Tiền ảo: 5900
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.248.351.983 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 48.341.645.675 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,70%
XRP 5,79%

OKEx (Futures)

Rank #1 Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
24h Open Interest
54 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Index Spread Open Interest Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Bitcoin (BTC)
BTC/USD (BTC-USD-191227)
8.150 $
8149,54 USD
8.085,66 $ - 542.671.400 $
571.095.100 $
70076,974 BTC
25,00% Gần đây -
2
Bitcoin (BTC)
BTC/USD (BTC-USD-191025)
8.089 $
8088,99 USD
8.088,93 $ - 19.825.200 $
281.414.900 $
34789,869 BTC
12,32% Gần đây -
3
Bitcoin (BTC)
BTC/USD (BTC-USD-191018)
8.088 $
8087,72 USD
8.318,79 $ - 45.448.600 $
251.585.900 $
31107,148 BTC
11,01% Gần đây -
4
Bitcoin (BTC)
BTC/USD (BTC-USD-191018)
8.088 $
8087,72 USD
8.085,66 $ - 41.789.000 $
251.585.900 $
31107,148 BTC
11,01% Gần đây -
5
Bitcoin (BTC)
BTC/USD (BTC-USD-SWAP)
8.084 $
8084,1 USD
8.085,66 $ - 117.111.700 $
174.141.200 $
21541,198 BTC
7,62% Gần đây -
6
Ethereum (ETH)
ETH/USD (ETH-USD-191227)
178 $
177,87 USD
177,76 $ - 90.299.860 $
151.885.600 $
853913,532 ETH
6,65% Gần đây -
7
EOS (EOS)
EOS/USD (EOS-USD-191227)
3 $
2,937 USD
2,94 $ - 42.451.320 $
80.196.070 $
27305437,521 EOS
3,51% Gần đây -
8
XRP (XRP)
XRP/USD (XRP-USD-191227)
0 $
0,3003 USD
0,298402 $ - 15.727.050 $
55.722.210 $
185555144,855 XRP
2,44% Gần đây -
9
Ethereum (ETH)
ETH/USD (ETH-USD-SWAP)
178 $
177,55 USD
177,68 $ - 20.363.640 $
54.809.510 $
308699,014 ETH
2,40% Gần đây -
10
Litecoin (LTC)
LTC/USD (LTC-USD-191227)
55 $
54,984 USD
54,72 $ - 19.626.850 $
43.277.360 $
787090,063 LTC
1,89% Gần đây -
11
Ethereum (ETH)
ETH/USD (ETH-USD-191018)
178 $
177,592 USD
- - -
37.356.900 $
210352,381 ETH
1,64% Gần đây -
12
Ethereum (ETH)
ETH/USD (ETH-USD-191018)
178 $
177,592 USD
177,68 $ - 9.821.720 $
37.356.900 $
210352,381 ETH
1,64% Gần đây -
13
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/USD (BCH-USD-191227)
219 $
219,48 USD
218,79 $ - 16.237.790 $
35.474.980 $
161631,948 BCH
1,55% Gần đây -
14
EOS (EOS)
EOS/USD (EOS-USD-SWAP)
3 $
2,94 USD
2,94 $ - 14.892.090 $
26.255.720 $
8930517,007 EOS
1,15% Gần đây -
15
XRP (XRP)
XRP/USD (XRP-USD-SWAP)
0 $
0,2986 USD
0,298402 $ - 7.553.930 $
24.856.210 $
83242498,326 XRP
1,09% Gần đây -
16
Ethereum Classic (ETC)
ETC/USD (ETC-USD-191227)
5 $
4,527 USD
4,52 $ - 6.050.290 $
21.024.190 $
4644177,159 ETC
0,92% Gần đây -
17
Litecoin (LTC)
LTC/USD (LTC-USD-191018)
55 $
54,77 USD
54,72 $ - 3.942.930 $
