🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
OKEx exchange

OKEx

Centralized
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
762
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-USD-SWAP 18.468 $ 1.0% 18459,49 USD -0,045% 0.1% 0,026% 201.877.000 $ 801.133.103 $ Gần đây
BTC-USDT-SWAP 18.432 $ 1.0% 18426,58 USDT -0,113% 0.1% 0,045% - 754.823.096 $ Gần đây

Bitcoin (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-USD-201225 18.707 $ 1.2% 18459,14 USD -1,326% 0.1% khoảng 1 tháng 440.970.400 $ 1.020.568.453 $ Gần đây
BTC-USD-210326 19.012 $ 1.0% 18507,84 USD -2,922% 0.1% 4 tháng 113.253.500 $ 219.019.607 $ Gần đây
BTC-USDT-201225 18.693 $ 1.1% 18426,58 USDT -1,504% 0.12% khoảng 1 tháng 90.455.700 $ 348.755.573 $ Gần đây
BTC-USD-201127 18.560 $ 1.6% 18490,51 USD -0,320% 0.11% 3 ngày 51.237.600 $ 283.445.234 $ Gần đây
BTC-USDT-210326 18.904 $ 1.3% 18429,15 USDT -2,591% 0.11% 4 tháng 30.558.200 $ 251.173.527 $ Gần đây
BTC-USD-201204 18.568 $ 0.7% 18507,49 USD -0,615% 0.13% 10 ngày 24.509.900 $ 128.376.573 $ Gần đây
BTC-USDT-201127 18.479 $ 0.6% 18427,21 USDT -0,360% 0.1% 3 ngày 13.712.100 $ 345.104.671 $ Gần đây
BTC-USDT-201204 18.534 $ 0.9% 18426,58 USDT -0,662% 0.1% 10 ngày 1.799.200 $ 19.129.100 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-USD-SWAP 618 $ 10.2% 617,63 USD -0,026% 0.1% 0,048% 70.993.230 $ 505.526.098 $ Gần đây
ETH-USDT-SWAP 616 $ 10.2% 616,55 USDT -0,071% 0.1% 0,050% - 603.817.159 $ Gần đây

Ethereum (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-USD-201225 626 $ 9.4% 617,74 USD -1,475% 0.1% khoảng 1 tháng 137.841.720 $ 638.575.339 $ Gần đây
ETH-USD-210326 639 $ 10.3% 618,32 USD -3,005% 0.11% 4 tháng 39.604.070 $ 145.873.651 $ Gần đây
ETH-USD-201127 619 $ 9.7% 617,63 USD -0,192% 0.11% 3 ngày 14.707.180 $ 260.034.091 $ Gần đây
ETH-USD-201204 621 $ 9.8% 620,04 USD -0,656% 0.14% 10 ngày 5.201.720 $ 46.679.794 $ Gần đây
ETH-USDT-201225 622 $ 9.3% 616,52 USDT -1,023% 0.13% khoảng 1 tháng 4.640.530 $ 249.565.859 $ Gần đây
ETH-USDT-210326 629 $ 10.4% 616,6 USDT -2,036% 0.14% 4 tháng 2.012.040 $ 144.010.480 $ Gần đây
ETH-USDT-201127 619 $ 10.1% 616,6 USDT -0,421% 0.1% 3 ngày 867.450 $ 130.581.956 $ Gần đây
ETH-USDT-201204 624 $ 10.6% 617,3 USDT -0,784% 0.13% 10 ngày 269.560 $ 16.568.127 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LTC-USD-SWAP 91 $ 9.3% 90,65 USD -0,004% 0.11% 0,039% 19.710.700 $ 145.372.033 $ Gần đây
