PancakeSwap (v2) exchange

PancakeSwap (v2)

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
1247
Tiền ảo
11352
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 PancakeSwap (CAKE)
3.016.602.543 $
CAKE/0X5E9... Thông tin 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
* 700.538.946.109 $
7165747313025000000 0X5E90253FBAE4DAB78AA351F4E6FED08A64AB5590
- - -
$3.240.813.204
0,005 0X0E0
86,07% Gần đây -
2 Wrapped BNB (WBNB)
0 $
WBNB/BUSD Thông tin 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
361 $
361,617333231897 BUSD
- - -
$79.282.604
219339,525 0XBB4
2,10% Gần đây -
3 Wrapped BNB (WBNB)
0 $
WBNB/USDT Thông tin 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
367 $
366,646564070661 USDT
- - -
$46.715.311
127230,768 0XBB4
1,23% **khoảng 3 giờ trước Updated khoảng 3 giờ trước -
4 Hup Life (HUP)
0 $
HUP/WBNB Thông tin 0xc7d43f2b51f44f09fbb8a691a0451e8ffcf36c0a
0 $
0,0000000000717134 WBNB
- - -
$42.926.170
1645956471785570,000 0XC7D
1,13% Gần đây -
5 SafeMoon (SAFEMOON)
2.550.987.895 $
SAFEMOON/0... Thông tin 0x8076c74c5e3f5852037f31ff0093eeb8c8add8d3
* 7 $
2483469701,27067 0XF7844CB890F4C339C497AEAB599ABDC3C874B67A
- - -
$29.462.783
4144728,400 0X807
0,78% **khoảng 7 giờ trước Updated khoảng 7 giờ trước -
6 PancakeSwap (CAKE)
3.016.602.543 $
CAKE/WBNB Thông tin 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
17 $
0,0463510005148171 WBNB
- - -
$27.121.176
1620945,633 0X0E0
0,72% Gần đây -
7 USD Coin (USDC)
23.811.331.769 $
USDC/BUSD Thông tin 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
1 $
1,00340524419996 BUSD
- - -
$16.857.695
16766193,513 0X8AC
0,45% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
8 Ethereum (ETH)
290.732.440.821 $
ETH/WBNB Thông tin 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
2.517 $
6,9352831727764 WBNB
- - -
$12.741.007
5062,521 0X217
0,34% Gần đây -
9 PancakeSwap (CAKE)
3.016.602.543 $
CAKE/BUSD Thông tin 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
17 $
16,6639404759215 BUSD
- - -
$12.509.813
751157,419 0X0E0
0,33% Gần đây -
10 Binance USD (BUSD)
9.376.310.706 $
BUSD/USDT Thông tin 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56
1 $
1,00342467224901 USDT
- - -
$11.711.357
11643643,781 0XE9E
0,31% **khoảng 4 giờ trước Updated khoảng 4 giờ trước -
11 O3 Swap (O3)
0 $
O3/BUSD Thông tin 0xee9801669c6138e84bd50deb500827b776777d28
4 $
4,30610141356514 BUSD
- - -
$10.022.944
2322341,150 0XEE9
0,26% **khoảng 3 giờ trước Updated khoảng 3 giờ trước -
12 Pancake Bunny (BUNNY)
8.279.037 $
BUNNY/WBNB Thông tin 0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51
16 $
0,0440191010681495 WBNB
- - -
$9.969.645
620692,020 0XC98
0,26% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
13 Binance Bitcoin (BTCB)
0 $
BTCB/BUSD Thông tin 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c
39.955 $
39957,5392266712 BUSD
- - -
$9.930.230
248,538 0X713
0,26% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
14 Wrapped BNB (WBNB)
0 $
WBNB/BTCB Thông tin 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
362 $
0,0090596596512052 BTCB
- - -
$8.465.966
23369,641 0XBB4
0,22% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
15 SafeMoon (SAFEMOON)
