coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
MEXC Global exchange

MEXC Global

Centralized
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
1480
Tiền ảo
2080
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
401.997.744.502 $
BTC/USDT
21.044 $
21038,26 USDT
0.01% 224.503 $ 540.901 $
$461.673.236
21938,422 BTC
34,86% Gần đây
2 Ethereum / Tether
144.734.632.076 $
ETH/USDT
1.192 $
1191,85 USDT
0.01% 283.279 $ 541.135 $
$70.086.611
58788,716 ETH
5,29% Gần đây
3 Bitcoin / BiLira
401.997.744.502 $
BTC/TRYB
21.063 $
363019,88 TRYB
1.2% 76.514 $ 30.956 $
$62.102.135
2948,381 BTC
4,69% Gần đây
4 Bitcoin / USD Coin
401.997.744.502 $
BTC/USDC
21.072 $
21041,46 USDC
0.01% 177.645 $ 637.161 $
$31.036.489
1472,844 BTC
2,34% Gần đây
5 XRP / Tether
17.316.925.093 $
XRP/USDT
0 $
0,3561 USDT
0.09% 814.216 $ 2.025.249 $
$15.914.212
44677997,080 XRP
1,20% Gần đây
6 XRP / USD Coin
17.316.925.093 $
XRP/USDC
0 $
0,35524 USDC
0.04% 182.866 $ 253.082 $
$15.219.699
42781320,300 XRP
1,15% Gần đây
7 Polkadot / Tether
8.902.627.110 $
DOT/USDT
8 $
7,908 USDT
0.05% 934.145 $ 1.272.514 $
$15.085.799
1907138,260 DOT
1,14% Gần đây
8 Ethereum / USD Coin
144.734.632.076 $
ETH/USDC
1.195 $
1193,17 USDC
0.02% 394.308 $ 153.556 $
$14.050.765
11758,657 ETH
1,06% Gần đây
9 TRON / USD Coin
5.926.278.027 $
TRX/USDC
0 $
0,063879 USDC
0.48% 53.910 $ 65.970 $
$10.698.666
167236707,670 TRX
0,81% Gần đây
10 Bitcoin SV / Tether
1.206.669.582 $
BSV/USDT
63 $
63,1083 USDT
0.13% 22.560 $ 120.765 $
$9.588.948
151902,534 BSV
0,72% Gần đây
11 BNB / Tether
37.996.498.641 $
BNB/USDT
* 232 $
232,4231 USDT
0.03% 3.304.585 $ 6.380.646 $
$8.903.926
38298,591 BNB
0,67% Gần đây
12 Solana / Tether
13.753.157.588 $
SOL/USDT
40 $
40,1099 USDT
0.02% 1.610.029 $ 1.548.513 $
$8.875.976
221230,540 SOL
0,67% Gần đây
13 Bitcoin Cash / Tether
2.168.066.300 $
BCH/USDT
113 $
112,83 USDT
0.08% 810.989 $ 1.744.758 $
$8.390.034
74339,504 BCH
0,63% Gần đây
14 Pax Dollar / Tether
873.397.369 $
USDP/USDT
1 $
1,0006 USDT
0.02% 1.322.919 $ 1.897.378 $
$7.063.566
7057388,800 USDP
0,53% Gần đây
15 Bitcoin Cash / USD Coin
2.168.066.300 $
BCH/USDC
113 $
112,85 USDC
0.09% 705.907 $ 973.825 $
$6.687.038
59170,090 BCH
0,50% Gần đây
16 Chain / Tether
1.893.461.323 $
XCN/USDT
0 $
0,08785 USDT
0.37% 1.737 $ 314 $
$6.304.589
71731050,820 XCN
0,48% Gần đây
17 Litecoin / Tether
4.026.994.947 $
LTC/USDT
57 $
56,64 USDT
0.16% 1.184.464 $ 1.216.164 $
$5.772.559
101888,616 LTC
0,44% Gần đây
18 Solana / USD Coin
13.753.157.588 $
SOL/USDC
40 $
39,982 USDC
0.03% 223.571 $ 235.773 $
$5.603.453
139946,250 SOL
0,42% Gần đây
19 TRON / Tether
5.926.278.027 $
TRX/USDT
0 $
0,06397 USDT
0.06% 387.197 $ 556.735 $
