PoloniDEX exchange

PoloniDEX

Decentralized
N/A
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
29
Tiền ảo
65
Pairs
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 JUST (JST)
62.373.871 $
JST/TRX
0 $
2,249999 TRX
- - -
104.457 $
2271831,474 JST
30,04% Gần đây -
2 WINk (WIN)
39.218.379 $
WIN/TRX
0 $
0,006024 TRX
- - -
63.935 $
518994402,643 WIN
18,38% Gần đây -
3 TRONdice (DICE)
0 $
DICE/TRX
0 $
1,79 TRX
- - -
49.195 $
1344907,660 DICE
14,15% Gần đây -
4 BitTorrent (BTT)
94.048.840 $
BTT/TRX
0 $
0,0214 TRX
- - -
26.283 $
60100021,476 BTT
7,56% Gần đây -
5 TRON (TRX)
1.353.731.318 $
TRX/USDT
0 $
0,0204 USDT
- - -
18.759 $
919340,420 TRX
5,40% Gần đây -
6 IG Gold (IGG)
0 $
IGG/TRX
0 $
0,00751 TRX
- - -
11.731 $
76436535,010 IGG
3,37% Gần đây -
7 TRON GO (GO)
0 $
GO/TRX
0 $
0,0003 TRX
- - -
8.469 $
1381405300,000 GO
2,44% Gần đây -
8 BeatzCoin (BTZC)
0 $
BTZC/TRX
0 $
0,0169 TRX
- - -
6.225 $
18095929,089 BTZC
1,79% Gần đây -
9 TronEuropeRewardCoin (TERC)
0 $
TERC/TRX
0 $
6,5 TRX
- - -
6.000 $
45173,700 TERC
1,73% Gần đây -
10 TronWeeklyJournal (TWJ)
0 $
TWJ/TRX
0 $
0,00329 TRX
- - -
3.628 $
54175714,500 TWJ
1,04% Gần đây -
11 ChainZ Arena (SOUL)
0 $
SOUL/TRX
1 $
30,2999 TRX
- - -
2.506 $
4014,440 SOUL
0,72% Gần đây -
12 Bankroll Network (BNKR)
193.408 $
BNKR/TRX
0 $
1 TRX
- - -
1.863 $
91023,696 BNKR
0,53% Gần đây -
13 Sesameseed (SEED)
0 $
SEED/TRX
0 $
1,3889 TRX
- - -
1.265 $
44780,000 SEED
0,36% Gần đây -
14 LoveHearts (LVH)
0 $
LVH/TRX
0 $
0,00149 TRX
- - -
1.260 $
41371646,971 LVH
0,36% Gần đây -
15 PYRO Network (TRON) (PYRO)
0 $
PYRO/TRX
0 $
0,00244 TRX
- - -
859 $
17230501,679 PYRO
0,25% Gần đây -
16 Tron Game Center Token (TGCT)
0 $
TGCT/TRX
0 $
0,18234 TRX
- - -
723 $
192802,000 TGCT
0,21% Gần đây -
17 TEWKEN (TEWKEN)
0 $
TEWKEN/TRX
0 $
0,430011 TRX
- - -
687 $
77658,000 TEWKE
0,20% Gần đây -
18 888tron (888)
0 $
888/TRX
0 $
11,9999 TRX
- - -
542 $
2205,573 888
0,16% Gần đây -
19 NoleWater (AMSK)
0 $
AMSK/TRX
0 $
0,001324 TRX
- - -
308 $
11396110,000 AMSK
0,09% Gần đây -
20 BitTorrent (BTT)
94.048.840 $
BTT/USDT
0 $
0,000386 USDT
- - -
247 $
638697,000 BTT
0,07% Gần đây -
21 JUST Stablecoin (USDJ)
0 $
USDJ/TRX
1 $
48,6 TRX
- - -
164 $
165,350 USDJ
0,05% Gần đây -
22 HORA Token (HORA)
0 $
HORA/TRX
0 $
0,00165 TRX
- - -
132 $
3930281,000 HORA
0,04% Gần đây -
23 JUST NETWORK (JUS)
0 $
JUS/TRX
0 $
2,399998 TRX
- - -
127 $
2610,439 JUS
0,04% Gần đây -
24 Africa Trading Chain (ATT)
0 $
ATT/TRX
0 $
0,00007 TRX
- - -
99 $
69480482,600 ATT
0,03% Gần đây -
25 TRONFamily (FAT)
0 $
FAT/TRX
0 $
1,475 TRX
- - -
95 $
3149,000 FAT
0,03% Gần đây -
26 TronSecureHybrid (TSCHYBRID)
0 $
TSCHYBRID/TRX
0 $
0,220003 TRX
- - -
51 $
11384,000 TSCHY
0,01% Gần đây -
27 GrafenoCoin (GFNC)
0 $
GFNC/TRX
0 $
0,0149 TRX
- - -
50 $
166098,000 GFNC
0,01% khoảng 1 giờ trước -
28 SCC (SCC)
0 $
SCC/TRX
0 $
1,15 TRX
- - -
32 $
1378,180 SCC
0,01% khoảng 2 giờ trước -
29 TOPIA (TOPIA)
0 $
TOPIA/TRX
0 $
1 TRX
- - -
11 $
553,817 TOPIA
0,00% khoảng 1 giờ trước -
30 NoleCoin (NOLE)
0 $
NOLE/TRX
0 $
16,95 TRX
- - -
9 $
27,200 NOLE
0,00% Gần đây -
31 WINk (WIN)
39.218.379 $
WIN/USDT
0 $
0,000142 USDT
- - -
253 $
1783162,000 WIN
- khoảng 8 giờ trước -
32 Sesameseed (SEED)
0 $
SEED/USDT
0 $
0,025 USDT
- - -
21 $
840,000 SEED
- 1 ngày trước -
33 JUST Stablecoin (USDJ)
0 $
USDJ/USDT
1 $
0,98 USDT
- - -
2 $
1,790 USDJ
- 1 ngày trước -
34 TronEuropeRewardCoin (TERC)
0 $
TERC/USDT
0 $
0,02 USDT
- - -
1 $
58,000 TERC
- 3 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? TGD/TRX
0 $
0,2 TRX
- - -
35.769 $
8751797,000 TGD
