coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
PancakeSwap (v2) exchange

PancakeSwap (v2)

Decentralized
PancakeSwap (v2) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2020. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 3405 loại tiền ảo và 3854 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch PancakeSwap (v2) trong 24h được báo cáo ở mức 104.489.742 $, thay đổi 15.95% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là WBNB/BUSD với khối lượng giao dịch trong 24h là 16.790.996 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
3405
Tiền ảo
3854
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Wrapped BNB / Binance USD
0 $
WBNB/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
300 $
299,326520678255 BUSD
0.6% 2.924.888 $ 2.916.100 $
$16.790.996
56237,715 WBNB
16,07% Gần đây
2 Wrapped BNB / Tether
0 $
WBNB/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
300 $
299,537896978 USDT
0.6% 1.951.837 $ 1.945.973 $
$15.359.338
51364,682 WBNB
14,70% Gần đây
3 Binance USD / Tether
22.331.272.032 $
BUSD/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56
1 $
0,999312717371358 USDT
0.6% 4.249.821 $ 4.237.052 $
$5.950.099
5942402,269 BUSD
5,69% Gần đây
4 ArenaPlay / Tether
0 $
APC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x2aa504586d6cab3c59fa629f74c586d78b93a025
1 $
0,748575716621572 USDT
0.6% 88.335 $ 88.070 $
$4.068.315
3876088,589 APC
3,89% Gần đây
5 Nitro / Wrapped BNB
0 $
NITRO/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x8a1cb5289ee4c5a0f0d9dc83225619b11d24e031
0 $
0,0000607173212133 WBNB
0.6% 3.831 $ 3.819 $
$2.981.763
213805475,982 NITRO
2,85% Gần đây
6 Alpaca Finance / Binance USD
42.073.101 $
ALPACA/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f
0 $
0,274254731759942 BUSD
0.6% 74.093 $ 73.871 $
$2.715.460
9816621,730 ALPACA
2,60% Gần đây
7 MoonRaise / Binance USD
0 $
MRT/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xf63529f96000e0b817c24c29b818d56ac429bcfb
0 $
0,00713511095486 BUSD
0.61% 1.069 $ 1.066 $
$2.582.068
398008053,393 MRT
2,47% Gần đây
8 SAFUU / Wrapped BNB
0 $
SAFUU/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90
0 $
0,0014808236076636 WBNB
0.6% 63.522 $ 63.331 $
$2.149.006
4253713,899 SAFUU
2,06% Gần đây
9 PancakeSwap / Wrapped BNB
622.815.006 $
CAKE/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
4 $
0,013216310474673 WBNB
0.6% 2.927.310 $ 2.918.514 $
$2.072.220
525324,884 CAKE
1,98% Gần đây
10 Binance Bitcoin / Binance USD
0 $
BTCB/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c
17.123 $
17112,4740310658 BUSD
0.6% 1.116.339 $ 1.112.984 $
$1.995.591
117,201 BTCB
1,91% Gần đây
11 Ethereum / Wrapped BNB
154.861.586.019 $
ETH/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
1.278 $
4,29109740753675 WBNB
0.6% 707.666 $ 705.540 $
$1.932.998
1507,445 ETH
1,85% Gần đây
12 BinaryX / Binance USD
351.581.649 $
BNX/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x8c851d1a123ff703bd1f9dabe631b69902df5f97
133 $
133,406506978532 BUSD
0.6% 661.164 $ 659.177 $
$1.276.024
9242,026 BNX
1,22% Gần đây
13 Binance Bitcoin / Wrapped BNB
0 $