2.550.987.895 $
SAFEMOON/WBNB Thông tin 0x8076c74c5e3f5852037f31ff0093eeb8c8add8d3
0 $
0,0000000117753689 WBNB
- - -
$7.862.388
1839068907822,360 0X807
0,21% Gần đây -
16 Binamon (BMON)
0 $
BMON/WBNB Thông tin 0x08ba0619b1e7a582e0bce5bbe9843322c954c340
0 $
0,0000425832084436 WBNB
- - -
$7.462.997
482479562,803 0X08B
0,20% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
17 Goes Up Higher (GUH)
0 $
GUH/WBNB Thông tin 0x42069c0cf4da25420fc4c9d9001ba5af7846ccfd
59 $
0,163831722164558 WBNB
- - -
$6.669.015
112114,382 0X420
0,18% Gần đây -
18 Binance-Peg Polkadot (DOT)
0 $
DOT/WBNB Thông tin 0x7083609fce4d1d8dc0c979aab8c869ea2c873402
24 $
0,0663060003790364 WBNB
- - -
$5.154.106
215969,072 0X708
0,14% Gần đây -
19 Steel (STEEL)
0 $
STEEL/WBNB Thông tin 0x9001ee054f1692fef3a48330cb543b6fec6287eb
2 $
0,0046577273239513 WBNB
- - -
$4.771.477
2818757,427 0X900
0,13% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
20 WaultSwap (WEX)
91.665.303 $
WEX/WBNB Thông tin 0xa9c41a46a6b3531d28d5c32f6633dd2ff05dfb90
0 $
0,0001134948425605 WBNB
- - -
$4.695.882
114016665,028 0XA9C
0,12% Gần đây -
21 Ethereum (ETH)
290.732.440.821 $
ETH/0X8AC7... Thông tin 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
2.541 $
2521,39197757647 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D
- - -
$4.424.119
1740,904 0X217
0,12% **khoảng 4 giờ trước Updated khoảng 4 giờ trước -
22 BSCPAD (BSCPAD)
62.154.448 $
BSCPAD/WBNB Thông tin 0x5a3010d4d8d3b5fb49f8b6e57fb9e48063f16700
1 $
0,0030842661980787 WBNB
- - -
$4.275.363
3810896,405 0X5A3
0,11% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
23 Venus (XVS)
280.412.377 $
XVS/WBNB Thông tin 0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63
28 $
0,0775754783756248 WBNB
- - -
$4.261.819
151253,605 0XCF6
0,11% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
24 InvestDex (INVEST)
0 $
INVEST/WBNB Thông tin 0x853a8ab1c365ea54719eb13a54d6b22f1fbe7feb
0 $
0,000350431598938 WBNB
- - -
$4.117.695
32070334,907 0X853
0,11% **khoảng 3 giờ trước Updated khoảng 3 giờ trước -
25 Alpaca Finance (ALPACA)
69.609.511 $
ALPACA/BUSD Thông tin 0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f
1 $
0,741997589684292 BUSD
- - -
$3.872.459
5216436,509 0X8F0
0,10% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
26 Perlin (PERL)
0 $
PERL/WBNB Thông tin 0x0f9e4d49f25de22c2202af916b681fbb3790497b
0 $
0,0002676445666679 WBNB
- - -
$3.619.759
37217459,916 0X0F9
0,10% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
27 Sportemon Go (SGO)
0 $
SGO/WBNB Thông tin 0xe5d46cc0fd592804b36f9dc6d2ed7d4d149ebd6f
0 $
0,0000000002837412 WBNB
- - -
$3.392.808
32951303666469,100 0XE5D
0,09% Gần đây -
28 Iron (IRON)
0 $
IRON/BUSD Thông tin 0x7b65b489fe53fce1f6548db886c08ad73111ddd8
1 $
1,00135612330738 BUSD
- - -
$3.132.273
3129884,564 0X7B6
0,08% Gần đây -
29 Diamond DND (DND)
0 $
DND/WBNB Thông tin 0x34ea3f7162e6f6ed16bd171267ec180fd5c848da
5.365 $
14,7851243465437 WBNB
- - -
$3.065.493
571,345 0X34E
0,08% Gần đây -
30 Baby Doge Coin (BABYDOGE)
0 $
BABYDOGE/WBNB Thông tin 0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de
0 $
0,0000000000004699 WBNB
- - -
$2.901.852
17116583349300900,000 0XC74
0,08% Gần đây -
