🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
PoloniDEX exchange

PoloniDEX

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
41
Tiền ảo
75
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Klever (KLV)
0 $
KLV/TRX
0 $
0,15104 TRX
- - -
61.183 $
13717081,960 KLV
44,77% Gần đây -
2 Bankroll Network (BNKR)
2.059.891 $
BNKR/TRX
0 $
3,392 TRX
- - -
27.992 $
279444,422 BNKR
20,48% Gần đây -
3 TRON (TRX)
2.106.497.757 $
TRX/USDT
0 $
0,0294 USDT
- - -
13.978 $
474771,300 TRX
10,23% Gần đây -
4 TRONdice (DICE)
0 $
DICE/TRX
0 $
0,922111 TRX
- - -
5.725 $
209998,000 DICE
4,18% Gần đây -
5 BitTorrent (BTT)
203.663.833 $
BTT/TRX
0 $
0,0107 TRX
- - -
3.131 $
9910248,686 BTT
2,29% Gần đây -
6 888tron (888)
0 $
888/TRX
0 $
8,2 TRX
- - -
2.093 $
8729,130 888
1,53% Gần đây -
7 WINk (WIN)
25.197.717 $
WIN/TRX
0 $
0,00282 TRX
- - -
1.956 $
23797267,163 WIN
1,43% Gần đây -
8 TronEuropeRewardCoin (TERC)
0 $
TERC/TRX
0 $
0,586 TRX
- - -
1.726 $
100238,490 TERC
1,26% Gần đây -
9 WINk (WIN)
25.197.717 $
WIN/USDT
0 $
0,000088 USDT
- - -
912 $
10357446,000 WIN
0,68% khoảng 2 giờ trước -
10 Vision Network (VSN)
177.802 $
VSN/TRX
0 $
4,75 TRX
- - -
921 $
6556,000 VSN
0,67% Gần đây -
11 JUST (JST)
30.746.346 $
JST/TRX
0 $
0,749999 TRX
- - -
654 $
29512,939 JST
0,48% Gần đây -
12 Sesameseed (SEED)
0 $
SEED/TRX
0 $
1,05 TRX
- - -
574 $
18603,490 SEED
0,42% Gần đây -
13 GrafenoCoin (GFNC)
0 $
GFNC/TRX
0 $
0,00003 TRX
- - -
338 $
384749821,000 GFNC
0,25% Gần đây -
14 Huobi Token (HT)
950.123.915 $
HT/TRX
4 $
122,1 TRX
- - -
319 $
88,190 HT
0,23% khoảng 1 giờ trước -
15 HORA Token (HORA)
0 $
HORA/TRX
0 $
0,001 TRX
- - -
204 $
6906986,000 HORA
0,15% Gần đây -
16 Exenox Mobile (EXNX)
0 $
EXNX/TRX
0 $
0,740001 TRX
- - -
141 $
6617,000 EXNX
0,10% khoảng 2 giờ trước -
17 JUST Stablecoin (USDJ)
0 $
USDJ/TRX
1 $
29 TRX
- - -
131 $
153,640 USDJ
0,10% Gần đây -
18 NoleCoin (NOLE)
0 $
NOLE/TRX
0 $
15,99 TRX
- - -
84 $
182,000 NOLE
0,06% khoảng 2 giờ trước -
19 Centric (CNS)
110.560 $
CNS/TRX
0 $
0,007399 TRX
- - -
61 $
282272,000 CNS
0,04% Gần đây -
20 TRONFamily (FAT)
0 $
FAT/TRX
0 $
3 TRX
- - -
60 $
684,000 FAT
0,04% Gần đây -
21 BitTorrent (BTT)
203.663.833 $
BTT/USDT
0 $
0,000325 USDT
- - -
44 $
135408,000 BTT
0,03% Gần đây -
22 LoveHearts (LVH)
0 $
LVH/TRX
0 $
0,000785 TRX
- - -
30 $
1302654,739 LVH
0,02% Gần đây -
23 SpokLottery (SPKL)
0 $
SPKL/TRX
0 $
0,0029 TRX
- - -
26 $
300450,000 SPKL
0,02% Gần đây -
24 Africa Trading Chain (ATT)
0 $
ATT/TRX
0 $
0,00005 TRX
- - -
23 $
15499078,000 ATT
0,02% Gần đây -
25 TRON GO (GO)
0 $
GO/TRX
0 $
0,000053 TRX
- - -
15 $
9568456,000 GO
0,01% Gần đây -
26 TRON ATM (TATM)
0 $
TATM/TRX
0 $
0,000139 TRX
