Nanu Exchange exchange

Nanu Exchange

Centralized
N/A
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
75
Tiền ảo
146
Pairs
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 MOUSECOIN (MIC3)
0 $
MIC3/DOGE
0 $
0,00000344 DOGE
- - -
285 $
19457465695,441 MIC3
0,33% Gần đây -
2 Dogecoin (DOGE)
437.465.650 $
DOGE/BTC
0 $
0,00000037 BTC
- - -
282 $
66423,796 DOGE
0,33% khoảng 1 giờ trước -
3 MNSCoin (MNS)
0 $
MNS/BTC
0 $
0,0000003 BTC
- - -
90 $
26113,928 MNS
0,11% khoảng 1 giờ trước -
4 New808coin (N808)
0 $
N808/DOGE
0 $
0,411 DOGE
- - -
48 $
27670,274 N808
0,06% Gần đây -
5 BullionPAY (BULLION)
0 $
BULLION/BTC
0 $
0,00000178 BTC
- - -
45 $
2213,698 BULLI
0,05% Gần đây -
6 ZOLOGOLD (ZGOLD)
0 $
ZGOLD/BTC
0 $
0,00000052 BTC
- - -
38 $
6285,447 ZGOLD
0,04% khoảng 2 giờ trước -
7 BCCXGenesis (BCCX)
0 $
BCCX/DOGE
0 $
2,33 DOGE
- - -
30 $
3072,085 BCCX
0,04% Gần đây -
8 Waves (WAVES)
214.802.412 $
WAVES/USDT
2 $
2 USDT
- - -
27 $
13,292 WAVES
0,03% khoảng 2 giờ trước -
9 MOUSECOIN (MIC3)
0 $
MIC3/USDT
0 $
0,0000000125 USDT
- - -
26 $
2075081469,738 MIC3
0,03% Gần đây -
10 MOUSECOIN (MIC3)
0 $
MIC3/WAVES
0 $
0,0000000068 WAVES
- - -
16 $
1146485766,025 MIC3
0,02% khoảng 1 giờ trước -
11 Dogecoin (DOGE)
437.465.650 $
DOGE/USDT
0 $
0,00438733 USDT
- - -
8 $
1891,249 DOGE
0,01% khoảng 1 giờ trước -
12 Litecoin (LTC)
3.569.406.227 $
LTC/BTC
55 $
0,0048 BTC
- - -
5 $
0,090 LTC
0,01% khoảng 2 giờ trước -
13 BCCXGenesis (BCCX)
0 $
BCCX/NNC
0 $
0,8959 NNC
- - -
5 $
1616,009 BCCX
0,01% Gần đây -
14 Waves (WAVES)
214.802.412 $
WAVES/BTC
2 $
0,00017784 BTC
- - -
3 $
1,389 WAVES
0,00% khoảng 2 giờ trước -
15 BCCXGenesis (BCCX)
0 $
BCCX/LTC
0 $
0,00013 LTC
- - -
3 $
360,588 BCCX
0,00% Gần đây -
16 RICH Token (RICH)
0 $
RICH/DOGE
0 $
0,000000005 DOGE
- - -
2 $
74000520000,000 RICH
0,00% Gần đây -
17 Cirquity (CIRQ)
0 $
CIRQ/DOGE
0 $
0,00002699 DOGE
- - -
0 $
4104034,728 CIRQ
0,00% khoảng 2 giờ trước -
18 DigiByte (DGB)
428.780.755 $
DGB/BTC
0 $
0,00000275 BTC
- - -
0 $
10,909 DGB
0,00% khoảng 2 giờ trước -
19 Blessing (BLES)
0 $
BLES/DOGE
0 $
0,04003 DOGE
- - -
0 $
2000,000 BLES
0,00% Gần đây -
20 Nanucoin (NNC)
15.469 $
NNC/WAVES
0 $
0,004701 WAVES
- - -
0 $
0,106 NNC
0,00% khoảng 2 giờ trước -
21 Aguard (AGRD)
0 $
AGRD/DOGE
0 $
0,72 DOGE
- - -
0 $
6,944 AGRD
0,00% Gần đây -
22 MOUSECOIN (MIC3)
0 $
MIC3/BRL
0 $
0,00000005 BRL
- - -
0 $
1829036,168 MIC3