BTCB/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c
17.110 $
57,4343324731783 WBNB
0.6% 629.566 $ 627.674 $
$1.121.997
65,880 BTCB
1,07% Gần đây
14 Trust Wallet / Wrapped BNB
864.127.976 $
TWT/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x4b0f1812e5df2a09796481ff14017e6005508003
2 $
0,0069308563919534 WBNB
0.6% 46.276 $ 46.137 $
$1.070.091
530879,137 TWT
1,02% Gần đây
15 LUCA / Binance USD
0 $
LUCA/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x51e6ac1533032e72e92094867fd5921e3ea1bfa0
1 $
1,41136970125992 BUSD
0.6% 134.228 $ 133.825 $
$968.774
716233,564 LUCA
0,93% Gần đây
16 Ethereum / USD Coin
154.861.586.019 $
ETH/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
1.280 $
1284,80040774738 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D
0.6% 383.787 $ 382.634 $
$960.975
751,419 ETH
0,92% Gần đây
17 Mobox / Wrapped BNB
78.491.727 $
MBOX/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377
0 $
0,0015689275295528 WBNB
0.6% 428.628 $ 427.340 $
$937.997
1986959,095 MBOX
0,90% Gần đây
18 Square / Wrapped BNB
0 $
SQUA/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14
44 $
0,148799614672555 WBNB
0.6% 158.117 $ 157.642 $
$878.312
19496,545 SQUA
0,84% Gần đây
19 The Debt Box / Tether
0 $
DEBT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xc632f90affec7121120275610bf17df9963f181c
11 $
10,6555042511574 USDT
0.6% 168.300 $ 167.794 $
$866.159
80425,994 DEBT
0,83% Gần đây
20 PancakeSwap / Tether
622.815.006 $
CAKE/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
4 $
3,94413070151705 USDT
0.6% 213.944 $ 213.301 $
$845.893
214489,063 CAKE
0,81% Gần đây
21 PancakeSwap / Binance USD
622.815.006 $
CAKE/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
4 $
3,96346654658349 BUSD
0.6% 328.084 $ 327.098 $
$822.638
208307,565 CAKE
0,79% Gần đây
22 USD Coin / Binance USD
43.367.894.676 $
USDC/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
1 $
0,999017801027035 BUSD
0.6% 2.809.620 $ 2.801.178 $
$813.755
812720,732 USDC
0,78% Gần đây
23 Local Traders / Wrapped BNB
0 $
LCT/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x5c65badf7f97345b7b92776b22255c973234efe7
0 $
0,0000438568548828 WBNB
0.6% 13.181 $ 13.141 $
$758.671
52943405,841 LCT
0,73% Gần đây
24 Binance-Peg Dogecoin / Wrapped BNB
0 $
DOGE/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43
0 $
0,0003449822787955 WBNB
0.6% 59.285 $ 59.107 $
$632.292
6052472,375 DOGE
0,61% Gần đây
25 ULTRON / Binance USD
0 $
ULX/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xd983ab71a284d6371908420d8ac6407ca943f810
0 $
0,081918297057472 BUSD
0.6% 25.644 $ 25.567 $
$626.212
7497278,709 ULX
0,60% Gần đây
26 Alvey Chain / Wrapped BNB
0 $
WALV/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x256d1fce1b1221e8398f65f9b36033ce50b2d497
0 $
0,0001450343388207 WBNB
0.6% 28.544 $ 28.458 $
$611.860
14144640,159 WALV
0,59% Gần đây
27 Big Crypto Game / Binance USD
772.997 $
CRYPTO/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xf0997486d784c0ec4ad2ee5b413bd318813dd518
1 $
1,21694898618134 BUSD
0.6% 8.731 $ 8.705 $
$610.347
486034,929 CRYPTO
0,58% Gần đây
28 Marble Heroes / Wrapped BNB
