coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Shibaswap exchange

Shibaswap

Decentralized
Shibaswap là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2021. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 64 loại tiền ảo và 121 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Shibaswap trong 24h được báo cáo ở mức 14.335.444 $, thay đổi 285.9% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là SNX/WETH với khối lượng giao dịch trong 24h là 8.566.324 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
64
Tiền ảo
121
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Synthetix Network / WETH
795.707.503 $
SNX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f
4.531 $
2,56963294591441 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.69% 94 $ 94 $
$8.566.323
1914,871 SNX
59,78% Gần đây -
2 Bone ShibaSwap / WETH
274.964.228 $
BONE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9
1 $
0,0006722678255598 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 157.329 $ 156.856 $
$2.916.133
2486199,664 BONE
20,35% Gần đây
3 PAWSWAP / WETH
0 $
PAW/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01
0 $
0,0000000000171516 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 20.724 $ 20.661 $
$835.151
27866236475053,812 PAW
5,83% Gần đây
4 Shiba Inu / WETH
6.278.357.688 $
SHIB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
0 $
0,0000000060352922 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 132.807 $ 132.408 $
$412.355
38524624742,114 SHIB
2,88% Gần đây
5 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.757 $
1753,37891973928 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 14.205 $ 14.163 $
$358.683
194,067 WETH
2,50% Gần đây
6 Shiba Inu / Bone ShibaSwap
6.278.357.688 $
SHIB/BONE Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
0 $
0,0000089206388204 0X9813037EE2218799597D83D4A5B6F3B6778218D9
0.6% 68.355 $ 68.150 $
$323.331
29826426404,031 SHIB
2,26% Gần đây
7 USD Coin / WETH
33.940.268.048 $
USDC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,0005707241673548 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 9.176 $ 9.148 $
$224.012
222271,619 USDC
1,56% Gần đây
8 Doge Killer / WETH
45.195.772 $
LEASH/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634
418 $
0,237025447321944 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 43.218 $ 43.088 $
$212.662
506,139 LEASH
1,48% Gần đây
9 Doge Killer / Bone ShibaSwap
45.195.772 $
LEASH/BONE Biểu đồ trực tuyến 0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634
414 $
349,445734261719 0X9813037EE2218799597D83D4A5B6F3B6778218D9
0.6% 34.415 $ 34.312 $
$113.249
263,604 LEASH
0,79% Gần đây
10 Koyo / WETH
0 $
KOY/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x198065e69a86cb8a9154b333aad8efe7a3c256f8
0 $
0,0000078970745869 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 9.051 $ 9.024 $
$68.603
4830605,222 KOY
0,48% Gần đây
11 Tail Finance / WETH
0 $
TAIL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4384b85fe228ae727b129230211194e4a50877c4
0 $
0,0000000000005036 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.959 $ 1.953 $
$64.639
71862388761828,380 TAIL
0,45% Gần đây
12 xFUND / WETH
9.970.231 $
XFUND/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881
996 $
0,56501392864964 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 3.517 $ 3.506 $
$61.090
63,139 XFUND
0,43% Gần đây
13 Doge Killer / Shiba Inu
45.195.772 $
LEASH/SHIB Biểu đồ trực tuyến 0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634
419 $
39408179,1117284 0X95AD61B0A150D79219DCF64E1E6CC01F0B64C4CE
0.6% 28.679 $ 28.593 $
$42.701
101,213 LEASH
0,30% Gần đây
14 Claw / WETH
0 $
CLAW/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xe115401b985306837b9f1495c8e9d7f8f8328cc3