EOS-USD-SWAP 3 $ 13.5% 3,46 USD +0,131% 0.13% 0,045% 16.203.270 $ 107.371.637 $ Gần đây
BCH-USD-SWAP 337 $ 16.9% 336,3 USD -0,113% 0.1% -0,013% 15.198.160 $ 85.154.235 $ Gần đây
BSV-USD-SWAP 202 $ 13.2% 201,75 USD +0,069% 0.13% 0,182% 9.157.710 $ 54.565.318 $ Gần đây
XRP-USD-SWAP 1 $ 31.0% 0,59 USD -0,112% 0.13% 0,021% 7.838.660 $ 211.642.242 $ Gần đây
ETC-USD-SWAP 7 $ 14.3% 6,96 USD -0,509% 0.14% 0,149% 4.506.310 $ 23.392.347 $ Gần đây
LINK-USD-SWAP 16 $ 9.3% 9,51 USD -0,013% - 0,003% 3.492.940 $ 42.752.293 $ Gần đây
YFI-USDT-SWAP 25.651 $ 1.9% 25648,14 USDT -0,093% 0.16% 0,065% 3.413.285 $ 61.671.813 $ Gần đây
UNI-USDT-SWAP 4 $ 14.5% 4,27 USDT +0,083% 0.14% 0,047% 2.752.864 $ 44.778.782 $ Gần đây
TRX-USD-SWAP 0 $ 17.8% 0,03 USD +0,322% 0.16% -0,165% 2.560.910 $ 15.760.994 $ Gần đây
UNI-USD-SWAP 4 $ 16.7% 4,29 USD -1,008% 0.18% -0,524% 2.501.320 $ 21.016.711 $ Gần đây
SUSHI-USD-SWAP 2 $ -4.4% 1,56 USD -0,397% 0.32% 0,689% 2.090.200 $ 13.149.965 $ Gần đây
YFI-USD-SWAP 25.824 $ 2.1% 25738,12 USD -0,333% 0.31% -0,310% 1.840.610 $ 28.592.356 $ Gần đây
ZEC-USD-SWAP 79 $ 15.5% 79,34 USD +0,014% 0.18% 0,038% 1.774.760 $ 11.785.317 $ Gần đây
SUSHI-USDT-SWAP 2 $ -4.0% 1,55 USDT -0,210% 0.13% 0,299% 1.341.891 $ 16.337.969 $ Gần đây
YFII-USDT-SWAP 2.276 $ 1.4% 2276,3 USDT -0,083% 0.11% 0,018% 1.051.308 $ 15.680.989 $ Gần đây
XMR-USDT-SWAP 131 $ 6.7% 129,97 USDT -0,716% 0.11% -0,066% 1.026.987 $ 10.791.420 $ Gần đây
ATOM-USD-SWAP 6 $ 12.8% 6,21 USD -0,226% 0.16% 0,054% 1.018.080 $ 3.778.969 $ Gần đây
ADA-USD-SWAP 0 $ 11.7% 0,17 USD -0,076% 0.11% -0,006% 866.220 $ 23.650.902 $ Gần đây
CRV-USD-SWAP 1 $ 4.2% 0,79 USD -0,755% 0.38% 0,384% 768.880 $ 3.069.151 $ Gần đây
ALGO-USD-SWAP 0 $ 20.2% 0,36 USD -0,496% 0.11% -0,029% 737.540 $ 4.911.045 $ Gần đây
ONT-USD-SWAP 1 $ 13.5% 0,62 USD -0,772% 0.18% 0,386% 690.240 $ 4.363.156 $ Gần đây
YFII-USD-SWAP 2.282 $ 1.7% 2277,92 USD -0,157% 0.28% -0,112% 619.760 $ 9.195.006 $ Gần đây
NEO-USD-SWAP 20 $ 13.4% 19,69 USD +0,172% 0.15% 0,056% 559.400 $ 12.430.593 $ Gần đây
OMG-USDT-SWAP 4 $ 14.2% 4,38 USDT -0,104% 0.18% 0,087% 539.224 $ 4.001.678 $ Gần đây
DASH-USD-SWAP 97 $ 5.7% 96,49 USD -0,076% 0.17% 0,154% 538.560 $ 13.547.458 $ Gần đây
