $
2.904.530 $
47,987 BTC
1,42% Gần đây
6 Ethereum (ETH)
249.508.445.388 $
ETH/USD
2.163 $
2163,25 USD
0.07% 1.642.503 $ 1.369.118 $
2.715.683 $
1255,372 ETH
1,32% Gần đây
7 Celsius Network (CEL)
2.783.549.000 $
CEL/BTC
7 $
0,00012 BTC
0.08% 156.950 $ 61.384 $
2.225.523 $
306419,510 CEL
1,09% Gần đây
8 XDC Network (XDC)
903.778.780 $
XDC/USDT
0 $
0,07422 USDT
0.42% 48.014 $ 46.608 $
1.910.566 $
25758651,641 XDC
0,93% Gần đây
9 Ethereum (ETH)
249.508.445.388 $
ETH/BTC
2.160 $
0,035687 BTC
0.04% 189.577 $ 354.570 $
1.496.033 $
692,623 ETH
0,73% Gần đây
10 Celsius Network (CEL)
2.783.549.000 $
CEL/USDT
7 $
7,287 USDT
0.23% 122.262 $ 63.138 $
1.213.359 $
166618,277 CEL
0,59% Gần đây
11 XRP (XRP)
53.503.944.665 $
XRP/USD
1 $
1,17 USD
0.23% 1.113.963 $ 878.650 $
977.820 $
835743,699 XRP
0,48% Gần đây
12 Bitcoin (BTC)
1.130.494.676.606 $
BTC/SGD
60.298 $
80889,32 SGD
0.94% 1.207.494 $ 1.141.534 $
847.874 $
14,061 BTC
0,41% Gần đây
13 QASH (QASH)
56.738.905 $
QASH/JPY
0 $
17,2 JPY
0.05% 4.704 $ 11.390 $
593.977 $
3786432,012 QASH
0,29% Gần đây
14 Ethereum (ETH)
249.508.445.388 $
ETH/USDT
2.160 $
2161,1 USDT
0.25% 1.024.602 $ 192.603 $
585.644 $
271,170 ETH
0,29% Gần đây
15 Celsius Network (CEL)
2.783.549.000 $
CEL/USDC
7 $
7,263 USDC
0.25% 115.322 $ 109.254 $
511.089 $
70379,276 CEL
0,25% Gần đây
16 GYEN (GYEN)
1.096.289 $
GYEN/JPY
0 $
1 JPY
0.02% 367.801 $ 259.975 $
407.107 $
44637210,370 GYEN
0,20% Gần đây
17 Celsius Network (CEL)
2.783.549.000 $
CEL/ETH
7 $
0,003369 ETH
0.24% 115.764 $ 58.324 $
382.169 $
52411,083 CEL
0,19% Gần đây
18 RedFOX Labs (RFOX)
440.001.403 $
RFOX/BTC
0 $
0,00000555 BTC
1.26% 1.459 $ 1.773 $
355.075 $
1057044,581 RFOX
0,17% Gần đây
19 Bitcoin (BTC)
1.130.494.676.606 $
BTC/EUR
60.781 $
51073 EUR
0.45% 1.445.831 $ 1.286.640 $
329.634 $
5,423 BTC
0,16% Gần đây
20 Tether (USDT)
44.495.319.101 $
USDT/GYEN
1 $
109,36 GYEN
0.12% 39.974 $ 39.894 $
322.127 $
321704,030 USDT
0,16% **khoảng 2 giờ trước
21 Ethereum (ETH)
249.508.445.388 $
ETH/EUR
2.157 $
1812,05 EUR
0.36% 1.023.014 $ 865.544 $
287.510 $
133,321 ETH
0,14% Gần đây
22 RedFOX Labs (RFOX)
440.001.403 $
RFOX/ETH
0 $
0,00015547 ETH
2.77% 1.914 $ 1.719 $
274.789 $
816622,982 RFOX
0,13% Gần đây
23 Energy Web Token (EWT)
574.557.111 $
EWT/BTC
17 $
0,00028615 BTC
1.42% 233 $ 2.400 $
270.486 $
15617,686 EWT
0,13% Gần đây
24 FIO Protocol (FIO)
105.564.597 $
FIO/BTC
0 $
0,00000769 BTC
0.78% 4.642 $ 2.292 $
256.952 $
552066,177 FIO
0,13% Gần đây
25 USD Coin (USDC)
11.187.078.240 $
USDC/USD
1 $
1,0001 USD
0.02% 0 $ 170.186 $
240.187 $
240163,292 USDC
0,12% Gần đây
26 XRP (XRP)
53.503.944.665 $
XRP/EUR
1 $
0,97563 EUR
0.44% 938.608 $ 715.200 $
234.823 $
202242,221 XRP
0,11% Gần đây
27 XDC Network (XDC)
903.778.780 $
XDC/BTC
0 $
0,00000121 BTC
1.63% 20.052 $ 19.743 $
210.980 $
