Tiền ảo: 4653
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 248.256.678.896 $ 0,56%
Lưu lượng 24 giờ: 52.885.891.174 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,8%
XRP 6,64%

Max Maicoin

Ưu đãi giao dịch Tập trung
The team that created Taiwan's largest digital asset platform, MaiCoin, has now created a new digital asset exchange called MAX in order to better serve the community. Users can trade digital assets like Bitcoin, Ethereum, and Litecoin using NTD with all market participants.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về Max Maicoin

The team that created Taiwan's largest digital asset platform, MaiCoin, has now created a new digital asset exchange called MAX in order to better serve the community. Users can trade digital assets like Bitcoin, Ethereum, and Litecoin using NTD with all market participants.

Địa chỉ
Phí
Free during soft open phase
Rút tiền
Taiwan Dollar (NTD) KGI accounts Free. Non-KGI accounts $15 NTD. Bitcoin 0.0005 BTC Ethereum 0.0025 ETH Litecoin 0.001 LTC EOS 0.01 EO...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
45 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Ethereum (ETH) Ethereum
241 $
240 USDT
0.67% 8.292 $ 43.223 $
4.883.479 $
20302,358 ETH
80,32% Gần đây
2
Ethereum (ETH) Ethereum
251 $
7910,2 TWD
1.05% 32.586 $ 11.123 $
385.514 $
1533,290 ETH
6,34% Gần đây
3
Tether (USDT) Tether
1 $
31,52 TWD
0.32% 96.776 $ 50.293 $
329.925 $
329192,630 USDT
5,43% Gần đây
4
Bitcoin (BTC) Bitcoin
7.914 $
249000 TWD
0.08% 25.354 $ 24.330 $
266.447 $
33,669 BTC
4,37% Gần đây
5
Bitcoin (BTC) Bitcoin
7.805 $
7788 USDT
0.68% 49.480 $ 121.921 $
74.041 $
9,486 BTC
1,22% Gần đây
6
Litecoin (LTC) Litecoin
95 $
2999 TWD
4.47% 3.724 $ 182 $
30.597 $
320,919 LTC
0,50% khoảng 1 giờ trước
7
Mithril (MITH) Mithril
0 $
1,694 TWD
2.8% 5.601 $ 59 $
30.364 $
564034,990 MITH
0,50% Gần đây
8
Ethereum (ETH) Ethereum
277 $
0,035 BTC
0.43% 15.105 $ 720 $
23.891 $
86,219 ETH
0,39% Gần đây
9
MAX Token (MAX) MAX Token
0 $
0,099 USDT
2.02% 2.687 $ 93 $
13.734 $
138418,900 MAX
0,23% Gần đây
10
MAX Token (MAX) MAX Token
0 $
3,11 TWD
0.96% 904 $ 1.759 $
9.682 $
97914,130 MAX
0,16% Gần đây
11
Litecoin (LTC) Litecoin
90 $
90,28 USDT
5.42% 1.055 $ 15.747 $
7.627 $
84,394 LTC
0,13% khoảng 2 giờ trước
12
EOS (EOS) EOS
6 $
6,2254 USDT
0.63% 15.500 $ 29.828 $
6.683 $
1071,127 EOS
0,11% Gần đây
13
XRP (XRP) XRP
0 $
12,697 TWD
3.46% 27.575 $ 2.956 $
4.703 $
11655,220 XRP
0,08% Gần đây
14
XRP (XRP) XRP
0 $
0,39226 USDT
0.77% 9.898 $ 5.457 $
1.482 $
3777,170 XRP
0,02% Gần đây
15
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
413 $
12999 TWD
8.08% 217 $ 200 $
1.323 $
3,201 BCH
0,02% khoảng 2 giờ trước
16
MAX Token (MAX) MAX Token
0 $
0,000377 ETH
24.0% 25 $ 233 $
832 $
8659,080 MAX
0,01% khoảng 2 giờ trước
17
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,35 TWD
