Liquid exchange

Liquid

Centralized
8
Trust Score
Start Trading
Affiliate Disclosures

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
65
Tiền ảo
140
Pairs
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/JPY
11.496 $
1217728 JPY
0.12% 720.199 $ 753.063 $
281.553.047 $
24491,068 BTC
91,48% Gần đây
2 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/USD
11.496 $
11495,64 USD
0.15% 1.023.012 $ 1.022.131 $
7.312.675 $
636,126 BTC
2,38% Gần đây
3 Ethereum (ETH)
41.779.491.008 $
ETH/JPY
373 $
39531 JPY
0.1% 347.733 $ 317.182 $
5.342.878 $
14316,446 ETH
1,74% Gần đây -
4 XRP (XRP)
12.955.295.988 $
XRP/JPY
0 $
30,699 JPY
0.17% 195.136 $ 233.688 $
5.005.332 $
17270561,240 XRP
1,63% Gần đây
5 Ethereum (ETH)
41.779.491.008 $
ETH/USD
373 $
373,5 USD
0.18% 599.500 $ 512.874 $
2.538.090 $
6795,423 ETH
0,82% Gần đây
6 Bitcoin Vault (BTCV)
0 $
BTCV/BTC
456 $
0,03973514 BTC
0.59% 30.120 $ 10.327 $
1.652.856 $
3622,713 BTCV
0,54% Gần đây
7 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/EUR
11.524 $
9780,86 EUR
0.1% 739.065 $ 756.532 $
706.465 $
61,303 BTC
0,23% Gần đây
8 XRP (XRP)
12.955.295.988 $
XRP/USD
0 $
0,28738 USD
0.19% 209.991 $ 287.739 $
553.174 $
1924888,498 XRP
0,18% Gần đây
9 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/USDT
11.489 $
11497,96 USDT
0.15% 699.739 $ 765.906 $
361.651 $
31,477 BTC
0,12% Gần đây -
10 Celsius Network (CEL)
141.212.962 $
CEL/BTC
0 $
0,000034 BTC
0.29% 46 $ 2.065 $
350.456 $
897915,674 CEL
0,11% Gần đây
11 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/USDC
11.475 $
11487,74 USDC
0.16% 703.717 $ 725.088 $
179.605 $
15,651 BTC
0,06% Gần đây
12 Bitcoin Cash (BCH)
5.469.746.081 $
BCH/USD
298 $
297,69 USD
1.36% 12.397 $ 5.605 $
142.579 $
478,950 BCH
0,05% Gần đây
13 Ethereum (ETH)
41.779.491.008 $
ETH/EUR
368 $
312,61 EUR
0.19% 364.855 $ 323.182 $
141.409 $
383,853 ETH
0,05% Gần đây
14 Ethereum (ETH)
41.779.491.008 $
ETH/BTC
373 $
0,03247 BTC
0.3% 59.869 $ 66.697 $
139.894 $
375,290 ETH
0,05% Gần đây
15 Energy Web Token (EWT)
0 $
EWT/BTC
11 $
0,00099 BTC
1.38% 22.145 $ 316 $
130.184 $
11452,370 EWT
0,04% Gần đây -
16 Bitcoin Vault (BTCV)
0 $
BTCV/USDT
451 $
451,04 USDT
1.4% 2.890 $ 1.676 $
127.099 $
281,973 BTCV
0,04% Gần đây
17 Bitcoin Cash (BCH)
5.469.746.081 $
BCH/JPY
298 $
31522 JPY
1.41% 11.553 $ 8.867 $
122.131 $
410,363 BCH
0,04% Gần đây
18 Celsius Network (CEL)
141.212.962 $
CEL/USDC
0 $
0,393 USDC
0.76% 1.697 $ 2.651 $
114.844 $
292138,655 CEL
0,04% Gần đây
19 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/SGD
11.508 $
15798,58 SGD
0.17% 711.043 $ 739.300 $
108.426 $
9,422 BTC
0,04% Gần đây
20 Metacoin (MTC)
0 $
MTC/BTC
0 $
0,00000112 BTC
1.79% 12 $ 7 $
107.194 $
8337426,814 MTC
0,03% Gần đây
21 Bitcoin Vault (BTCV)
0 $
BTCV/USD
455 $
455 USD
1.23% 36.023 $ 28.555 $