XTZ-USD-SWAP 3 $ 15.3% 2,68 USD -0,272% 0.11% 0,048% 513.900 $ 9.441.183 $ Gần đây
KSM-USDT-SWAP 41 $ 4.1% 40,65 USDT -0,309% 0.39% 0,140% 427.918 $ 1.418.313 $ Gần đây
IOST-USD-SWAP 0 $ 10.5% 0,00574615 USD +0,142% 0.26% 0,364% 415.040 $ 2.375.147 $ Gần đây
XMR-USD-SWAP 131 $ 6.1% 130,78 USD -0,282% 0.17% -0,029% 403.340 $ 4.192.054 $ Gần đây
SUN-USDT-SWAP 13 $ 22.5% 12,42 USDT -1,115% 0.24% 0,178% 360.266 $ 11.395.899 $ Gần đây
RSR-USDT-SWAP 0 $ 1.9% 0,02 USDT -0,071% 0.19% 0,159% 355.849 $ 3.347.920 $ Gần đây
QTUM-USD-SWAP 3 $ 14.0% 2,9 USD +0,215% 0.24% 0,029% 351.600 $ 2.120.211 $ Gần đây
BTM-USDT-SWAP 0 $ 6.8% 0,07 USDT +0,474% 0.21% 0,132% 350.546 $ 1.229.652 $ Gần đây
XLM-USD-SWAP 0 $ 48.8% 0,16 USD -0,294% 0.58% 0,045% 338.480 $ 16.188.086 $ Gần đây
LRC-USDT-SWAP 0 $ 8.7% 0,2 USDT -0,259% 0.29% 0,071% 323.142 $ 1.722.414 $ Gần đây
STORJ-USDT-SWAP 0 $ 10.8% 0,38 USDT -0,406% 0.29% 0,065% 309.368 $ 853.906 $ Gần đây
AVAX-USDT-SWAP 4 $ 6.3% 4,18 USDT +0,353% 0.29% 0,081% 300.373 $ 1.211.056 $ Gần đây
WAVES-USDT-SWAP 8 $ 7.8% 8,01 USDT +0,156% 0.15% 0,034% 297.597 $ 1.804.204 $ Gần đây
TRB-USDT-SWAP 33 $ 5.0% 33,4 USDT -0,143% 0.54% -0,117% 266.496 $ 3.093.798 $ Gần đây
KNC-USD-SWAP 1 $ 13.6% 1,15 USD +0,089% 0.17% 0,045% 258.110 $ 1.266.798 $ Gần đây
THETA-USD-SWAP 1 $ 6.0% 0,69 USD -0,695% 0.46% 0,132% 242.310 $ 2.481.285 $ Gần đây
ZIL-USDT-SWAP 0 $ 9.2% 0,02 USDT +0,123% 0.32% 0,059% 237.808 $ 1.721.959 $ Gần đây
SUN-USD-SWAP 13 $ 22.5% 12,44 USD -1,354% 0.55% -0,139% 220.540 $ 3.653.770 $ Gần đây
JST-USDT-SWAP 0 $ 12.5% 0,03 USDT -0,496% 0.3% 0,291% 220.217 $ 6.139.111 $ Gần đây
BTT-USDT-SWAP 0 $ 9.6% 0,00034203 USDT +0,924% 0.12% -0,750% 200.250 $ 2.940.539 $ Gần đây
REN-USDT-SWAP 0 $ 10.8% 0,39 USDT -0,976% 0.33% 0,126% 180.746 $ 2.984.464 $ Gần đây
IOTA-USD-SWAP 0 $ 12.6% 0,36 USD +0,049% 0.33% 0,010% 142.380 $ 2.854.093 $ Gần đây
WNXM-USDT-SWAP 28 $ 1.7% 27,7 USDT +0,091% 1.92% -0,037% 116.161 $ 3.621.215 $ Gần đây
BAT-USDT-SWAP 0 $ 17.1% 0,26 USDT -0,116% 0.19% -0,006% 97.560 $ 284.558 $ Gần đây
SWRV-USDT-SWAP 1 $ 4.6% 0,8 USDT -1,040% 0.74% 0,439% 82.564 $ 1.665.759 $ Gần đây
LTC-USDT-SWAP 90 $ 9.5% 90,3 USDT -0,160% 0.18% 0,023% - 256.321.073 $ Gần đây
XRP-USDT-SWAP 1 $ 34.0% 0,59 USDT -0,429% 0.13% 0,002% - 241.091.400 $ Gần đây
BCH-USDT-SWAP 336 $ 16.7% 335,6 USDT -0,137% 0.1% 0,031% - 123.177.428 $ Gần đây
