PancakeSwap (v2) exchange

PancakeSwap (v2)

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
3359
Tiền ảo
6115
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Wrapped BNB / Binance USD
0 $
WBNB/BUSD Live Chart 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
607 $
605,016642392294 BUSD
0.6% 9.547.336 $ 9.518.650 $
$202.403.067
345607,657 WBNB
16,13% Gần đây
2 Wrapped BNB / Tether
0 $
WBNB/USDT Live Chart 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
602 $
603,147358107 USDT
0.6% 5.444.286 $ 5.427.928 $
$115.852.542
199318,667 WBNB
9,23% Gần đây
3 CryptoMines Eternal / Wrapped BNB
0 $
ETERNAL/WBNB Live Chart 0xd44fd09d74cd13838f137b590497595d6b3feea4
4 $
0,0073638734218258 WBNB
0.6% 105.524 $ 105.207 $
$56.329.556
14243048,095 ETERNAL
4,49% Gần đây
4 Jade Protocol / Binance USD
0 $
JADE/BUSD Live Chart 0x7ad7242a99f21aa543f9650a56d141c57e4f6081
467 $
465,461475645214 BUSD
0.6% 755.815 $ 753.545 $
$55.641.877
142002,288 JADE
4,43% Gần đây
5 Binance USD / Tether
13.639.640.779 $
BUSD/USDT Live Chart 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56
1 $
1,00290388 USDT
0.6% 6.375.642 $ 6.356.485 $
$39.569.599
39589953,969 BUSD
3,15% Gần đây
6 Radio Caca / Binance USD
0 $
RACA/BUSD Live Chart 0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040
0 $
0,0047048802955563 BUSD
0.6% 745.494 $ 743.254 $
$36.067.989
7510239711,159 RACA
2,87% Gần đây
7 BunnyPark / Wrapped BNB
0 $
BP/WBNB Live Chart 0xacb8f52dc63bb752a51186d1c55868adbffee9c1
1 $
0,0013681842537684 WBNB
0.6% 96.086 $ 95.798 $
$35.275.945
31016199,968 BP
2,81% Gần đây
8 Surviving Soldiers / Wrapped BNB
0 $
SSG/WBNB Live Chart 0xa0c8c80ed6b7f09f885e826386440b2349f0da7e
7 $
0,0117751888724502 WBNB
0.6% 76.356 $ 76.127 $
$23.323.629
3019474,618 SSG
1,86% Gần đây
9 Cryptogodz / Wrapped BNB
0 $
GODZ/WBNB Live Chart 0xf0a8ecbce8caadb7a07d1fcd0f87ae1bd688df43
1 $
0,0010213580503434 WBNB
0.6% 63.455 $ 63.265 $
$18.589.332
28794039,726 GODZ
1,48% Gần đây
10 CryptoCars / Wrapped BNB
0 $
CCAR/WBNB Live Chart 0x50332bdca94673f33401776365b66cc4e81ac81d
1 $
0,0018873911289467 WBNB
0.6% 64.019 $ 63.826 $
$17.858.722
15948127,203 CCAR
1,42% Gần đây
11 Bomber Coin / Binance USD
63.733.989 $
BCOIN/BUSD Live Chart 0x00e1656e45f18ec6747f5a8496fd39b50b38396d
6 $
5,90550234469846 BUSD
0.6% 67.877 $ 67.674 $
$17.416.274
2974508,824 BCOIN
1,39% Gần đây
12 Mobox / Wrapped BNB
607.116.596 $
MBOX/WBNB Live Chart 0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377
7 $
0,011111999150522 WBNB
0.6% 3.227.416 $ 3.217.719 $
$16.449.335
2390920,113 MBOX
1,31% Gần đây -
13 Nemesis DAO / Binance USD
0 $
NMS/BUSD Live Chart 0x8ac9dc3358a2db19fdd57f433ff45d1fc357afb3
4.107 $
4096,66644499025 BUSD
0.6% 164.364 $ 163.870 $
$15.166.539
3306,700 NMS
1,21% Gần đây
14 Radio Caca / Wrapped BNB
0 $