0 $
MBH/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x9d9f777d0f9c1dc2851606611822ba002665e0bf
0 $
0,000000431177951 WBNB
0.63% 266 $ 266 $
$607.869
4812505061,690 MBH
0,58% Gần đây
29 USD Coin / Wrapped BNB
43.367.894.676 $
USDC/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
1 $
0,0033577708344521 WBNB
0.6% 78.488 $ 78.253 $
$600.689
601929,931 USDC
0,57% Gần đây
30 Highstreet / Binance USD
0 $
HIGH/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x5f4bde007dc06b867f86ebfe4802e34a1ffeed63
1 $
1,28051553637303 BUSD
0.6% 18.486 $ 18.430 $
$593.953
461922,244 HIGH
0,57% Gần đây
31 Seedify.fund / Wrapped BNB
47.876.415 $
SFUND/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12
1 $
0,0037511936027033 WBNB
0.6% 181.708 $ 181.162 $
$583.451
532714,664 SFUND
0,56% Gần đây
32 Everdome / Wrapped BNB
48.333.455 $
DOME/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e
0 $
0,0000080431601638 WBNB
0.6% 11.101 $ 11.067 $
$568.860
223838132,691 DOME
0,54% Gần đây
33 Binance-Peg XRP / Wrapped BNB
0 $
XRP/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x1d2f0da169ceb9fc7b3144628db156f3f6c60dbe
0 $
0,0013366504928698 WBNB
0.6% 129.516 $ 129.127 $
$490.060
1220272,396 XRP
0,47% Gần đây
34 Chainlink / Wrapped BNB
3.718.494.280 $
LINK/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xf8a0bf9cf54bb92f17374d9e9a321e6a111a51bd
7 $
0,0251757692984135 WBNB
0.6% 142.285 $ 141.857 $
$455.207
60570,804 LINK
0,44% Gần đây
35 SafePal / Wrapped BNB
139.681.419 $
SFP/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb
0 $
0,0014454592731018 WBNB
0.6% 205.995 $ 205.376 $
$420.513
956293,678 SFP
0,40% Gần đây
36 Ethereum / Binance Bitcoin
154.861.586.019 $
ETH/BTCB Biểu đồ trực tuyến 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
1.280 $
0,0747844349219859 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C
0.6% 574.332 $ 572.606 $
$411.920
319,336 ETH
0,39% Gần đây
37 Digital Financial Exchange / Binance USD
0 $
DIFX/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x697bd938e7e572e787ecd7bc74a31f1814c21264
0 $
0,265147423618966 BUSD
0.6% 18.302 $ 18.247 $
$404.102
1367750,798 DIFX
0,39% Gần đây
38 USD Coin / Tether
43.367.894.676 $
USDC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
1 $
1,004027399 USDT
0.6% 1.169.778 $ 1.166.263 $
$402.387
401614,445 USDC
0,39% Gần đây
39 chrono.tech / Wrapped BNB
53.874.786 $
TIME/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x3b198e26e473b8fab2085b37978e36c9de5d7f68
76 $
0,253961878091306 WBNB
0.6% 12.102 $ 12.065 $
$390.757
5133,469 TIME
0,37% Gần đây
40 MarsDAO / Binance USD
0 $
MDAO/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb
0 $
0,388738018204758 BUSD
0.6% 28.543 $ 28.457 $
$381.726
1009956,522 MDAO
0,37% Gần đây
41 Grizzly Honey / Wrapped BNB
662.117 $
GHNY/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xa045e37a0d1dd3a45fefb8803d22457abc0a728a
33 $
0,112151663551597 WBNB
0.6% 425.690 $ 424.411 $
$351.151
10422,061 GHNY
0,34% Gần đây
42 Football World Community / Wrapped BNB
2.727.390 $
FWC/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc
0 $
0,0000000000002098 WBNB