$5.377.058
84032811,910 TRX
0,41% Gần đây
20 BNB / USD Coin
37.996.498.641 $
BNB/USDC
233 $
232,3774 USDC
0.02% 129.868 $ 185.433 $
$4.799.171
20622,550 BNB
0,36% Gần đây
21 EOS / Tether
978.642.023 $
EOS/USDT
1 $
0,9772 USDT
0.09% 661.652 $ 1.297.172 $
$4.367.884
4468566,385 EOS
0,33% Gần đây
22 Dogecoin / Tether
8.775.699.596 $
DOGE/USDT
0 $
0,0659525 USDT
0.07% 676.616 $ 581.319 $
$4.129.610
62597690,990 DOGE
0,31% Gần đây
23 Shiba Inu / Tether
6.630.756.916 $
SHIB/USDT
0 $
0,0000112162 USDT
0.03% 1.479.143 $ 1.742.533 $
$4.082.804
363909485985,000 SHIB
0,31% Gần đây
24 Avalanche / Tether
5.677.930.270 $
AVAX/USDT
20 $
20,098 USDT
0.04% 1.084.035 $ 1.393.718 $
$3.560.530
177109,710 AVAX
0,27% Gần đây
25 DFI.money / Tether
49.942.835 $
YFII/USDT
1.246 $
1245,9783 USDT
1.13% 79.739 $ 12.756 $
$3.367.145
2701,668 YFII
0,25% Gần đây
26 Wrapped NXM / Tether
44.478.797 $
WNXM/USDT
16 $
16,0544 USDT
0.3% 25.867 $ 3.869 $
$3.188.132
198528,460 WNXM
0,24% Gần đây
27 EOS / USD Coin
978.642.023 $
EOS/USDC
1 $
0,9768 USDC
0.27% 43.901 $ 53.015 $
$3.181.146
3251980,930 EOS
0,24% Gần đây
28 Dreamverse / Tether
0 $
DV/USDT
0 $
0,02169 USDT
1.3% 423 $ 59 $
$3.168.887
146029113,320 DV
0,24% Gần đây
29 Cosmos Hub / Tether
2.381.216.980 $
ATOM/USDT
8 $
8,10661 USDT
0.34% 758.144 $ 1.705.160 $
$3.102.112
382559,270 ATOM
0,23% Gần đây
30 ROGin AI / Tether
0 $
ROG/USDT
0 $
0,348 USDT
0.11% 8.148 $ 8.437 $
$2.681.809
7702837,850 ROG
0,20% Gần đây
31 JasmyCoin / Tether
46.899.349 $
JASMY/USDT
0 $
0,009839 USDT
0.05% 267.682 $ 181.130 $
$2.638.450
268088694,800 JASMY
0,20% Gần đây
32 I will poop it NFT / Tether
0 $
SHIT/USDT
0 $
0,0000003268 USDT
0.94% 5.204 $ 13.909 $
$2.564.718
7844221427868,000 SHIT
0,19% Gần đây
33 IDEX / Tether
60.973.201 $
IDEX/USDT
0 $
0,09209 USDT
0.09% 14.657 $ 27.648 $
$2.552.230
27706896,810 IDEX
0,19% Gần đây
34 Pocket TPT / Tether
20.717.292 $
TPT/USDT
0 $
0,005933 USDT
0.51% 726 $ 742 $
$2.506.213
422303017,410 TPT
0,19% Gần đây
35 Ethereum Classic / Tether
2.173.504.827 $
ETC/USDT
16 $
16,027 USDT
0.06% 785.195 $ 1.408.407 $
$2.482.578
154857,136 ETC
0,19% Gần đây
36 Cardano / Tether
16.407.300.515 $
ADA/USDT
0 $
0,483736 USDT
0.03% 1.511.037 $ 2.714.442 $
$2.450.429
5064240,530 ADA
0,19% Gần đây
37 Stellar / Tether
3.109.991.689 $
XLM/USDT
0 $
0,123785 USDT
0.06% 376.594 $ 465.932 $
$2.142.748
17305482,910 XLM
0,16% Gần đây
38 Litecoin / USD Coin
4.026.994.947 $
LTC/USDC
57 $
56,574 USDC
0.17% 67.846 $ 82.106 $
$2.120.087
37420,270 LTC
0,16% Gần đây
39 X World Games / Tether
0 $
XWG/USDT
0 $
0,00853 USDT
0.15% 661 $ 1.351 $
$2.083.498
244188195,960 XWG
0,16% Gần đây
40 ? JOE3L/USDT
2 $
2,04 USDT
3.0% 3.022 $ 2.564 $