0 $
0,0000000025494097 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.64% 234 $ 233 $
$28.147
3757571316,547 CLAW
0,20% Gần đây
15 Ryoshis Vision / WETH
0 $
RYOSHI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x777e2ae845272a2f540ebf6a3d03734a5a8f618e
0 $
0,0000000000036853 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 12.012 $ 11.976 $
$21.486
3246748910067,416 RYOSHI
0,15% Gần đây
16 MetaBET / WETH
0 $
MBET/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x37c4822dfcea7211d1d9876dabd48c62d46dbaab
0 $
0,0000062430888408 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 9.123 $ 9.095 $
$18.979
1670350,143 MBET
0,13% Gần đây
17 Vectorspace AI / WETH
16.931.687 $
VXV/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x7d29a64504629172a429e64183d6673b9dacbfce
0 $
0,0002590911893192 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.455 $ 1.451 $
$10.857
24364,172 VXV
0,08% Gần đây
18 Doge Killer / xFUND
45.195.772 $
LEASH/XFUND Biểu đồ trực tuyến 0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634
418 $
0,413980452860289 0X892A6F9DF0147E5F079B0993F486F9ACA3C87881
0.61% 835 $ 833 $
$8.862
20,005 LEASH
0,06% Gần đây
19 Shibaverse / WETH
740.115 $
VERSE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x7ae0d42f23c33338de15bfa89c7405c068d9dc0a
0 $
0,0000005266704997 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.694 $ 1.689 $
$7.355
7778379,145 VERSE
0,05% Gần đây
20 Kounotori / WETH
0 $
KTO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x616ef40d55c0d2c506f4d6873bda8090b79bf8fc
0 $
0,0000000000056444 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 2.461 $ 2.454 $
$5.825
544647496363,793 KTO
0,04% Gần đây
21 Dai / WETH
5.254.151.359 $
DAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
0,0005685710982729 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.596 $ 1.591 $
$4.267
4149,401 DAI
0,03% Gần đây
22 Wrapped Bitcoin / WETH
4.146.678.826 $
WBTC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
26.537 $
15,0510606275843 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.683 $ 1.678 $
$4.243
0,159 WBTC
0,03% Gần đây
23 Shiba Inu / Tether
6.278.357.688 $
SHIB/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
0 $
0,0000105061902031 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.61% 1.740 $ 1.734 $
$3.234
302338364,943 SHIB
0,02% Gần đây
24 Shibarium Perpetuals / WETH
0 $
SERP/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xfd414e39155f91e94443a9fe97e856569d0f5eec
0 $
0,0000008018074071 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 891 $ 889 $
$3.221
2095511,960 SERP
0,02% Gần đây
25 Voxel X Network / WETH
3.081.334 $
VXL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x16cc8367055ae7e9157dbcb9d86fd6ce82522b31
0 $
0,0000070376201872 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 5.423 $ 5.407 $
$2.976
237243,332 VXL
0,02% Gần đây
26 Shiba Inu / USD Coin
6.278.357.688 $
SHIB/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
0 $
0,0000105861528892 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 4.057 $ 4.044 $
$2.806
262934936,767 SHIB
0,02% Gần đây
27 Dog Collar / WETH
0 $
COLLAR/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9783b81438c24848f85848f8df31845097341771
0 $
0,0000000000019222 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 4.985 $ 4.970 $
$1.196
354661855112,571 COLLAR
0,01% Gần đây
28 Bark / WETH
0 $
BARK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x53340a1ef3a0ddeba1d94bbd1e2ff55936f0ea60
0 $
0,0000001103692293 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.68% 104 $ 104 $
$1.119
6311319,283 BARK
0,01% Gần đây
29 Polygon / Shiba Inu
10.100.770.342 $
MATIC/SHIB Biểu đồ trực tuyến 0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0