0,00% khoảng 1 giờ trước -
23 HFRCOIN (HFR)
0 $
HFR/WAVES
0 $
0,0031 WAVES
- - -
0 $
1,880 HFR
0,00% Gần đây -
24 Pump Coin (PUMP)
0 $
PUMP/DOGE
0 $
0,08878 DOGE
- - -
0 $
13,726 PUMP
0,00% Gần đây -
25 ZOLOMONEY (ZOLO)
0 $
ZOLO/WAVES
0 $
0,00001001 WAVES
- - -
0 $
220,000 ZOLO
0,00% Gần đây -
26 PAISACOIN (PAISA)
0 $
PAISA/WAVES
0 $
0,00000031 WAVES
- - -
0 $
1581,505 PAISA
0,00% Gần đây -
27 BITNART (BTNA)
0 $
BTNA/BRL
0 $
0,282 BRL
- - -
0 $
0,006 BTNA
0,00% khoảng 1 giờ trước -
28 PAISACOIN (PAISA)
0 $
PAISA/DOGE
0 $
0,00029 DOGE
- - -
0 $
241,505 PAISA
0,00% khoảng 1 giờ trước -
29 MDtoken (MDTK)
0 $
MDTK/BRL
0 $
0,006021 BRL
- - -
0 $
0,130 MDTK
0,00% khoảng 3 giờ trước -
30 Bicond (BCND)
0 $
BCND/BTC
21 $
0,00179675 BTC
- - -
61.809 $
2997,812 BCND
- khoảng 5 giờ trước -
31 Zcartz (ZCRT)
0 $
ZCRT/BTC
32.887 $
2,9 BTC
- - -
21.484 $
0,653 ZCRT
- khoảng 6 giờ trước -
32 DeonCash (DEON)
0 $
DEON/DOGE
8 $
1980 DOGE
- - -
2.165 $
256,796 DEON
- 5 ngày trước -
33 Icolcoin (ICOL)
0 $
ICOL/BTC
0 $
0,000005 BTC
- - -
1.805 $
31422,026 ICOL
- khoảng 19 giờ trước -
34 VINYL RECORDS TOKEN (VRTN)
0 $
VRTN/LTC
1 $
0,01099999 LTC
- - -
373 $
620,153 VRTN
- 4 ngày trước -
35 Nanucoin (NNC)
15.469 $
NNC/BTC
0 $
0,0000008 BTC
- - -
152 $
16627,575 NNC
- khoảng 4 giờ trước -
36 XXXToken (XTK)
0 $
XTK/BTC
0 $
0,00000495 BTC
- - -
119 $
2095,718 XTK
- khoảng 18 giờ trước -
37 VINYL RECORDS TOKEN (VRTN)
0 $
VRTN/BTC
1 $
0,0000609 BTC
- - -
109 $
154,891 VRTN
- 4 ngày trước -
38 New808coin (N808)
0 $
N808/BTC
0 $
0,0000003 BTC
- - -
93 $
27352,831 N808
- khoảng 11 giờ trước -
39 CR Coin (CRC)
0 $
CRC/WAVES
2 $
0,835 WAVES
- - -
94 $
54,905 CRC
- khoảng 14 giờ trước -
40 CR Coin (CRC)
0 $
CRC/LTC
2 $
0,04232 LTC
- - -
92 $
40,000 CRC
- khoảng 9 giờ trước -
41 VINYL RECORDS TOKEN (VRTN)
0 $
VRTN/DOGE
1 $
214 DOGE
- - -
58 $
63,692 VRTN
- 3 ngày trước -
42 FreeTip (FTT)
0 $
FTT/DOGE
0 $
0,09 DOGE
- - -
43 $
111111,111 FTT
- 2 ngày trước -
43 Winners Token (WNS)
0 $
WNS/BTC
1 $
0,000084 BTC
- - -
32 $
33,483 WNS
- khoảng 10 giờ trước -
44 BitcoinInvest (BTV)
0 $
BTV/BTC
0 $
0,00000012 BTC
- - -
32 $
23016,572 BTV
- khoảng 4 giờ trước -
45 Nanucoin (NNC)
15.469 $
NNC/ETH
0 $
0,0000276 ETH
- - -
29 $
2824,271 NNC
- khoảng 10 giờ trước -
46 Hi Friends Coin (HI)
0 $
HI/DOGE
0 $
0,3905 DOGE
- - -
28 $
16619,837 HI
- 3 ngày trước -
47 Bitcoin (BTC)
212.489.117.716 $
BTC/USDT