18.134.110 $
331095,673 LTC
0,79% Gần đây -
18
Litecoin (LTC)
LTC/USD (LTC-USD-191018)
55 $
54,77 USD
55,72 $ - 4.398.530 $
18.134.110 $
331095,673 LTC
0,79% Gần đây -
19
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/USD (BCH-USD-SWAP)
219 $
218,75 USD
218,79 $ - 9.076.380 $
13.414.020 $
61321,234 BCH
0,59% Gần đây -
20
Litecoin (LTC)
LTC/USD (LTC-USD-SWAP)
55 $
54,71 USD
54,72 $ - 6.779.900 $
12.380.270 $
226288,978 LTC
0,54% Gần đây -
21
Ethereum (ETH)
ETH/USD (ETH-USD-191025)
177 $
177,399 USD
177,68 $ - 3.699.980 $
10.893.770 $
61408,294 ETH
0,48% Gần đây -
22
XRP (XRP)
XRP/USD (XRP-USD-191018)
0 $
0,2986 USD
0,298402 $ - 785.190 $
10.358.550 $
34690388,480 XRP
0,45% Gần đây -
23
XRP (XRP)
XRP/USD (XRP-USD-191018)
0 $
0,2986 USD
0,292676 $ - 832.990 $
10.358.550 $
34690388,480 XRP
0,45% Gần đây -
24
EOS (EOS)
EOS/USD (EOS-USD-191018)
3 $
2,942 USD
3,11 $ - 4.310.930 $
9.947.890 $
3381335,826 EOS
0,44% Gần đây -
25
EOS (EOS)
EOS/USD (EOS-USD-191018)
3 $
2,942 USD
2,94 $ - 3.002.020 $
9.947.890 $
3381335,826 EOS
0,44% Gần đây -
26
Ethereum Classic (ETC)
ETC/USD (ETC-USD-191018)
5 $
4,523 USD
4,66 $ - 2.573.100 $
9.754.130 $
2156562,016 ETC
0,43% Gần đây -
27
Ethereum Classic (ETC)
ETC/USD (ETC-USD-191018)
5 $
4,523 USD
4,52 $ - 1.361.460 $
9.754.130 $
2156562,016 ETC
0,43% Gần đây -
28
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/USD (BCH-USD-191018)
219 $
218,93 USD
218,79 $ - 1.205.260 $
6.632.690 $
30295,939 BCH
0,29% Gần đây -
29
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/USD (BCH-USD-191018)
219 $
218,93 USD
225,05 $ - 1.491.540 $
6.632.690 $
30295,939 BCH
0,29% Gần đây -
30
Litecoin (LTC)
LTC/USD (LTC-USD-191025)
55 $
54,659 USD
54,72 $ - 2.864.330 $
6.155.480 $
112616,038 LTC
0,27% Gần đây -
31
Bitcoin SV (BSV)
BSV/USD (BSV-USD-191227)
89 $
88,97 USD
88,69 $ - 2.446.100 $
4.836.940 $
54365,966 BSV
0,21% Gần đây -
32
EOS (EOS)
EOS/USD (EOS-USD-191025)
3 $
2,934 USD
2,94 $ - 2.835.220 $
4.292.300 $
1462951,602 EOS
0,19% Gần đây -
33
TRON (TRX)
TRX/USD (TRX-USD-191227)
0 $
0,01536 USD
0,01540324 $ - 1.713.050 $
4.277.640 $
278492187,500 TRX
0,19% Gần đây -
34
Ethereum Classic (ETC)
ETC/USD (ETC-USD-191025)
4 $
4,483 USD
4,52 $ - 2.040.330 $
3.507.530 $
782406,870 ETC
0,15% Gần đây -
35
XRP (XRP)
XRP/USD (XRP-USD-191025)
0 $
0,299 USD
0,298402 $ - 883.150 $
3.460.480 $
11573511,706 XRP
0,15% Gần đây -
36
Bitcoin SV (BSV)
BSV/USD (BSV-USD-SWAP)
89 $
88,64 USD
88,69 $ - 2.430.670 $
2.491.230 $
28105,032 BSV
0,11% Gần đây -
37
Ethereum Classic (ETC)
ETC/USD (ETC-USD-SWAP)
5 $
4,521 USD