31 Swipe (SXP)
202.492.706 $
SXP/WBNB Thông tin 0x47bead2563dcbf3bf2c9407fea4dc236faba485a
2 $
0,0065553814897819 WBNB
- - -
$2.800.276
1175390,037 0X47B
0,07% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
32 PornRocket (PORNROCKET)
0 $
PORNROCKET... Thông tin 0xcf9f991b14620f5ad144eec11f9bc7bf08987622
0 $
0,0000000003813849 WBNB
- - -
$2.706.346
19406645633477,600 0XCF9
0,07% **khoảng 3 giờ trước Updated khoảng 3 giờ trước -
33 Merlin (MERL)
0 $
MERL/WBNB Thông tin 0xda360309c59cb8c434b28a91b823344a96444278
34 $
0,0935972998664017 WBNB
- - -
$2.542.525
74707,074 0XDA3
0,07% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
34 Belt (BELT)
62.991.366 $
BELT/WBNB Thông tin 0xe0e514c71282b6f4e823703a39374cf58dc3ea4f
22 $
0,0600911403494669 WBNB
- - -
$2.432.217
112340,262 0XE0E
0,06% Gần đây -
35 Ethereum (ETH)
290.732.440.821 $
ETH/BTCB Thông tin 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
2.505 $
0,0627422183830665 BTCB
- - -
$2.247.124
896,975 0X217
0,06% Gần đây -
36 Binance-Peg Cardano (ADA)
0 $
ADA/WBNB Thông tin 0x3ee2200efb3400fabb9aacf31297cbdd1d435d47
2 $
0,0042906148226299 WBNB
- - -
$1.977.210
1277281,737 0X3EE
0,05% Gần đây -
37 HoDooi (HOD)
0 $
HOD/WBNB Thông tin 0x19a4866a85c652eb4a2ed44c42e4cb2863a62d51
0 $
0,0001559157245144 WBNB
- - -
$1.965.226
34899946,728 0X19A
0,05% Gần đây -
38 CBD Coin (CBD)
0 $
CBD/WBNB Thông tin 0x19ace850213c518e3b29b57f4aab4a0fb60acdb9
0 $
0,0000098228247291 WBNB
- - -
$1.789.835
500936445,560 0X19A
0,05% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
39 Vai (VAI)
93.100.049 $
VAI/BUSD Thông tin 0x4bd17003473389a42daf6a0a729f6fdb328bbbd7
1 $
0,895542479772918 BUSD
- - -
$1.782.330
1990318,579 0X4BD
0,05% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
40 Beefy.Finance (BIFI)
114.965.565 $
BIFI/WBNB Thông tin 0xca3f508b8e4dd382ee878a314789373d80a5190a
1.535 $
4,2490666731512 WBNB
- - -
$1.668.375
1087,182 0XCA3
0,04% Gần đây -
41 Chainlink (LINK)
10.397.688.711 $
LINK/WBNB Thông tin 0xf8a0bf9cf54bb92f17374d9e9a321e6a111a51bd
24 $
0,0664810194628011 WBNB
- - -
$1.618.400
67647,015 0XF8A
0,04% Gần đây -
42 Nafter (NAFT)
0 $
NAFT/WBNB Thông tin 0xd7730681b1dc8f6f969166b29d8a5ea8568616a3
0 $
0,0001599527057723 WBNB
- - -
$1.621.402
27929049,718 0XD77
0,04% Gần đây -
43 UniCrypt (UNCX)
23.894.303 $
UNCX/WBNB Thông tin 0x09a6c44c3947b69e2b45f4d51b67e6a39acfb506
663 $
1,8231861092639 WBNB
- - -
$1.584.838
2390,658 0X09A
0,04% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
44 Hup Life (HUP)
0 $
HUP/WBNB Thông tin 0x375a7b6a6f74a5acb86c420c53c4ce8cf1d51b4d
0 $
0,0000000001207016 WBNB
- - -
$1.557.361
35506020091544,800 0X375
0,04% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
45 Hacken Token (HAI)
58.845.696 $
HAI/WBNB Thông tin 0xaa9e582e5751d703f85912903bacaddfed26484c
0 $
0,0005042431529238 WBNB
- - -
$1.528.184
8346697,389 0XAA9
0,04% Gần đây -
46 Pancake Hunny (HUNNY)
0 $
HUNNY/WBNB Thông tin 0x565b72163f17849832a692a3c5928cc502f46d69
1 $
0,0033003195523366 WBNB
- - -
$1.501.862
1251234,477 0X565
0,04% Gần đây -
47 TRONPAD (TRONPAD)
20.764.828 $
TRONPAD/WBNB Thông tin 0x1bf7aedec439d6bfe38f8f9b20cf3dc99e3571c4
0 $
0,0003035880013768 WBNB
- - -
$1.481.300