LINK-USDT-SWAP 16 $ 9.1% 15,79 USDT -0,034% 0.14% 0,044% - 94.113.318 $ Gần đây
EOS-USDT-SWAP 3 $ 13.3% 3,44 USDT -0,291% 0.13% 0,085% - 91.004.731 $ Gần đây
BSV-USDT-SWAP 201 $ 13.0% 201,26 USDT -0,001% 0.12% 0,050% - 81.372.502 $ Gần đây
TRX-USDT-SWAP 0 $ 17.8% 0,03 USDT +0,071% 0.12% 0,083% - 44.060.055 $ Gần đây
XLM-USDT-SWAP 0 $ 49.2% 0,16 USDT +0,236% 0.26% 0,115% - 28.949.037 $ Gần đây
ADA-USDT-SWAP 0 $ 11.3% 0,17 USDT -0,115% 0.18% 0,030% - 28.354.910 $ Gần đây
ETC-USDT-SWAP 7 $ 14.1% 6,95 USDT -0,141% 0.1% 0,102% - 26.433.494 $ Gần đây
ZEC-USDT-SWAP 79 $ 14.7% 79,18 USDT +0,017% 0.15% 0,092% - 21.252.243 $ Gần đây
DASH-USDT-SWAP 96 $ 6.2% 96,34 USDT -0,138% 0.1% 0,161% - 14.299.767 $ Gần đây
DOT-USD-SWAP 6 $ 7.7% 4,21 USD -0,004% - 0,017% - 13.940.172 $ Gần đây
DOT-USDT-SWAP 6 $ 7.7% 5,96 USDT -0,068% 0.1% 0,059% - 10.865.497 $ Gần đây
XTZ-USDT-SWAP 3 $ 15.4% 2,68 USDT -0,406% 0.19% 0,057% - 10.774.988 $ Gần đây
ALGO-USDT-SWAP 0 $ 20.9% 0,36 USDT -0,686% 0.27% 0,020% - 7.437.004 $ Gần đây
NEO-USDT-SWAP 20 $ 13.9% 19,63 USDT -0,008% 0.1% 0,157% - 7.016.595 $ Gần đây
ONT-USDT-SWAP 1 $ 13.5% 0,62 USDT -0,231% 0.2% 0,113% - 6.723.392 $ Gần đây
FIL-USDT-SWAP 30 $ 3.6% 29,92 USDT -0,097% 0.17% 0,119% - 5.634.277 $ Gần đây
CRV-USDT-SWAP 1 $ 5.6% 0,79 USDT -0,627% 0.38% 0,045% - 5.299.692 $ Gần đây
COMP-USDT-SWAP 132 $ 12.0% 131,6 USDT -0,035% 0.2% 0,079% - 4.638.485 $ Gần đây
THETA-USDT-SWAP 1 $ 6.0% 0,69 USDT -0,228% 0.14% -0,033% - 4.597.434 $ Gần đây
ATOM-USDT-SWAP 6 $ 12.4% 6,2 USDT -0,061% 0.2% 0,107% - 4.449.177 $ Gần đây
DOGE-USDT-SWAP 0 $ 12.4% 0,0036822 USDT -0,265% 0.51% 0,110% - 3.861.562 $ Gần đây
IOTA-USDT-SWAP 0 $ 12.7% 0,36 USDT -0,110% 0.38% 0,046% - 3.532.347 $ Gần đây
IOST-USDT-SWAP 0 $ 10.5% 0,00574999 USDT -0,156% 0.19% -0,004% - 3.173.670 $ Gần đây
QTUM-USDT-SWAP 3 $ 14.1% 2,89 USDT -0,070% 0.17% 0,045% - 2.656.169 $ Gần đây
KNC-USDT-SWAP 1 $ 13.6% 1,14 USDT +0,062% 0.19% 0,110% - 2.121.516 $ Gần đây
BAND-USDT-SWAP 8 $ 12.6% 7,63 USDT -0,578% 0.39% -0,130% - 1.662.195 $ Gần đây
SRM-USDT-SWAP 1 $ 9.3% 1,29 USDT -0,955% 0.23% -0,008% - 1.167.069 $ Gần đây
BAL-USDT-SWAP 17 $ 2.5% 17,14 USDT +0,406% 0.18% -0,255% - 856.586 $ Gần đây
ZRX-USDT-SWAP 0 $ 14.8% 0,45 USDT -0,169% 0.29% 0,041% - 366.576 $ Gần đây
FLM-USDT-SWAP 0 $ 9.1% 0,23 USDT +0,913% 0.87% 0,108% - 317.296 $ Gần đây
