Tiền ảo: 5487
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 279.064.859.530 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 54.082.083.087 $
Ưu thế:
BTC 68,8%
ETH 7,51%
XRP 4,20%

Liquid

Rank #24 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Liquid
150 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Bitcoin (BTC)
10.694 $
1137527,25 JPY
0.01% 1.080.481 $ 1.189.191 $
180.914.973 $
16917,491 BTC
93,08% Gần đây
2
Bitcoin (BTC)
10.715 $
10715 USD
0.05% 1.815.454 $ 1.729.316 $
10.341.409 $
965,134 BTC
5,32% Gần đây
3
XRP (XRP)
0 $
29,1 JPY
0.0% 110.930 $ 202.117 $
2.439.705 $
8918001,019 XRP
1,26% Gần đây
4
Ethereum (ETH)
194 $
20587,11001 JPY
0.18% 134.920 $ 198.046 $
1.407.419 $
7271,958 ETH
0,72% Gần đây
5
Bitcoin (BTC)
10.716 $
9658,15672 EUR
0.07% 1.341.787 $ 1.589.776 $
705.855 $
65,872 BTC
0,36% Gần đây
6
Bitcoin (BTC)
10.720 $
14850,78 SGD
0.07% 1.190.287 $ 1.312.988 $
465.022 $
43,378 BTC
0,24% Gần đây
7
Ethereum (ETH)
194 $
193,9595 USD
0.22% 166.637 $ 320.530 $
262.845 $
1355,155 ETH
0,14% Gần đây
8
Crypterium (CRPT)
0 $
4,48786169 QASH
23.85% 874 $ 0 $
62.538 $
135189,628 CRPT
0,03% khoảng 1 giờ trước
9
Ethereum (ETH)
195 $
0,0182 BTC
0.47% 6.819 $ 47.162 $
56.507 $
289,449 ETH
0,03% Gần đây
10
XRP (XRP)
0 $
0,27399 USD
0.04% 187.133 $ 267.398 $
36.889 $
134636,041 XRP
0,02% Gần đây
11
Crypterium (CRPT)
0 $
0,00003659 BTC
2.16% 3.829 $ 0 $
36.226 $
92008,291 CRPT
0,02% Gần đây
12
Crypterium (CRPT)
0 $
0,00214587 ETH
9.41% 1.986 $ 0 $
36.088 $
85463,374 CRPT
0,02% khoảng 1 giờ trước
13
Bitcoin Cash (BCH)
315 $
33500,00001 JPY
2.63% 0 $ 33.531 $
33.844 $
107,463 BCH
0,02% Gần đây
14
Electroneum (ETN)
0 $
0,00000037 BTC
2.63% 5.557 $ 4.554 $
25.362 $
6358368,620 ETN
0,01% Gần đây
15
Ethereum (ETH)
194 $
175,27146 EUR
0.25% 15.352 $ 197.050 $
18.914 $
97,264 ETH
0,01% Gần đây
16
QASH (QASH)
0 $
10,9 JPY
1.66% 1.529 $ 4.326 $
18.063 $
176275,607 QASH
0,01% Gần đây
17
Dragon Coin (DRG)
0 $
0,0004973 ETH
34.34% 6.126 $ 0 $
17.272 $
176668,550 DRG
0,01% Gần đây
18
Bitcoin Cash (BCH)
315 $
314,86844 USD
1.83% 1.471 $ 33.555 $
16.578 $
52,651 BCH
0,01% Gần đây
19
OmiseGO (OMG)
1 $
0,0001138 BTC
0.08% 1.168 $ 1.047 $
16.000 $
13041,698 OMG
0,01% Gần đây
20
Celsius Network (CEL)
0 $
0,00000679 BTC
2.36% 701 $ 0 $
15.349 $
209734,292 CEL