$1.941.722
951390,950 JOE3L
0,15% Gần đây
41 Ethereum Name Service / Tether
237.030.500 $
ENS/USDT
10 $
9,526 USDT
0.08% 75.871 $ 120.926 $
$1.899.736
199335,550 ENS
0,14% Gần đây
42 TerraClassicUSD / Tether
100.803.351 $
USTC/USDT
0 $
0,009853 USDT
0.35% 14.201 $ 9.718 $
$1.775.945
180162006,560 USTC
0,13% Gần đây
43 Maker / Tether
910.269.644 $
MKR/USDT
1.007 $
1006,7 USDT
0.04% 96.482 $ 140.086 $
$1.710.186
1698,337 MKR
0,13% Gần đây
44 Avalanche / USD Coin
5.677.930.270 $
AVAX/USDC
20 $
20,076 USDC
0.05% 1.130.495 $ 1.180.199 $
$1.678.719
83495,090 AVAX
0,13% Gần đây
45 Smart Reward Token / Tether
0 $
SRT/USDT
0 $
0,020798 USDT
0.34% 18.730 $ 6 $
$1.654.473
79513372,410 SRT
0,12% Gần đây
46 OG Fan Token / Tether
4.604.325 $
OG/USDT
3 $
3,244 USDT
0.12% 15.739 $ 13.204 $
$1.634.998
503868,270 OG
0,12% Gần đây
47 STEPN / Tether
523.089.619 $
GMT/USDT
1 $
0,8683 USDT
0.01% 56.737 $ 36.860 $
$1.606.329
1849127,890 GMT
0,12% Gần đây
48 Aave / Tether
944.064.780 $
AAVE/USDT
68 $
67,8772 USDT
0.1% 516.318 $ 650.485 $
$1.605.597
23647,941 AAVE
0,12% Gần đây
49 Hot Cross / Tether
2.787.463 $
HOTCROSS/USDT
0 $
0,02472 USDT
0.32% 6.957 $ 2.095 $
$1.550.177
62679452,040 HOTCROSS
0,12% Gần đây
50 USD Coin / Tether
55.985.037.301 $
USDC/USDT
1 $
1,0009 USDT
0.02% 16.433.180 $ 20.113.182 $
$1.523.955
1522166,160 USDC
0,12% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? GST3S/USDT
4 $
4,181 USDT
6.64% 0 $ 0 $
$3.564.916
852238,930 GST3S
0,27% Gần đây
2 ? SHIT3L/USDT
2 $
1,724 USDT
0.4% 199 $ 2.029 $
$3.355.406
1945360,160 SHIT3
0,25% Gần đây
3 ? RNDX/USDT
0 $
0,02043 USDT
0.24% 2.812 $ 38 $
$3.295.374
161227247,350 RNDX
0,25% Gần đây
4 ? PAXG/USDP
1.824 $
1822,46 USDP
0.06% 268.342 $ 73 $
$2.529.795
1386,657 PAXG
0,19% Gần đây
5 ? BONE3L/USDT
2 $
2,251 USDT
14.81% 0 $ 0 $
$2.097.701
931451,490 BONE3
0,16% Gần đây
6 ? GAL3S/USDT
2 $
2,015 USDT
1.14% 7.968 $ 11.742 $
$1.977.792
981087,470 GAL3S
0,15% Gần đây
7 ? HTT/USDT
0 $
0,01585 USDT
0.32% 937 $ 187 $
$1.970.216
124247217,010 HTT
0,15% Gần đây
8 ? MOTG/USDT
0 $
0,3515 USDT
0.28% 5.494 $ 3.038 $
$1.706.410
4852439,570 MOTG
0,13% Gần đây
9 ? OP3S/USDT
1 $
1 USDT
2.27% 3.530 $ 4.033 $
$1.497.766
1497049,730 OP3S
0,11% Gần đây
10 ? HOP3S/USDT
2 $
2,117 USDT
10.34% 0 $ 0 $
$1.291.210
609632,840 HOP3S
0,10% Gần đây
11 ? USTC3S/USDT
1 $
0,689 USDT
5.42% 0 $ 0 $
$1.243.634
1804162,620 USTC3
0,09% Gần đây
12 ? LUNCH3S/USDT
1 $
1,202 USDT
7.66% 0 $ 0 $
$1.064.238
884966,320 LUNCH
0,08% Gần đây
13 ? BONE3S/USDT
1 $
0,782 USDT
9.55% 0 $ 0 $
$1.011.247
1292566,620 BONE3
0,08% Gần đây
14 ? LUNC3S/USDT
4 $
3,618 USDT
0.8% 308 $ 317 $
$883.999
244216,800 LUNC3
0,07% Gần đây
15 ? NGOODLUNCH...