SNX-USDT-SWAP 6 $ 10.3% 5,52 USDT -0,386% 0.14% 0,163% - 257.833 $ Gần đây
ANT-USDT-SWAP 4 $ 6.0% 4,24 USDT -0,156% 1.22% 0,326% - 189.154 $ Gần đây
UMA-USDT-SWAP 9 $ 7.7% 8,81 USDT +0,288% 0.11% 0,271% - 127.250 $ Gần đây
MKR-USDT-SWAP 608 $ 10.9% 607,1 USDT -0,149% 0.54% 0,055% - 125.224 $ Gần đây

Khác (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LTC-USD-201225 92 $ 10.1% 90,69 USD -1,726% 0.12% khoảng 1 tháng 25.815.240 $ 389.215.078 $ Gần đây
EOS-USD-201225 3 $ 13.6% 3,46 USD -1,150% 0.13% khoảng 1 tháng 19.256.920 $ 142.071.196 $ Gần đây
BCH-USD-201225 341 $ 16.7% 336,3 USD -1,288% 0.18% khoảng 1 tháng 12.480.790 $ 120.621.932 $ Gần đây
LTC-USD-210326 95 $ 11.7% 90,17 USD -3,543% 0.17% 4 tháng 10.250.430 $ 60.811.176 $ Gần đây
XRP-USD-201225 1 $ 29.5% 0,59 USD -1,156% 0.17% khoảng 1 tháng 7.632.690 $ 298.966.463 $ Gần đây
EOS-USD-210326 4 $ 13.9% 3,46 USD -2,613% 0.16% 4 tháng 7.095.220 $ 34.864.249 $ Gần đây
BSV-USD-201225 205 $ 13.8% 201,6 USD -1,572% 0.15% khoảng 1 tháng 6.788.410 $ 68.698.729 $ Gần đây
ETC-USD-201225 7 $ 12.6% 6,96 USD -1,597% 0.14% khoảng 1 tháng 6.659.390 $ 75.021.517 $ Gần đây
LTC-USD-201127 91 $ 9.1% 91,87 USD -0,558% 0.11% 3 ngày 5.576.410 $ 114.475.603 $ Gần đây
BCH-USD-210326 346 $ 16.7% 336,3 USD -2,688% 0.16% 4 tháng 5.194.900 $ 20.675.454 $ Gần đây
XRP-USD-201127 1 $ 30.3% 0,59 USD +0,092% 0.15% 3 ngày 3.280.020 $ 40.456.482 $ Gần đây
BSV-USD-210326 208 $ 13.6% 201,7 USD -2,943% 0.19% 4 tháng 3.165.300 $ 13.161.590 $ Gần đây
DOT-USD-210326 6 $ 9.1% 5,97 USD -5,879% 0.21% 4 tháng 3.099.620 $ 4.122.340 $ Gần đây
TRX-USD-201225 0 $ 17.9% 0,03 USD -0,078% 0.19% khoảng 1 tháng 2.771.240 $ 17.609.270 $ Gần đây
EOS-USD-201127 3 $ 13.0% 3,46 USD -0,105% 0.13% 3 ngày 2.733.930 $ 45.151.661 $ Gần đây
ETC-USD-210326 7 $ 13.5% 6,96 USD -4,175% 0.11% 4 tháng 2.500.950 $ 26.009.972 $ Gần đây
DOT-USD-201225 6 $ 7.7% 5,97 USD -1,842% 0.21% khoảng 1 tháng 1.939.850 $ 4.070.689 $ Gần đây
XRP-USD-210326 1 $ 30.2% 0,59 USD -2,132% 0.23% 4 tháng 1.784.930 $ 36.656.389 $ Gần đây
LINK-USD-201225 16 $ 9.1% 10,2 USD +0,367% - khoảng 1 tháng 1.306.980 $ 18.530.558 $ Gần đây
ETC-USD-201127 7 $ 13.2% 6,95 USD +0,295% 0.16% 3 ngày 1.240.980 $ 57.768.732 $ Gần đây
BSV-USD-201127 202 $ 13.2% 201,65 USD -0,304% 0.19% 3 ngày 1.225.940 $ 12.237.808 $ Gần đây