0,01% Gần đây
21
OmiseGO (OMG)
1 $
0,00621932 ETH
0.11% 1.604 $ 1.036 $
14.500 $
11852,898 OMG
0,01% Gần đây
22
Ethereum (ETH)
198 $
274,13993 SGD
0.21% 198.642 $ 0 $
11.978 $
60,543 ETH
0,01% Gần đây
23
TokenPay (TPAY)
0 $
0,00003674 BTC
6.02% 0 $ 240 $
9.351 $
23560,739 TPAY
0,00% khoảng 1 giờ trước
24
Dragon Coin (DRG)
0 $
0,00000883 BTC
15.4% 870 $ 0 $
9.330 $
97990,698 DRG
0,00% khoảng 1 giờ trước
25
Celsius Network (CEL)
0 $
0,00036922 ETH
0.83% 4 $ 179 $
9.156 $
126076,632 CEL
0,00% Gần đây
26
Electroneum (ETN)
0 $
0,00002048 ETH
0.73% 1.895 $ 327 $
8.895 $
2221115,160 ETN
0,00% Gần đây
27
QASH (QASH)
0 $
0,00000959 BTC
1.36% 6.604 $ 10.867 $
5.643 $
54856,094 QASH
0,00% Gần đây
28
RedFOX Labs (RFOX)
0 $
0,00000245 BTC
3.7% 2.005 $ 0 $
3.886 $
147108,762 RFOX
0,00% khoảng 1 giờ trước
29
QASH (QASH)
0 $
0,10241 USD
1.76% 2.149 $ 4.535 $
3.556 $
34728,028 QASH
0,00% Gần đây
30
Electroneum (ETN)
0 $
0,03909091 QASH
3.63% 32 $ 0 $
2.513 $
617903,900 ETN
0,00% Gần đây
31
Flixxo (FLIXX)
0 $
0,00012795 ETH
1.02% 199 $ 293 $
1.898 $
75694,519 FLIXX
0,00% Gần đây
32
QASH (QASH)
0 $
0,00053209 ETH
3.26% 431 $ 0 $
1.708 $
16413,266 QASH
0,00% Gần đây
33
PumaPay (PMA)
0 $
0,00000158 ETH
14.59% 0 $ 171 $
1.631 $
5259543,915 PMA
0,00% Gần đây
34
KRYLL (KRL)
0 $
0,00029934 ETH
0.99% 1.095 $ 789 $
969 $
16552,309 KRL
0,00% Gần đây
35
KRYLL (KRL)
0 $
0,00000543 BTC
1.09% 892 $ 1.294 $
945 $
16225,269 KRL
0,00% Gần đây
36
Flixxo (FLIXX)
0 $
0,00000235 BTC
1.67% 365 $ 107 $
833 $
32949,030 FLIXX
0,00% Gần đây
37
XRP (XRP)
0 $
0,00002549 BTC
1.13% 15.307 $ 25.609 $
725 $
2638,502 XRP
0,00% Gần đây
38
Bitcoin (BTC)
10.696 $
83888,10631 HKD
0.12% 1.058.749 $ 1.187.704 $
672 $
0,063 BTC
0,00% Gần đây
39
QASH (QASH)
0 $
0,14282 SGD
1.8% 5.441 $ 3.173 $
641 $
6213,949 QASH
0,00% khoảng 2 giờ trước
40
Ethereum (ETH)
194 $
1523,02307 HKD
0.27% 14.602 $ 197.023 $
626 $
3,222 ETH
0,00% Gần đây
41
Cosplay Token (COT)
0 $
0,000395 ETH
56.96% 629 $ 0 $
628 $
8020,000 COT
0,00% khoảng 2 giờ trước -
42
Bitcoin (BTC)
10.679 $
15755,24802 AUD
1.03% 761.617 $ 1.127.334 $
545 $
0,051 BTC
0,00% Gần đây
43
Ethereum (ETH)
194 $
286,2723 AUD
1.24% 23.403 $ 127.643 $
462 $
2,381 ETH
0,00% Gần đây
44
Bitcoin Cash (BCH)
308 $
0,02867 BTC
7.67% 0 $ 3.185 $
324 $
1,052 BCH
0,00% Gần đây
45
1World (1WO)