11.986 $
11990 USDT
- - -
21 $
0,002 BTC
- khoảng 21 giờ trước -
48 Noxbox (NBX)
1.727.235 $
NBX/BTC
0 $
0,00000135 BTC
- - -
16 $
1041,755 NBX
- 1 ngày trước -
49 Nanucoin (NNC)
15.469 $
NNC/DOGE
0 $
2,501 DOGE
- - -
11 $
1131,218 NNC
- khoảng 11 giờ trước -
50 CR Coin (CRC)
0 $
CRC/BTC
1 $
0,0001 BTC
- - -
11 $
9,708 CRC
- 1 ngày trước -
51 BCCXGenesis (BCCX)
0 $
BCCX/BTC
0 $
0,00000074 BTC
- - -
10 $
1203,744 BCCX
- khoảng 13 giờ trước -
52 Secure Cash (SCSX)
20.659 $
SCSX/BTC
1 $
0,000119 BTC
- - -
9 $
6,482 SCSX
- 3 ngày trước -
53 Monexcoin (MXC)
0 $
MXC/BTC
1 $
0,00010413 BTC
- - -
8 $
6,836 MXC
- 6 ngày trước -
54 DeonCash (DEON)
0 $
DEON/BTC
0 $
0,00000069 BTC
- - -
8 $
957,453 DEON
- 5 ngày trước -
55 NioShares (NIO)
55.059 $
NIO/BTC
0 $
0,0000058 BTC
- - -
7 $
107,779 NIO
- 2 ngày trước -
56 Pump Coin (PUMP)
0 $
PUMP/BTC
0 $
0,00000002 BTC
- - -
7 $
28815,000 PUMP
- 4 ngày trước -
57 BillionBond (XBB)
0 $
XBB/BTC
39.365 $
3,421 BTC
- - -
6 $
0,000 XBB
- khoảng 14 giờ trước -
58 Annual Coin (ANNC)
0 $
ANNC/BTC
0 $
0,00000043 BTC
- - -
5 $
1000,000 ANNC
- 1 ngày trước -
59 Nanucoin (NNC)
15.469 $
NNC/USDT
0 $
0,0107989 USDT
- - -
5 $
416,948 NNC
- khoảng 10 giờ trước -
60 Dogecoin (DOGE)
437.465.650 $
DOGE/ETH
0 $
0,0000105 ETH
- - -
4 $
950,753 DOGE
- khoảng 13 giờ trước -
61 Newsolution (NST)
0 $
NST/BTC
0 $
0,0000003 BTC
- - -
4 $
1099,031 NST
- 1 ngày trước -
62 ZXTH (ZXTH)
192 $
ZXTH/DOGE
0 $
0,005 DOGE
- - -
4 $
217946,438 ZXTH
- khoảng 6 giờ trước -
63 Niobio Cash (NBR)
33.654 $
NBR/BTC
0 $
0,00000003 BTC
- - -
3 $
10000,000 NBR
- khoảng 15 giờ trước -
64 Secure Cash (SCSX)
20.659 $
SCSX/LTC
0 $
0,0067 LTC
- - -
2 $
6,808 SCSX
- 2 ngày trước -
65 PawCoin (PWC)
0 $
PWC/BTC
0 $
0,0000012 BTC
- - -
2 $
174,750 PWC
- 3 ngày trước -
66 Ethereum (ETH)
43.086.279.802 $
ETH/BTC
403 $
0,034998 BTC
- - -
2 $
0,006 ETH
- 4 ngày trước -
67 Papercoin (PAPER)
0 $
PAPER/TIBX
0 $
0,007225 TIBX
- - -
1 $
2657,464 PAPER
- khoảng 13 giờ trước -
68 Bitcoin (BTC)
212.489.117.716 $
BTC/BRL
11.557 $
62199,87 BRL
- - -
2 $
0,000 BTC
- khoảng 15 giờ trước -
69 Litecoin (LTC)
3.569.406.227 $
LTC/BRL
55 $
299,011 BRL
- - -
2 $
0,039 LTC
- 4 ngày trước -
70 Nanucoin (NNC)
15.469 $
NNC/LTC
0 $
0,00014 LTC
- - -
2 $
275,587 NNC
- khoảng 17 giờ trước -
71 Fibercoin (FBC)
0 $
FBC/USDT
0 $
0,0261 USDT
- - -
2 $
80,520 FBC
- khoảng 12 giờ trước -
72 Fibercoin (FBC)