TRX-USD-210326 0 $ 17.1% 0,03 USD -1,995% 0.11% 4 tháng 957.680 $ 5.704.822 $ Gần đây
XRP-USD-201204 1 $ 30.4% 0,59 USD -0,345% 0.15% 10 ngày 947.350 $ 12.688.602 $ Gần đây
LTC-USD-201204 93 $ 10.7% 91,69 USD -0,872% 0.16% 10 ngày 924.760 $ 5.986.446 $ Gần đây
LINK-USDT-201225 16 $ 9.1% 15,78 USDT -1,061% 0.19% khoảng 1 tháng 851.204 $ 11.288.094 $ Gần đây
DOT-USDT-201225 6 $ 7.8% 5,96 USDT -2,477% 0.26% khoảng 1 tháng 791.020 $ 3.177.759 $ Gần đây
BCH-USD-201127 340 $ 17.0% 336,91 USD -0,209% 0.11% 3 ngày 777.130 $ 13.435.759 $ Gần đây
EOS-USD-201204 3 $ 13.3% 3,46 USD -0,473% 0.14% 10 ngày 736.630 $ 6.804.940 $ Gần đây
BSV-USD-201204 203 $ 12.9% 201,65 USD -0,491% 0.19% 10 ngày 618.510 $ 2.041.705 $ Gần đây
LINK-USDT-201127 16 $ 8.9% 15,78 USDT -0,553% 0.25% 3 ngày 516.533 $ 4.759.175 $ Gần đây
LINK-USDT-210326 16 $ 8.9% 15,79 USDT -1,403% 0.16% 4 tháng 481.868 $ 4.945.759 $ Gần đây
TRX-USD-201127 0 $ 18.3% 0,03 USD +0,010% 0.15% 3 ngày 431.070 $ 4.907.721 $ Gần đây
BCH-USD-201204 338 $ 17.0% 339,24 USD -0,792% 0.34% 10 ngày 344.910 $ 945.363 $ Gần đây
LINK-USD-210326 16 $ 9.2% 9,92 USD -0,037% - 4 tháng 341.870 $ 7.164.440 $ Gần đây
DOT-USD-201127 6 $ 7.4% 5,95 USD -0,208% 0.37% 3 ngày 310.720 $ 1.451.923 $ Gần đây
DOT-USDT-210326 6 $ 8.0% 5,96 USDT -4,724% 0.22% 4 tháng 272.319 $ 1.641.397 $ Gần đây
ETC-USD-201204 7 $ 13.5% 6,96 USD -0,771% 0.14% 10 ngày 260.100 $ 869.561 $ Gần đây
DOT-USDT-201127 6 $ 7.9% 5,95 USDT -1,406% 0.17% 3 ngày 200.182 $ 1.441.409 $ Gần đây
DOT-USD-201204 6 $ 8.2% 5,97 USD -0,681% 0.22% 10 ngày 173.150 $ 889.048 $ Gần đây
DOT-USDT-201204 6 $ 7.5% 5,95 USDT -1,611% 0.28% 10 ngày 170.303 $ 1.382.109 $ Gần đây
LINK-USDT-201204 16 $ 9.4% 15,83 USDT -0,315% 0.18% 10 ngày 146.541 $ 778.451 $ Gần đây
TRX-USD-201204 0 $ 17.8% 0,03 USD -0,325% 0.44% 10 ngày 138.300 $ 514.858 $ Gần đây
XRP-USDT-201127 1 $ 29.6% 0,6 USDT -0,063% 0.13% 3 ngày 22.528 $ 23.599.401 $ Gần đây
XRP-USDT-201225 1 $ 29.9% 0,59 USDT -1,105% 0.15% khoảng 1 tháng 20.874 $ 240.731.565 $ Gần đây
XRP-USDT-210326 1 $ 30.0% 0,59 USDT -1,845% 0.15% 4 tháng 10.197 $ 19.037.415 $ Gần đây
XRP-USDT-201204 1 $ 30.7% 0,59 USDT -0,429% 0.33% 10 ngày 9.049 $ 3.212.510 $ Gần đây
LTC-USDT-201225 92 $ 9.5% 90,27 USDT -1,995% 0.11% khoảng 1 tháng - 288.716.484 $ Gần đây