1 $
103471,03954033 0X95AD61B0A150D79219DCF64E1E6CC01F0B64C4CE
0.61% 1.545 $ 1.541 $
$825
750,860 MATIC
0,01% Gần đây
30 ShibElon / WETH
0 $
SHIBELON/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4c584cd339bdde73b7f5210486dd8bbeee3fde6d
0 $
0,0000000002954895 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 706 $ 704 $
$808
1599882967,689 SHIBELON
0,01% Gần đây
31 WoofWork.io / WETH
5.788.330 $
WOOF/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6bc08509b36a98e829dffad49fde5e412645d0a3
0 $
0,0000004041076338 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 363 $ 361 $
$636
882351,641 WOOF
0,00% Gần đây
32 MandoX / WETH
2.103.097 $
MANDOX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x33d203fa03bb30b133de0fe2d6533c268ba286b6
0 $
0,0000000000907064 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 639 $ 637 $
$483
3020874994,118 MANDOX
0,00% Gần đây
33 Uniswap / WETH
4.406.524.779 $
UNI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984
* 6 $
0,0034015912188077 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.236 $ 1.232 $
$480
79,829 UNI
0,00% Gần đây
34 Dogelon Mars / Bone ShibaSwap
189.846.282 $
ELON/BONE Biểu đồ trực tuyến 0x761d38e5ddf6ccf6cf7c55759d5210750b5d60f3
0 $
0,0000002731767282 0X9813037EE2218799597D83D4A5B6F3B6778218D9
0.67% 123 $ 123 $
$295
883603510,489 ELON
0,00% Gần đây
35 Polygon / WETH
10.100.770.342 $
MATIC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0
1 $
0,0006271897633541 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.66% 134 $ 134 $
$187
174,043 MATIC
0,00% Gần đây
36 Falcon Nine / WETH
0 $
F9/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f
0 $
0,0000030613180223 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.339 $ 1.335 $
$176
32500,000 F9
0,00% Gần đây
37 CollarSwap / WETH
0 $
COLLAR/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xb0e977e0214bcfeec0d685064244ad2b2487380b
0 $
0,0000000000171044 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 389 $ 388 $
$151
4996700295,525 COLLAR
0,00% Gần đây
38 UFO Gaming / Shiba Inu
39.067.245 $
UFO/SHIB Biểu đồ trực tuyến 0x249e38ea4102d0cf8264d3701f1a0e39c4f2dc3b
0 $
0,145362433878176 0X95AD61B0A150D79219DCF64E1E6CC01F0B64C4CE
0.64% 236 $ 236 $
$133
86143252,251 UFO
0,00% Gần đây
39 Shiba Inu / Uniswap
6.278.357.688 $
SHIB/UNI Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
* 0 $
0,0000016537115672 0X1F9840A85D5AF5BF1D1762F925BDADDC4201F984
0.75% 56 $ 55 $
$32
3089577,024 SHIB
0,00% Gần đây
40 Cult DAO / WETH
31.062.412 $
CULT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13
0 $
0,0000000041917413 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.73% 64 $ 64 $
$30
4084353,250 CULT
0,00% **2 giờ trước Traded 2 giờ trước
41 New World Order / WETH
0 $
STATE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x00c2999c8b2adf4abc835cc63209533973718eb1
0 $
0,0000000000101235 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.66% 142 $ 142 $
$17
984443138,108 STATE
0,00% Gần đây
42 VEMP / WETH
3.182.604 $
VEMP/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xcfeb09c3c5f0f78ad72166d55f9e6e9a60e96eec
* 43 $
0,0236576901414353 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.74% 58 $ 58 $
$8.661.882
200638,047 VEMP
- **3 ngày trước Traded 4 ngày trước -
43 FEG / WETH
21.876.518 $
FEG/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x389999216860ab8e0175387a0c90e5c52522c945
* 0 $
0,0000000000009872 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.96% 22 $ 22 $
$1.504
914792358914,987 FEG
- **4 ngày trước Traded 4 ngày trước -
44 Dogelon Mars / WETH
189.846.282 $
ELON/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x761d38e5ddf6ccf6cf7c55759d5210750b5d60f3
0 $