0 $
FBC/DOGE
0 $
9,723999 DOGE
- - -
2 $
50,291 FBC
- khoảng 10 giờ trước -
73 TORcorp (TORR)
0 $
TORR/NNC
0 $
0,0092 NNC
- - -
2 $
21196,258 TORR
- khoảng 21 giờ trước -
74 New808coin (N808)
0 $
N808/USDT
0 $
0,0019 USDT
- - -
2 $
913,820 N808
- khoảng 11 giờ trước -
75 Blessing (BLES)
0 $
BLES/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
1 $
12000,000 BLES
- 1 ngày trước -
76 Ethereum (ETH)
43.086.279.802 $
ETH/USDT
395 $
395 USDT
- - -
1 $
0,003 ETH
- 3 ngày trước -
77 Dexzbitz (DXZB)
0 $
DXZB/BTC
0 $
0,00000002 BTC
- - -
1 $
5000,000 DXZB
- 4 ngày trước -
78 TRON (TRX)
1.448.900.151 $
TRX/BTC
0 $
0,00000151 BTC
- - -
1 $
62,000 TRX
- khoảng 4 giờ trước -
79 Fibercoin (FBC)
0 $
FBC/BTC
0 $
0,00000279 BTC
- - -
1 $
32,652 FBC
- khoảng 6 giờ trước -
80 Aguard (AGRD)
0 $
AGRD/NNC
0 $
0,189 NNC
- - -
1 $
490,117 AGRD
- 1 ngày trước -
81 RYAcoin (RYA)
0 $
RYA/BTC
0 $
0,00000234 BTC
- - -
1 $
30,000 RYA
- 7 ngày trước -
82 Stellar (XLM)
2.087.412.314 $
XLM/BTC
0 $
0,00000562 BTC
- - -
1 $
11,037 XLM
- 1 ngày trước -
83 Sprouts Classic (SPRTSC)
0 $
SPRTSC/DOGE
0 $
0,0000000073 DOGE
- - -
1 $
28000000000,000 SPRTS
- khoảng 7 giờ trước -
84 ZXTH (ZXTH)
192 $
ZXTH/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
1 $
6000,000 ZXTH
- 2 ngày trước -
85 Vexareum (VXR)
0 $
VXR/NNC
0 $
0,000004 NNC
- - -
1 $
16586734,366 VXR
- 6 ngày trước -
86 ZOLOMONEY (ZOLO)
0 $
ZOLO/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
1 $
5072,000 ZOLO
- 4 ngày trước -
87 Zbank Token (ZBK)
0 $
ZBK/BTC
0 $
0,0000005 BTC
- - -
1 $
100,000 ZBK
- 6 ngày trước -
88 DAX416 (DX16)
0 $
DX16/BTC
0 $
0,00003998 BTC
- - -
0 $
1,000 DX16
- 1 ngày trước -
89 Dollar Electrino (USDE)
0 $
USDE/BTC
1 $
0,00004491 BTC
- - -
0 $
0,888 USDE
- 3 ngày trước -
90 Scolcoin (SCOL)
0 $
SCOL/BTC
0 $
0,00000007 BTC
- - -
0 $
500,000 SCOL
- khoảng 14 giờ trước -
91 ForFun (FORFUN)
0 $
FORFUN/WAVES
0 $
0,0012 WAVES
- - -
0 $
157,000 FORFU
- 2 ngày trước -
92 Global Coin Market (GCM)
0 $
GCM/ETH
0 $
0,00000002 ETH
- - -
0 $
50393,924 GCM
- khoảng 16 giờ trước -
93 TokenLand Coin (TLAND)
756 $
TLAND/NNC
0 $
0,00000274 NNC
- - -
0 $
10525764,118 TLAND
- 7 ngày trước -
94 SperoCoin (SPERO)
0 $
SPERO/BTC
0 $
0,00004 BTC
- - -
0 $
0,550 SPERO
- 6 ngày trước -
95 NashCash (NACA)
0 $
NACA/BTC
0 $
0,0000001 BTC
- - -
0 $
210,000 NACA
- khoảng 20 giờ trước -
96 Aguard (AGRD)
0 $
AGRD/BTC