0 $
0,0010051 USDT
1.64% 83 $ 83 $
$883.091
878210240,460 NGOOD
0,07% Gần đây
16 ? CVX3L/USDT
1 $
1,291 USDT
1.85% 1.399 $ 1.302 $
$865.780
670321,990 CVX3L
0,07% Gần đây
17 ? DAR3L/USDT
1 $
1,11 USDT
1.25% 39.466 $ 35.747 $
$859.810
774233,510 DAR3L
0,06% Gần đây
18 ? LUNCH3L/USDT
1 $
0,511 USDT
0.19% 5 $ 16 $
$689.868
1349389,970 LUNCH
0,05% Gần đây
19 ? KDA3L/USDT
1 $
1,129 USDT
1.32% 2.726 $ 3.753 $
$639.563
566228,850 KDA3L
0,05% Gần đây
20 ? TARI/USDT
15 $
15,2154 USDT
1.95% 279 $ 2.743 $
$611.818
40192,170 TARI
0,05% Gần đây
21 ? CEL3S/USDT
1 $
0,632 USDT
4.73% 0 $ 0 $
$603.376
954253,600 CEL3S
0,05% Gần đây
22 ? CEL3L/USDT
0 $
0,461 USDT
4.53% 0 $ 0 $
$584.411
1267096,900 CEL3L
0,04% Gần đây
23 ? PAXG/USDT
1.824 $
1823,31 USDT
0.04% 303.241 $ 1.935 $
$573.998
314,668 PAXG
0,04% Gần đây
24 ? FITFI3S/USDT
1 $
0,894 USDT
1.44% 791 $ 2.740 $
$571.658
639133,420 FITFI
0,04% Gần đây
25 USDD / Tether
707.591.252 $
USDD/USDT
1 $
0,9775 USDT
0.11% 108.139 $ 145.333 $
$567.840
580633,390 USDD
0,04% Gần đây
26 ? CVX3S/USDT
1 $
0,578 USDT
1.89% 1.300 $ 1.320 $
$491.492
849944,880 CVX3S
0,04% Gần đây
27 ? OP3L/USDT
0 $
0,356 USDT
2.5% 1.227 $ 480 $
$491.236
1379247,800 OP3L
0,04% Gần đây
28 ? SALO/USDT
0 $
0,001672 USDT
6.95% 0 $ 0 $
$433.352
259064281,190 SALO
0,03% Gần đây
29 USDD / USD Coin
707.591.252 $
USDD/USDC
1 $
0,9774 USDC
0.15% 92.612 $ 177.267 $
$433.138
442500,950 USDD
0,03% Gần đây
30 ? DAR3S/USDT
0 $
0,465 USDT
1.72% 4.047 $ 8.474 $
$389.393
837023,730 DAR3S
0,03% Gần đây
31 ? USTC3L/USDT
0 $
0,25 USDT
3.24% 71 $ 11 $
$372.933
1491053,040 USTC3
0,03% Gần đây
32 ? EPX3L/USDT
0 $
0,443 USDT
3.08% 915 $ 26 $
$370.361
835648,610 EPX3L
0,03% Gần đây
33 ? SHIT3S/USDT
0 $
0,15 USDT
3.27% 11 $ 1.062 $
$349.969
2332064,310 SHIT3
0,03% Gần đây
34 ? STETH/USDT
1.150 $
1149,64 USDT
0.26% 30.954 $ 36.404 $
$349.712
304,055 STETH
0,03% Gần đây
35 ? APCG/USDT
0 $
0,4066 USDT
0.42% 3.150 $ 601 $
$345.398
849074,480 APCG
0,03% Gần đây
36 ? KDA3S/USDT
1 $
0,511 USDT
1.54% 3.217 $ 935 $
$321.407
628690,400 KDA3S
0,02% Gần đây
37 ? FITFI3L/USDT
1 $
0,546 USDT
0.55% 318 $ 1.440 $
$320.093
585984,940 FITFI
0,02% Gần đây
38 ? HOP3L/USDT
0 $
0,307 USDT
10.75% 0 $ 0 $
$295.727
962821,790 HOP3L
0,02% Gần đây
39 ? GAL3L/USDT
0 $
0,334 USDT
1.79% 595 $ 1.044 $
$290.198
868463,060 GAL3L
0,02% Gần đây
40 ? EPX3S/USDT
0 $
0,281 USDT
3.16% 22 $ 1.374 $
$253.475
901635,990 EPX3S
0,02% Gần đây
41 ? STETH/USDC
1.150 $
1148,55 USDC
0.15% 28.984 $ 38.259 $
$246.198
214,040 STETH
0,02% Gần đây
42 ? GST3L/USDT
0 $
0,218 USDT
7.05% 0 $ 0 $
$236.989
1086611,200 GST3L
0,02% Gần đây
43 ? PAXG/USDC
1.824 $
1821,54 USDC
0.05% 272.658 $ 1.902 $
$230.536
126,378 PAXG
0,02% Gần đây
44 ? REVO/USDT
1 $
1,0993 USDT
0.25% 33.026 $ 14.452 $
$212.502
193214,500 REVO
0,02% Gần đây
45 Aniverse / Tether
0 $
ANV/USDT
1 $
0,7275 USDT
8.12% 0 $ 0 $
$187.341
257397,050 ANV
0,01% Gần đây
46 Measurable Data / Tether
16.296.540 $
MDT/USDT
0 $
0,1037 USDT
2.17% 667 $ 622 $
$180.621
1740977,370 MDT
0,01% Gần đây
47 ? KVERSE/USDT
0 $
0,01491 USDT
6.19% 0 $ 0 $
$175.562
11769191,500 KVERS
0,01% Gần đây
48 Ellipsis X / Tether
0 $
EPX/USDT
0 $
0,0005922 USDT
0.12% 16.871 $ 18.000 $
$167.103
282046048,280 EPX
0,01% Gần đây
49 ? GBC/USDT
0 $
0,08955 USDT
0.81% 1.090 $ 482 $
$127.133
1419042,240 GBC
0,01% Gần đây
50 Ormeus Cash / Tether
0 $
OMC/USDT
0 $
0,004959 USDT
2.72% 92 $ 24 $
$118.940
23973390,400 OMC
0,01% Gần đây
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 DFI.money (YFII) YFII3L/USDT