94.868 $
208,500 BTCV
0,03% Gần đây
22 Celsius Network (CEL)
141.212.962 $
CEL/ETH
0 $
0,001059 ETH
1.22% 4.126 $ 995 $
76.530 $
195091,636 CEL
0,02% Gần đây
23 Saga (SGA)
0 $
SGA/USD
1 $
1,40958 USD
0.12% 5.501 $ 7.550 $
74.049 $
52532,381 SGA
0,02% Gần đây
24 Saga (SGA)
0 $
SGA/ETH
1 $
0,00383026 ETH
0.84% 8.517 $ 3.479 $
72.436 $
51460,357 SGA
0,02% Gần đây
25 Cryptobuyer Token (XPT)
0 $
XPT/BTC
0 $
0,00000102 BTC
4.95% 0 $ 0 $
66.680 $
5693343,460 XPT
0,02% Gần đây
26 Ethereum (ETH)
41.779.491.008 $
ETH/USDT
368 $
368,66 USDT
0.23% 187.734 $ 327.520 $
66.569 $
180,686 ETH
0,02% Gần đây -
27 Bitcoin Cash (BCH)
5.469.746.081 $
BCH/BTC
291 $
0,025255 BTC
2.23% 970 $ 1.791 $
63.559 $
218,727 BCH
0,02% Gần đây -
28 QASH (QASH)
14.789.069 $
QASH/JPY
0 $
4,55 JPY
0.62% 257 $ 742 $
52.545 $
1223262,198 QASH
0,02% Gần đây
29 Energy Web Token (EWT)
0 $
EWT/ETH
11 $
0,03073 ETH
0.85% 2.385 $ 249 $
39.151 $
3451,982 EWT
0,01% Gần đây
30 Cryptobuyer Token (XPT)
0 $
XPT/USDT
0 $
0,01377 USDT
35.29% 0 $ 0 $
34.958 $
2540566,207 XPT
0,01% Gần đây
31 XRP (XRP)
12.955.295.988 $
XRP/EUR
0 $
0,24231 EUR
0.26% 195.251 $ 235.707 $
33.680 $
117977,721 XRP
0,01% Gần đây
32 Klaytn (KLAY)
0 $
KLAY/BTC
0 $
0,00002069 BTC
6.13% 0 $ 0 $
32.861 $
136716,360 KLAY
0,01% khoảng 2 giờ trước
33 Crypterium (CRPT)
25.744.935 $
CRPT/ETH
0 $
0,00081973 ETH
8.54% 0 $ 0 $
24.133 $
78928,665 CRPT
0,01% Gần đây
34 Ethereum (ETH)
41.779.491.008 $
ETH/SGD
373 $
512 SGD
0.18% 349.787 $ 314.435 $
22.497 $
60,323 ETH
0,01% Gần đây
35 QASH (QASH)
14.789.069 $
QASH/BTC
0 $
0,00000373 BTC
1.07% 2.387 $ 1.160 $
21.609 $
504547,475 QASH
0,01% Gần đây
36 Ethereum (ETH)
41.779.491.008 $
ETH/USDC
368 $
368,35 USDC
0.37% 352.227 $ 314.318 $
21.184 $
57,528 ETH
0,01% Gần đây
37 Crypterium (CRPT)
25.744.935 $
CRPT/BTC
0 $
0,0000263 BTC
10.57% 0 $ 0 $
20.385 $
67873,303 CRPT
0,01% Gần đây
38 XRP (XRP)
12.955.295.988 $
XRP/BTC
0 $
0,0000251 BTC
0.63% 13.089 $ 16.891 $
19.485 $
67620,558 XRP
0,01% Gần đây
39 Crypterium (CRPT)
25.744.935 $
CRPT/QASH
0 $
6,5871 QASH
10.26% 0 $ 0 $
18.367 $
64779,213 CRPT
0,01% Gần đây
40 KRYLL (KRL)
1.807.723 $
KRL/ETH
0 $
0,00037315 ETH
0.53% 1.884 $ 1.260 $
15.211 $
109646,901 KRL
0,00% khoảng 1 giờ trước
41 Bitcoin Cash (BCH)
5.469.746.081 $
BCH/USDC
292 $
292,22 USDC
2.17% 12.436 $ 2.234 $
14.799 $
50,629 BCH
0,00% Gần đây
42 Roobee (ROOBEE)
5.874.871 $
ROOBEE/BTC
0 $
0,00000043 BTC
4.65% 0 $ 0 $
12.051 $
2454085,875 ROOBE
0,00% Gần đây
43 Unibright (UBT)
64.752.480 $
UBT/BTC
0 $
0,00004007 BTC
7.27% 0 $ 0 $
11.488 $
24974,215 UBT
0,00% Gần đây
44 QASH (QASH)
14.789.069 $
QASH/ETH
0 $
0,00011677 ETH
1.98% 1 $ 1 $
11.164 $
259674,572 QASH
0,00% Gần đây
45 LCX (LCX)
9.015.367 $
LCX/BTC
0 $
0,00000141 BTC
5.0% 0 $ 0 $
11.030 $
681316,928 LCX
0,00% Gần đây