10,29% Gần đây -
2 ? TATM/TRX
0 $
0,000704 TRX
- - -
738 $
50978155,000 TATM
0,21% Gần đây -
3 ? TRONISH/TRX
0 $
0,0116 TRX
- - -
210 $
890721,700 TRONI
0,06% Gần đây -
4 ? CGIZA/TRX
0 $
1,09 TRX
- - -
172 $
7735,000 CGIZA
0,05% Gần đây -
5 ? VENA/TRX
0 $
0,044 TRX
- - -
165 $
183963,660 VENA
0,05% Gần đây -
6 ? DCD/TRX
0 $
0,0185 TRX
- - -
92 $
243365,000 DCD
0,03% Gần đây -
7 ? IMAX/TRX
0 $
1,57 TRX
- - -
47 $
1477,000 IMAX
0,01% Gần đây -
8 ? TNX/TRX
0 $
0,155 TRX
- - -
41 $
12881,600 TNX
0,01% khoảng 1 giờ trước -
9 ? MEOX/TRX
0 $
5,62 TRX
- - -
31 $
274,000 MEOX
0,01% khoảng 2 giờ trước -
10 ? TWIN/TRX
0 $
0,00129 TRX
- - -
14 $
529227,000 TWIN
0,00% Gần đây -
11 ? VCOIN/TRX
0 $
0,3622 TRX
- - -
12 $
1637,340 VCOIN
0,00% khoảng 2 giờ trước -
12 ? REV/TRX
0 $
0,68312 TRX
- - -
3 $
210,000 REV
0,00% khoảng 2 giờ trước -
13 ? LT/TRX
0 $
0,125 TRX
- - -
3 $
1140,000 LT
0,00% khoảng 3 giờ trước -
14 ? TONE/TRX
0 $
0,00429 TRX
- - -
400 $
4614338,000 TONE
- khoảng 5 giờ trước -
15 ? CAP/TRX
0 $
1,05 TRX
- - -
125 $
5839,000 CAP
- 7 ngày trước -
16 ? TSHARE/TRX
0 $
0,0251 TRX
- - -
45 $
88580,390 TSHAR
- khoảng 8 giờ trước -
17 ? POPPY/TRX
0 $
0,35 TRX
- - -
23 $
3288,000 POPPY
- khoảng 14 giờ trước -
18 ? KAOS/TRX
0 $
1,9 TRX
- - -
17 $
437,000 KAOS
- khoảng 23 giờ trước -
19 ? SCT/TRX
0 $
0,0099 TRX
- - -
15 $
75686,000 SCT
- khoảng 8 giờ trước -
20 ? VCOIN/USDT
0 $
0,014 USDT
- - -
12 $
851,700 VCOIN
- 6 ngày trước -
21 ? BLAZE/TRX
0 $
0,28 TRX
- - -
11 $
1958,760 BLAZE
- khoảng 11 giờ trước -
22 ? TRUC/TRX
0 $
0,000499 TRX
- - -
9 $
860860,000 TRUC
- khoảng 3 giờ trước -
23 ? CKRW/USDT
0 $
0,00079 USDT
- - -
8 $
10000,000 CKRW
- 2 ngày trước -
24 ? TPS/TRX
0 $
0,025 TRX
- - -
7 $
13700,000 TPS
- khoảng 5 giờ trước -
25 ? TSY/TRX
0 $
0,053 TRX
- - -
6 $
5866,000 TSY
- khoảng 6 giờ trước -
26 ? POPPY/USDT
0 $
0,002 USDT
- - -
2 $
1000,000 POPPY
- 4 ngày trước -
27 ? MLT/TRX
0 $
0,045 TRX
- - -
1 $
1200,000 MLT
- khoảng 23 giờ trước -
28 ? SVN/TRX
0 $
0,85 TRX
- - -
0 $
24,000 SVN
- khoảng 16 giờ trước -
29 ? NB/TRX
0 $
0,132 TRX
- - -
0 $
129,910 NB
- khoảng 12 giờ trước -
30 ? CDF/TRX
0 $
0,01 TRX
- - -
0 $
1000,000 CDF
- khoảng 20 giờ trước -
31 ? ELV/TRX
0 $
1 TRX
- - -
0 $
0,000 ELV
- 3 ngày trước -

PoloniDEX là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền nằm tại China. Có 29 đồng tiền ảo và 65 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của PoloniDEX trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 30 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch PoloniDEX là JST/TRX. PoloniDEX được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch PoloniDEX tại https://poloniex.org/.

Địa chỉ
Phí
None
Rút tiền
None
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Year Established
2018
Market With Fees
Không
Incorporation Country Code
China
Recent Monthly Pageviews
601
Alexa Rank
#64123
Community Data
Twitter Followers: 16447
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của PoloniDEX
N/A
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
- - - - - /10
Tính thanh khoản -
Quy mô -
Cybersecurity -
Độ bao phủ API -
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng /10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.187
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 26th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

Cybersecurity

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: D
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability
Hạng D
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android