14.08% 120 $ 85 $
144 $
12988,500 CCCX
0,00% Gần đây
18
OmiseGO (OMG) OmiseGO
2 $
67 TWD
8.29% 183 $ 10 $
11 $
5,000 OMG
0,00% Gần đây
19
XRP (XRP) XRP
0 $
2,86 MAX
41.65% 25 $ 301 $
0 $
0,000 XRP
0,00% khoảng 2 giờ trước -
20
TRON (TRX) TRON
0 $
0,885 TWD
5.79% 215 $ 133 $
308 $
10957,000 TRX
khoảng 4 giờ trước
21
MAX Token (MAX) MAX Token
0 $
0,000013 BTC
3.13% 58 $ 166 $
277 $
2722,590 MAX
khoảng 4 giờ trước
22
TRON (TRX) TRON
0 $
0,027594 USDT
0.99% 1.366 $ 13.862 $
226 $
8169,700 TRX
khoảng 3 giờ trước
23
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,14 MAX
82.11% 153 $ 10 $
76 $
0,000 CCCX
khoảng 11 giờ trước
24
Formosa Financial (FMF) Formosa Financial
0 $
0,000003 ETH
65.79% 49 $ 55 $
38 $
50000,000 FMF
khoảng 13 giờ trước
25
EOS (EOS) EOS
6 $
204 TWD
4.93% 4.137 $ 12 $
16 $
2,450 EOS
khoảng 4 giờ trước
26
Mithril (MITH) Mithril
0 $
0,5 MAX
18.09% 11 $ 26 $
15 $
300,000 MITH
khoảng 5 giờ trước
27
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
426 $
4190 MAX
6.89% 0 $ 24 $
11 $
0,025 BCH
khoảng 4 giờ trước
28
Mithril (MITH) Mithril
0 $
0,0386 USDT
35.81% 62 $ 978 $
10 $
269,590 MITH
khoảng 12 giờ trước
29
EOS (EOS) EOS
6 $
0,024793 ETH
0.79% 5.076 $ 13.115 $
0 $
0,000 EOS
3 ngày trước -
30
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,00009 ETH
66.53% 1.185 $ 35 $
0 $
0,000 CCCX
khoảng 10 giờ trước -
31
TRON (TRX) TRON
0 $
0,00000344 BTC
0.84% 28 $ 195 $
0 $
0,000 TRX
1 ngày trước -
32
0x (ZRX) 0x
0 $
9,07 TWD
8.88% 10 $ 328 $
0 $
0,000 ZRX
khoảng 18 giờ trước -
33
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
351 $
350,1 USDT
42.4% 1 $ 281 $
0 $
0,000 BCH
4 ngày trước -
34
Mithril (MITH) Mithril
0 $
0,000156 ETH
49.69% 70 $ 144 $
0 $
0,000 MITH
4 ngày trước -
35
Golem (GNT) Golem
0 $
0,08843 USDT
3.11% 32 $ 224 $
0 $
0,000 GNT
2 ngày trước -
36
Golem (GNT) Golem
0 $
2 TWD
31.2% 81 $ 208 $
0 $
0,000 GNT
3 ngày trước -
37
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,00000287 BTC
60.92% 3.051 $ 35 $
0 $
0,000 CCCX
5 ngày trước -
38
Litecoin (LTC) Litecoin
70 $
662,17 MAX
50.82% 23 $ 313 $
0 $
0,333 LTC
khoảng 10 giờ trước -
39
Mithril (MITH) Mithril
0 $
0,00000403 BTC
54.74% 92 $ 918 $
0 $
0,000 MITH
2 ngày trước -
40
Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token
0 $
14,7 TWD
30.03% 461 $ 127 $
0 $
0,000 BAT
3 ngày trước -
41
TRON (TRX) TRON
0 $
0,285181 MAX
48.57% 622 $ 10 $
0 $
0,000 TRX
1 ngày trước -
42
Golem (GNT) Golem
0 $
0,0005 ETH
99.55% 15 $ 0 $
0 $
0,000 GNT
2 ngày trước -
43
Clipper Coin Capital (CCCX) Clipper Coin Capital
0 $
0,025 USDT
57.5% 2.458 $ 43 $
0 $
0,000 CCCX
5 ngày trước -
44
EOS (EOS) EOS
4 $
42,81333 MAX
36.22% 15 $ 319 $
0 $
0,000 EOS
4 ngày trước -
45
OmiseGO (OMG) OmiseGO
2 $
0,01 ETH
99.92% 127 $ 36 $
0 $
0,000 OMG
5 ngày trước -
Anomaly BTC/USD Stale