0.6% 4.951 $ 4.936 $
$340.887
5086548240168977,000 FWC
0,33% Gần đây
43 hi Dollar / Binance USD
9.071.370 $
HI/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097
0 $
0,0297014691906842 BUSD
0.6% 17.352 $ 17.300 $
$330.149
10870752,862 HI
0,32% Gần đây
44 Wombex / Binance USD
0 $
WMX/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xa75d9ca2a0a1d547409d82e1b06618ec284a2ced
0 $
0,219058161366528 BUSD
0.6% 14.503 $ 14.459 $
$329.783
1491934,906 WMX
0,32% Gần đây
45 STA / Tether
0 $
STA/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x4d1e90ab966ae26c778b2f9f365aa40abb13f53c
1 $
0,80535399183969 USDT
0.6% 55.261 $ 55.095 $
$325.843
401358,772 STA
0,31% Gần đây
46 Setter Protocol / Wrapped BNB
0 $
SET/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x9c50c41a0ec012173b49b587c5f52c0e247de250
0 $
0,0000572586909525 WBNB
0.61% 1.003 $ 1.000 $
$310.506
15072588,738 SET
0,30% Gần đây
47 PalmSwap / Wrapped BNB
0 $
PALM/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x29745314b4d294b7c77cdb411b8aaa95923aae38
0 $
0,0001003632369837 WBNB
0.6% 15.893 $ 15.845 $
$300.554
9365564,168 PALM
0,29% Gần đây
48 GameGuru / Wrapped BNB
0 $
GGT/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xd2359c576632234d1354b20bf51b0277be20c81e
0 $
0,0000318344430722 WBNB
0.61% 1.341 $ 1.337 $
$296.021
30082631,402 GGT
0,28% Gần đây
49 Nexuspad / Wrapped BNB
0 $
NEXUS/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xefdb93e14cd63b08561e86d3a30aae0f3aabad9a
0 $
0,0002902152644675 WBNB
0.61% 2.789 $ 2.780 $
$295.252
3694888,828 NEXUS
0,28% Gần đây
50 Wombat Exchange / Binance USD
5.707.478 $
WOM/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1
0 $
0,206031855618229 BUSD
0.6% 50.249 $ 50.098 $
$291.415
1423094,091 WOM
0,28% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0XFF6080C7... Biểu đồ trực tuyến 0xff6080c748d813d7f4752f279c1e6325f6bf5c75
0 $
0,0000011974198672 BUSD
0.61% 2.241 $ 2.234 $
$406.781
329440616278,836 0XFF6
0,39% Gần đây
2 ? 0XE22BE7B1... Biểu đồ trực tuyến 0xe22be7b13edf9c28dcf5833522e4c774ab750dd5
0 $
0,000003101644126 WBNB
0.62% 505 $ 504 $
$198.484
149779306,637 0XE22
0,19% Gần đây
3 ? 0X9578A6CD... Biểu đồ trực tuyến 0x9578a6cdfcb2d1a3075385217737f71adc29279d
0 $
0,0000282321565245 0XC632F90AFFEC7121120275610BF17DF9963F181C
0.6% 17.359 $ 17.307 $
$181.550
577150910,969 0X957
0,17% Gần đây
4 ? 0X3F3701E8... Biểu đồ trực tuyến 0x3f3701e818a560eacd6fca1477e36b9338a2cbed
1 $
0,0609601977602705 0XC632F90AFFEC7121120275610BF17DF9963F181C
0.6% 20.404 $ 20.342 $
$140.993
204451,819 0X3F3
0,13% Gần đây
5 ? 0XEDD822B0... Biểu đồ trực tuyến 0xedd822b00c48d8a1c416ee17507befc2ad71d8c4
0 $
0,0000000000026427 WBNB
0.63% 354 $ 353 $
$133.061
130816533063012,580 0XEDD
0,13% Gần đây
6 ? 0X448BEE2D... Biểu đồ trực tuyến 0x448bee2d93be708b54ee6353a7cc35c4933f1156
0 $
0,0000053849004183 WBNB
0.6% 3.781 $ 3.770 $
$103.526
63204208,195 0X448
0,10% Gần đây
7 Dego Finance / Wrapped BNB
12.838.867 $
DEGO/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x3fda9383a84c05ec8f7630fe10adf1fac13241cc
* 1 $
0,0047277345357128 WBNB
0.63% 302 $ 301 $
$82.117