13416003,937 0X1BF
0,04% Gần đây -
48 Dai (DAI)
5.117.011.655 $
DAI/BUSD Thông tin 0x1af3f329e8be154074d8769d1ffa4ee058b1dbc3
1 $
0,996549652252217 BUSD
- - -
$1.465.883
1471830,734 0X1AF
0,04% Gần đây -
49 Binance-Peg XRP (XRP)
0 $
XRP/WBNB Thông tin 0x1d2f0da169ceb9fc7b3144628db156f3f6c60dbe
1 $
0,0023831742053741 WBNB
- - -
$1.458.230
1683508,222 0X1D2
0,04% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
50 Alpaca Finance (ALPACA)
69.609.511 $
ALPACA/WBNB Thông tin 0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f
1 $
0,0020649937868128 WBNB
- - -
$1.436.382
1927621,047 0X8F0
0,04% Gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X84D76B4F... 0x84d76b4f28d44d8a8113a64f2c3af6e57496e585
0 $
0,000281645370497 WBNB
- - -
$36.074.443
352109748,213 0X84D
0,95% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
2 ? 0XA2120B9E... 0xa2120b9e674d3fc3875f415a7df52e382f141225
1 $
0,0026272280011547 WBNB
- - -
$4.396.864
4609601,088 0XA21
0,12% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
3 ? 0X1E4FFA37... 0x1e4ffa373d94c95717fb83ec026b2e0e2f443bb0
2 $
0,0041465418139659 WBNB
- - -
$3.505.385
2329710,285 0X1E4
0,09% Gần đây -
4 ? 0X52DCF5BE... 0x52dcf5bedc061604d8c592b0079a0ff2cea22eb7
0 $
0,0000000000307808 WBNB
- - -
$3.466.761
310313419393417,000 0X52D
0,09% Gần đây -
5 ? 0XDB021B1B... 0xdb021b1b247fe2f1fa57e0a87c748cc1e321f07f
1 $
0,964024487712808 BUSD
- - -
$3.381.513
3503576,350 0XDB0
0,09% Gần đây -
6 ? 0X1997830B... 0x1997830b5beb723f5089bb8fc38766d419a0444d
0 $
0,0000000000001621 WBNB
- - -
$3.171.255
53880622638690200,000 0X199
0,08% Gần đây -
7 ? 0XDEFF0EE8... 0xdeff0ee83ba00be152bcff88795f1577bf5be806
0 $
0,0000246327546964 WBNB
- - -
$3.115.294
347762544,029 0XDEF
0,08% Gần đây -
8 ? 0X81BDB466... 0x81bdb466317fe8e8559c67023ba5d83c37a2b098
0 $
0,0000769397132239 WBNB
- - -
$2.919.693
104571657,286 0X81B
0,08% Gần đây -
9 ? 0XBD2C43DA... 0xbd2c43da85d007b0b3cd856fd55c299578d832bc
1 $
0,0030163224014839 WBNB
- - -
$2.306.568
2088407,288 0XBD2
0,06% **khoảng 3 giờ trước Updated khoảng 3 giờ trước -
10 ? 0X4A706451... 0x4a706451cf6d87bb04365b1bea6242710d71078e
0 $
0,000495306062917 WBNB
- - -
$2.133.811
11844243,319 0X4A7
0,06% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
11 ? 0X60531D9D... 0x60531d9dc6ca16ac18d43588d2845d69f8a8aa59
0 $
0,0000000000032842 WBNB
- - -
$1.834.353
1550255703375760,000 0X605
0,05% Gần đây -
12 ? 0X344424E5... 0x344424e5d0b3037c78c698609cd56b36e7481951
0 $
0,0000000000012784 WBNB
- - -
$1.533.410
3303823832020650,000 0X344
0,04% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
13 ? 0XF707155A... 0xf707155aaf4cd8e97d7b298964e84f3221241142
0 $
0,0000000000000779 WBNB
- - -
$1.483.704
52395180709646800,000 0XF70
0,04% Gần đây -
14 ? 0X92187F9E... 0x92187f9e97c2c923e8de15bfb04a8413bd786b87
0 $
0,0000000000178554 WBNB
- - -
$1.385.534
213536691187120,000 0X921
0,04% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
15 ? 0XF9CEC8D5... 0xf9cec8d50f6c8ad3fb6dccec577e05aa32b224fe
0 $
0,203566052550886 BUSD
- - -
$1.280.729
6271198,517 0XF9C
0,03% Gần đây -
16 ? 0X7D03D1AE... 0x7d03d1ae4de2702d282540782c595027bdb9d76e
0 $
0,0000000000141713 WBNB
- - -
$1.123.676
220077619215233,000 0X7D0