4,52 $ - 1.929.140 $
2.297.520 $
508188,454 ETC
0,10% Gần đây -
38
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/USD (BCH-USD-191025)
219 $
218,86 USD
218,79 $ - 752.400 $
1.877.200 $
8577,173 BCH
0,08% Gần đây -
39
TRON (TRX)
TRX/USD (TRX-USD-SWAP)
0 $
0,01538 USD
0,01540323 $ - 1.445.600 $
1.517.830 $
98688556,567 TRX
0,07% Gần đây -
40
Bitcoin SV (BSV)
BSV/USD (BSV-USD-191018)
89 $
88,63 USD
- - -
1.032.730 $
11652,149 BSV
0,05% Gần đây -
41
Bitcoin SV (BSV)
BSV/USD (BSV-USD-191018)
89 $
88,63 USD
88,69 $ - 244.320 $
1.032.730 $
11652,149 BSV
0,05% Gần đây -
42
TRON (TRX)
TRX/USD (TRX-USD-191018)
0 $
0,01539 USD
0,01540324 $ - 186.320 $
783.860 $
50933073,424 TRX
0,03% Gần đây -
43
TRON (TRX)
TRX/USD (TRX-USD-191018)
0 $
0,01539 USD
0,01655232 $ - 203.940 $
783.860 $
50933073,424 TRX
0,03% Gần đây -
44
TRON (TRX)
TRX/USD (TRX-USD-191025)
0 $
0,01539 USD
0,01540324 $ - 89.140 $
508.810 $
33061078,622 TRX
0,02% Gần đây -
45
Bitcoin SV (BSV)
BSV/USD (BSV-USD-191025)
89 $
88,64 USD
88,69 $ - 142.320 $
175.110 $
1975,519 BSV
0,01% Gần đây -
46
Bitcoin (BTC)
BTC/USD (BTC-USD-191011)
8.412 $
8412,42 USD
8.406,33 $ - 44.535.700 $
412.854.300 $
49076,758 BTC
6 ngày trước -
47
Ethereum (ETH)
ETH/USD (ETH-USD-191011)
187 $
186,8 USD
186,71 $ - 8.597.150 $
60.564.530 $
324221,253 ETH
6 ngày trước -
48
EOS (EOS)
EOS/USD (EOS-USD-191011)
3 $
3,073 USD
3,07 $ - 2.948.740 $
24.948.830 $
8118721,119 EOS
6 ngày trước -
49
Litecoin (LTC)
LTC/USD (LTC-USD-191011)
56 $
56,496 USD
56,34 $ - 3.273.730 $
22.563.790 $
399387,390 LTC
6 ngày trước -
50
Ethereum Classic (ETC)
ETC/USD (ETC-USD-191011)
5 $
4,781 USD
4,78 $ - 1.194.640 $
11.484.800 $
2402175,277 ETC
6 ngày trước -
51
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/USD (BCH-USD-191011)
226 $
226,13 USD
225,41 $ - 531.050 $
9.767.100 $
43192,411 BCH
6 ngày trước -
52
XRP (XRP)
XRP/USD (XRP-USD-191011)
0 $
0,267 USD
0,266229 $ - 717.410 $
3.769.790 $
14119063,670 XRP
6 ngày trước -
53
Bitcoin SV (BSV)
BSV/USD (BSV-USD-191011)
86 $
85,93 USD
85,51 $ - 262.080 $
1.375.040 $
16001,862 BSV
6 ngày trước -
54
TRON (TRX)
TRX/USD (TRX-USD-191011)
0 $
0,01587 USD
0,01580645 $ - 129.950 $
727.740 $
45856332,703 TRX
6 ngày trước -

OKEx (Futures) là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là từ 9 tiền ảo và54 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch OKEx (Futures) là BTC/USD. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch OKEx (Futures) tại https://www.okex.com/futureTrade.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Exchange Trade Volume (24h)