SatoExchange exchange

SatoExchange

Centralized
2
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
28
Tiền ảo
51
Pairs
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Ethereum (ETH)
37.031.483.479 $
ETH/BTC
397 $
0,03799643 BTC
12.36% 0 $ 0 $
8.970 $
22,603 ETH
50,91% khoảng 1 giờ trước
2 Bitcoin (BTC)
190.933.351.135 $
BTC/USDT
10.978 $
10967,29 USDT
20.27% 0 $ 0 $
2.174 $
0,198 BTC
12,34% khoảng 1 giờ trước
3 SatoExchange Token (SATX)
0 $
SATX/ETH
0 $
0,00000238 ETH
18.6% 0 $ 0 $
1.711 $
2178335,034 SATX
9,81% Gần đây
4 Stellar (XLM)
1.439.833.014 $
XLM/BTC
0 $
0,00000891 BTC
43.33% 0 $ 0 $
1.485 $
15931,413 XLM
8,41% khoảng 1 giờ trước -
5 Dogecoin (DOGE)
325.809.681 $
DOGE/ETH
0 $
0,00000796 ETH
13.85% 0 $ 0 $
1.145 $
436026,357 DOGE
6,57% Gần đây
6 Litecoin (LTC)
2.840.321.289 $
LTC/BTC
60 $
0,00574933 BTC
28.48% 0 $ 0 $
682 $
11,364 LTC
3,87% khoảng 1 giờ trước -
7 Ethereum (ETH)
37.031.483.479 $
ETH/USDT
353 $
352,852 USDT
41.35% 0 $ 0 $
670 $
1,897 ETH
3,80% khoảng 1 giờ trước
8 XRP (XRP)
10.245.340.567 $
XRP/BTC
0 $
0,00003149 BTC
68.27% 0 $ 0 $
123 $
378,579 XRP
0,71% Gần đây -
9 Litecoin (LTC)
2.840.321.289 $
LTC/SATX
51 $
64998,1144 SATX
69.23% 0 $ 0 $
60 $
1,171 LTC
0,34% Gần đây -
10 Dogecoin (DOGE)
325.809.681 $
DOGE/SATX
0 $
4,29458 SATX
19.85% 0 $ 0 $
49 $
14630,243 DOGE
0,28% Gần đây
11 MMOCoin (MMO)
222.069 $
MMO/BTC
0 $
0,00000033 BTC
82.05% 0 $ 0 $
38 $
10899,697 MMO
0,21% khoảng 1 giờ trước -
12 Waves (WAVES)
225.064.732 $
WAVES/ETH
4 $
0,01069968 ETH
53.27% 0 $ 0 $
29 $
7,960 WAVES
0,16% khoảng 2 giờ trước -
13 FingerPrint (FGP)
0 $
FGP/ETH
0 $
0,00002 ETH
80.0% 0 $ 0 $
4 $
651,178 FGP
0,02% Gần đây
14 FingerPrint (FGP)
0 $
FGP/BTC
0 $
0,0000011 BTC
82.88% 0 $ 0 $
1 $
100,000 FGP
0,01% Gần đây
15 Sumcoin (SUM)
0 $
SUM/DOGE
148 $
56608,89640533 DOGE
7.75% 0 $ 0 $
0 $
0,001 SUM
0,00% Gần đây
16 Dogecoin (DOGE)
325.809.681 $
DOGE/BTC
0 $
0,00000029 BTC
15.63% 0 $ 0 $
6.745 $
2214865,379 DOGE
- khoảng 23 giờ trước
17 Bitair (BTCA)
0 $
BTCA/DOGE
0 $
0,0004998 DOGE
87.5% 0 $ 0 $
276 $
170415987,267 BTCA
- 3 ngày trước
18 DMme (DMME)
0 $
DMME/BTC
0 $
0,00000003 BTC
98.2% 0 $ 0 $
98 $
311983,000 DMME
- khoảng 10 giờ trước
19 FREE coin (FREE)
1.088.411 $
FREE/ETH
0 $
0,00000001 ETH
- - -
90 $
26410626,000 FREE
- khoảng 3 giờ trước -
20 Stellar (XLM)
1.439.833.014 $
XLM/SATX
0 $
195,0893 SATX
34.95% 0 $ 0 $
65 $
383,556 XLM
- khoảng 6 giờ trước
21 BROTHER (BRAT)
0 $
BRAT/DOGE
0 $
0,0021 DOGE
83.05% 0 $ 0 $
64 $
57091901,511 BRAT
- 3 ngày trước
22 TRON (TRX)
1.814.199.113 $
TRX/BTC
0 $
0,00000994 BTC
75.71% 0 $ 0 $
14 $
137,511 TRX
- 3 ngày trước -
23 Bitball (BTB)
828.940 $
BTB/ETH
0 $
0,000018 ETH
66.67% 0 $ 0 $
7 $
1000,000 BTB
- 5 ngày trước -
24 1Million Token (1MT)
159.045 $
1MT/ETH
0 $
0,00010013 ETH
93.7% 0 $ 0 $
3 $
93,521 1MT
- khoảng 10 giờ trước -
25 TICOEX Token (Formerly TopInvestmentCoin) (TICO)
0 $
TICO/ETH
0 $
0,00000848 ETH
85.97% 0 $ 0 $
3 $
1081,130 TICO
- khoảng 17 giờ trước
26 Bitball (BTB)
828.940 $
BTB/SATX
0 $
3,73 SATX
0.27% 27 $ 0 $
3 $
1002,000 BTB
- 5 ngày trước
27 TRON (TRX)
1.814.199.113 $
TRX/SATX
0 $
20,801 SATX
88.18% 0 $ 0 $
3 $
150,000 TRX
- 4 ngày trước -
28 XRTFoundation (XRT)
0 $
XRT/ETH
0 $
0,00000099 ETH
96.97% 0 $ 0 $
2 $
5000,000 XRT
- 3 ngày trước
29 Litecoin (LTC)
2.840.321.289 $
LTC/ETH
39 $
0,10000012 ETH
66.65% 0 $ 0 $
2 $
0,043 LTC
- 6 ngày trước -
