coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
OKX exchange

OKX

Centralized
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
377
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-USD-SWAP 28.746 $ -5.6% 28678,8 USD +0,066% 0.01% -0,017% 410.265.100 $ 431.312.970 $ Gần đây

Bitcoin (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-USD-220624 28.805 $ -5.4% 29082,8 USD -0,034% 0.01% khoảng 1 tháng 450.447.600 $ 142.424.581 $ Gần đây
BTC-USD-220930 29.132 $ -5.5% 28938,7 USD -1,110% 0.02% 4 tháng 278.675.200 $ 53.328.058 $ Gần đây
BTC-USD-220520 28.822 $ -5.2% 28938,7 USD +0,030% 0.02% 1 ngày 59.406.000 $ 42.702.253 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-USD-SWAP 1.915 $ -8.5% 1914,95 USD -0,014% 0.01% -0,005% 208.306.920 $ 367.079.254 $ Gần đây

Ethereum (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-USD-220624 1.924 $ -8.3% 1939,2 USD -0,015% 0.02% khoảng 1 tháng 156.498.390 $ 85.826.351 $ Gần đây
ETH-USD-220930 1.932 $ -8.8% 1914,95 USD -0,906% 0.03% 4 tháng 76.042.090 $ 27.991.077 $ Gần đây
ETH-USD-220520 1.915 $ -8.7% 1914,95 USD +0,023% 0.06% 1 ngày 18.939.690 $ 29.689.999 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-USDT-SWAP 28.809 $ -5.5% 28784,3 USDT -0,016% 0.01% 0,003% 414.554.578 $ 3.055.002.108 $ Gần đây
ETH-USDT-SWAP 1.915 $ -8.7% 1923,06 USDT -0,048% 0.01% 0,003% 354.179.759 $ 3.724.067.826 $ Gần đây
SOL-USDT-SWAP 50 $ -13.7% 49,53 USDT +0,103% 0.05% -0,013% 24.508.764 $ 192.271.829 $ Gần đây
LTC-USDT-SWAP 66 $ -9.1% 66,16 USDT +0,045% 0.05% -0,023% 19.106.286 $ 79.811.900 $ Gần đây
DOT-USDT-SWAP 10 $ -13.9% 9,53 USDT +0,008% 0.04% -0,026% 19.008.129 $ 126.286.335 $ Gần đây
DOGE-USDT-SWAP 0 $ -7.5% 0,08 USDT +0,036% 0.03% -0,018% 17.644.931 $ 105.555.729 $ Gần đây
TRX-USDT-SWAP 0 $ -1.9% 0,07 USDT +0,084% 0.04% -0,079% 16.766.551 $ 41.544.349 $ Gần đây
TRX-USD-SWAP 0 $ -1.6% 0,07 USD 0,000% 0.03% -0,014% 15.506.700 $ 2.136.737 $ Gần đây
XRP-USDT-SWAP 0 $ -6.7% 0,41 USDT +0,070% 0.05% -0,014% 15.143.075 $ 31.021.048 $ Gần đây
LTC-USD-SWAP 66 $ -9.2% 66,22 USD +0,076% 0.05% -0,017% 14.401.860 $ 35.398.882 $ Gần đây
EOS-USDT-SWAP 1 $ -8.2% 1,3 USDT +0,154% 0.06% -0,015% 13.435.903 $ 39.167.986 $ Gần đây
ETC-USDT-SWAP 20 $ -8.9% 20,16 USDT -0,040% 0.06% -0,003% 12.762.774 $ 41.545.444 $ Gần đây
AVAX-USDT-SWAP 30 $ -13.8% 29,67 USDT +0,047% 0.04% -0,041% 12.563.453 $ 58.889.925 $ Gần đây
ADA-USDT-SWAP 1 $ -12.7% 0,52 USDT +0,040% 0.01% -0,016% 12.478.443 $ 52.882.301 $ Gần đây
EOS-USD-SWAP 1 $ -7.8% 1,28 USD +0,102% 0.06% 0,009% 11.504.370 $ 12.297.500 $ Gần đây
BCH-USDT-SWAP 188 $ -8.8% 188,31 USDT -0,005% 0.06% -0,004% 11.291.701 $ 29.753.095 $ Gần đây
ADA-USD-SWAP 1 $ -12.8% 0,5 USD +0,078% 0.09% 0,012% 11.101.330 $ 8.408.146 $ Gần đây
XRP-USD-SWAP 0 $ -7.4% 0,41 USD -0,015% 0.03% 0,002% 10.737.170 $ 9.675.143 $ Gần đây
ATOM-USDT-SWAP 10 $ -11.6% 10,4 USDT +0,048% 0.04% -0,030% 10.374.748 $ 35.383.876 $ Gần đây
SHIB-USDT-SWAP 0 $ -8.5% 0,00001177 USDT 0,000% 0.08% -0,052% 9.920.330 $ 78.240.565 $ Gần đây
