🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
MXC exchange

MXC

Centralized
7
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
70
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC_USDT 36.685 $ 1.8% 36661,9 USDT -0,023% 0.1% 0,025% 144.744.206 $ 48.124.831 $ Gần đây
BTC_USD 36.700 $ 1.8% 36682,59 USD -0,046% 0.1% 0,044% - 24.792 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH_USDT 1.378 $ 11.8% 1377,4 USDT +0,004% 0.1% -0,006% 192.969.778 $ 221.537.678 $ Gần đây
ETH_USD 1.379 $ 11.8% 1377,48 USD -0,114% 0.1% 0,010% - 268.077 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LTC_USDT 157 $ 5.8% 157,27 USDT +0,034% 0.13% -0,025% 6.590.323 $ 20.528.189 $ Gần đây
BCH_USDT 522 $ 6.4% 520,29 USDT -0,232% 0.14% 0,150% 5.906.029 $ 55.105.111 $ Gần đây
BSV_USDT 210 $ 2.6% 209,38 USDT -0,105% 0.17% 0,065% 2.119.354 $ 11.906.986 $ Gần đây
XRP_USDT 0 $ 7.0% 0,3 USDT -0,200% 0.17% 0,150% 1.297.057 $ 3.883.844 $ Gần đây
TRX_USDT 0 $ -0.1% 0,03 USDT -0,161% 0.22% 0,030% 1.238.117 $ 1.020.284 $ Gần đây
EOS_USDT 3 $ 2.0% 2,82 USDT -0,117% 0.14% 0,151% 944.740 $ 1.105.818 $ Gần đây
LINK_USDT 21 $ -2.2% 21,18 USDT -0,198% 0.1% 0,185% 332.147 $ 13.322.048 $ Gần đây
ETC_USDT 8 $ 4.5% 7,92 USDT -0,363% 0.71% 0,100% 129.811 $ 7.717.007 $ Gần đây
DASH_USDT 128 $ -0.6% 127,62 USDT +0,102% 0.64% 0,080% 63.373 $ 8.192.131 $ Gần đây
SOL_USDT 4 $ -4.2% 3,72 USDT +0,156% 1.29% 0,031% 61.180 $ 2.424.350 $ Gần đây
XMR_USDT 159 $ 2.9% 158,39 USDT -0,126% 0.73% 0,100% 38.994 $ 4.695.330 $ Gần đây
ADA_USDT 0 $ 0.7% 0,37 USDT -0,056% 0.63% 0,100% 37.838 $ 1.621.811 $ Gần đây
ZEC_USDT 107 $ 3.9% 106,7 USDT -0,112% 0.31% 0,188% 37.325 $ 11.939.909 $ Gần đây
ATOM_USDT 9 $ -2.9% 9,05 USDT +0,022% 0.32% 0,156% 32.399 $ 17.471.498 $ Gần đây
BTM_USDT 0 $ 0.7% 0,07 USDT -0,284% 1.41% 0,010% 31.594 $ 2.082.992 $ Gần đây
ONT_USDT 1 $ -5.3% 0,67 USDT -0,651% 0.9% 0,200% 14.996 $ 4.176.898 $ Gần đây
QTUM_USDT 3 $ -2.0% 3,24 USDT -0,369% 0.64% 0,150% 14.338 $ 1.506.567 $ Gần đây
XTZ_USDT 3 $ -1.6% 2,97 USDT -0,503% 0.57% 0,100% 5.444 $ 1.435.555 $ Gần đây
FLM_USDT 0 $ -7.7% 0,18 USDT -0,921% 0.98% 0,100% 5.319 $ 898.407 $ Gần đây
STORJ_USDT 0 $ 1.2% 0,41 USDT +0,024% 1.09% 0,200% 389 $ 1.251.899 $ Gần đây
DOT_USDT 16 $ -1.8% 16,4 USDT -0,128% 0.11% 0,155% - 40.278.180 $ Gần đây
1INCH_USDT 2 $ 5.3% 1,93 USDT -0,279% 0.76% 0,200% - 39.082.948 $ Gần đây
XLM_USDT 0 $ 1.3% 0,3 USDT -0,010% 0.32% 0,199% - 36.460.570 $ Gần đây
NEO_USDT 27 $ -5.7% 26,61 USDT +0,041% 0.84% 0,050% - 34.860.633 $ Gần đây
AAVE_USDT 191 $ 2.8% 190,16 USDT -0,606% 1.34% 0,010% - 22.849.282 $ Gần đây
IOST_USDT 0 $ -6.1% 0,02 USDT -0,199% 0.35% 0,120% - 21.363.143 $ Gần đây
ZEN_USDT 29 $ -6.3% 29,04 USDT -0,306% 0.8% 0,010% - 19.808.398 $ Gần đây
MKR_USDT 1.422 $ 1.3% 1420,05 USDT -0,075% 1.18% 0,181% - 17.273.606 $ Gần đây