0,03% Gần đây -
17 ? 0XFCB520B4... 0xfcb520b47f5601031e0eb316f553a3641ff4b13c
6 $
5,78243506438779 USDT
- - -
$997.178
171930,148 0XFCB
0,03% Gần đây -
18 ? 0XD76D4DFB... 0xd76d4dfb56497723cc3a8f34b4a3437a5a43ee46
0 $
0,0000000000026188 WBNB
- - -
$973.436
1019179926051750,000 0XD76
0,03% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
19 ? 0XFC6FB998... 0xfc6fb9981bc65607abf41e492da22790c6f51fa4
0 $
0,0000003955629771 WBNB
- - -
$888.085
6173106701,141 0XFC6
0,02% Gần đây -
20 ? 0XAD6CAEB3... 0xad6caeb32cd2c308980a548bd0bc5aa4306c6c18
7 $
0,0199254425674057 WBNB
- - -
$579.387
80088,454 0XAD6
0,02% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
21 ? 0X4101FE75... 0x4101fe75f547a65f6bb054a35f027c16562a45c3
362 $
0,993688224867265 WBNB
- - -
$518.206
1429,670 0X410
0,01% **khoảng 6 giờ trước Updated khoảng 6 giờ trước -
22 ? 0X09566B5D... 0x09566b5d7ccb87b01cdef3792939386c7e8ed0c0
0 $
0,0000000019969086 WBNB
- - -
$484.033
671149082205,349 0X095
0,01% Gần đây -
23 ? 0X43DFCA12... 0x43dfca12104d00d95af7a964517b6cb7827a38ab
0 $
0,0000000000024163 WBNB
- - -
$463.983
527880878641464,000 0X43D
0,01% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
24 ? 0XAFB64DD8... 0xafb64dd88948d99a132402a6d591d8916c11e703
0 $
0,0000000000008365 WBNB
- - -
$459.296
1501563624364160,000 0XAFB
0,01% **khoảng 3 giờ trước Updated khoảng 3 giờ trước -
25 ? 0XCDDF2BBA... 0xcddf2bbaf02e067fc6e96bc72f3a357edaaf57e8
0 $
0,0000000069119859 WBNB
- - -
$450.246
180363894592,530 0XCDD
0,01% Gần đây -
26 ? 0XBE878CFF... 0xbe878cffb39a347a70809b5d98b65dd85de2e37b
0 $
0,0001026174166158 WBNB
- - -
$436.931
11799484,116 0XBE8
0,01% Gần đây -
27 ? 0X0AFFB644... 0x0affb6447ad5eb16f769c1487b9e0991b333d4de
0 $
0,0000000000343108 WBNB
- - -
$434.596
34886170131351,400 0X0AF
0,01% Gần đây -
28 ? 0X3E3434F5... 0x3e3434f57adf4e07dc2d75c6f109c20ac96a1557
* 24 $
0,978660533241517 0X7083609FCE4D1D8DC0C979AAB8C869EA2C873402
- - -
$423.429
17744,999 0X3E3
0,01% Gần đây -
29 ? 0XF9787FDC... 0xf9787fdc6b73b49abc93710b81fafd4eaf02a2fc
0 $
0,0000000000000084 WBNB
- - -
$415.626
136078788103815000,000 0XF97
0,01% Gần đây -
30 ? 0XBADDD73C... 0xbaddd73c66e15f318354549de1bde764708efc1b
0 $
0,0044492211290306 USDT
- - -
$415.432
93112805,669 0XBAD
0,01% Gần đây -
31 ? 0XB4B3215B... 0xb4b3215ba2d116eb0779fe24137378b1a92f6266
0 $
0,0000000006553718 WBNB
- - -
$414.074
1738668016174,190 0XB4B
0,01% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
32 ? 0X1D47FD25... 0x1d47fd25b241e4eb310d222a192e0d9f99bea482
0 $
0,0000171444599984 WBNB
- - -
$403.666
64738598,740 0X1D4
0,01% Gần đây -
33 ? 0X5082519A... 0x5082519af2746991ab686a751e28074c0526afa4
0 $
0,0000000000001014 WBNB
- - -
$376.544
10141695302987800,000 0X508
0,01% **khoảng 3 giờ trước Updated khoảng 3 giờ trước -
34 ? 0X671CA661... 0x671ca6616064cc2efed34ab8bfbe8c8eca4cb118
0 $
0,0001111516880626 WBNB
- - -
$359.429
8893721,905 0X671
0,01% Gần đây -
35 ? 0X9F882567... 0x9f882567a62a5560d147d64871776eea72df41d3
1 $
0,700841900458656 BUSD
- - -
$352.387
501737,907 0X9F8
0,01% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
36 ? 0XC9AD37E9... 0xc9ad37e9baf41377540df5a77831db98c1915128
0 $
0,0000000451052928 WBNB