BCH-USD-SWAP 189 $ -8.4% 190,72 USD -0,021% 0.03% 0,004% 9.804.720 $ 6.878.949 $ Gần đây
KNC-USDT-SWAP 2 $ 2.4% 2,15 USDT +0,294% 0.04% -0,135% 9.321.454 $ 220.707.456 $ Gần đây
FIL-USDT-SWAP 8 $ -12.4% 7,72 USDT +0,013% 0.01% -0,035% 8.241.920 $ 47.631.884 $ Gần đây
FIL-USD-SWAP 8 $ -12.2% 7,74 USD +0,091% 0.04% -0,027% 7.821.210 $ 20.694.227 $ Gần đây
DOGE-USD-SWAP 0 $ -6.9% 0,09 USD +0,002% 0.04% 0,003% 7.523.890 $ 16.200.458 $ Gần đây
NEAR-USDT-SWAP 6 $ -11.3% 5,93 USDT +0,100% 0.05% -0,036% 7.463.263 $ 57.390.494 $ Gần đây
FTM-USDT-SWAP 0 $ -11.8% 0,33 USDT +0,009% 0.03% -0,049% 6.151.126 $ 44.187.533 $ Gần đây
MATIC-USDT-SWAP 1 $ -14.2% 0,65 USDT +0,062% 0.02% -0,016% 6.101.299 $ 26.246.657 $ Gần đây
SAND-USDT-SWAP 1 $ -13.4% 1,23 USDT +0,003% 0.06% -0,024% 5.581.011 $ 26.941.388 $ Gần đây
CRV-USDT-SWAP 1 $ -11.5% 1,24 USDT +0,097% 0.04% -0,044% 5.344.584 $ 31.323.485 $ Gần đây
CRO-USDT-SWAP 0 $ -8.7% 0,19 USDT +0,049% 0.04% -0,121% 4.812.370 $ 5.052.051 $ Gần đây
WAVES-USDT-SWAP 6 $ -9.5% 6,19 USDT +0,227% 0.08% -0,122% 4.674.207 $ 35.921.404 $ Gần đây
MANA-USDT-SWAP 1 $ -14.7% 1,04 USDT +0,048% 0.07% -0,018% 4.655.605 $ 36.886.738 $ Gần đây
XMR-USDT-SWAP 155 $ -10.7% 155,07 USDT +0,052% 0.05% -0,053% 3.873.817 $ 12.250.431 $ Gần đây
XLM-USDT-SWAP 0 $ -8.6% 0,13 USDT +0,023% 0.05% -0,029% 3.806.623 $ 7.695.561 $ Gần đây
SUSHI-USDT-SWAP 1 $ -12.2% 1,3 USDT +0,031% 0.05% -0,063% 3.748.558 $ 17.282.250 $ Gần đây
ZEC-USDT-SWAP 100 $ -12.5% 101,55 USDT +0,089% 0.05% -0,018% 3.678.901 $ 36.181.131 $ Gần đây
AAVE-USDT-SWAP 82 $ -11.6% 81,86 USDT +0,012% 0.05% -0,024% 3.414.011 $ 23.653.917 $ Gần đây
LINK-USD-SWAP 7 $ -12.3% 6,8 USD +0,162% 0.07% 0,008% 3.385.260 $ 3.751.832 $ Gần đây
ALGO-USDT-SWAP 0 $ -12.7% 0,44 USDT +0,023% 0.09% -0,020% 3.331.652 $ 16.597.064 $ Gần đây
UNI-USDT-SWAP 5 $ -11.3% 5 USDT 0,000% 0.04% -0,025% 3.305.775 $ 19.880.344 $ Gần đây
ETC-USD-SWAP 20 $ -9.0% 19,84 USD +0,121% 0.07% 0,001% 3.288.990 $ 5.760.200 $ Gần đây
BSV-USDT-SWAP 50 $ -10.9% 50,5 USDT +0,099% 0.08% -0,114% 3.190.110 $ 5.242.400 $ Gần đây
BSV-USD-SWAP 50 $ -9.6% 50,44 USD +0,040% 0.1% -0,031% 3.072.510 $ 4.264.351 $ Gần đây
KSM-USDT-SWAP 75 $ -8.3% 77,38 USDT -0,039% 0.1% -0,040% 2.962.961 $ 17.947.195 $ Gần đây
1INCH-USDT-SWAP 1 $ -5.4% 0,91 USDT +0,198% 0.02% -0,065% 2.836.721 $ 9.345.292 $ Gần đây
YFI-USDT-SWAP 9.044 $ -9.5% 9401 USDT -0,085% 0.04% -0,087% 2.729.246 $ 9.490.783 $ Gần đây
ICP-USDT-SWAP 7 $ -13.4% 7,47 USDT 0,000% 0.13% -0,008% 2.599.064 $ 13.143.297 $ Gần đây
ZIL-USDT-SWAP 0 $ -10.5% 0,05 USDT -0,041% 0.04% -0,041% 2.524.902 $ 29.725.375 $ Gần đây
ATOM-USD-SWAP 10 $ -12.4% 10,08 USD +0,099% 0.09% -0,040% 2.352.930 $ 3.145.822 $ Gần đây
MKR-USDT-SWAP 1.428 $ -9.5% 1464,2 USDT -0,014% 0.06% -0,021% 2.194.785 $ 8.458.603 $ Gần đây
CHZ-USDT-SWAP 0 $ -1.5% 0,12 USDT +0,093% 0.06% -0,069% 2.059.549 $ 41.314.159 $ Gần đây
LRC-USDT-SWAP 0 $ -10.6% 0,45 USDT +0,123% 0.09% -0,060% 1.970.145 $ 9.881.972 $ Gần đây
QTUM-USDT-SWAP 4 $ -9.2% 3,81 USDT +0,026% 0.11% -0,042% 1.795.736 $ 2.144.587 $ Gần đây
XLM-USD-SWAP 0 $ -9.4% 0,13 USD -0,023% 0.11% -0,022% 1.725.970 $ 1.781.439 $ Gần đây