0 $
0,00000018 BTC
- - -
0 $
112,000 AGRD
- 1 ngày trước -
97 Fibercoin (FBC)
0 $
FBC/NNC
0 $
2,9 NNC
- - -
0 $
6,998 FBC
- 2 ngày trước -
98 SperoCoin (SPERO)
0 $
SPERO/NNC
0 $
3,00001 NNC
- - -
0 $
4,811 SPERO
- 7 ngày trước -
99 VN Gateway (VNDG)
0 $
VNDG/DOGE
0 $
0,00000186 DOGE
- - -
0 $
15230058,625 VNDG
- khoảng 22 giờ trước -
100 PEPS Coin (PEPS)
97.897 $
PEPS/BRL
0 $
0,01 BRL
- - -
0 $
50,000 PEPS
- 1 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? MSTOKEN/DOGE
0 $
0,12939999 DOGE
- - -
157 $
285168,686 MSTOK
0,18% Gần đây -
2 ? TKM/BTC
0 $
0,0000000001 BTC
- - -
2 $
1443954,738 TKM
0,00% khoảng 1 giờ trước -
3 ? MSTOKEN/BTC
0 $
0,00000004 BTC
- - -
125 $
277519,485 MSTOK
- khoảng 11 giờ trước -
4 ? TKM/DOGE
0 $
0,00039 DOGE
- - -
16 $
11825619,323 TKM
- khoảng 7 giờ trước -
5 ? REDF/WAVES
0 $
0,05 WAVES
- - -
0 $
4,500 REDF
- 1 ngày trước -
6 ? TKM/NNC
0 $
0,00001008 NNC
- - -
0 $
43121,888 TKM
- khoảng 14 giờ trước -
7 ? KING/USDT
0 $
0,000011 USDT
- - -
0 $
249,060 KING
- khoảng 12 giờ trước -

Nanu Exchange là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Brazil. Có 75 đồng tiền ảo và 146 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Nanu Exchange trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 7 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Nanu Exchange là MIC3/DOGE. Nanu Exchange được thành lập năm 2017. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Nanu Exchange tại https://nanu.exchange/.

Địa chỉ
Rua Benjamin Constant 1605, Ubiratã - PR, Brazil.
Phí
Maker: 0.15% Taker: 0.25% VIP: 0% Fees "
Rút tiền
Real 2 Bitcoin 0.0008 Litecoin 0.01 Digibyte 0.1 Potcoin 0.0...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
BRL
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank transfer
Giao dịch đòn bẩy
Không
Year Established
2017
Market With Fees
Incorporation Country Code
Brazil
Recent Monthly Pageviews
92.548
Alexa Rank
#71573
Community Data
Twitter Followers: 492
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Nanu Exchange
N/A
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
- - - 0.5 - /10
Tính thanh khoản -
Quy mô -
Cybersecurity -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng /10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 25th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

Cybersecurity

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android