RACA/WBNB Live Chart 0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040
0 $
0,0000077741182444 WBNB
0.6% 236.524 $ 235.813 $
$14.344.474
2894712774,635 RACA
1,14% Gần đây
15 PancakeSwap / Wrapped BNB
3.041.797.147 $
CAKE/WBNB Live Chart 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
12 $
0,0205399230494728 WBNB
0.6% 6.503.116 $ 6.483.576 $
$12.850.741
1030086,880 CAKE
1,02% Gần đây
16 CryptoPlanes / Wrapped BNB
0 $
CPAN/WBNB Live Chart 0x04260673729c5f2b9894a467736f3d85f8d34fc8
4 $
0,0065821217432339 WBNB
0.6% 127.393 $ 127.010 $
$11.573.190
2789720,969 CPAN
0,92% Gần đây
17 Metahero / Wrapped BNB
1.148.190.018 $
HERO/WBNB Live Chart 0xd40bedb44c081d2935eeba6ef5a3c8a31a1bbe13
0 $
0,0003512536008089 WBNB
0.6% 2.589.169 $ 2.581.389 $
$11.119.067
53227357,427 HERO
0,89% Gần đây -
18 BSCPAD / Wrapped BNB
196.982.329 $
BSCPAD/WBNB Live Chart 0x5a3010d4d8d3b5fb49f8b6e57fb9e48063f16700
2 $
0,0041166921459527 WBNB
0.6% 132.380 $ 131.982 $
$10.725.578
4302074,571 BSCPAD
0,85% Gần đây
19 BnbHeroes Token / Wrapped BNB
0 $
BNBH/WBNB Live Chart 0xd25631648e3ad4863332319e8e0d6f2a8ec6f267
0 $
0,000586172062069 WBNB
0.6% 150.679 $ 150.226 $
$10.637.205
25841396,099 BNBH
0,85% Gần đây
20 Binance Bitcoin / Binance USD
0 $
BTCB/BUSD Live Chart 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c
50.704 $
50566,9791995579 BUSD
0.6% 1.949.504 $ 1.943.646 $
$10.604.244
211,190 BTCB
0,84% Gần đây
21 Ethereum / Wrapped BNB
522.212.037.264 $
ETH/WBNB Live Chart 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
4.433 $
7,33316460526211 WBNB
0.6% 2.532.373 $ 2.524.764 $
$10.143.111
2252,974 ETH
0,81% Gần đây
22 Pexcoin / Wrapped BNB
0 $
PEX/WBNB Live Chart 0x2963dcc52549573bbfbe355674724528532c0867
0 $
0,0000718837309963 WBNB
0.6% 122.966 $ 122.596 $
$9.952.273
255417193,975 PEX
0,79% Gần đây -
23 USD Coin / Wrapped BNB
41.117.673.948 $
USDC/WBNB Live Chart 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
1 $
0,0016596679054422 WBNB
0.6% 115.907 $ 115.559 $
$9.711.689
9382103,645 USDC
0,77% Gần đây
24 BitTorrent / Binance USD
3.574.576.565 $
BTT/BUSD Live Chart 0x8595f9da7b868b1822194faed312235e43007b49
0 $
0,0037399505559253 BUSD
0.6% 511.154 $ 509.619 $
$9.684.264
2483613892,276 BTT
0,77% Gần đây
25 USD Coin / Binance USD
41.117.673.948 $
USDC/BUSD Live Chart 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
1 $
1,00348930046012 BUSD
0.6% 2.197.008 $ 2.190.407 $
$9.654.370
9632158,835 USDC
0,77% Gần đây
26 Wrapped BNB / Binance Bitcoin
0 $
WBNB/BTCB Live Chart 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
603 $
0,011920690802685 BTCB
0.6% 1.961.774 $ 1.955.880 $
$8.567.785
14562,881 WBNB
0,68% Gần đây
27 PancakeSwap / Binance USD
3.041.797.147 $
CAKE/BUSD Live Chart 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
12 $
12,3735371161172 BUSD
0.6% 621.887 $ 620.018 $