EGLD-USDT-SWAP 91 $ -8.7% 91,45 USDT +0,131% 0.1% -0,040% 1.722.690 $ 6.181.396 $ Gần đây
UNI-USD-SWAP 5 $ -11.7% 4,86 USD +0,021% 0.1% -0,003% 1.690.520 $ 1.655.615 $ Gần đây
DASH-USDT-SWAP 56 $ -7.7% 55,56 USDT -0,144% 0.07% -0,035% 1.684.937 $ 9.798.084 $ Gần đây
THETA-USDT-SWAP 1 $ -13.1% 1,21 USDT +0,025% 0.02% -0,019% 1.660.577 $ 11.218.217 $ Gần đây
XTZ-USDT-SWAP 2 $ -10.0% 1,67 USDT +0,138% 0.05% -0,032% 1.626.578 $ 9.085.572 $ Gần đây
COMP-USDT-SWAP 64 $ -13.2% 64,4 USDT +0,109% 0.05% -0,022% 1.616.307 $ 8.288.416 $ Gần đây
SNX-USDT-SWAP 2 $ -14.9% 2,48 USDT +0,161% 0.12% -0,087% 1.565.135 $ 7.263.944 $ Gần đây
ALGO-USD-SWAP 0 $ -12.8% 0,43 USD +0,023% 0.12% -0,006% 1.423.080 $ 3.027.186 $ Gần đây
GRT-USDT-SWAP 0 $ -12.9% 0,16 USDT +0,102% 0.13% -0,026% 1.287.891 $ 9.520.301 $ Gần đây
REN-USDT-SWAP 0 $ -12.0% 0,14 USDT +0,029% 0.15% -0,097% 1.217.392 $ 4.506.082 $ Gần đây
ENJ-USDT-SWAP 1 $ -12.5% 0,65 USDT -0,076% 0.11% -0,064% 1.158.648 $ 6.694.254 $ Gần đây
ZRX-USDT-SWAP 0 $ -12.8% 0,38 USDT +0,052% 0.03% -0,055% 1.155.025 $ 3.969.867 $ Gần đây
XEM-USDT-SWAP 0 $ -12.5% 0,06 USDT 0,000% 0.18% -0,076% 1.132.772 $ 2.952.576 $ Gần đây
ZEC-USD-SWAP 99 $ -12.4% 101,01 USD -0,040% 0.13% -0,011% 1.117.150 $ 3.447.097 $ Gần đây
OMG-USDT-SWAP 2 $ -9.5% 2,34 USDT -0,004% 0.09% -0,038% 1.101.579 $ 5.647.801 $ Gần đây
LINK-USDT-SWAP 7 $ -11.9% 6,81 USDT 0,000% 0.06% -0,015% 1.074.890 $ 22.475.484 $ Gần đây
DASH-USD-SWAP 56 $ -7.8% 56,77 USD 0,000% 0.09% -0,015% 1.053.360 $ 1.857.702 $ Gần đây
IOST-USDT-SWAP 0 $ -10.8% 0,02 USDT +0,074% 0.07% -0,074% 1.013.870 $ 3.954.467 $ Gần đây
YGG-USDT-SWAP 1 $ -16.3% 0,56 USDT +0,035% 0.02% -0,007% 977.538 $ 3.832.109 $ Gần đây
YFII-USDT-SWAP 1.183 $ -7.8% 1191,2 USDT -0,126% 0.05% -0,027% 901.165 $ 4.463.566 $ Gần đây
THETA-USD-SWAP 1 $ -13.5% 1,21 USD +0,107% 0.12% -0,014% 892.840 $ 1.291.367 $ Gần đây
ZEN-USDT-SWAP 19 $ -13.9% 19,3 USDT +0,208% 0.09% 0,053% 890.253 $ 3.671.085 $ Gần đây
NEO-USDT-SWAP 10 $ -10.0% 10,19 USDT +0,098% 0.06% -0,023% 880.213 $ 3.132.247 $ Gần đây
MASK-USDT-SWAP 2 $ -11.4% 1,62 USDT 0,000% 0.18% -0,066% 876.825 $ 11.763.428 $ Gần đây
CVC-USDT-SWAP 0 $ -7.0% 0,17 USDT -0,058% 0.12% -0,143% 867.657 $ 5.210.216 $ Gần đây
BAT-USDT-SWAP 0 $ -11.2% 0,38 USDT -0,105% 0.08% -0,036% 863.449 $ 2.604.442 $ Gần đây
JST-USDT-SWAP 0 $ -8.9% 0,04 USDT +0,179% 0.1% -0,061% 829.381 $ 2.233.885 $ Gần đây
XTZ-USD-SWAP 2 $ -10.1% 1,7 USD -0,065% 0.15% -0,048% 804.440 $ 1.153.863 $ Gần đây
SRM-USDT-SWAP 1 $ -10.8% 1,12 USDT +0,054% 0.18% -0,091% 795.795 $ 940.610 $ Gần đây
BAL-USDT-SWAP 8 $ -9.3% 7,98 USDT +0,113% 0.1% -0,110% 763.385 $ 2.367.712 $ Gần đây
CRV-USD-SWAP 1 $ -11.6% 1,25 USD -0,024% 0.14% -0,095% 756.120 $ 3.111.238 $ Gần đây
IOTA-USDT-SWAP 0 $ -15.1% 0,34 USDT 0,000% 0.09% -0,004% 734.659 $ 4.185.863 $ Gần đây
ANT-USDT-SWAP 2 $ -4.5% 1,59 USDT 0,000% 0.13% -0,171% 732.291 $ 18.097.979 $ Gần đây
SUSHI-USD-SWAP 1 $ -11.8% 1,27 USD -0,032% 0.13% 0,018% 677.780 $ 2.096.466 $ Gần đây