0,000000000194753 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 3.872 $ 3.861 $
$710
2082538941,784 ELON
- Gần đây
45 UFO Gaming / WETH
39.067.245 $
UFO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x249e38ea4102d0cf8264d3701f1a0e39c4f2dc3b
0 $
0,0000000008695596 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 629 $ 627 $
$185
120965655,690 UFO
- Gần đây
46 PERL.eco / WETH
0 $
PERL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xeca82185adce47f39c684352b0439f030f860318
0 $
0,0000228565361263 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.66% 136 $ 135 $
$187
4641,983 PERL
- **14 giờ trước Traded 21 giờ trước
47 Chainlink / WETH
3.569.158.551 $
LINK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
7 $
0,0041672266065491 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 534 $ 532 $
$159
21,610 LINK
- **2 ngày trước Traded 2 ngày trước
48 Dogelon Mars / Shiba Inu
189.846.282 $
ELON/SHIB Biểu đồ trực tuyến 0x761d38e5ddf6ccf6cf7c55759d5210750b5d60f3
0 $
0,032176251566623 0X95AD61B0A150D79219DCF64E1E6CC01F0B64C4CE
0.61% 1.395 $ 1.391 $
$119
349989367,276 ELON
- Gần đây
49 VEMP / Cult DAO
3.182.604 $
VEMP/CULT Biểu đồ trực tuyến 0xcfeb09c3c5f0f78ad72166d55f9e6e9a60e96eec
* 0 $
2079,72738790301 0XF0F9D895ACA5C8678F706FB8216FA22957685A13
0.7% 83 $ 82 $
$121
7931,104 VEMP
- **3 ngày trước Traded 4 ngày trước -
50 Unit Protocol / WETH
2.788.449 $
DUCK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x92e187a03b6cd19cb6af293ba17f2745fd2357d5
0 $
0,0000042771647751 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.75% 56 $ 55 $
$103
13695,064 DUCK
- Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Kennel / WETH
0 $
KENNEL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x25d4e7fe624fcc6e7f0b52d142f40c9acecf039a
0 $
0,0000000018103184 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.76% 50 $ 50 $
$8.511.715
959933176,641 KENNEL
59,40% Gần đây
2 ? 0X71BE2BB1... Biểu đồ trực tuyến 0x71be2bb1a994447420915c4534cbf5d0305480a6
0 $
0,0000000000000839 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 555 $ 554 $
$41.535
272288512341333,280 0X71B
0,29% Gần đây
3 ? 0X56AC9616... Biểu đồ trực tuyến 0x56ac96168a58196084ac8e881adc538b2d1cf4c4
0 $
0,000000000000473 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.943 $ 1.937 $
$24.229
27601012777842,470 0X56A
0,17% Gần đây
4 ? 0X08AFAD29... Biểu đồ trực tuyến 0x08afad29be887b44aead73c4784ca29c15355cb2
0 $
0,0000000000759086 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 705 $ 703 $
$13.208
88913312659,659 0X08A
0,09% Gần đây
5 ? 0XFBD5FD3F... Biểu đồ trực tuyến 0xfbd5fd3f85e9f4c5e8b40eec9f8b8ab1caaa146b
0 $
0,0000001756860001 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 775 $ 773 $
$8.991
33050215,728 0XFBD
0,06% Gần đây
6 Shina Inu / WETH
21.396.387 $
SHI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a
0 $
0,0000000009652875 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 746 $ 744 $
$7.898
5038548687,675 SHI
0,06% Gần đây
7 ? 0X921EC116... Biểu đồ trực tuyến 0x921ec1160d940298304e3b466dd8b10275b11f0b
0 $
0,0000001121500472 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 422 $ 421 $
$2.426
14222523,847 0X921
0,02% Gần đây
8 ? 0X45CBDF20... Biểu đồ trực tuyến 0x45cbdf200357539e08782472818e0b1e3c0d61a3
0 $
1,21116223666098 0XFBD5FD3F85E9F4C5E8B40EEC9F8B8AB1CAAA146B
0.63% 264 $ 263 $
$1.905
4404781,133 0X45C
0,01% Gần đây
9 ? 0XC3B0346D... Biểu đồ trực tuyến 0xc3b0346df4bfa2b3615ffe2017824938c511b356
0 $
0,0000411474617926 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 499 $ 498 $
$1.795
26795,934 0XC3B
0,01% Gần đây
10 Good Dog / WETH
0 $
HEEL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xf941d3aabf2ee0f5589e68ba6047b8329592b366
1 $