43956,542 DEGO
0,08% Gần đây -
8 BAO / Wrapped BNB
0 $
BAO/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xac019ee3863984ea66ab357a491d37fb2c9c6f17
* 0 $
0,0000000000000185 WBNB
0.63% 354 $ 353 $
$72.193
8639036735067014,000 BAO
0,07% Gần đây -
9 Dogecoin / Wrapped BNB
14.267.134.958 $
DOGE/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x4206931337dc273a630d328da6441786bfad668f
0 $
0,0003453899364154 WBNB
0.6% 36.678 $ 36.568 $
$65.065
621483,610 DOGE
0,06% Gần đây
10 ? 0XA123AB52... Biểu đồ trực tuyến 0xa123ab52a32267dc357b7599739d3c6caf856fe4
0 $
0,0000000000001055 WBNB
0.61% 1.114 $ 1.111 $
$42.241
1087357169468670,800 0XA12
0,04% Gần đây
11 ? 0X46D0DAC0... Biểu đồ trực tuyến 0x46d0dac0926fa16707042cadc23f1eb4141fe86b
1 $
0,0026353193035875 WBNB
0.6% 4.328 $ 4.315 $
$39.970
53289,391 0X46D
0,04% Gần đây
12 ? 0XA4D87223... Biểu đồ trực tuyến 0xa4d872235dde5694af92a1d0df20d723e8e9e5fc
0 $
0,000112785101834 WBNB
0.65% 178 $ 178 $
$27.365
212320,804 0XA4D
0,03% Gần đây
13 ? 0XE6CE2702... Biểu đồ trực tuyến 0xe6ce27025f13f5213bbc560dc275e292965a392f
0 $
0,0529502677586484 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D
0.61% 1.389 $ 1.385 $
$17.139
305965,810 0XE6C
0,02% Gần đây
14 ? 0XAD6CAEB3... Biểu đồ trực tuyến 0xad6caeb32cd2c308980a548bd0bc5aa4306c6c18
2 $
0,0062894990328066 WBNB
0.61% 1.932 $ 1.927 $
$7.145
3759,676 0XAD6
0,01% Gần đây
15 ? 0XB59490AB... Biểu đồ trực tuyến 0xb59490ab09a0f526cc7305822ac65f2ab12f9723
1 $
0,0026360429577584 WBNB
0.61% 1.344 $ 1.340 $
$6.030
7798,952 0XB59
0,01% Gần đây
16 ? 0X3B3691D4... Biểu đồ trực tuyến 0x3b3691d4c3ec75660f203f41adc6296a494404d0
* 0 $
0,0000000000015631 WBNB
0.6% 3.709 $ 3.698 $
$5.803
12929151271544,000 0X3B3
0,01% **2 giờ trước Updated gần đây -
17 ? 0X42F3008F... Biểu đồ trực tuyến 0x42f3008f6945f052c31e7680f7f78c512099b904
0 $
0,0001524320367829 WBNB
0.6% 5.355 $ 5.339 $
$5.689
127517,591 0X42F
0,01% Gần đây
18 ? 0XAFF9084F... Biểu đồ trực tuyến 0xaff9084f2374585879e8b434c399e29e80cce635
1 $
0,0018389847332315 WBNB
0.62% 386 $ 385 $
$4.834
8858,069 0XAFF
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
19 ? 0XE1D1F662... Biểu đồ trực tuyến 0xe1d1f66215998786110ba0102ef558b22224c016
0 $
0,169800907147859 BUSD
0.68% 104 $ 104 $
$3.549
26049,900 0XE1D
0,00% Gần đây
20 Bella Protocol / Wrapped BNB
28.669.349 $
BEL/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x8443f091997f06a61670b735ed92734f5628692f
0 $
0,0015917258406587 WBNB
0.66% 149 $ 149 $
$2.928
6318,230 BEL
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
21 ARPA / Wrapped BNB
28.083.362 $
ARPA/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x6f769e65c14ebd1f68817f5f1dcdb61cfa2d6f7e
0 $
0,0000955246505681 WBNB
0.62% 554 $ 552 $
$2.914
100972,177 ARPA
0,00% Gần đây
22 ? 0X88F1A5AE... Biểu đồ trực tuyến 0x88f1a5ae2a3bf98aeaf342d26b30a79438c9142e
6.543 $
21,9706620063868 WBNB
0.64% 223 $ 223 $
$2.171
0,349 0X88F
0,00% Gần đây
23 ForTube / Binance USD
9.904.922 $
FOR/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x658a109c5900bc6d2357c87549b651670e5b0539
0 $
0,017494387656644 BUSD
0.62% 452 $ 451 $
$2.131