MINA-USDT-SWAP 1 $ -10.7% 0,99 USDT 0,000% 0.1% -0,058% 676.949 $ 3.082.484 $ Gần đây
STORJ-USDT-SWAP 1 $ -11.1% 0,54 USDT -0,242% 0.09% 0,043% 667.045 $ 3.312.530 $ Gần đây
XCH-USDT-SWAP 38 $ -3.9% 38,21 USDT +0,262% 0.08% -0,268% 633.126 $ 1.594.821 $ Gần đây
KNC-USD-SWAP 2 $ 2.0% 2,15 USD -0,070% 0.19% -0,266% 622.510 $ 4.145.842 $ Gần đây
KSM-USD-SWAP 75 $ -8.3% 76,88 USD -0,026% 0.16% 0,014% 612.550 $ 1.527.616 $ Gần đây
CSPR-USDT-SWAP 0 $ -7.3% 0,04 USDT 0,000% 0.26% -0,048% 608.855 $ 2.939.841 $ Gần đây
IOST-USD-SWAP 0 $ -10.8% 0,02 USD +0,074% 0.15% -0,021% 605.900 $ 787.100 $ Gần đây
XMR-USD-SWAP 155 $ -10.5% 154,88 USD -0,155% 0.21% -0,062% 587.220 $ 1.058.642 $ Gần đây
ONT-USDT-SWAP 0 $ -10.6% 0,26 USDT -0,038% 0.11% -0,042% 585.147 $ 1.784.398 $ Gần đây
RVN-USDT-SWAP 0 $ -11.2% 0,03 USDT +0,213% 0.14% -0,072% 533.840 $ 1.658.392 $ Gần đây
RSR-USDT-SWAP 0 $ -13.5% 0,004211 USDT +0,310% 0.1% -0,032% 531.431 $ 4.322.827 $ Gần đây
BNT-USDT-SWAP 1 $ -8.5% 1,35 USDT +0,037% 0.18% -0,243% 473.654 $ 700.147 $ Gần đây
CFX-USDT-SWAP 0 $ -4.1% 0,08 USDT -0,085% 0.08% -0,032% 453.369 $ 1.812.517 $ Gần đây
UMA-USDT-SWAP 3 $ -8.1% 3,07 USDT +0,294% 0.13% -0,205% 445.000 $ 4.071.864 $ Gần đây
BADGER-USDT-SWAP 5 $ -6.2% 4,98 USDT +0,080% 0.16% -0,045% 414.344 $ 2.123.181 $ Gần đây
LPT-USDT-SWAP 13 $ -12.8% 13,32 USDT -0,060% 0.15% -0,093% 404.489 $ 1.409.443 $ Gần đây
ALPHA-USDT-SWAP 0 $ -9.9% 0,14 USDT +0,280% 0.14% -0,046% 391.562 $ 4.977.115 $ Gần đây
QTUM-USD-SWAP 4 $ -9.0% 3,89 USD +0,142% 0.08% -0,071% 369.920 $ 361.855 $ Gần đây
PERP-USDT-SWAP 1 $ -10.7% 1,05 USDT +0,477% 0.19% -0,750% 369.450 $ 2.437.496 $ Gần đây
DORA-USDT-SWAP 3 $ -9.0% 3,1 USDT -0,290% 0.29% -0,036% 351.530 $ 2.204.884 $ Gần đây
YFI-USD-SWAP 9.037 $ -9.9% 9058 USD +0,232% 0.15% -0,062% 339.950 $ 1.054.780 $ Gần đây
GRT-USD-SWAP 0 $ -12.6% 0,16 USD -0,051% 0.13% -0,043% 326.420 $ 1.005.777 $ Gần đây
FLM-USDT-SWAP 0 $ -12.7% 0,09 USDT +0,428% 0.21% -0,040% 325.558 $ 356.906 $ Gần đây
TRB-USDT-SWAP 10 $ -6.1% 9,66 USDT 0,000% 0.21% -0,090% 315.468 $ 3.468.013 $ Gần đây
WNXM-USDT-SWAP 16 $ -17.3% 15,9 USDT +1,793% 0.13% -0,226% 311.327 $ 1.478.096 $ Gần đây
BAND-USDT-SWAP 2 $ -10.2% 1,63 USDT -0,172% 0.24% -0,069% 300.851 $ 971.684 $ Gần đây
TORN-USDT-SWAP 36 $ -6.0% 36,37 USDT +0,331% 0.03% -0,033% 278.016 $ 965.675 $ Gần đây
SC-USDT-SWAP 0 $ -12.6% 0,004908 USDT +0,636% 0.08% -0,040% 270.955 $ 1.568.674 $ Gần đây
NEO-USD-SWAP 10 $ -9.9% 10,11 USD -0,099% 0.13% -0,015% 262.250 $ 694.099 $ Gần đây
BTM-USDT-SWAP 0 $ -4.6% 0,00929 USDT -0,108% 0.22% 0,125% 246.588 $ 176.511 $ Gần đây
IOTA-USD-SWAP 0 $ -15.0% 0,33 USD +0,090% 0.09% -0,014% 223.610 $ 698.416 $ Gần đây
1INCH-USD-SWAP 1 $ -4.8% 0,91 USD -0,165% 0.11% -0,310% 210.320 $ 2.268.268 $ Gần đây
ONT-USD-SWAP 0 $ -11.3% 0,26 USD +0,233% 0.16% 0,023% 198.240 $ 996.546 $ Gần đây
LON-USDT-SWAP 1 $ -6.8% 0,84 USDT -0,119% 0.48% 0,153% 178.287 $ 290.138 $ Gần đây
LAT-USDT-SWAP 0 $ -2.2% 0,02 USDT +0,556% 0.55% 0,006% 174.326 $ 369.042 $ Gần đây
CONV-USDT-SWAP 0 $ 7.2% 0,00147 USDT -1,342% 0.67% 0,263% 138.634 $ 230.353 $ Gần đây