$8.230.751
681976,912 CAKE
0,66% Gần đây
28 BinaryX / Binance USD
0 $
BNX/BUSD Live Chart 0x8c851d1a123ff703bd1f9dabe631b69902df5f97
66 $
65,9997439139513 BUSD
0.6% 478.787 $ 477.348 $
$8.108.299
129169,768 BNX
0,65% Gần đây
29 WallStreetNinja / Wrapped BNB
0 $
WSN/WBNB Live Chart 0x7fa4cd8aeedcb8d36dbc5d856e3a1bee490d7b36
0 $
0,0000000001789957 WBNB
0.6% 9.437 $ 9.409 $
$7.927.999
54685378230843,260 WSN
0,63% Gần đây
30 Thetan Arena / Wrapped BNB
0 $
THG/WBNB Live Chart 0x9fd87aefe02441b123c3c32466cd9db4c578618f
12 $
0,019309650452425 WBNB
0.6% 92.133 $ 91.856 $
$7.915.711
630720,410 THG
0,63% Gần đây
31 BabySwap / Wrapped BNB
2.157.892 $
BABY/WBNB Live Chart 0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657
3 $
0,0049990985039011 WBNB
0.6% 15.611 $ 15.564 $
$7.405.516
2234333,152 BABY
0,59% Gần đây
32 DNAxCAT / Binance USD
0 $
DXCT/BUSD Live Chart 0x5b1baec64af6dc54e6e04349315919129a6d3c23
6 $
5,72098120083875 BUSD
0.6% 325.220 $ 324.243 $
$7.011.737
1177092,443 DXCT
0,56% Gần đây
33 RING Financial / Wrapped BNB
0 $
RING/WBNB Live Chart 0x521ef54063148e5f15f18b9631426175cee23de2
390 $
0,644902992797592 WBNB
0.6% 276.983 $ 276.151 $
$6.348.230
14932,557 RING
0,51% Gần đây
34 Elemon / Wrapped BNB
0 $
ELMON/WBNB Live Chart 0xe3233fdb23f1c27ab37bd66a19a1f1762fcf5f3f
2 $
0,0025135083681103 WBNB
0.6% 100.011 $ 99.710 $
$5.812.202
3680297,949 ELMON
0,46% Gần đây -
35 NFTLaunch / Wrapped BNB
40.960.211 $
NFTL/WBNB Live Chart 0xe7f72bc0252ca7b16dbb72eeee1afcdb2429f2dd
0 $
0,0005095390167546 WBNB
0.6% 38.676 $ 38.560 $
$5.601.425
18890723,881 NFTL
0,45% Gần đây
36 MetaDoge / Wrapped BNB
0 $
METADOGE/WBNB Live Chart 0x31e7ddebc4b4c1a9ba91a761390445f887354b25
0 $
0,0000000964764619 WBNB
0.6% 13.781 $ 13.739 $
$5.374.220
107318287373,431 METADOGE
0,43% Gần đây
37 Wanaka Farm / Binance USD
0 $
WANA/BUSD Live Chart 0x339c72829ab7dd45c3c52f965e7abe358dd8761e
1 $
0,850045618494112 BUSD
0.6% 35.820 $ 35.712 $
$5.196.108
6263290,460 WANA
0,41% Gần đây
38 StarMon Token / Binance USD
0 $
SMON/BUSD Live Chart 0xab15b79880f11cffb58db25ec2bc39d28c4d80d2
6 $
6,10171755637944 BUSD
0.6% 98.584 $ 98.288 $
$4.303.043
744390,006 SMON
0,34% Gần đây
39 Torum / Wrapped BNB
61.046.768 $
XTM/WBNB Live Chart 0xcd1faff6e578fa5cac469d2418c95671ba1a62fe
1 $
0,0023618329568838 WBNB
0.6% 70.262 $ 70.051 $
$4.092.363
2905784,083 XTM
0,33% Gần đây
40 TRONPAD / Wrapped BNB
98.334.553 $
TRONPAD/WBNB Live Chart 0x1bf7aedec439d6bfe38f8f9b20cf3dc99e3571c4
0 $
0,0002493204141991 WBNB
0.6% 83.173 $ 82.923 $
$4.083.938
26960884,151 TRONPAD
0,33% Gần đây
41 Ethereum / USD Coin
522.212.037.264 $
ETH/USDC Live Chart 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
4.425 $
4417,76603463598 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D
0.6% 845.765 $ 843.224 $
$4.051.000
930,376 ETH