12 $
12,03 USDT
1.34% 885 $ 870 $
$12.559.855
1043757,300 YFII3
0,95% Gần đây
2 Bitcoin Cash (BCH) BCH5S/USDT
12 $
12,359 USDT
0.5% 1.607.813 $ 1.370.882 $
$10.214.974
826293,730 BCH5S
0,77% Gần đây
3 Bitcoin (BTC) BTC3S/USDT
1 $
1,4693 USDT
0.02% 1.443.797 $ 1.675.574 $
$6.943.842
4724652,760 BTC3S
0,52% Gần đây
4 Sperax (SPA) SPA3S/USDT
29 $
28,995 USDT
2.92% 305 $ 139 $
$5.397.985
186084,710 SPA3S
0,41% Gần đây
5 EOS (EOS) EOS5S/USDT
6 $
6,0126 USDT
0.52% 1.469.509 $ 1.499.326 $
$5.253.184
873455,630 EOS5S
0,40% Gần đây
6 Dogecoin (DOGE) DOGE3L/USDT
1 $
0,7498 USDT
0.11% 1.642.674 $ 1.476.778 $
$4.403.906
5871825,520 DOGE3
0,33% Gần đây
7 Adventure Gold (AGLD) AGLD3L/USDT
3 $
3,118 USDT
2.35% 451 $ 816 $
$4.044.941
1296715,620 AGLD3
0,31% Gần đây
8 Moonbeam (GLMR) GLMR3S/USDT
4 $
4,111 USDT
0.63% 5.146 $ 9.873 $
$3.837.889
933140,570 GLMR3
0,29% Gần đây
9 Filecoin (FIL) FILECOIN3S...
5 $
5,488 USDT
0.46% 134.463 $ 134.055 $
$3.764.288
685724,020 FILEC
0,28% Gần đây
10 Shiba Inu (SHIB) SHIB5L/USDT
3 $
2,5169 USDT
0.45% 87.525 $ 55.724 $
$3.285.738
1304875,430 SHIB5
0,25% Gần đây
11 Storj (STORJ) STORJ3L/USDT
4 $
4,044 USDT
0.07% 55.935 $ 44.198 $
$3.115.478
770183,420 STORJ
0,24% Gần đây
12 Ethereum (ETH) ETH3S/USDT
1 $
0,58 USDT
0.17% 531.820 $ 348.993 $
$2.790.721
4810265,640 ETH3S
0,21% Gần đây
13 Bitcoin (BTC) BTC3L/USDT
1 $
0,9423 USDT
0.01% 1.617.272 $ 1.538.045 $
$2.645.720
2806954,190 BTC3L
0,20% Gần đây
14 Bitcoin Cash (BCH) BCH4S/USDT
4 $
3,733 USDT
0.11% 1.531.084 $ 1.261.805 $
$2.394.036
641140,550 BCH4S
0,18% Gần đây
15 Raydium (RAY) RAY3S/USDT
4 $
3,759 USDT
0.88% 12.973 $ 16.549 $
$2.273.113
604545,970 RAY3S
0,17% Gần đây
16 Harmony (ONE) ONE3S/USDT
2 $
2,365 USDT
0.59% 40.938 $ 54.458 $
$2.138.580
904013,580 ONE3S
0,16% Gần đây
17 Terra (LUNC) LUNA3S/USDT
4 $
3,688 USDT
1.37% 44 $ 7.844 $
$2.111.954
572498,150 LUNA3
0,16% Gần đây
18 DFI.money (YFII) YFII3S/USDT
1 $
0,639 USDT
0.49% 609 $ 268 $
$1.832.636
2867186,140 YFII3
0,14% Gần đây
19 XRP (XRP) XRP3S/USDT
1 $
1,06 USDT
0.09% 723.473 $ 788.985 $
$1.797.006
1694822,340 XRP3S
0,14% Gần đây
20 EDEN (EDEN) EDEN3S/USDT
2 $
1,615 USDT
4.8% 0 $ 0 $
$1.631.644
1009846,050 EDEN3
0,12% Gần đây
21 OMG Network (OMG) OMG3S/USDT
2 $
2,275 USDT
0.22% 77.720 $ 59.953 $
$1.619.409
711632,540 OMG3S