2880857,877 XDC
0,10% Gần đây
28 ThreeFold Token (TFT)
0 $
TFT/BTC
0 $
0,00000233 BTC
4.68% 0 $ 0 $
209.865 $
1488159,753 TFT
0,10% Gần đây
29 Ethereum (ETH)
249.508.445.388 $
ETH/SGD
2.161 $
2900 SGD
0.39% 940.532 $ 859.994 $
189.205 $
87,542 ETH
0,09% Gần đây
30 XDC Network (XDC)
903.778.780 $
XDC/SGD
0 $
0,0984 SGD
1.5% 20.682 $ 20.760 $
166.736 $
2273195,857 XDC
0,08% Gần đây
31 ZUSD (ZUSD)
604.804 $
ZUSD/USD
1 $
0,9994 USD
0.09% 87.790 $ 66.665 $
156.814 $
156908,021 ZUSD
0,08% Gần đây
32 XRP (XRP)
53.503.944.665 $
XRP/BTC
1 $
0,00001918 BTC
0.98% 53.737 $ 37.513 $
138.461 $
119274,056 XRP
0,07% Gần đây
33 Bitcoin Cash (BCH)
12.252.738.386 $
BCH/JPY
654 $
71700 JPY
0.32% 92.155 $ 114.517 $
127.230 $
194,562 BCH
0,06% Gần đây
34 ThreeFold Token (TFT)
0 $
TFT/USDT
0 $
0,13973 USDT
1.63% 8.104 $ 155 $
124.812 $
893658,063 TFT
0,06% Gần đây
35 QASH (QASH)
56.738.905 $
QASH/BTC
0 $
0,00000261 BTC
1.53% 4.939 $ 306 $
107.067 $
677765,397 QASH
0,05% Gần đây
36 Tether (USDT)
44.495.319.101 $
USDT/ZUSD
1 $
0,9999 ZUSD
0.03% 58.260 $ 76.704 $
94.848 $
94806,591 USDT
0,05% Gần đây
37 AllianceBlock (ALBT)
151.187.262 $
ALBT/USDT
1 $
0,91 USDT
25.18% 0 $ 0 $
83.362 $
91743,970 ALBT
0,04% **khoảng 1 giờ trước
38 Dash (DASH)
2.750.615.263 $
DASH/USD
273 $
273,18 USD
0.26% 41.745 $ 27.220 $
71.622 $
262,177 DASH
0,03% Gần đây
39 SpiderDAO (SPDR)
7.546.980 $
SPDR/USDT
0 $
0,0359 USDT
3.95% 0 $ 0 $
65.595 $
1828350,433 SPDR
0,03% Gần đây
40 Litecoin (LTC)
15.465.437.642 $
LTC/BTC
231 $
0,00382 BTC
0.26% 106.255 $ 163.919 $
60.482 $
261,313 LTC
0,03% **khoảng 2 giờ trước
41 SpiderDAO (SPDR)
7.546.980 $
SPDR/BTC
0 $
0,00000061 BTC
3.23% 115 $ 11 $
59.762 $
1618688,755 SPDR
0,03% Gần đây
42 LCX (LCX)
45.381.548 $
LCX/BTC
0 $
0,00000127 BTC
4.65% 0 $ 0 $
57.519 $
747266,048 LCX
0,03% **khoảng 1 giờ trước
43 Temtum (TEM)
0 $
TEM/BTC
1 $
0,00001484 BTC
1.81% 6.971 $ 4.427 $
54.682 $
60880,120 TEM
0,03% Gần đây
44 SAND (SAND)
502.995.747 $
SAND/BTC
1 $
0,00001145 BTC
0.26% 11.077 $ 10.672 $
53.497 $
77194,525 SAND
0,03% Gần đây
45 Bitcoin Cash (BCH)
12.252.738.386 $
BCH/USD
653 $
653,25 USD
0.24% 98.882 $ 145.377 $
52.770 $
80,781 BCH
0,03% Gần đây
46 Cenfura Token (XCF)
0 $
XCF/USDC
0 $
0,1245 USDC
0.64% 269 $ 329 $
51.170 $
410708,742 XCF
0,02% Gần đây
47 AllianceBlock (ALBT)
151.187.262 $
ALBT/BTC
1 $
0,00001467 BTC
0.81% 432 $ 126 $
47.869 $
53838,845 ALBT
0,02% **khoảng 1 giờ trước
48 Cenfura Token (XCF)
0 $
XCF/BTC
0 $
0,00000205 BTC
0.49% 150 $ 294 $
47.172 $
379834,199 XCF
0,02% Gần đây
49 KRYLL (KRL)
14.472.748 $
KRL/BTC
0 $
0,00000763 BTC
0.91% 2.251 $ 4.174 $
43.685 $
94501,786 KRL
0,02% **khoảng 2 giờ trước
50 XRP (XRP)
53.503.944.665 $
XRP/SGD
1 $
1,55078 SGD
0.87% 906.202 $ 448.884 $
42.804 $
37029,003 XRP
0,02% Gần đây
51 Polkadot (DOT)