0,32% Gần đây
42 GameZone / Wrapped BNB
170.877.967 $
GZONE/WBNB Live Chart 0xb6adb74efb5801160ff749b1985fd3bd5000e938
1 $
0,0016212520114748 WBNB
0.6% 63.998 $ 63.806 $
$3.716.954
3698558,494 GZONE
0,30% Gần đây
43 KCCPad / Wrapped BNB
58.569.067 $
KCCPAD/WBNB Live Chart 0x11582ef4642b1e7f0a023804b497656e2663bc9b
0 $
0,00041194368351 WBNB
0.6% 37.964 $ 37.850 $
$3.693.667
13835557,394 KCCPAD
0,29% Gần đây
44 SafeMoon / Wrapped BNB
968.483.330 $
SAFEMOON/WBNB Live Chart 0x8076c74c5e3f5852037f31ff0093eeb8c8add8d3
0 $
0,0000000028797356 WBNB
0.6% 1.388.385 $ 1.384.213 $
$3.646.131
2091919461624,706 SAFEMOON
0,29% Gần đây
45 MicroPets / Wrapped BNB
29.594.804 $
PETS/WBNB Live Chart 0xa77346760341460b42c230ca6d21d4c8e743fa9c
0 $
0,0000000055730302 WBNB
0.6% 96.393 $ 96.104 $
$3.335.656
1039589658317,928 PETS
0,27% Gần đây -
46 The Crypto You / Tether
0 $
MILK/USDT Live Chart 0xbf37f781473f3b50e82c668352984865eac9853f
0 $
0,033691812194948 USDT
0.61% 864 $ 862 $
$3.323.018
78162937,421 MILK
0,26% Gần đây
47 Thetan Coin / Wrapped BNB
0 $
THC/WBNB Live Chart 0x24802247bd157d771b7effa205237d8e9269ba8a
0 $
0,000467815980875 WBNB
0.6% 56.958 $ 56.786 $
$3.317.038
10692670,419 THC
0,26% Gần đây
48 GameFi / Binance USD
0 $
GAFI/BUSD Live Chart 0x89af13a10b32f1b2f8d1588f93027f69b6f4e27e
165 $
164,9580361168 BUSD
0.6% 38.309 $ 38.194 $
$3.251.356
22239,759 GAFI
0,26% Gần đây
49 Citizen Finance / Wrapped BNB
17.150.835 $
CIFI/WBNB Live Chart 0x89f2a5463ef4e4176e57eef2b2fdd256bf4bc2bd
108 $
0,179198235093338 WBNB
0.6% 49.676 $ 49.527 $
$3.242.154
25047,006 CIFI
0,26% Gần đây
50 Royal Gold / Wrapped BNB
0 $
RGOLD/WBNB Live Chart 0x0496ccd13c9848f9c7d1507d1dd86a360b51b596
1 $
0,0020312280439757 WBNB
0.6% 26.664 $ 26.584 $
$3.163.031
2690647,068 RGOLD
0,25% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X03FF0FF2... Live Chart 0x03ff0ff224f904be3118461335064bb48df47938
0 $
0,0003248398419942 WBNB
0.6% 108.306 $ 107.981 $
$1.306.763
6580060,718 0X03F
0,10% Gần đây
2 ? 0X5F205592... Live Chart 0x5f20559235479f5b6abb40dfc6f55185b74e7b55
0 $
0,0000986932113746 WBNB
0.6% 5.139 $ 5.123 $
$889.057
12989533,342 0X5F2
0,07% Gần đây
3 ? 0X16939EF7... Live Chart 0x16939ef78684453bfdfb47825f8a5f714f12623a
6 $
0,0093584244887857 WBNB
0.6% 4.377 $ 4.364 $
$603.405
101507,138 0X169
0,05% Gần đây
4 ? 0XA4D87223... Live Chart 0xa4d872235dde5694af92a1d0df20d723e8e9e5fc
0 $
0,0004300668905788 WBNB
0.61% 3.180 $ 3.171 $
$558.091
1872518,748 0XA4D
0,04% Gần đây
5 ? 0XB2BD0749... Live Chart 0xb2bd0749dbe21f623d9baba856d3b0f0e1bfec9c
0 $
0,0005540271207343 WBNB
0.6% 16.812 $ 16.762 $
$477.075
1311203,823 0XB2B
0,04% Gần đây
6 Polygon / Wrapped BNB
16.632.856.483 $
MATIC/WBNB Live Chart 0xcc42724c6683b7e57334c4e856f4c9965ed682bd
2 $
0,0040125211909892 WBNB
0.6% 3.644 $ 3.633 $
$448.177
180149,281 MATIC