YFII-USD-SWAP 1.185 $ -7.6% 1183 USD -0,084% 0.21% -0,042% 132.090 $ 144.253 $ Gần đây
SWRV-USDT-SWAP 0 $ -5.4% 0,05 USDT +0,766% 0.19% 0,411% 102.954 $ 307.366 $ Gần đây
BTT-USDT-SWAP 0 $ -4.6% 0,00000109 USDT 0,000% 0.09% -0,054% 2.839 $ 442.287 $ Gần đây
APE-USDT-SWAP 8 $ -11.8% 7,79 USDT +0,064% 0.05% -0,029% - 149.374.181 $ Gần đây
GMT-USDT-SWAP 1 $ -15.6% 1,35 USDT +0,171% 0.03% -0,080% - 130.107.035 $ Gần đây
AXS-USDT-SWAP 22 $ -3.1% 21,65 USDT +0,483% 0.05% 0,521% - 93.277.462 $ Gần đây
ENS-USDT-SWAP 10 $ -15.7% 10,68 USDT +0,037% 0.05% -0,023% - 89.211.078 $ Gần đây
PEOPLE-USDT-SWAP 0 $ -12.0% 0,01 USDT +0,068% 0.07% -0,111% - 57.451.427 $ Gần đây
GALA-USDT-SWAP 0 $ -14.2% 0,08 USDT +0,063% 0.05% -0,039% - 42.964.908 $ Gần đây
FITFI-USDT-SWAP 0 $ -23.5% 0,19 USDT +0,321% 0.27% -0,103% - 39.504.006 $ Gần đây
DYDX-USDT-SWAP 2 $ 2.4% 2,14 USDT -0,080% 0.11% -0,079% - 38.544.735 $ Gần đây
LOOKS-USDT-SWAP 0 $ -26.8% 0,5 USDT -0,020% 0.06% -0,053% - 17.449.186 $ Gần đây
IMX-USDT-SWAP 1 $ -13.0% 0,82 USDT +0,049% 0.09% -0,008% - 11.762.354 $ Gần đây
AGLD-USDT-SWAP 1 $ -14.7% 0,52 USDT -0,115% 0.13% 0,012% - 8.422.328 $ Gần đây
BICO-USDT-SWAP 1 $ 7.6% 0,68 USDT +0,250% 0.18% 0,031% - 6.774.806 $ Gần đây
SOL-USD-SWAP 50 $ -13.7% 51,03 USD -0,057% 0.05% -0,023% - 5.639.865 $ Gần đây
SLP-USDT-SWAP 0 $ -11.6% 0,00516 USDT 0,000% 0.19% -0,188% - 5.493.254 $ Gần đây
NYM-USDT-SWAP 0 $ -16.0% 0,43 USDT +0,117% 0.21% 0,048% - 4.470.997 $ Gần đây
SOS-USDT-SWAP 0 $ -13.3% 0,00000035 USDT -0,287% 0.29% 0,105% - 3.832.429 $ Gần đây
STARL-USDT-SWAP 0 $ -8.7% 0,00000412 USDT +0,243% 0.24% -0,004% - 3.562.254 $ Gần đây
AVAX-USD-SWAP 30 $ -13.7% 29,6 USD -0,138% 0.09% -0,026% - 3.483.741 $ Gần đây
CELO-USDT-SWAP 1 $ -13.5% 1,26 USDT +0,040% 0.09% -0,057% - 3.421.578 $ Gần đây
DOME-USDT-SWAP 0 $ -13.0% 0,02 USDT -0,319% 0.31% 0,062% - 2.978.680 $ Gần đây
BZZ-USDT-SWAP 1 $ -1.7% 0,58 USDT +0,174% 0.17% 0,030% - 2.842.395 $ Gần đây
ELON-USDT-SWAP 0 $ -9.7% 0,00000048 USDT -0,419% 0.42% 0,004% - 2.764.532 $ Gần đây
ASTR-USDT-SWAP 0 $ -16.4% 0,06 USDT +0,168% 0.34% -0,024% - 2.227.916 $ Gần đây
API3-USDT-SWAP 2 $ -11.4% 1,73 USDT +0,110% 0.22% -0,113% - 1.944.048 $ Gần đây
GODS-USDT-SWAP 0 $ -13.3% 0,34 USDT -0,203% 0.14% -0,026% - 1.368.875 $ Gần đây
SAND-USD-SWAP 1 $ -13.2% 1,2 USD -0,036% 0.06% 0,007% - 1.323.955 $ Gần đây
MANA-USD-SWAP 1 $ -14.7% 1,06 USD +0,038% 0.11% -0,029% - 1.217.511 $ Gần đây
NFT-USDT-SWAP 0 $ -3.5% 0,00000074 USDT +0,136% 0.27% -0,034% - 1.044.345 $ Gần đây
BABYDOGE-USDT-SWAP 0 $ -5.4% 0 USDT +0,222% 1.1% -0,014% - 980.942 $ Gần đây
EFI-USDT-SWAP 0 $ -3.1% 0,17 USDT +0,058% 0.23% 0,011% - 979.381 $ Gần đây
RSS3-USDT-SWAP 0 $ -3.3% 0,12 USDT +0,258% 0.47% -0,060% - 567.827 $ Gần đây
CQT-USDT-SWAP 0 $ -4.4% 0,16 USDT 0,000% 0.64% -0,013% - 385.317 $ Gần đây
KISHU-USDT-SWAP 0 $ -4.9% 0 USDT -0,847% 1.69% -0,021% - 358.248 $ Gần đây
WNCG-USDT-SWAP 0 $ -6.1% 0,24 USDT -0,123% 0.29% 0,004% - 310.698 $ Gần đây
UMEE-USDT-SWAP 0 $ -6.3% 0,03 USDT +0,265% 0.09% -0,007% - 104.743 $ Gần đây