46 Electroneum (ETN)
54.943.712 $
ETN/BTC
0 $
0,00000051 BTC
17.31% 0 $ 0 $
10.673 $
1822999,120 ETN
0,00% Gần đây
47 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/HKD
11.603 $
89932,2 HKD
0.18% 700.963 $ 749.415 $
10.734 $
0,925 BTC
0,00% khoảng 2 giờ trước
48 QASH (QASH)
14.789.069 $
QASH/USD
0 $
0,04296 USD
0.65% 257 $ 1.081 $
10.146 $
236181,510 QASH
0,00% Gần đây
49 Anchor (ANCT)
0 $
ANCT/USD
1 $
0,793 USD
1.88% 2.355 $ 1.669 $
9.040 $
11400,368 ANCT
0,00% Gần đây
50 KRYLL (KRL)
1.807.723 $
KRL/BTC
0 $
0,00001205 BTC
0.82% 1.487 $ 1.280 $
8.014 $
57689,916 KRL
0,00% khoảng 1 giờ trước
51 1World (1WO)
1.989.893 $
1WO/BTC
0 $
0,00000692 BTC
0.72% 4.565 $ 9 $
7.814 $
98329,200 1WO
0,00% Gần đây
52 Tael (WABI)
7.778.617 $
WABI/BTC
0 $
0,00001144 BTC
1.3% 248 $ 75 $
6.435 $
48998,735 WABI
0,00% Gần đây
53 Saga (SGA)
0 $
SGA/BTC
1 $
0,00012106 BTC
0.87% 3.553 $ 5.851 $
6.492 $
4628,612 SGA
0,00% khoảng 2 giờ trước
54 Energy Web Token (EWT)
0 $
EWT/EUR
11 $
9,45 EUR
8.45% 0 $ 0 $
5.795 $
520,837 EWT
0,00% khoảng 1 giờ trước
55 Tael (WABI)
7.778.617 $
WABI/USD
0 $
0,1305 USD
5.37% 0 $ 0 $
5.535 $
42411,679 WABI
0,00% Gần đây
56 LCX (LCX)
9.015.367 $
LCX/ETH
0 $
0,00004239 ETH
5.52% 0 $ 0 $
4.987 $
319083,367 LCX
0,00% khoảng 1 giờ trước
57 TRON (TRX)
1.289.697.362 $
TRX/BTC
0 $
0,00000176 BTC
8.0% 0 $ 0 $
4.568 $
225589,427 TRX
0,00% Gần đây
58 Ethereum (ETH)
41.779.491.008 $
ETH/HKD
377 $
2923,13 HKD
0.19% 342.208 $ 310.002 $
3.026 $
8,024 ETH
0,00% khoảng 2 giờ trước
59 Litecoin (LTC)
3.688.301.800 $
LTC/BTC
57 $
0,00494 BTC
2.71% 11.885 $ 2.285 $
2.914 $
50,982 LTC
0,00% khoảng 2 giờ trước
60 XAYA (CHI)
1.822.054 $
CHI/BTC
0 $
0,00000331 BTC
11.47% 0 $ 0 $
2.361 $
61867,553 CHI
0,00% khoảng 1 giờ trước
61 Bitcoin Cash (BCH)
5.469.746.081 $
BCH/SGD
299 $
410,92 SGD
2.86% 11.558 $ 14.511 $
1.885 $
6,299 BCH
0,00% khoảng 1 giờ trước
62 XRP (XRP)
12.955.295.988 $
XRP/SGD
0 $
0,39582 SGD
0.22% 195.179 $ 233.610 $
1.622 $
5627,655 XRP
0,00% khoảng 1 giờ trước
63 TokenPay (TPAY)
1.748.499 $
TPAY/BTC
0 $
0,00000722 BTC
4.85% 0 $ 0 $
1.311 $
15597,754 TPAY
0,00% khoảng 3 giờ trước
64 QASH (QASH)
14.789.069 $
QASH/EUR
0 $
0,03645 EUR
0.69% 257 $ 741 $
1.257 $
29261,333 QASH
0,00% Gần đây
65 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/ANCT
11.209 $
14369 ANCT
3.57% 105 $ 208 $
1.243 $
0,111 BTC
0,00% Gần đây
66 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/AUD
11.786 $
16483,59 AUD
0.11% 708.804 $ 754.432 $
825 $
0,070 BTC
0,00% khoảng 1 giờ trước
67 QASH (QASH)
14.789.069 $
QASH/SGD
0 $
0,05895 SGD
0.7% 257 $ 741 $
804 $
18726,253 QASH
0,00% Gần đây
68 XRP (XRP)
12.955.295.988 $
XRP/QASH
0 $
6,75491755 QASH
1.82% 2 $ 3 $
710 $
2414,130 XRP
0,00% Gần đây
69 Ethereum (ETH)
41.779.491.008 $
ETH/AUD
373 $
520,76 AUD