0,12% Gần đây
22 Multichain (MULTI) MULTI3S/USDT
3 $
2,662 USDT
2.02% 3.971 $ 3.441 $
$1.610.189
604590,250 MULTI
0,12% Gần đây
23 Audius (AUDIO) AUDIO3L/USDT
2 $
2,061 USDT
0.58% 23.013 $ 19.850 $
$1.606.221
779126,620 AUDIO
0,12% Gần đây
24 Compound (COMP) COMP3S/USDT
1 $
1,466 USDT
0.55% 40.053 $ 66.563 $
$1.593.750
1086843,200 COMP3
0,12% Gần đây
25 Adventure Gold (AGLD) AGLD3S/USDT
1 $
1,008 USDT
2.9% 799 $ 147 $
$1.583.782
1570780,870 AGLD3
0,12% Gần đây
26 Flow (FLOW) FLOW3S/USDT
* 2 $
2,004 USDT
0.65% 32.012 $ 19.352 $
$1.582.694
789407,680 FLOW3
0,12% Gần đây -
27 Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) KNC3L/USDT
2 $
1,5426 USDT
0.21% 159.398 $ 71.583 $
$1.548.833
1003764,640 KNC3L
0,12% Gần đây
28 Bitcoin (BTC) BTC5L/USDT
1 $
0,5066 USDT
0.41% 1.799.850 $ 1.869.754 $
$1.532.176
3023599,020 BTC5L
0,12% Gần đây
29 Balancer (BAL) BAL3S/USDT
1 $
1,418 USDT
0.5% 21.128 $ 11.571 $
$1.509.981
1064573,940 BAL3S
0,11% Gần đây
30 0x (ZRX) ZRX3S/USDT
1 $
0,746 USDT
0.4% 135.690 $ 102.187 $
$1.388.349
1860545,860 ZRX3S
0,10% Gần đây
31 Zilliqa (ZIL) ZIL3L/USDT
1 $
0,8151 USDT
0.09% 180.914 $ 134.274 $
$1.368.719
1678742,260 ZIL3L
0,10% Gần đây
32 Ethereum (ETH) ETH3L/USDT
2 $
1,546 USDT
0.06% 1.261.977 $ 835.559 $
$1.358.241
878310,160 ETH3L
0,10% Gần đây
33 Cosmos Hub (ATOM) ATOM3L/USDT
2 $
1,915 USDT
0.47% 1.333.499 $ 1.222.286 $
$1.278.324
667348,540 ATOM3
0,10% Gần đây
34 Zilliqa (ZIL) ZIL3S/USDT
1 $
1,041 USDT
0.29% 117.966 $ 152.861 $
$1.237.214
1188159,930 ZIL3S
0,09% Gần đây
35 Waves (WAVES) WAVES3L/USDT
2 $
1,653 USDT
0.6% 170.525 $ 61.202 $
$1.208.040
730615,700 WAVES
0,09% Gần đây
36 1inch (1INCH) 1INCH3S/USDT
1 $
1,419 USDT
0.63% 22.325 $ 19.421 $
$1.207.066
850411,870 1INCH
0,09% Gần đây
37 API3 (API3) API33L/USDT
1 $
1,463 USDT
0.61% 20.509 $ 22.927 $
$1.184.188
809056,220 API33
0,09% Gần đây
38 Ethereum (ETH) ETH5S/USDT
0 $
0,1978 USDT
0.4% 981.286 $ 1.128.312 $
$1.183.988
5984140,330 ETH5S
0,09% Gần đây
39 The Graph (GRT) GRT3S/USDT
2 $
1,528 USDT
0.59% 17.125 $ 19.614 $
$1.181.944
773310,910 GRT3S
0,09% Gần đây
40 Tellor (TRB) TRB3S/USDT
1 $
1,324 USDT
0.83% 25.204 $ 31.588 $
$1.179.656
890734,130 TRB3S
0,09% Gần đây
41 Horizen (ZEN) ZEN3S/USDT
2 $
1,574 USDT
0.64% 8.721 $ 6.419 $
$1.172.147
744488,540 ZEN3S
0,09% Gần đây