0 $
0,00012361 ETH
38.81% 0 $ 0 $
240 $
9927,250 1WO
0,00% Gần đây
46
QASH (QASH)
0 $
0,09399 EUR
1.81% 11.988 $ 0 $
190 $
1823,130 QASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
47
LikeCoin (LIKE)
0 $
0,00001979 ETH
36.69% 12.832 $ 0 $
182 $
47121,782 LIKE
0,00% Gần đây
48
AdHive (ADH)
0 $
0,00001592 ETH
14.79% 45 $ 0 $
178 $
56440,000 ADH
0,00% khoảng 3 giờ trước -
49
Zebi (ZCO)
0 $
0,00002252 ETH
4.61% 0 $ 218 $
150 $
33773,756 ZCO
0,00% khoảng 1 giờ trước
50
AdHive (ADH)
0 $
0,0000003 BTC
29.03% 7 $ 0 $
149 $
45990,000 ADH
0,00% khoảng 3 giờ trước -
51
CoinStarter (STC)
0 $
0,00000061 ETH
18.31% 0 $ 0 $
16 $
137955,469 STAC
0,00% Gần đây
52
Zebi (ZCO)
0 $
0,00000045 BTC
17.39% 135 $ 0 $
4 $
798,157 ZCO
0,00% khoảng 1 giờ trước
53
PumaPay (PMA)
0 $
0,00000004 BTC
25.0% 99 $ 0 $
3 $
8021,526 PMA
0,00% Gần đây
54
WOLLO (WLO)
0 $
0,02116 EUR
2.0% 60 $ 58 $
0 $
0,000 WLO
0,00% khoảng 1 giờ trước -
55
Ethereum (ETH)
0 $
202,88950864 USDC
0.93% 205.747 $ 0 $
0 $
0,000 ETH
0,00% khoảng 1 giờ trước -
56
WOLLO (WLO)
0 $
0,00000215 BTC
1.35% 0 $ 134 $
0 $
0,000 WLO
0,00% khoảng 1 giờ trước -
57
Enjin Coin (ENJ)
0 $
0,00000601 BTC
55.41% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ENJ
0,00% Gần đây -
58
TokenPay (TPAY)
0 $
0,0018 ETH
23.32% 0 $ 346 $
0 $
0,000 TPAY
0,00% khoảng 1 giờ trước -
59
Bitcoin (BTC)
10.896 $
10789,36446 DAI
0.37% 14.503 $ 13.239 $
0 $
0,000 BTC
0,00% khoảng 2 giờ trước -
60
Bitcoin (BTC)
0 $
10631,65155568 USDC
0.71% 744.037 $ 1.179.967 $
0 $
0,190 BTC
0,00% khoảng 2 giờ trước -
61
SIX Network (SIX)
0 $
0,000002 BTC
86.08% 0 $ 0 $
218.682 $
10240000,000 SIX
khoảng 14 giờ trước -
62
Litecoin (LTC)
70 $
0,00653193 BTC
11.44% 0 $ 40.804 $
4.438 $
63,030 LTC
khoảng 3 giờ trước -
63
Electroneum (ETN)
0 $
0,00356 EUR
9.87% 0 $ 177 $
2.986 $
755754,060 ETN
khoảng 4 giờ trước
64
GET Protocol (GET)
0 $
0,00141001 ETH
17.89% 0 $ 5.735 $
1.103 $
3974,206 GET
khoảng 15 giờ trước -
65
Lendingblock (LND)
0 $
0,00003645 ETH
11.48% 0 $ 0 $
942 $
130984,989 LND
khoảng 9 giờ trước -
66
MARK.SPACE (MRK)
0 $
0,00001 ETH
35.3% 0 $ 0 $
782 $
398806,730 MRK
khoảng 15 giờ trước -
67
Orbs (ORBS)
0 $
0,00000133 BTC
1.47% 0 $ 239 $
706 $
49447,943 ORBS
khoảng 5 giờ trước
68
Orbs (ORBS)
0 $
0,00007277 ETH
0.62% 0 $ 326 $
701 $
49060,668 ORBS
khoảng 5 giờ trước