- - -
7 $
1710000,000 TATM
0,01% khoảng 2 giờ trước -
27 Pearl Finance (PEARL)
0 $
PEARL/TRX
146 $
5000 TRX
- - -
6 $
0,040 PEARL
0,00% khoảng 3 giờ trước -
28 ChainZ Arena (SOUL)
0 $
SOUL/TRX
0 $
2,2503 TRX
- - -
6 $
88,150 SOUL
0,00% Gần đây -
29 NoleWater (AMSK)
0 $
AMSK/TRX
0 $
0,000801 TRX
- - -
3 $
112489,000 AMSK
0,00% khoảng 2 giờ trước -
30 Bitcoin (BTC)
318.972.565.652 $
BTC/TRX
22.750 $
779999,99 TRX
- - -
136 $
0,006 BTC
- khoảng 5 giờ trước -
31 JUST Stablecoin (USDJ)
0 $
USDJ/USDT
1 $
0,9601 USDT
- - -
99 $
103,280 USDJ
- khoảng 5 giờ trước -
32 Tron Game Center Token (TGCT)
0 $
TGCT/TRX
0 $
0,132 TRX
- - -
66 $
17342,000 TGCT
- khoảng 4 giờ trước -
33 TronWeeklyJournal (TWJ)
0 $
TWJ/TRX
0 $
0,00115 TRX
- - -
60 $
1799428,800 TWJ
- khoảng 6 giờ trước -
34 Digital Currency Daily (DCD)
0 $
DCD/TRX
0 $
0,01649 TRX
- - -
42 $
87566,000 DCD
- khoảng 6 giờ trước -
35 GrafenoCoin (GFNC)
0 $
GFNC/USDT
0 $
0,000001 USDT
- - -
34 $
34288442,000 GFNC
- khoảng 5 giờ trước -
36 TronSecureHybrid (TSCHYBRID)
0 $
TSCHYBRID/TRX
0 $
0,039903 TRX
- - -
28 $
24188,000 TSCHY
- khoảng 12 giờ trước -
37 Bitcoin (BTC)
318.972.565.652 $
BTC/USDT
17.053 $
17000,01 USDT
- - -
17 $
0,001 BTC
- 1 ngày trước -
38 Exenox Mobile (EXNX)
0 $
EXNX/USDT
0 $
0,027 USDT
- - -
15 $
554,000 EXNX
- 3 ngày trước -
39 JUST NETWORK (JUS)
0 $
JUS/TRX
0 $
1,579 TRX
- - -
11 $
239,994 JUS
- khoảng 4 giờ trước -
40 Huobi Token (HT)
950.123.915 $
HT/USDT
5 $
4,5 USDT
- - -
11 $
2,380 HT
- 1 ngày trước -
41 TEWKEN (TEWKEN)
0 $
TEWKEN/TRX
0 $
0,290001 TRX
- - -
7 $
792,000 TEWKE
- khoảng 6 giờ trước -
42 BeatzCoin (BTZC)
0 $
BTZC/TRX
0 $
0,0098 TRX
- - -
6 $
21688,145 BTZC
- khoảng 4 giờ trước -
43 TronVegasCoin (VCOIN)
0 $
VCOIN/TRX
0 $
0,24 TRX
- - -
6 $
850,000 VCOIN
- khoảng 22 giờ trước -
44 SCC (SCC)
0 $
SCC/TRX
0 $
0,5001 TRX
- - -
3 $
230,900 SCC
- 1 ngày trước -
45 JUST (JST)
30.746.346 $
JST/USDJ
NaN $
0,027997 USDJ
- - -
0 $
832,000 JST
- 3 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? SUN/TRX
10 $
325,6 TRX
- - -
8.526 $
886,680 SUN
6,24% Gần đây -
2 ? KODX/TRX
19 $
648 TRX
- - -
3.117 $
162,894 KODX
2,28% Gần đây -
3 ? FRUIT/TRX
0 $
5,854999 TRX
- - -
1.595 $
9388,000 FRUIT
1,18% khoảng 2 giờ trước -
4 ? TWIN/TRX
0 $
0,00107 TRX
- - -
233 $
7369151,445 TWIN
0,17% Gần đây -
5 Bridge Oracle (BRG)
0 $
BRG/TRX
0 $
0,0225 TRX
- - -
177 $
266976,000 BRG
0,13% khoảng 1 giờ trước -
6 ? SUN/USDT
10 $
9,5 USDT
- - -
38 $
4,000 SUN
0,03% khoảng 2 giờ trước -
7 ? CDF/TRX
0 $
0,0041 TRX
- - -
32 $
263093,000 CDF
0,02% khoảng 1 giờ trước -
8 ? VENA/TRX
0 $
0,0205 TRX
- - -
3 $
5400,000 VENA
0,00% khoảng 3 giờ trước -
9 ? CAP/TRX
0 $
1,3 TRX
- - -