Khác (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-USDT-220624 28.875 $ -5.2% 28933,4 USDT -0,103% 0.02% khoảng 1 tháng 21.362.300 $ 104.266.775 $ Gần đây
LTC-USD-220624 66 $ -8.7% 67,71 USD +0,192% 0.07% khoảng 1 tháng 8.422.090 $ 9.122.354 $ Gần đây
BCH-USD-220624 189 $ -8.6% 190,72 USD +0,137% 0.07% khoảng 1 tháng 7.777.240 $ 3.689.482 $ Gần đây
BTC-USDT-220930 29.199 $ -5.4% 29377,2 USDT -1,211% 0.02% 4 tháng 7.053.800 $ 38.163.876 $ Gần đây
DOT-USD-220624 9 $ -13.4% 9,78 USD +1,865% 0.11% khoảng 1 tháng 5.465.790 $ 2.027.798 $ Gần đây
ETC-USD-220624 20 $ -9.1% 19,84 USD +0,314% 0.11% khoảng 1 tháng 5.162.020 $ 4.090.304 $ Gần đây
XRP-USD-220624 0 $ -7.0% 0,41 USD +0,663% 0.08% khoảng 1 tháng 4.928.040 $ 3.162.631 $ Gần đây
LTC-USD-220930 67 $ -8.4% 67,59 USD -0,632% 0.04% 4 tháng 4.587.870 $ 4.346.995 $ Gần đây
EOS-USD-220624 1 $ -8.0% 1,3 USD +0,683% 0.07% khoảng 1 tháng 4.250.450 $ 4.056.190 $ Gần đây
LTC-USD-220520 66 $ -8.5% 67,79 USD +0,044% 0.07% 1 ngày 3.635.100 $ 3.597.529 $ Gần đây
DOT-USD-220930 9 $ -13.2% 9,78 USD +2,388% 0.22% 4 tháng 3.327.970 $ 1.498.493 $ Gần đây
DOT-USDT-220624 9 $ -13.2% 9,62 USDT +2,009% 0.1% khoảng 1 tháng 3.163.024 $ 1.623.093 $ Gần đây
TRX-USDT-220624 0 $ -2.1% 0,07 USDT +0,463% 0.15% khoảng 1 tháng 2.492.241 $ 2.033.456 $ Gần đây
TRX-USDT-220520 0 $ -2.0% 0,07 USDT +0,254% 0.07% 1 ngày 2.324.102 $ 1.748.236 $ Gần đây
LTC-USDT-220624 67 $ -8.6% 67,69 USDT +0,044% 0.09% khoảng 1 tháng 2.243.282 $ 3.646.612 $ Gần đây
XRP-USD-220520 0 $ -6.5% 0,4 USD +0,186% 0.09% 1 ngày 2.143.040 $ 1.384.493 $ Gần đây
ADA-USDT-220624 1 $ -12.0% 0,52 USDT +0,204% 0.1% khoảng 1 tháng 2.084.082 $ 2.702.866 $ Gần đây
EOS-USD-220520 1 $ -7.5% 1,3 USD +0,387% 0.19% 1 ngày 2.048.150 $ 1.131.028 $ Gần đây
FIL-USD-220624 7 $ -11.4% 7,64 USD +3,160% 0.22% khoảng 1 tháng 2.041.770 $ 1.319.846 $ Gần đây
ETC-USD-220520 20 $ -7.9% 20,26 USD +0,109% 0.17% 1 ngày 1.883.150 $ 3.658.795 $ Gần đây
ETH-USDT-220624 1.925 $ -8.4% 1951,13 USDT -0,059% 0.02% khoảng 1 tháng 1.870.040 $ 68.608.765 $ Gần đây
ETC-USD-220930 20 $ -9.1% 19,84 USD -0,820% 0.07% 4 tháng 1.659.690 $ 1.236.088 $ Gần đây
FIL-USD-220930 7 $ -11.5% 7,64 USD +4,830% 0.37% 4 tháng 1.657.960 $ 623.202 $ Gần đây
EOS-USD-220930 1 $ -8.7% 1,27 USD +0,588% 0.12% 4 tháng 1.601.980 $ 1.959.514 $ Gần đây
BTC-USDT-220520 28.852 $ -5.1% 29080,9 USDT -0,101% 0.02% 1 ngày 1.525.200 $ 53.448.380 $ Gần đây
DOT-USDT-220930 9 $ -13.2% 9,62 USDT +2,117% 0.11% 4 tháng 1.466.090 $ 858.137 $ Gần đây
BCH-USDT-220624 189 $ -8.6% 191,51 USDT +0,094% 0.06% khoảng 1 tháng 1.413.395 $ 2.505.121 $ Gần đây
XRP-USD-220930 0 $ -6.6% 0,41 USD +0,176% 0.11% 4 tháng 1.336.720 $ 1.396.778 $ Gần đây
ADA-USD-220624 1 $ -12.2% 0,52 USD +0,702% 0.11% khoảng 1 tháng 1.312.910 $ 1.852.943 $ Gần đây
TRX-USD-220520 0 $ -2.0% 0,07 USD +0,336% 0.15% 1 ngày 1.281.820 $ 887.247 $ Gần đây
ADA-USD-220930 1 $ -12.2% 0,53 USD +0,631% 0.14% 4 tháng 1.214.600 $ 1.104.617 $ Gần đây
TRX-USD-220930 0 $ -2.2% 0,07 USD +1,997% 0.2% 4 tháng 1.207.150 $ 1.227.028 $ Gần đây
BCH-USD-220520 188 $ -9.4% 187,96 USD -0,027% 0.12% 1 ngày 1.204.290 $ 869.692 $ Gần đây