41.186.079.069 $
DOT/BTC
42 $
0,00069 BTC
0.43% 54.053 $ 95.361 $
39.423 $
942,639 DOT
0,02% Gần đây
52 QASH (QASH)
56.738.905 $
QASH/USD
0 $
0,15649 USD
0.62% 2.912 $ 11.683 $
37.161 $
237467,319 QASH
0,02% Gần đây
53 Elrond (EGLD)
3.549.761.460 $
EGLD/USDT
204 $
204,426 USDT
2.47% 789 $ 427 $
35.781 $
175,147 EGLD
0,02% Gần đây
54 Elrond (EGLD)
3.549.761.460 $
EGLD/BTC
204 $
0,003367 BTC
1.52% 1.380 $ 688 $
33.479 $
164,286 EGLD
0,02% Gần đây
55 ZUSD (ZUSD)
604.804 $
ZUSD/GYEN
1 $
109,45 GYEN
0.21% 44.159 $ 41.759 $
27.435 $
27463,580 ZUSD
0,01% Gần đây
56 XAYA (CHI)
18.814.395 $
CHI/BTC
0 $
0,0000055 BTC
2.55% 269 $ 930 $
26.691 $
80083,427 CHI
0,01% **khoảng 1 giờ trước
57 Roobee (ROOBEE)
10.828.981 $
ROOBEE/BTC
0 $
0,00000015 BTC
12.5% 0 $ 66 $
26.417 $
2909244,802 ROOBE
0,01% Gần đây
58 Electroneum (ETN)
507.765.568 $
ETN/BTC
0 $
0,0000005 BTC
6.12% 0 $ 0 $
23.935 $
790926,040 ETN
0,01% Gần đây
59 Energy Web Token (EWT)
574.557.111 $
EWT/USD
17 $
17,4 USD
0.75% 784 $ 478 $
23.157 $
1330,873 EWT
0,01% Gần đây
60 Dash (DASH)
2.750.615.263 $
DASH/USDT
272 $
271,82 USDT
0.95% 2.386 $ 2.226 $
22.208 $
81,756 DASH
0,01% Gần đây
61 KRYLL (KRL)
14.472.748 $
KRL/ETH
0 $
0,00021484 ETH
0.99% 6.754 $ 7.056 $
22.109 $
47699,299 KRL
0,01% **khoảng 2 giờ trước
62 Chainlink (LINK)
13.554.720.139 $
LINK/USDT
32 $
32,54 USDT
0.22% 12.328 $ 11.874 $
21.923 $
674,724 LINK
0,01% **khoảng 1 giờ trước
63 INLOCK (ILK)
0 $
ILK/ETH
0 $
0,00000231 ETH
23.43% 0 $ 0 $
21.100 $
4221696,076 ILK
0,01% Gần đây
64 QASH (QASH)
56.738.905 $
QASH/SGD
0 $
0,21452 SGD
0.74% 2.913 $ 10.447 $
19.389 $
121255,765 QASH
0,01% Gần đây
65 Anchor (ANCT)
0 $
ANCT/USD
1 $
0,801 USD
0.83% 6.119 $ 4.844 $
19.137 $
23891,394 ANCT
0,01% Gần đây
66 Crypterium (CRPT)
41.619.554 $
CRPT/ETH
0 $
0,00022442 ETH
1.83% 96 $ 1.010 $
17.414 $
35864,059 CRPT
0,01% Gần đây
67 Bitcoin (BTC)
1.130.494.676.606 $
BTC/AUD
60.891 $
79868,92 AUD
1.29% 1.152.862 $ 1.147.586 $
17.427 $
0,286 BTC
0,01% **khoảng 2 giờ trước
68 TRON (TRX)
8.699.332.090 $
TRX/USDT
0 $
0,1199 USDT
1.07% 1.940 $ 3.012 $
15.631 $
130429,362 TRX
0,01% Gần đây
69 QASH (QASH)
56.738.905 $
QASH/ETH
0 $
0,00007368 ETH
4.99% 0 $ 0 $
15.462 $
97002,615 QASH
0,01% Gần đây
70 Crypterium (CRPT)
41.619.554 $
CRPT/BTC
0 $
0,00000803 BTC
1.49% 153 $ 325 $
15.457 $
31757,917 CRPT
0,01% Gần đây
71 Reserve Rights Token (RSR)
1.086.608.303 $
RSR/USDT
0 $
0,081123 USDT
0.33% 19.030 $ 101.856 $
15.333 $
189108,461 RSR
0,01% **khoảng 2 giờ trước
72 Hedera Hashgraph (HBAR)
2.732.664.151 $
HBAR/BTC
0 $
0,00000554 BTC
0.54% 2.449 $ 4.130 $
14.789 $
44105,757 HBAR
0,01% Gần đây
73 SAND (SAND)
502.995.747 $
SAND/USDT
1 $
0,694697 USDT
0.95% 3.199 $ 3.171 $
12.403 $
17865,345 SAND
0,01% Gần đây
74 1World (1WO)
2.775.801 $
1WO/BTC
0 $