124055,022 FOR
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
24 Arcona / Ethereum
935.528 $
ARCONA/ETH Biểu đồ trực tuyến 0x8fc4532be3003fb5a3a2f9afc7e95b3bfbd5faab
0 $
0,0000615401334894 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8
0.61% 681 $ 679 $
$1.872
24382,065 ARCONA
0,00% Gần đây
25 ? 0XB7D9905E... Biểu đồ trực tuyến 0xb7d9905edf8b7b093e3c74af8d6982d0f3d37762
0 $
0,0000043947359124 WBNB
0.61% 898 $ 895 $
$1.727
1375336,230 0XB7D
0,00% **8 giờ trước Updated gần đây
26 ? 0X5A16E8CE... Biểu đồ trực tuyến 0x5a16e8ce8ca316407c6e6307095dc9540a8d62b3
0 $
0,0335199342799617 BUSD
0.61% 1.766 $ 1.761 $
$1.721
51675,375 0X5A1
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
27 The Open Network (TON)
2.626.044.432 $
TON/0X9D1D... Biểu đồ trực tuyến 0x76a797a59ba2c17726896976b7b3747bfd1d220f
2 $
750,217381918589 0X9D1D63501E3490AEEDF0DBA24F60C29918CAF965
0.62% 527 $ 525 $
$1.709
940,624 TON
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
28 MillionDollarBaby (MDB)
0 $
MDB/0X9F8B... Biểu đồ trực tuyến 0x0557a288a93ed0df218785f2787dac1cd077f8f3
* 0 $
0,0088540945549313 0X9F8BB16F49393EEA4331A39B69071759E54E16EA
0.6% 14.167 $ 14.125 $
$1.470
138246,654 MDB
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
29 ? 0XB5BBA78B... Biểu đồ trực tuyến 0xb5bba78b4df2d47dd46078514a3e296ab3c344fe
0 $
0,0000001464600067 WBNB
0.65% 171 $ 170 $
$1.465
31195265,830 0XB5B
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây
30 First Ever NFT / Wrapped BNB
0 $
FEN/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xfdb9ef78aac9a6eb96fcf06e6a7602f4ec31991b
0 $
0,0000001303834149 WBNB
0.66% 134 $ 133 $
$1.402
34378228,566 FEN
0,00% Gần đây
31 ? 0XC51EF828... Biểu đồ trực tuyến 0xc51ef828319b131b595b7ec4b28210ecf4d05ad0
0 $
0,0000137418967252 WBNB
0.61% 1.913 $ 1.907 $
$1.392
339349,737 0XC51
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
32 ? 0XE90444C3... Biểu đồ trực tuyến 0xe90444c38a8cd2dceee9d954042ac817a794e9a9
465 $
3179,41268111178 0X4F491D389A5BF7C56BD1E4D8AF2280FD217C8543
0.6% 163.972 $ 163.479 $
$1.331
2,862 0XE90
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây
33 ? 0X8CD6E29D... Biểu đồ trực tuyến 0x8cd6e29d3686d24d3c2018cee54621ea0f89313b
0 $
0,193328743980809 BUSD
0.62% 539 $ 538 $
$1.235
6688,599 0X8CD
0,00% Gần đây
34 ? 0X070A9867... Biểu đồ trực tuyến 0x070a9867ea49ce7afc4505817204860e823489fe
0 $
0,0001420823881767 WBNB
0.61% 676 $ 674 $
$1.059
25001,374 0X070
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
35 Binance ETH staking / Ethereum
0 $
BETH/ETH Biểu đồ trực tuyến 0x250632378e573c6be1ac2f97fcdf00515d0aa91b
1.242 $
0,971310150056382 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8
0.61% 772 $ 769 $
$1.045
0,859 BETH
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây
36 ? 0X2BCF9C18... Biểu đồ trực tuyến 0x2bcf9c1861fae2d5a7d2b3242b71e2a8d461f61e
0 $
0,0001534811390643 WBNB
0.61% 898 $ 895 $
$1.016
22197,604 0X2BC
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây
37 ? 0X9F882567... Biểu đồ trực tuyến 0x9f882567a62a5560d147d64871776eea72df41d3
1 $
0,849354057412169 BUSD
0.61% 664 $ 662 $
$1.002