TRX-USD-220624 0 $ -2.0% 0,07 USD +0,604% 0.16% khoảng 1 tháng 1.186.350 $ 1.630.460 $ Gần đây
BTC-USDT-220527 28.819 $ -5.4% 29263,7 USDT -0,055% 0.04% 8 ngày 1.019.700 $ 23.982.605 $ Gần đây
ETH-USDT-220930 1.941 $ -8.8% 1917,12 USDT -1,177% 0.03% 4 tháng 1.019.290 $ 17.366.323 $ Gần đây
BCH-USD-220930 189 $ -8.5% 193,01 USD -0,320% 0.05% 4 tháng 1.013.340 $ 999.708 $ Gần đây
BSV-USD-220624 51 $ -8.6% 51,77 USD +0,252% 0.12% khoảng 1 tháng 834.930 $ 748.791 $ Gần đây
BSV-USDT-220624 51 $ -8.8% 51,51 USDT +0,331% 0.21% khoảng 1 tháng 765.419 $ 802.596 $ Gần đây
EOS-USDT-220624 1 $ -7.7% 1,3 USDT +0,841% 0.11% khoảng 1 tháng 733.458 $ 1.547.196 $ Gần đây
TRX-USDT-220527 0 $ -2.0% 0,07 USDT +0,273% 0.13% 8 ngày 653.520 $ 1.855.065 $ Gần đây
BSV-USD-220930 51 $ -8.9% 52,47 USD +0,114% 0.06% 4 tháng 632.910 $ 503.761 $ Gần đây
FIL-USDT-220624 7 $ -11.6% 7,75 USDT +2,283% 0.21% khoảng 1 tháng 632.574 $ 658.443 $ Gần đây
BCH-USDT-220930 189 $ -9.6% 188,31 USDT -0,281% 0.11% 4 tháng 586.268 $ 1.369.192 $ Gần đây
TRX-USDT-220930 0 $ -1.8% 0,07 USDT +0,723% 0.21% 4 tháng 405.754 $ 2.021.287 $ Gần đây
DOT-USD-220520 10 $ -13.1% 9,8 USD +0,051% 0.19% 1 ngày 392.310 $ 650.287 $ Gần đây
BSV-USDT-220527 50 $ -8.4% 51,18 USDT +0,808% 0.22% 8 ngày 386.732 $ 762.997 $ Gần đây
EOS-USDT-220930 1 $ -7.7% 1,28 USDT +0,047% 0.17% 4 tháng 379.958 $ 568.331 $ Gần đây
EOS-USDT-220520 1 $ -7.4% 1,3 USDT +0,364% 0.15% 1 ngày 361.909 $ 893.364 $ Gần đây
LTC-USDT-220930 67 $ -9.9% 66,29 USDT -0,555% 0.07% 4 tháng 325.772 $ 2.413.736 $ Gần đây
FIL-USDT-220930 7 $ -11.7% 7,69 USDT +4,397% 0.38% 4 tháng 310.816 $ 120.845 $ Gần đây
LTC-USDT-220520 66 $ -8.6% 67,89 USDT +0,044% 0.09% 1 ngày 271.823 $ 2.590.061 $ Gần đây
ADA-USD-220520 1 $ -12.0% 0,52 USD +0,263% 0.08% 1 ngày 263.570 $ 883.563 $ Gần đây
LTC-USDT-220527 66 $ -9.7% 66,29 USDT +0,272% 0.12% 8 ngày 231.957 $ 2.423.260 $ Gần đây
BCH-USDT-220520 188 $ -8.5% 192,81 USDT +0,047% 0.04% 1 ngày 226.791 $ 2.226.089 $ Gần đây
ETH-USDT-220520 1.918 $ -8.7% 1917,12 USDT +0,012% 0.02% 1 ngày 221.640 $ 25.752.748 $ Gần đây
LINK-USD-220624 7 $ -11.5% 7,01 USD +0,272% 0.17% khoảng 1 tháng 202.226 $ 1.742.675 $ Gần đây
BSV-USD-220520 51 $ -8.6% 52,13 USD +0,058% 0.19% 1 ngày 197.070 $ 513.712 $ Gần đây
ADA-USDT-220930 1 $ -12.1% 0,52 USDT +0,101% 0.09% 4 tháng 195.467 $ 2.038.780 $ Gần đây
EOS-USDT-220527 1 $ -8.2% 1,27 USDT +0,778% 0.17% 8 ngày 193.544 $ 764.946 $ Gần đây
DOT-USDT-220520 10 $ -13.0% 9,62 USDT +0,192% 0.14% 1 ngày 176.270 $ 642.006 $ Gần đây
FIL-USD-220520 8 $ -11.8% 7,64 USD +0,170% 0.12% 1 ngày 173.320 $ 567.130 $ Gần đây
BSV-USDT-220520 50 $ -9.4% 50,5 USDT +0,298% 0.2% 1 ngày 149.501 $ 681.398 $ Gần đây
BSV-USDT-220930 51 $ -8.9% 51,18 USDT -0,078% 0.14% 4 tháng 141.235 $ 557.984 $ Gần đây
ETH-USDT-220527 1.923 $ -8.3% 1965,29 USDT -0,111% 0.07% 8 ngày 138.870 $ 10.815.433 $ Gần đây
LINK-USDT-220624 7 $ -11.2% 7,09 USDT +0,283% 0.13% khoảng 1 tháng 121.973 $ 1.578.547 $ Gần đây
ADA-USDT-220520 1 $ -12.0% 0,53 USDT +0,093% 0.13% 1 ngày 77.546 $ 1.927.965 $ Gần đây