0.19% 348.544 $ 316.397 $
668 $
1,793 ETH
0,00% Gần đây
70 Reserve (RSV)
1.022.603 $
RSV/EUR
1 $
0,85 EUR
1.16% 14.328 $ 6.845 $
480 $
478,871 RSV
0,00% Gần đây
71 Reserve (RSV)
1.022.603 $
RSV/USD
1 $
1,0003 USD
0.13% 5.217 $ 14.635 $
402 $
401,971 RSV
0,00% Gần đây
72 Electroneum (ETN)
54.943.712 $
ETN/ETH
0 $
0,00001541 ETH
15.64% 0 $ 0 $
394 $
69528,020 ETN
0,00% Gần đây
73 Mineral (MNR)
0 $
MNR/USDT
0 $
0,0075 USDT
1.32% 118 $ 40 $
400 $
53265,261 MNR
0,00% khoảng 2 giờ trước
74 Aurei (ARE)
0 $
ARE/BTC
12.280 $
1,06 BTC
0.75% 1.601 $ 2.088.631 $
246 $
0,020 ARE
0,00% khoảng 2 giờ trước
75 Dash (DASH)
912.687.114 $
DASH/BTC
95 $
0,00828325 BTC
0.52% 219 $ 218 $
241 $
2,533 DASH
0,00% Gần đây
76 Electroneum (ETN)
54.943.712 $
ETN/EUR
0 $
0,004 EUR
16.6% 0 $ 0 $
202 $
42885,240 ETN
0,00% Gần đây
77 Electroneum (ETN)
54.943.712 $
ETN/QASH
0 $
0,115 QASH
30.19% 0 $ 0 $
52 $
10171,640 ETN
0,00% khoảng 2 giờ trước
78 Reserve Rights Token (RSR)
79.218.883 $
RSR/USDT
0 $
0,011604 USDT
11.42% 0 $ 0 $
40 $
3458,752 RSR
0,00% Gần đây
79 QASH (QASH)
14.789.069 $
QASH/AUD
0 $
0,0604 AUD
0.68% 257 $ 749 $
21 $
489,687 QASH
0,00% khoảng 1 giờ trước
80 LCX (LCX)
9.015.367 $
LCX/USDC
0 $
0,01799986 USDC
30.83% 0 $ 0 $
1 $
74,000 LCX
0,00% Gần đây
81 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/IDRT
11.650 $
173330000 IDRT
0.99% 48 $ 34 $
18.719 $
1,607 BTC
- khoảng 3 giờ trước
82 Klaytn (KLAY)
0 $
KLAY/USDT
0 $
0,25 USDT
3.22% 143 $ 24 $
7.834 $
31361,525 KLAY
- khoảng 4 giờ trước -
83 IOTA (MIOTA)
869.091.462 $
MIOTA/BTC
0 $
0,00002754 BTC
0.62% 8.352 $ 11.515 $
4.540 $
14020,072 MIOTA
- khoảng 7 giờ trước
84 ThreeFold Token (TFT)
0 $
TFT/USDT
0 $
0,09836 USDT
4.96% 0 $ 0 $
4.078 $
41466,549 TFT
- khoảng 5 giờ trước
85 ThreeFold Token (TFT)
0 $
TFT/BTC
0 $
0,00000883 BTC
4.86% 0 $ 0 $
3.829 $
37247,808 TFT
- khoảng 3 giờ trước
86 SIX Network (SIX)
1.915.679 $
SIX/BTC
0 $
0,00000078 BTC
74.68% 0 $ 0 $
2.767 $
300000,000 SIX
- khoảng 10 giờ trước -
87 PayPie (PPP)
2.094.122 $
PPP/ETH
0 $
0,0000295 ETH
51.86% 0 $ 0 $
1.993 $
170960,000 PPP
- khoảng 21 giờ trước -
88 Hedera Hashgraph (HBAR)
215.257.726 $
HBAR/USD
0 $
0,0447 USD
3.81% 438 $ 3.510 $
1.714 $
38335,594 HBAR
- khoảng 7 giờ trước
89 Ink Protocol (XNK)
1.586.570 $
XNK/BTC
0 $
0,00000042 BTC
68.75% 0 $ 0 $
1.599 $
331544,979 XNK
- 2 ngày trước -
90 XAYA (CHI)
1.822.054 $
CHI/ETH
0 $
0,00006203 ETH
44.46% 0 $ 0 $
1.388 $
60000,000 CHI
- 1 ngày trước -
91 Reserve (RSV)
1.022.603 $
RSV/BTC
1 $
0,000086 BTC
3.37% 1.143 $ 988 $
1.352 $
1336,953 RSV
- khoảng 6 giờ trước
92 PayProtocol Paycoin (PCI)
0 $
PCI/BTC
0 $
0,0000399 BTC
97.35% 0 $ 0 $
1.283 $
2800,000 PCI
- 1 ngày trước -
93 Temtum (TEM)
0 $
TEM/BTC
0 $
0,00001555 BTC
0.38% 1.578 $ 7 $
1.269 $
6904,240 TEM
- khoảng 9 giờ trước