0,04% Gần đây
7 ? 0XA0ECAF5E... Live Chart 0xa0ecaf5edf5df69edc7768da897dcea7d0c8e526
15 $
14,624414211 USDT
0.6% 78.106 $ 77.871 $
$406.239
27155,708 0XA0E
0,03% Gần đây
8 ? 0X758FB037... Live Chart 0x758fb037a375f17c7e195cc634d77da4f554255b
1 $
0,0019423166064646 WBNB
0.6% 99.364 $ 99.066 $
$385.240
339518,559 0X758
0,03% Gần đây
9 ? 0X2859E454... Live Chart 0x2859e4544c4bb03966803b044a93563bd2d0dd4d
0 $
0,0000000615161235 WBNB
0.6% 4.449 $ 4.436 $
$368.120
9631421914,883 0X285
0,03% Gần đây
10 ? 0XBF7C81FF... Live Chart 0xbf7c81fff98bbe61b40ed186e4afd6ddd01337fe
294 $
0,4866952022464522 WBNB
0.61% 2.854 $ 2.845 $
$203.470
683,297 0XBF7
0,02% Gần đây
11 ? 0X66524624... Live Chart 0x6652462466dcee5cb1dda95379fae3c3e57f6719
15 $
15,0663126466711 BUSD
0.61% 1.374 $ 1.370 $
$160.932
10642,125 0X665
0,01% Gần đây
12 ? 0X3008EBBA... Live Chart 0x3008ebba0131a6085fcc230ef947ed8f8f12346f
0 $
0,0000001906361213 USDT
0.6% 98.781 $ 98.484 $
$158.335
855275588465,190 0X300
0,01% Gần đây
13 ? 0X070A08BE... Live Chart 0x070a08beef8d36734dd67a491202ff35a6a16d97
0 $
0,0458811517131582 BUSD
0.62% 616 $ 614 $
$151.988
3067964,144 0X070
0,01% Gần đây
14 ? 0X41515885... Live Chart 0x41515885251e724233c6ca94530d6dcf3a20dec7
3 $
2,90322308786355 USDT
0.6% 10.797 $ 10.765 $
$149.372
51859,547 0X415
0,01% Gần đây
15 Spaceswap SHAKE / Wrapped BNB
1.030.548 $
SHAKE/WBNB Live Chart 0xba8a6ef5f15ed18e7184f44a775060a6bf91d8d0
1.244 $
2,05743796256767 WBNB
0.61% 3.444 $ 3.434 $
$140.789
98,046 SHAKE
0,01% Gần đây
16 ? 0XA677BC9B... Live Chart 0xa677bc9bdb10329e488a4d8387ed7a08b2fc9005
0 $
0,0000049384309168 USDT
0.6% 13.164 $ 13.125 $
$139.546
28073025718,455 0XA67
0,01% Gần đây
17 ? 0X631C2F0E... Live Chart 0x631c2f0edabac799f07550aee4ff0bf7fd35212b
10 $
0,0173626966493234 WBNB
0.6% 4.088 $ 4.075 $
$122.868
12994,510 0X631
0,01% Gần đây
18 ? 0XFCB520B4... Live Chart 0xfcb520b47f5601031e0eb316f553a3641ff4b13c
1 $
1,335999753 USDT
0.6% 55.312 $ 55.146 $
$104.141
78533,840 0XFCB
0,01% Gần đây
19 Spaceswap MILK2 / Spaceswap SHAKE
10.561.994 $
MILK2/SHAKE Live Chart 0x4a5a34212404f30c5ab7eb61b078fa4a55adc5a5
* 0 $
0,0003141837720254 0XBA8A6EF5F15ED18E7184F44A775060A6BF91D8D0
0.6% 4.657 $ 4.643 $
$102.491
236487,251 MILK2
0,01% Gần đây -
20 ? 0X630D9842... Live Chart 0x630d98424efe0ea27fb1b3ab7741907dffeaad78
0 $
0,0001937469349776 WBNB
0.6% 6.994 $ 6.972 $
$97.173
766147,137 0X630
0,01% Gần đây
21 ? 0XA923180E... Live Chart 0xa923180ef71e81f21b36941fb62d954af21c60a3
0 $
0,0000667702983054 WBNB
0.61% 819 $ 817 $
$89.235
2171856,860 0XA92
0,01% Gần đây
22 Rps League / Wrapped BNB
0 $
RPS/WBNB Live Chart 0xc2a605a31bf67a5af81cf6e39af79a62d8462717
0 $
0,0000564826228064 WBNB
0.6% 3.852 $ 3.841 $
$87.060
2458385,305 RPS
0,01% Gần đây
23 ? 0XAD6CAEB3... Live Chart 0xad6caeb32cd2c308980a548bd0bc5aa4306c6c18