42 XRP (XRP) XRP4L/USDT
2 $
1,701 USDT
0.18% 1.182.394 $ 951.485 $
$1.158.548
680911,360 XRP4L
0,09% Gần đây
43 Fantom (FTM) FTM3S/USDT
1 $
0,7485 USDT
0.52% 39.383 $ 52.521 $
$1.137.858
1519766,790 FTM3S
0,09% Gần đây
44 Helium (HNT) HNT3L/USDT
2 $
1,536 USDT
0.71% 18.420 $ 7.631 $
$1.122.852
730822,840 HNT3L
0,08% Gần đây
45 BitDAO (BIT) BIT3S/USDT
4 $
3,531 USDT
0.65% 1.787 $ 5.619 $
$1.070.164
302931,890 BIT3S
0,08% Gần đây
46 IOTA (MIOTA) IOTA3S/USDT
2 $
1,677 USDT
0.65% 32.087 $ 31.543 $
$1.060.402
632147,360 IOTA3
0,08% Gần đây
47 0x (ZRX) ZRX3L/USDT
2 $
1,692 USDT
0.29% 204.269 $ 200.322 $
$1.057.223
624664,790 ZRX3L
0,08% Gần đây
48 Ronin (RON) RON3S/USDT
2 $
1,907 USDT
0.42% 642 $ 919 $
$1.054.086
552481,300 RON3S
0,08% Gần đây
49 Secret (SCRT) SCRT3S/USDT
2 $
2,437 USDT
1.02% 5.156 $ 892 $
$1.025.566
420630,170 SCRT3
0,08% Gần đây
50 Shiba Inu (SHIB) SHIB3L/USDT
1 $
1,1464 USDT
0.5% 108.765 $ 83.626 $
$1.023.503
892552,010 SHIB3
0,08% Gần đây

Established in April 2018, MEXC Global is one of the world’s leading digital-asset trading platforms. The core team comes from world-class enterprises and financial companies with rich experience in blockchain and financial industries.

Địa chỉ
Sertus Chambers, The Quadrant, Manglier Street, Victoria, Mahé, Seychelles
Phí
0.2% Transaction fees. (excluding the assets received)
Rút tiền
The withdrawal fee will be adjusted periodically according to the actual situation of the block.
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
USD
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrencies only
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
9.348.069,0
Xếp hạng Alexa
#1574
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 523842
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của MEXC Global
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.5 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Sự cố 0.5
Estimated Reserves -
Tổng 9/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.868%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 97th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 97th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-04-05
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-07-06

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available