0,00000183 BTC
2.7% 122 $ 290 $
10.758 $
97124,718 1WO
0,01% Gần đây
75 INLOCK (ILK)
0 $
ILK/BTC
0 $
0,00000009 BTC
18.18% 0 $ 0 $
10.549 $
1936130,593 ILK
0,01% Gần đây
76 GET Protocol (GET)
114.692.773 $
GET/BTC
* 6 $
0,000106 BTC
9.67% 0 $ 0 $
10.293 $
1600,000 GET
0,01% **khoảng 3 giờ trước -
77 QASH (QASH)
56.738.905 $
QASH/EUR
0 $
0,13209 EUR
0.33% 4.714 $ 11.378 $
10.112 $
64325,498 QASH
0,00% Gần đây
78 Bitcoin (BTC)
1.130.494.676.606 $
BTC/ANCT
58.467 $
74454 ANCT
4.35% 0 $ 0 $
9.647 $
0,165 BTC
0,00% Gần đây
79 LikeCoin (LIKE)
12.926.936 $
LIKE/USDT
0 $
0,01276 USDT
1.09% 359 $ 61 $
8.624 $
676161,265 LIKE
0,00% Gần đây
80 Bitcoin Cash (BCH)
12.252.738.386 $
BCH/BTC
647 $
0,010698 BTC
1.23% 3.490 $ 2.310 $
8.115 $
12,533 BCH
0,00% Gần đây
81 LikeCoin (LIKE)
12.926.936 $
LIKE/BTC
0 $
0,00000021 BTC
9.09% 0 $ 0 $
6.314 $
496733,160 LIKE
0,00% Gần đây
82 Bitcoin Cash (BCH)
12.252.738.386 $
BCH/SGD
652 $
874,8 SGD
0.87% 79.226 $ 99.796 $
6.311 $
9,679 BCH
0,00% **khoảng 2 giờ trước
83 XRP (XRP)
53.503.944.665 $
XRP/QASH
1 $
7,10000001 QASH
5.33% 0 $ 0 $
4.875 $
4306,933 XRP
0,00% Gần đây -
84 Flixxo (FLIXX)
2.446.050 $
FLIXX/BTC
0 $
0,00000084 BTC
4.65% 0 $ 0 $
4.592 $
90312,329 FLIXX
0,00% Gần đây
85 Ethereum (ETH)
249.508.445.388 $
ETH/AUD
2.148 $
2817,42 AUD
1.14% 939.598 $ 864.538 $
4.520 $
2,104 ETH
0,00% **khoảng 2 giờ trước
86 TRON (TRX)
8.699.332.090 $
TRX/BTC
0 $
0,00000198 BTC
1.0% 3.055 $ 3.016 $
4.381 $
36510,826 TRX
0,00% **khoảng 1 giờ trước
87 LCX (LCX)
45.381.548 $
LCX/ETH
0 $
0,000032 ETH
10.06% 0 $ 0 $
4.103 $
59120,418 LCX
0,00% **khoảng 2 giờ trước
88 Chainlink (LINK)
13.554.720.139 $
LINK/ETH
* 33 $
0,0151 ETH
0.83% 1.604 $ 1.602 $
3.557 $
108,905 LINK
0,00% **khoảng 1 giờ trước
89 LCX (LCX)
45.381.548 $
LCX/USDC
0 $
0,073 USDC
16.09% 0 $ 0 $
3.237 $
44357,244 LCX
0,00% Gần đây
90 RSK Infrastructure Framework (RIF)
261.432.770 $
RIF/USD
0 $
0,37234 USD
2.31% 193 $ 1.788 $
2.821 $
7577,254 RIF
0,00% Gần đây
91 Chainlink (LINK)
13.554.720.139 $
LINK/BTC
* 33 $
0,000538 BTC
0.56% 11.864 $ 11.217 $
2.753 $
84,239 LINK
0,00% **khoảng 2 giờ trước -
92 RSK Infrastructure Framework (RIF)
261.432.770 $
RIF/BTC
0 $
0,00000607 BTC
1.47% 564 $ 1.622 $
2.645 $
7189,473 RIF
0,00% **khoảng 1 giờ trước
93 Amon (AMN)
7.284.267 $
AMN/BTC
0 $
0,00000017 BTC
15.79% 0 $ 0 $
2.443 $
237109,718 AMN
0,00% **khoảng 1 giờ trước
94 Nahmii (NII)
0 $
NII/BTC
0 $
0,0000001 BTC
38.89% 0 $ 0 $
2.335 $
384570,947 NII
0,00% **khoảng 3 giờ trước
95 Energy Web Token (EWT)
574.557.111 $
EWT/USDT
18 $
17,95 USDT
7.35% 0 $ 0 $
1.514 $
84,392 EWT
0,00% **khoảng 2 giờ trước
96 Cryptobuyer Token (XPT)
0 $
XPT/BTC
0 $
0,00000023 BTC
17.39% 0 $ 0 $
1.290 $
92646,856 XPT
0,00% Gần đây
97 Thrive (THRT)
503.354 $
THRT/BTC
0 $
0,00000007 BTC
25.0% 0 $ 0 $