LINK-USD-220930 7 $ -11.4% 6,97 USD -0,386% 0.19% 4 tháng 52.863 $ 1.027.744 $ Gần đây
BCH-USDT-220527 188 $ -9.4% 188,31 USDT +0,005% 0.06% 8 ngày 41.590 $ 523.266 $ Gần đây
LINK-USDT-220930 7 $ -11.1% 6,98 USDT -0,641% 0.17% 4 tháng 41.277 $ 605.574 $ Gần đây
FIL-USDT-220520 8 $ -12.6% 7,53 USDT +0,360% 0.23% 1 ngày 39.092 $ 159.948 $ Gần đây
LINK-USD-220520 7 $ -11.1% 7,44 USD +0,108% 0.24% 1 ngày 33.869 $ 884.978 $ Gần đây
XRP-USDT-220624 0 $ -6.7% 0,42 USDT +0,031% 0.1% khoảng 1 tháng 30.599 $ 3.392.276 $ Gần đây
LINK-USDT-220520 7 $ -11.2% 7,02 USDT +0,071% 0.11% 1 ngày 29.169 $ 498.227 $ Gần đây
XRP-USDT-220930 0 $ -6.7% 0,41 USDT -0,089% 0.11% 4 tháng 4.752 $ 1.583.979 $ Gần đây
XRP-USDT-220520 0 $ -6.5% 0,41 USDT +0,160% 0.08% 1 ngày 3.702 $ 1.635.162 $ Gần đây
XRP-USDT-220527 0 $ -6.4% 0,41 USDT +0,381% 0.11% 8 ngày 1.913 $ 1.673.046 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-USD-220527 1.915 $ -8.8% 1914,95 USD 0,000% 0.02% 8 ngày 8.379.330 $ 9.400.469 $ Gần đây
DOT-USD-SWAP 10 $ -13.8% 9,52 USD +0,095% 0.07% - 10.488.210 $ 10.508.362 $ Gần đây
LTC-USD-220527 66 $ -9.8% 66,22 USD +0,318% 0.15% 8 ngày 1.320.870 $ 2.134.988 $ Gần đây
BTC-USD-220527 28.746 $ -5.6% 28742,4 USD -0,011% 0.03% 8 ngày 20.765.100 $ 32.687.002 $ Gần đây
EOS-USD-220527 1 $ -8.5% 1,27 USD +0,684% 0.17% 8 ngày 368.240 $ 839.340 $ Gần đây
ADA-USD-220527 1 $ -12.7% 0,5 USD +0,222% 0.23% 8 ngày 187.070 $ 1.075.000 $ Gần đây
LINK-USD-220527 7 $ -12.0% 6,8 USD +0,576% 0.25% 8 ngày 36.666 $ 454.809 $ Gần đây
FIL-USDT-220527 8 $ -11.8% 7,76 USDT +0,818% 0.22% 8 ngày 22.549 $ 97.446 $ Gần đây
ETC-USD-220527 20 $ -8.1% 20,26 USD +0,362% 0.18% 8 ngày 410.510 $ 3.114.560 $ Gần đây
BCH-USD-220527 189 $ -8.4% 192,97 USD +0,047% 0.18% 8 ngày 616.560 $ 815.286 $ Gần đây
DOT-USD-220527 9 $ -13.3% 10,31 USD +0,831% 0.19% 8 ngày 243.290 $ 407.172 $ Gần đây
ADA-USDT-220527 1 $ -12.3% 0,53 USDT +0,226% 0.16% 8 ngày 79.412 $ 1.875.270 $ Gần đây
XRP-USD-220527 0 $ -6.4% 0,41 USD +0,424% 0.06% 8 ngày 481.190 $ 916.982 $ Gần đây
FIL-USD-220527 8 $ -12.2% 7,82 USD +0,308% 0.22% 8 ngày 90.690 $ 245.639 $ Gần đây
BSV-USD-220527 50 $ -8.6% 52,09 USD +0,424% 0.27% 8 ngày 150.810 $ 421.842 $ Gần đây
TRX-USD-220527 0 $ -2.1% 0,07 USD +0,421% 0.13% 8 ngày 103.080 $ 887.590 $ Gần đây
LINK-USDT-220527 7 $ -11.0% 7,49 USDT +0,726% 0.11% 8 ngày 43.078 $ 354.926 $ Gần đây
DOT-USDT-220527 10 $ -12.9% 9,84 USDT +0,707% 0.15% 8 ngày 180.496 $ 621.646 $ Gần đây

OKX (Futures) là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có đồng tiền ảo và 377 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của OKX (Futures) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 389.617 ₿ và hợp đồng mở là 106.522 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch OKX (Futures) là ETH/USDT. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch OKX (Futures) tại https://www.okx.com/trade-futures.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
1.023.000,0
Xếp hạng Alexa
#1908
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)