GRT_USDT 1 $ -12.4% 0,54 USDT +0,139% 0.87% 0,183% - 16.588.157 $ Gần đây
COMP_USDT 215 $ -5.0% 215,65 USDT +0,372% 1.15% 0,010% - 13.035.960 $ Gần đây
SXP_USDT 1 $ -8.8% 1,02 USDT -0,477% 0.96% 0,250% - 12.156.219 $ Gần đây
THETA_USDT 2 $ 1.5% 2,04 USDT +0,231% 0.95% -0,010% - 10.933.043 $ Gần đây
BAND_USDT 10 $ -1.8% 9,88 USDT +0,083% 1.12% 0,100% - 9.885.713 $ Gần đây
SUSHI_USDT 7 $ -6.9% 6,75 USDT -0,059% 0.22% 0,097% - 8.879.578 $ Gần đây
YFI_USDT 34.982 $ -7.8% 34885,8 USDT -0,237% 0.12% 0,150% - 6.826.254 $ Gần đây
ZIL_USDT 0 $ -5.8% 0,07 USDT -0,376% 0.66% 0,050% - 6.444.127 $ Gần đây
KSM_USDT 101 $ -12.7% 101,21 USDT -0,044% 0.79% 0,250% - 6.353.537 $ Gần đây
LRC_USDT 0 $ 15.1% 0,47 USDT -0,128% 1.05% 0,200% - 6.202.010 $ Gần đây
AXS_USDT 1 $ 1.6% 0,64 USDT -0,390% 0.98% 0,100% - 4.678.997 $ Gần đây
CTK_USDT 1 $ -0.6% 1,13 USDT -0,199% 0.79% 0,010% - 4.625.009 $ Gần đây
OMG_USDT 4 $ -2.7% 3,91 USDT -0,069% 0.34% 0,200% - 4.609.426 $ Gần đây
WAVES_USDT 8 $ 1.0% 7,52 USDT -0,577% 1.03% 0,300% - 4.330.329 $ Gần đây
OKB_USDT 6 $ -6.1% 6,16 USDT +0,211% 1.0% 0,010% - 3.906.222 $ Gần đây
DOGE_USDT 0 $ -1.4% 0,009073 USDT +0,055% 0.89% 0,150% - 3.828.590 $ Gần đây
IOTA_USDT 0 $ 0.8% 0,48 USDT -0,146% 0.81% 0,150% - 2.827.927 $ Gần đây
ZRX_USDT 1 $ -5.6% 0,55 USDT +0,199% 1.06% 0,200% - 2.684.412 $ Gần đây
YFII_USDT 2.062 $ -7.0% 2052,1 USDT -0,427% 1.26% 0,150% - 1.849.557 $ Gần đây
BNB_USDT 43 $ -4.9% 42,61 USDT +0,110% 0.81% 0,118% - 1.537.912 $ Gần đây
SKL_USDT 0 $ 8.8% 0,15 USDT -0,291% 0.71% 0,010% - 1.506.503 $ Gần đây
CRV_USDT 1 $ -5.2% 1,37 USDT -0,437% 1.23% 0,048% - 1.376.118 $ Gần đây
SRM_USDT 2 $ -3.4% 1,83 USDT -0,386% 1.18% 0,050% - 1.042.039 $ Gần đây
CVC_USDT 0 $ -1.1% 0,09 USDT +0,045% 0.68% -0,392% - 986.654 $ Gần đây
KAVA_USDT 2 $ 5.5% 2,32 USDT -0,078% 1.2% 0,250% - 656.882 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
HT_USDT 6 $ 1.4% 5,81 USDT -0,530% 0.49% - - 4.827.474 $ Gần đây
NEAR_USDT 2 $ -8.6% 2,23 USDT +0,229% 1.19% - - 13.424.681 $ Gần đây
FILECOIN_USDT 23 $ -2.9% 23 USDT -0,230% 0.15% - - 1.974.857 $ Gần đây
EGLD_USDT 38 $ -4.5% 37,71 USDT -0,122% 0.59% - - 17.100.639 $ Gần đây

MXC (Futures) là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có đồng tiền ảo và 70 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của MXC (Futures) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 23.556 ₿ và hợp đồng mở là 9.699 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch MXC (Futures) là ETH/USDT. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch MXC (Futures) tại .

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Trang web
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Xếp hạng Alexa
N/A
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android