150 $
3972,540 CAP
- khoảng 15 giờ trước -
10 ? POL/USDT
0 $
0,017 USDT
- - -
98 $
5759,000 POL
- 6 ngày trước -
11 ? TRONISH/TRX
0 $
0,06 TRX
- - -
39 $
22121,000 TRONI
- khoảng 4 giờ trước -
12 ? TONE/TRX
0 $
0,0025 TRX
- - -
35 $
474601,000 TONE
- khoảng 13 giờ trước -
13 ? CGIZA/TRX
0 $
1,06 TRX
- - -
30 $
951,000 CGIZA
- khoảng 10 giờ trước -
14 JustBet (WINR)
0 $
WINR/TRX
0 $
0,0079 TRX
- - -
21 $
90000,000 WINR
- khoảng 13 giờ trước -
15 Thisoption (TONS)
0 $
TONS/USDT
1 $
0,6 USDT
- - -
9 $
15,000 TONS
- khoảng 12 giờ trước -
16 ? KAOS/TRX
0 $
1,6 TRX
- - -
8 $
179,000 KAOS
- khoảng 6 giờ trước -
17 ? TRUC/TRX
0 $
0,000169 TRX
- - -
6 $
1150000,000 TRUC
- khoảng 13 giờ trước -
18 ? MEOX/TRX
0 $
3,11 TRX
- - -
5 $
55,000 MEOX
- khoảng 5 giờ trước -
19 ? TSHARE/TRX
0 $
0,0142 TRX
- - -
2 $
5633,100 TSHAR
- 2 ngày trước -
20 ? REV/TRX
0 $
0,379001 TRX
- - -
2 $
205,000 REV
- khoảng 5 giờ trước -
21 ? TPS/TRX
0 $
0,044 TRX
- - -
2 $
1500,000 TPS
- khoảng 19 giờ trước -
22 ? POPPY/TRX
0 $
0,19 TRX
- - -
1 $
200,000 POPPY
- khoảng 6 giờ trước -
23 ? CKRW/USDT
0 $
0,00072 USDT
- - -
1 $
1402,000 CKRW
- 3 ngày trước -
24 KYC.Crypto (MIMA)
0 $
MIMA/TRX
0 $
0,79 TRX
- - -
1 $
37,000 MIMA
- 2 ngày trước -
25 ? LT/TRX
0 $
0,115 TRX
- - -
1 $
250,000 LT
- khoảng 9 giờ trước -
26 ? TNX/TRX
0 $
0,2001 TRX
- - -
1 $
120,000 TNX
- khoảng 13 giờ trước -
27 ? SVN/TRX
0 $
1,9 TRX
- - -
1 $
10,000 SVN
- 2 ngày trước -
28 ? MLT/TRX
0 $
0,057798 TRX
- - -
0 $
200,000 MLT
- 1 ngày trước -
29 ? IMAX/TRX
0 $
0,339 TRX
- - -
0 $
31,000 IMAX
- 4 ngày trước -
30 Bridge Oracle (BRG)
0 $
BRG/USDJ
NaN $
0,000604 USDJ
- - -
0 $
10000,000 BRG
- khoảng 19 giờ trước -

PoloniDEX là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền nằm tại China. Có 41 đồng tiền ảo và 75 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của PoloniDEX trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 8 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch PoloniDEX là KLV/TRX. PoloniDEX được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch PoloniDEX tại https://poloniex.org/.

Địa chỉ
Phí
None
Rút tiền
None
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Không
Mã quốc gia thành lập
China
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
2.250
Xếp hạng Alexa
#37325
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 19681
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 31th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: D
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability
Hạng D
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Team

Team is public -
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android