69
MARK.SPACE (MRK)
0 $
0,0000002 BTC
54.17% 0 $ 0 $
684 $
321236,942 MRK
khoảng 15 giờ trước -
70
FUSION (FSN)
0 $
0,00228466 ETH
42.22% 0 $ 794 $
650 $
1445,772 FSN
khoảng 12 giờ trước -
71
XRP (XRP)
0 $
0,38609 SGD
0.06% 137.819 $ 19.878 $
602 $
2159,087 XRP
khoảng 18 giờ trước
72
indaHash (IDH)
0 $
0,0000498 ETH
91.41% 0 $ 0 $
532 $
54376,000 IDH
khoảng 13 giờ trước -
73
XRP (XRP)
0 $
0,24639 EUR
0.04% 110.943 $ 202.534 $
274 $
1001,752 XRP
khoảng 5 giờ trước
74
RedFOX Labs (RFOX)
0 $
0,000155 ETH
48.35% 13.981 $ 0 $
266 $
8774,881 RFOX
khoảng 10 giờ trước -
75
HotNow (HOT)
0 $
0,00000021 BTC
71.11% 0 $ 0 $
143 $
63585,249 HOT
khoảng 6 giờ trước -
76
XRP (XRP)
0 $
2,600001 QASH
6.73% 0 $ 911 $
138 $
507,560 XRP
khoảng 5 giờ trước -
77
HotNow (HOT)
0 $
0,0023 USD
86.81% 0 $ 588 $
101 $
44026,881 HOT
khoảng 6 giờ trước -
78
QASH (QASH)
0 $
0,15248 AUD
1.78% 8.386 $ 3.105 $
96 $
931,756 QASH
khoảng 11 giờ trước
79
LikeCoin (LIKE)
0 $
0,00000023 BTC
32.35% 0 $ 1.042 $
81 $
32728,474 LIKE
khoảng 16 giờ trước -
80
Proxeus (XES)
0 $
0,00001726 ETH
53.53% 683 $ 0 $
81 $
23728,000 XES
khoảng 9 giờ trước -
81
XAYA (CHI)
0 $
0,0000024 BTC
12.73% 0 $ 364 $
77 $
3003,065 CHI
khoảng 6 giờ trước -
82
Stellar (XLM)
0 $
0,00000645 BTC
7.4% 0 $ 0 $
63 $
906,643 XLM
khoảng 5 giờ trước -
83
FUSION (FSN)
1 $
0,00005125 BTC
55.7% 0 $ 628 $
61 $
111,445 FSN
khoảng 12 giờ trước -
84
Invictus Hyperion Fund (IHF)
0 $
0,00030005 ETH
20.08% 0 $ 2.503 $
55 $
928,891 IHF
khoảng 15 giờ trước -
85
Invictus Hyperion Fund (IHF)
0 $
0,00000503 BTC
14.61% 0 $ 1.831 $
50 $
930,007 IHF
khoảng 12 giờ trước -
86
SnipCoin (SNIP)
0 $
0,00000014 ETH
72.88% 0 $ 384 $
36 $
1309571,465 SNIP
khoảng 15 giờ trước -
87
SnipCoin (SNIP)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 41 $ 0 $
33 $
305941,752 SNIP
khoảng 4 giờ trước -
88
Biotron (BTRN)
0 $
0,00000198 ETH
59.09% 233 $ 0 $
31 $
79931,409 BTRN
khoảng 5 giờ trước -
89
DreamTeam (DREAM)
0 $
0,00000321 BTC
34.36% 0 $ 482 $
6 $
165,955 DREAM
khoảng 17 giờ trước -
90
Biotron (BTRN)
0 $
0,00000003 BTC
25.0% 35 $ 482 $
5 $
15998,719 BTRN
khoảng 4 giờ trước -
91
AMLT Network (AMLT)
0 $
0,0372 QASH
62.76% 0 $ 125 $
5 $
1246,000 AMLT
khoảng 14 giờ trước -
92
TRON (TRX)
0 $
0,00000177 BTC
28.7% 0 $ 0 $
4 $
200,000 TRX
khoảng 6 giờ trước -
93