LTC-USDT-210326 95 $ 11.3% 91,53 USDT -3,978% 0.17% 4 tháng - 44.957.889 $ Gần đây
LTC-USDT-201127 92 $ 11.3% 90,33 USDT -0,648% 0.17% 3 ngày - 36.011.089 $ Gần đây
EOS-USDT-201225 3 $ 13.1% 3,44 USDT -1,138% 0.16% khoảng 1 tháng - 34.048.315 $ Gần đây
BCH-USDT-201225 340 $ 16.6% 335,6 USDT -1,358% 0.13% khoảng 1 tháng - 31.115.008 $ Gần đây
BSV-USDT-201225 205 $ 14.2% 202,93 USDT -1,516% 0.23% khoảng 1 tháng - 25.022.671 $ Gần đây
EOS-USDT-201127 3 $ 13.5% 3,44 USDT -0,488% 0.16% 3 ngày - 15.439.291 $ Gần đây
BCH-USDT-210326 343 $ 17.2% 335,6 USDT -2,163% 0.16% 4 tháng - 13.715.207 $ Gần đây
EOS-USDT-210326 4 $ 13.5% 3,44 USDT -2,725% 0.11% 4 tháng - 13.556.385 $ Gần đây
ETC-USDT-201225 7 $ 13.4% 5,27 USDT +0,695% - khoảng 1 tháng - 12.916.294 $ Gần đây
TRX-USDT-201225 0 $ 18.0% 0,03 USDT -0,346% 0.17% khoảng 1 tháng - 10.294.147 $ Gần đây
BCH-USDT-201127 336 $ 16.4% 336,35 USDT -0,024% 0.28% 3 ngày - 9.496.089 $ Gần đây
BSV-USDT-201127 202 $ 13.4% 202,17 USDT -0,611% 0.16% 3 ngày - 8.767.187 $ Gần đây
BSV-USDT-210326 206 $ 14.1% 201,29 USDT -2,268% 0.11% 4 tháng - 8.144.041 $ Gần đây
ETC-USDT-210326 7 $ 12.3% 5,27 USDT -1,007% - 4 tháng - 5.598.596 $ Gần đây
TRX-USDT-201127 0 $ 17.6% 0,03 USDT -0,014% 0.18% 3 ngày - 4.847.272 $ Gần đây
TRX-USDT-210326 0 $ 16.9% 0,03 USDT -2,782% 0.22% 4 tháng - 4.457.906 $ Gần đây
EOS-USDT-201204 3 $ 13.8% 3,44 USDT -0,604% 0.13% 10 ngày - 3.781.450 $ Gần đây
LTC-USDT-201204 92 $ 11.4% 90,16 USDT -0,606% 0.14% 10 ngày - 3.293.479 $ Gần đây
BSV-USDT-201204 203 $ 13.9% 199,76 USDT -0,227% 0.18% 10 ngày - 2.398.683 $ Gần đây
TRX-USDT-201204 0 $ 16.4% 0,03 USDT -0,542% 0.18% 10 ngày - 748.437 $ Gần đây
BCH-USDT-201204 337 $ 16.2% 335,62 USDT -0,487% 0.1% 10 ngày - 406.506 $ Gần đây

OKEx (Futures) là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có đồng tiền ảo và 762 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của OKEx (Futures) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 740.804 ₿ và hợp đồng mở là 93.704 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch OKEx (Futures) là BTC/USD. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch OKEx (Futures) tại https://www.okex.com/futureTrade.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
1.023.000
Xếp hạng Alexa
#4137
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android