6 $
0,0101876999926731 WBNB
0.6% 7.672 $ 7.649 $
$82.171
13227,939 0XAD6
0,01% Gần đây
24 ? 0XA8C2B8EE... Live Chart 0xa8c2b8eec3d368c0253ad3dae65a5f2bbb89c929
2 $
0,0027018166940409 WBNB
0.6% 4.512 $ 4.499 $
$81.814
48612,263 0XA8C
0,01% Gần đây
25 EIFI Finance / Wrapped BNB
0 $
EIFI/WBNB Live Chart 0xbbf33a3c83cf86d0965a66e108669d272dfe4214
0 $
0,0001902627542298 WBNB
0.61% 2.212 $ 2.205 $
$81.015
690807,945 EIFI
0,01% Gần đây
26 ? 0X5FC8A176... Live Chart 0x5fc8a176ceccb9d65779804f17632ce6571fbe29
0 $
0,0000019146550297 WBNB
0.6% 3.932 $ 3.920 $
$78.293
62868714,544 0X5FC
0,01% **1 giờ trước Updated gần đây
27 ? 0XAFF9084F... Live Chart 0xaff9084f2374585879e8b434c399e29e80cce635
1 $
0,0022131871493362 WBNB
0.62% 430 $ 429 $
$69.043
51547,895 0XAFF
0,01% Gần đây
28 Squid Game (SQUID)
0 $
SQUID/0XBB... Live Chart 0x87230146e138d3f296a9a77e497a2a83012e9bc5
* 0 $
8,41853796168193 0XBB8203E945866A1F3ECED6E5B22679E5A540BE91
0.6% 4.537 $ 4.523 $
$61.931
657515,658 SQUID
0,00% Gần đây -
29 ? 0X8D32605B... Live Chart 0x8d32605b25921b548eefccdabc11e46543597aa7
0 $
0,000000233557997 WBNB
0.61% 3.106 $ 3.097 $
$61.133
402369321,682 0X8D3
0,00% Gần đây
30 ? 0XE91A8D2C... Live Chart 0xe91a8d2c584ca93c7405f15c22cdfe53c29896e3
1 $
0,0008569412387655 WBNB
0.6% 11.178 $ 11.144 $
$59.309
111186,556 0XE91
0,00% Gần đây
31 ? 0X4CFBBDFB... Live Chart 0x4cfbbdfbd5bf0814472ff35c72717bd095ada055
0 $
0,0000074872011203 WBNB
0.6% 3.823 $ 3.811 $
$56.649
12969048,622 0X4CF
0,00% Gần đây
32 ? 0XD3B71117... Live Chart 0xd3b71117e6c1558c1553305b44988cd944e97300
0 $
0,0000771901380077 WBNB
0.61% 2.588 $ 2.581 $
$51.254
1051959,010 0XD3B
0,00% Gần đây
33 ? 0XEECF92BF... Live Chart 0xeecf92bf5e8f96e174510e9cd2b2a857aa039460
1 $
1,308463546 USDT
0.6% 13.816 $ 13.774 $
$50.489
37099,926 0XEEC
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
34 ? 0X3C5027F5... Live Chart 0x3c5027f54353d3977c93e3e84cf754c113a06e0f
0 $
0,0000000000030907 WBNB
0.66% 145 $ 145 $
$50.314
46110857323129,960 0X3C5
0,00% Gần đây
35 ? 0X23E8A705... Live Chart 0x23e8a70534308a4aaf76fb8c32ec13d17a3bd89e
1 $
0,857046023270991 BUSD
0.6% 22.606 $ 22.538 $
$46.386
53349,535 0X23E
0,00% Gần đây
36 ? 0X42F3008F... Live Chart 0x42f3008f6945f052c31e7680f7f78c512099b904
1 $
0,0009830502039815 WBNB
0.6% 48.215 $ 48.070 $
$45.898
77256,564 0X42F
0,00% Gần đây
37 ? 0XB59490AB... Live Chart 0xb59490ab09a0f526cc7305822ac65f2ab12f9723
3 $
0,0056832180209395 WBNB
0.6% 6.908 $ 6.887 $
$45.100
12870,301 0XB59
0,00% Gần đây
38 ? 0X4E840AAD... Live Chart 0x4e840aadd28da189b9906674b4afcb77c128d9ea
0 $
0,0000812756422995 WBNB
0.6% 23.214 $ 23.144 $
$42.326
848764,551 0X4E8
0,00% Gần đây
39 ? 0X070A08BE... Live Chart 0x070a08beef8d36734dd67a491202ff35a6a16d97
0 $
0,0212417450233974 0X747D74DB20CC422F39AB54EDB2A3CE21F3C98AF1