1.273 $
300220,066 THRT
0,00% Gần đây
98 Cryptobuyer Token (XPT)
0 $
XPT/USDT
0 $
0,012 USDT
16.58% 0 $ 0 $
1.240 $
103375,562 XPT
0,00% Gần đây
99 Cosplay Token (COT)
0 $
COT/ETH
0 $
0,00002717 ETH
35.48% 0 $ 0 $
1.113 $
18939,366 COT
0,00% **khoảng 1 giờ trước
100 TokenPay (TPAY)
1.335.901 $
TPAY/BTC
0 $
0,00000087 BTC
8.05% 0 $ 0 $
1.071 $
20277,645 TPAY
0,00% **khoảng 2 giờ trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Kusama (KSM)
4.102.335.242 $
KSM/BTC
* 455 $
0,007488 BTC
1.0% 1.190 $ 1.534 $
34.298 $
75,410 KSM
0,02% **khoảng 2 giờ trước -
2 ? SSX/BTC
* 0 $
0,0000034 BTC
13.64% 0 $ 0 $
78 $
376,918 SSX
0,00% **khoảng 1 giờ trước -
3 ? SSX/USDT
* 0 $
0,1998 USDT
17.12% 0 $ 0 $
75 $
377,250 SSX
0,00% **khoảng 1 giờ trước -
4 FLEX Coin (FLEX)
4.769.312 $
FLEX/BTC
* 12 $
0,00019999 BTC
90.0% 0 $ 0 $
159 $
13,653 FLEX
- **5 ngày trước -
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối

Liquid là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Japan. Có 89 đồng tiền ảo và 196 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Liquid trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 3.387 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Liquid là BTC/JPY. Liquid được thành lập năm 2014. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Liquid tại https://liquid.com/sign-up/?affiliate=1bzdegdh94812.

Địa chỉ
2-7-3 Hirakawacho Chiyoda-ku Tokyo Japan
Phí
0% - 0.25%
Rút tiền
All cryptocurrencies - Free JPY- 500 JPY USD- 5 USD SGD- 5 SGD EUR- 5 EU...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
JPY USD SGD EUR AU...Hiển thị thêm
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Wire transfer
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Năm thành lập
2014
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Japan
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
1.526.519
Xếp hạng Alexa
#14467
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 28881
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Liquid
5
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
2.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 5/10
Tính thanh khoản 2.5
Quy mô 0.5
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Incident 0.0
Estimated Reserves -
Tổng 5/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 4.643%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 74th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 79th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23

Đội ngũ

Team is public
Team profile page [source]

Public Incidents

13 Nov 2020 - Liquid Exchange experienced a security incident on its domain on 13th November 2020. Information about the event can be found at: [source] - Pending Resolution

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android