94 Bitcoin (BTC)
211.796.788.728 $
BTC/DAI
11.738 $
11552,9 DAI
0.83% 35.591 $ 30.000 $
1.138 $
0,097 BTC
- khoảng 7 giờ trước
95 GET Protocol (GET)
5.648.070 $
GET/ETH
0 $
0,0009 ETH
32.51% 0 $ 0 $
720 $
2146,000 GET
- khoảng 22 giờ trước -
96 Ink Protocol (XNK)
1.586.570 $
XNK/ETH
0 $
0,00003998 ETH
90.99% 0 $ 0 $
418 $
28000,000 XNK
- 2 ngày trước -
97 Reserve Rights Token (RSR)
79.218.883 $
RSR/BTC
0 $
0,000002 BTC
60.65% 0 $ 0 $
422 $
17938,500 RSR
- khoảng 8 giờ trước -
98 GazeCoin (GZE)
0 $
GZE/BTC
0 $
0,00000388 BTC
86.49% 0 $ 0 $
343 $
7692,308 GZE
- 2 ngày trước -
99 Dacsee (DACS)
0 $
DACS/BTC
0 $
0,00000004 BTC
76.47% 0 $ 0 $
246 $
519674,000 DACS
- khoảng 10 giờ trước -
100 IOTA (MIOTA)
869.091.462 $
MIOTA/USD
0 $
0,323 USD
0.89% 2.951 $ 5.603 $
233 $
720,000 MIOTA
- khoảng 7 giờ trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? PPL/BTC
0 $
0,00000005 BTC
70.59% 0 $ 0 $
1 $
1663,575 PPL
- khoảng 14 giờ trước -
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Amun Ether 3x Daily Short (ETH3S)
0 $
ETH3S/USDT
1.347 $
1347,8 USDT
0.4% 3.831 $ 6.901 $
4 $
0,003 ETH3S
- khoảng 4 giờ trước

Liquid là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Japan. Có 65 đồng tiền ảo và 140 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Liquid trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 26.806 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Liquid là BTC/JPY. Liquid được thành lập năm 2014. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Liquid tại https://liquid.com/sign-up/?affiliate=1bzdegdh94812.

Địa chỉ
2-7-3 Hirakawacho Chiyoda-ku Tokyo Japan
Phí
0% - 0.25%
Rút tiền
All cryptocurrencies - Free JPY- 500 JPY USD- 5 USD SGD- 5 SGD EUR- 5 EU...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
JPY USD SGD EUR AU...Hiển thị thêm
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Wire transfer
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Year Established
2014
Market With Fees
Incorporation Country Code
Japan
Recent Monthly Pageviews
665.064
Alexa Rank
#12378
Community Data
Twitter Followers: 26962
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Liquid
8
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
3.5 1.0 1.0 2.0 - 8/10
Tính thanh khoản 3.5
Quy mô 1.0
Cybersecurity 1.0
Độ bao phủ API 2.0
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 8/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.319
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 3.71%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 90th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 81th

Cybersecurity

Cập nhật lần cuối: 2020-08-04
Data provided by cer.live
Cybersecurity Score 5.5
Penetration Test
Proof of Funds
Bug Bounty

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android