1183,083 0X9F8
0,00% Gần đây
38 Ankr / Wrapped BNB
186.048.493 $
ANKR/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xf307910a4c7bbc79691fd374889b36d8531b08e3
0 $
0,0000754738042435 WBNB
0.65% 189 $ 189 $
$961
42546,936 ANKR
0,00% Gần đây
39 Unifi Protocol DAO / Wrapped BNB
29.409.393 $
UNFI/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x728c5bac3c3e370e372fc4671f9ef6916b814d8b
5 $
0,0156357479010398 WBNB
0.65% 190 $ 189 $
$945
210,345 UNFI
0,00% Gần đây
40 Cake Monster (MONSTA)
8.788.846 $
MONSTA/0XC... Biểu đồ trực tuyến 0x8a5d7fcd4c90421d21d30fcc4435948ac3618b2f
0 $
1,36476690887065 0XC6ABD0EA1488A448A76A6E2E467A52A8958A4393
0.64% 238 $ 237 $
$914
731230,520 MONSTA
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
41 ? 0XE90444C3... Biểu đồ trực tuyến 0xe90444c38a8cd2dceee9d954042ac817a794e9a9
296 $
0,994743276081587 WBNB
0.6% 37.274 $ 37.162 $
$848
2,862 0XE90
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây
42 ? 0X4E840AAD... Biểu đồ trực tuyến 0x4e840aadd28da189b9906674b4afcb77c128d9ea
0 $
0,0000214374360545 WBNB
0.6% 5.879 $ 5.861 $
$770
120328,059 0X4E8
0,00% Gần đây
43 ? 0XDF8F094C... Biểu đồ trực tuyến 0xdf8f094c9dd31ea437b0d08b04c61474538058d2
282 $
369,635459598305 0X25C30340E6F9F6E521827CF03282943DA00C0ECE
0.6% 7.383 $ 7.361 $
$740
2,628 0XDF8
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
44 ? 0XBB8203E9... Biểu đồ trực tuyến 0xbb8203e945866a1f3eced6e5b22679e5a540be91
0 $
0,589751157931965 0X87230146E138D3F296A9A77E497A2A83012E9BC5
0.61% 785 $ 783 $
$739
154118,072 0XBB8
0,00% Gần đây
45 ? 0X101D8242... Biểu đồ trực tuyến 0x101d82428437127bf1608f699cd651e6abf9766e
0 $
0,0007920411130899 WBNB
0.67% 114 $ 114 $
$732
3101,210 0X101
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
46 APENFT / Wrapped BNB
132.405.931 $
NFT/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x1fc9004ec7e5722891f5f38bae7678efcb11d34d
0 $
0,000000001581302 WBNB
0.61% 3.504 $ 3.493 $
$689
1471127635,986 NFT
0,00% Gần đây
47 ? 0X8E518202... Biểu đồ trực tuyến 0x8e518202c9575722183da92555fe64940aaa9c50
0 $
0,0000000000016831 WBNB
0.61% 3.309 $ 3.299 $
$684
1376633877550,680 0X8E5
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây
48 ? 0XAA44051B... Biểu đồ trực tuyến 0xaa44051bdd76e251aab66dbbe82a97343b4d7da3
0 $
0,0000007570738692 WBNB
0.63% 258 $ 257 $
$673
3042979,229 0XAA4
0,00% Gần đây
49 ? 0X7F70642D... Biểu đồ trực tuyến 0x7f70642d88cf1c4a3a7abb072b53b929b653eda5
1.010 $
3,39035319420627 WBNB
0.68% 103 $ 103 $
$620
0,611 0X7F7
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
50 ? 0XDECE0F68... Biểu đồ trực tuyến 0xdece0f6864c1511369ae2c30b90db9f5fe92832c
0 $
0,0010842834178552 USDT
0.61% 2.557 $ 2.549 $
$619
569930,193 0XDEC
0,00% Gần đây
Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
6.077.049,0
Xếp hạng Alexa
#57617
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 1644972
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.611%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 93th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 95th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available