- - -
$341.684
20943306707,346 0XC9A
0,01% Gần đây -
37 ? 0XB667D804... 0xb667d804b528a94745d3ebb257a9a06161cd4542
0 $
0,0000000000009152 WBNB
- - -
$338.305
1015948388082100,000 0XB66
0,01% Gần đây -
38 ? 0X0E5F989C... 0x0e5f989ce525acc4ee45506af91964f7f4c9f2e9
0 $
0,0000000000060645 WBNB
- - -
$325.458
148669403817135,000 0X0E5
0,01% Gần đây -
39 ? 0X1AF14058... 0x1af14058ebb70f938b11b1d9c7b7a93ba45daff4
0 $
0,0000002526207634 WBNB
- - -
$307.935
3357137520,773 0X1AF
0,01% Gần đây -
40 ? 0XD3763D52... 0xd3763d5217f4a1a345d3c4b2b66317eee3f178e9
0 $
0,109899862425654 USDT
- - -
$299.586
2721740,458 0XD37
0,01% **khoảng 3 giờ trước Updated khoảng 3 giờ trước -
41 ? 0X8443F091... 0x8443f091997f06a61670b735ed92734f5628692f
2 $
0,0047570076415292 WBNB
- - -
$278.797
161415,914 0X844
0,01% Gần đây -
42 ? 0X291083C8... 0x291083c8aedfc3cd0384494e1fcdcf2067d28d3e
0 $
0,000020077598801 WBNB
- - -
$271.520
37248562,158 0X291
0,01% Gần đây -
43 ? 0X23E8A705... 0x23e8a70534308a4aaf76fb8c32ec13d17a3bd89e
1 $
0,951249669998301 BUSD
- - -
$268.147
281744,605 0X23E
0,01% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
44 ? 0X12B59E74... 0x12b59e74e1ba63df8ea23f690f03165c8bc0917d
0 $
0,0000000025382344 WBNB
- - -
$266.320
287701094665,000 0X12B
0,01% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
45 ? 0X039CB485... 0x039cb485212f996a9dbb85a9a75d898f94d38da6
5 $
5,48363487273774 BUSD
- - -
$263.756
48088,260 0X039
0,01% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước -
46 ? 0XB71A9D45... 0xb71a9d45aa7775dd9b7e3c80d7c337b926739c87
0 $
0,0000000000028838 WBNB
- - -
$261.835
252200966592542,000 0XB71
0,01% Gần đây -
47 ? 0X96DD399F... 0x96dd399f9c3afda1f194182f71600f1b65946501
0 $
0,0000479547581129 WBNB
- - -
$261.893
15047030,439 0X96D
0,01% Gần đây -
48 ? 0XED28A457... 0xed28a457a5a76596ac48d87c0f577020f6ea1c4c
39.811 $
109,52767506344 WBNB
- - -
$257.746
6,474 0XED2
0,01% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
49 ? 0X71DE20E0... 0x71de20e0c4616e7fcbfdd3f875d568492cbe4739
0 $
0,0002749241916176 WBNB
- - -
$257.248
2576173,446 0X71D
0,01% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước -
50 ? 0XAEE4F20C... 0xaee4f20c940f22c4582de77e6bf55d2cb0a1a4a1
0 $
0,0000274601088295 USDT
- - -
$256.946
9330923490,099 0XAEE
0,01% Gần đây -

PancakeSwap (v2) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 1247 đồng tiền ảo và 11352 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của PancakeSwap (v2) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 94.331 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch PancakeSwap (v2) là 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X5E90253FBAE4DAB78AA351F4E6FED08A64AB5590. PancakeSwap (v2) được thành lập năm 2020. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch PancakeSwap (v2) tại https://pancakeswap.finance.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
10.870.000,0
Xếp hạng Alexa
#926
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 899295
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 98th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Đội ngũ

Team is public
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android