0.61% 1.885 $ 1.879 $
$40.118
826434,266 0X070
0,00% Gần đây
40 ? 0X47199D51... Live Chart 0x47199d51a9f0dd669585f4ac2c327dac699289fd
0 $
0,0000034421667921 WBNB
0.61% 2.270 $ 2.263 $
$36.442
19273020,587 0X471
0,00% Gần đây
41 ? 0X13616F44... Live Chart 0x13616f44ba82d63c8c0dc3ff843d36a8ec1c05a9
2 $
0,003379378385784 WBNB
0.61% 3.165 $ 3.156 $
$36.096
17356,543 0X136
0,00% Gần đây
42 ? 0X66524624... Live Chart 0x6652462466dcee5cb1dda95379fae3c3e57f6719
15 $
0,0253161645034028 WBNB
0.62% 483 $ 481 $
$35.733
2321,137 0X665
0,00% Gần đây
43 ? 0XFF6080C7... Live Chart 0xff6080c748d813d7f4752f279c1e6325f6bf5c75
0 $
0,000062921986758 BUSD
0.6% 30.198 $ 30.108 $
$33.436
528001820,089 0XFF6
0,00% Gần đây
44 Ankr / Wrapped BNB
974.477.695 $
ANKR/WBNB Live Chart 0xf307910a4c7bbc79691fd374889b36d8531b08e3
0 $
0,0001964185123364 WBNB
0.61% 971 $ 968 $
$33.150
284036,982 ANKR
0,00% Gần đây
45 ? 0X46D0DAC0... Live Chart 0x46d0dac0926fa16707042cadc23f1eb4141fe86b
0 $
0,0005486271423933 WBNB
0.61% 3.240 $ 3.230 $
$32.424
85757,071 0X46D
0,00% Gần đây
46 ? 0X9F882567... Live Chart 0x9f882567a62a5560d147d64871776eea72df41d3
3 $
2,49993772761154 BUSD
0.61% 1.087 $ 1.084 $
$30.417
11730,100 0X9F8
0,00% Gần đây
47 ? 0X33831BEE... Live Chart 0x33831bee1ce63c95dab6cf23f83ff0b6a29a2837
0 $
0,0703146923352277 BUSD
0.6% 5.063 $ 5.048 $
$28.315
439259,835 0X338
0,00% Gần đây
48 ? 0XDECE0F68... Live Chart 0xdece0f6864c1511369ae2c30b90db9f5fe92832c
0 $
0,0015786873912097 USDT
0.61% 3.125 $ 3.116 $
$27.634
15832149,177 0XDEC
0,00% Gần đây
49 ? 0X5DD1E31E... Live Chart 0x5dd1e31e1a0e2e077ac98d2a4b781f418ca50387
3 $
0,0051029573548616 WBNB
0.61% 2.548 $ 2.540 $
$27.601
8925,116 0X5DD
0,00% Gần đây
50 Quidd (QUIDD)
0 $
QUIDD/0XE7... Live Chart 0x7961ade0a767c0e5b67dd1a1f78ba44f727642ed
* 4 $
47,311672680875 0XE7C9C6BC87B86F9E5B57072F907EE6460B593924
0.6% 21.967 $ 21.901 $
$27.435
7244,217 QUIDD
0,00% Gần đây -

PancakeSwap (v2) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 3359 đồng tiền ảo và 6115 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của PancakeSwap (v2) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 24.863 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch PancakeSwap (v2) là 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C/BUSD. PancakeSwap (v2) được thành lập năm 2020. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch PancakeSwap (v2) tại https://pancakeswap.finance.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
24.969.574,0
Xếp hạng Alexa
#579
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 1299724
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.616%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 96th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 94th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android