30 TORcorp (TORR)
0 $
TORR/ETH
0 $
0,00000003 ETH
66.67% 1 $ 0 $
1 $
112150,000 TORR
- 4 ngày trước
31 Waves (WAVES)
225.064.732 $
WAVES/SATX
6 $
8690,9648 SATX
86.19% 0 $ 0 $
1 $
0,118 WAVES
- khoảng 4 giờ trước
32 Bitball Treasure (BTRS)
0 $
BTRS/ETH
1.330 $
3,49 ETH
79.48% 0 $ 0 $
1 $
0,001 BTRS
- 5 ngày trước -
33 TRON (TRX)
1.814.199.113 $
TRX/ETH
0 $
0,00081103 ETH
93.96% 0 $ 0 $
1 $
2,000 TRX
- 5 ngày trước -
34 FITCASH (FTH)
0 $
FTH/ETH
0 $
0,00000079 ETH
96.15% 0 $ 0 $
0 $
1089,557 FTH
- 6 ngày trước
35 BROTHER (BRAT)
0 $
BRAT/ETH
0 $
0,00000005 ETH
95.73% 0 $ 0 $
0 $
11650,000 BRAT
- khoảng 10 giờ trước
36 Golden Ratio Token (GRT)
74.892 $
GRT/ETH
7 $
0,019999 ETH
9.5% 0 $ 0 $
0 $
0,016 GRT
- 2 ngày trước
37 EtherDiamond (ETD)
0 $
ETD/ETH
0 $
0,0000001 ETH
98.74% 0 $ 0 $
0 $
2812,000 ETD
- 5 ngày trước
38 Ethereum Money (ETHMNY)
0 $
ETHMNY/ETH
0 $
0,00000002 ETH
50.0% 0 $ 0 $
0 $
7059,500 ETHMN
- khoảng 20 giờ trước
39 Golden Ratio Token (GRT)
74.892 $
GRT/USDT
8 $
7,6 USDT
14.47% 0 $ 0 $
0 $
0,001 GRT
- 3 ngày trước -
40 INFOCoin (INFO)
12.547 $
INFO/DOGE
0 $
0,39999997 DOGE
97.43% 0 $ 0 $
0 $
0,100 INFO
- 5 ngày trước -
41 TORcorp (TORR)
0 $
TORR/DOGE
0 $
0,006 DOGE
94.0% 0 $ 0 $
0 $
1,000 TORR
- 6 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? SCC/BTC
1 $
0,00007999 BTC
50.0% 0 $ 0 $
87 $
103,743 SCC
0,49% khoảng 1 giờ trước
2 ? HELX/BTC
0 $
0,00000017 BTC
72.73% 0 $ 0 $
71 $
40439,882 HELX
0,41% Gần đây
3 ? HELX/SATX
0 $
2,9151 SATX
79.49% 0 $ 0 $
10 $
3966,721 HELX
0,05% khoảng 3 giờ trước -
4 ? HELX/ETH
0 $
0,00000258 ETH
92.0% 0 $ 0 $
22 $
25093,043 HELX
- khoảng 3 giờ trước
5 ? GCG/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 455 $ 0 $
10 $
95037,000 GCG
- 3 ngày trước
6 ? GCG/ETH
0 $
0,0000007 ETH
88.57% 0 $ 0 $
1 $
2331,000 GCG
- 1 ngày trước
7 CryptoNewsNet (NEWS)
0 $
NEWS/ETH
0 $
0,00000002 ETH
50.0% 9 $ 0 $
0 $
30847,000 NEWS
- khoảng 20 giờ trước
8 ? IC2S/DOGE
0 $
0,00412988 DOGE
98.9% 0 $ 0 $
0 $
250,000 IC2S
- 3 ngày trước -
9 ? BTT/SATX
0 $
25 SATX
98.67% 0 $ 0 $
0 $
0,100 BTT
- 1 ngày trước -

SatoExchange là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United States. Có 28 đồng tiền ảo và 51 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của SatoExchange trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 2 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch SatoExchange là ETH/BTC. SatoExchange được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch SatoExchange tại https://www.satoexchange.com/.

Địa chỉ
Little rock, Arkansas
Phí
0.20%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2018
Market With Fees
Incorporation Country Code
United States
Recent Monthly Pageviews
43.025
Xếp hạng Alexa
#85565
Community Data
Người theo dõi trên Twitter: 14653
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của SatoExchange
2
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
1.5 - - 0.5 - 2/10
Tính thanh khoản 1.5
Quy mô -
Cybersecurity -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 2/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 48.129%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 23th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

Cybersecurity

Cập nhật lần cuối: 2020-08-04
Data provided by cer.live
Penetration Test
Proof of Funds
Bug Bounty

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android