GazeCoin (GZE)
0 $
0,00000028 BTC
74.74% 0 $ 0 $
4 $
1263,615 GZE
khoảng 15 giờ trước -
94
TRON (TRX)
0 $
0,00012985 ETH
29.59% 100 $ 0 $
1 $
47,931 TRX
khoảng 4 giờ trước -
95
1World (1WO)
0 $
0,00000153 BTC
22.73% 0 $ 6 $
1 $
60,000 1WO
khoảng 7 giờ trước -
96
Etherecash (ECH)
0 $
0,001111 QASH
34.61% 0 $ 49 $
0 $
25,000 ECH
khoảng 17 giờ trước -
97
NEO (NEO)
11 $
0,05766691 ETH
16.63% 550 $ 0 $
0 $
0,000 NEO
6 ngày trước -
98
Morpheus Labs (MITX)
0 $
0,00000351 BTC
39.89% 1.087 $ 0 $
0 $
0,000 MITX
khoảng 5 giờ trước -
99
Crypto.com (MCO)
4 $
0,00033001 BTC
39.68% 503 $ 0 $
0 $
0,000 MCO
khoảng 23 giờ trước -
100
Lendingblock (LND)
0 $
0,00000069 BTC
62.0% 0 $ 0 $
0 $
0,000 LND
6 ngày trước -
Unverified Tickers
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
?
PPL/QASH
0 $
0,00151 QASH
98.4% 0 $ 0 $
52 $
332618,693 PPL
khoảng 16 giờ trước -
2
?
PPL/BTC
0 $
0,00000001 BTC
95.24% 0 $ 16 $
11 $
106912,543 PPL
khoảng 16 giờ trước -
3
?
STACS/USD
0 $
0,007 USD
28.0% 0 $ 18.583 $
0 $
0,000 STACS
3 ngày trước -
4
?
STACS/BTC
0 $
0,0000007 BTC
75.32% 0 $ 0 $
0 $
0,000 STACS
4 ngày trước -
5
?
STACS/ETH
0 $
0,0000389 ETH
47.05% 0 $ 0 $
0 $
0,000 STACS
3 ngày trước -

Liquid là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Japan. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 18.120 Ƀ từ 65 tiền ảo và150 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Liquid là BTC/JPY. Liquid được thành lập năm 2014. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Liquid tại https://liquid.com/.

Địa chỉ
2-7-3 Hirakawacho Chiyoda-ku Tokyo Japan
Phí
0% - 0.25%
Rút tiền
All cryptocurrencies - Free JPY- 500 JPY USD- 5 USD SGD- 5 SGD EUR- 5 EU...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
JPY USD SGD EUR AU...Hiển thị thêm
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Wire transfer
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
API Grade: B API Score: 65%
Tickers Data Trades Data Orderbook Data Trading via API Candlestick Websocket Public Documentation
Availability
Available Not Available

(Last Updated: 2019-08-19 10:19:04 UTC)

API Grade B
API Score 65%
Tickers Data
Trades Data
Orderbook Data
Trading via API
OHLC Data
Websocket
Public Documentation
Available Not Available

(Last Updated: 2019-08-19 10:19:04 UTC)

Risk rating not available