0,0003299410819297 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 427 $ 425 $
$684
1141,395 HEEL
0,00% Gần đây
11 ? 0XED0172ED... Biểu đồ trực tuyến 0xed0172ed8942e37d9184174eedf107db3c5a99ba
85.872 $
48,704755491843 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 278 $ 277 $
$627
0,008 0XED0
0,00% Gần đây
12 ? 0X9AC59862... Biểu đồ trực tuyến 0x9ac59862934ebc36072d4d8ada37c62373a13856
0 $
0,0000000000009656 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.95% 23 $ 23 $
$430
219337331660,879 0X9AC
0,00% Gần đây
13 Saitama / WETH
85.905.273 $
SAITAMA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x8b3192f5eebd8579568a2ed41e6feb402f93f73f
0 $
0,0000000000000189 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 394 $ 393 $
$427
12730731187477,370 SAITAMA
0,00% Gần đây
14 ? 0X45CBDF20... Biểu đồ trực tuyến 0x45cbdf200357539e08782472818e0b1e3c0d61a3
0 $
0,0002875325379092 0X9813037EE2218799597D83D4A5B6F3B6778218D9
0.82% 37 $ 37 $
$270
751574,947 0X45C
0,00% Gần đây
15 ? 0X5D13ACE2... Biểu đồ trực tuyến 0x5d13ace25d4171fcf24c7e230320bfc6809b00f8
0 $
0,0000000000032257 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 256 $ 255 $
$230
40363489384,587 0X5D1
0,00% Gần đây
16 Shiba Inu (SHIB)
6.278.357.688 $
SHIB/0XFBD... Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
0 $
0,0389334527598063 0XFBD5FD3F85E9F4C5E8B40EEC9F8B8AB1CAAA146B
0.74% 59 $ 59 $
$218
20904607,680 SHIB
0,00% Gần đây
17 ? 0X7D5D22D1... Biểu đồ trực tuyến 0x7d5d22d17da5dbac275b690b7d84cb659cbb5280
0 $
0,0000000017837012 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.88% 29 $ 29 $
$173
70558180,037 0X7D5
0,00% Gần đây
18 Saitama / WETH
85.905.273 $
SAITAMA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xce3f08e664693ca792cace4af1364d5e220827b2
0 $
0,0000011107976394 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.9% 27 $ 27 $
$94
47396,520 SAITAMA
0,00% Gần đây
19 Satoshis Vision / WETH
0 $
SATS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6c22910c6f75f828b305e57c6a54855d8adeabf8
0 $
0,0000094051051261 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.86% 31 $ 31 $
$75
4524,390 SATS
0,00% Gần đây
20 ? 0XB4A81261... Biểu đồ trực tuyến 0xb4a81261b16b92af0b9f7c4a83f1e885132d81e4
0 $
0,0000000059744748 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.958 $ 1.952 $
$29
2813824,286 0XB4A
0,00% Gần đây
21 ? 0X07F15BCC... Biểu đồ trực tuyến 0x07f15bcc8ed6fdc66ae9feb68261b573976328a3
0 $
0,0000000001881952 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.62% 421 $ 419 $
$46.221
197141153669,496 0X07F
- **6 ngày trước Traded 6 ngày trước
22 ? 0X4849637C... Biểu đồ trực tuyến 0x4849637c30fbcc11a01b350b47cb4adc5a4ac2e3
0 $
0,0000000000174955 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.72% 68 $ 67 $
$2.369
58337905880,239 0X484
- **6 ngày trước Traded 6 ngày trước
23 ? 0X0A2A7D7C... Biểu đồ trực tuyến 0x0a2a7d7c7e270d52f7f9dbd97fc1afe14a151f64
0 $
0,0000000000000172 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 931 $ 928 $
$1.356
45000000000000,000 0X0A2
- **2 ngày trước Traded 3 ngày trước
24 ? 0XE1D2CA79... Biểu đồ trực tuyến 0xe1d2ca799ff176278fbb8f49a4e93e0763b37a2b
0 $
0,0000124768215424 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.76% 52 $ 52 $
$1.299
67188,689 0XE1D
- **3 ngày trước Traded 3 ngày trước
25 ? 0XA0343ED4... Biểu đồ trực tuyến 0xa0343ed4f61e131d8b9738d810f0aaafa346d305
0 $
0,0000403074128618 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.131 $ 1.128 $
$1.093
15184,031 0XA03
- **1 ngày trước Traded 2 ngày trước
26 Civfund Stone / Bone ShibaSwap
1.606.924 $
0NE/BONE Biểu đồ trực tuyến 0x73a83269b9bbafc427e76be0a2c1a1db2a26f4c2
0 $
0,0000000071015371 0X9813037EE2218799597D83D4A5B6F3B6778218D9
0.63% 261 $ 260 $
$428
49207454551,406 0NE
- Gần đây
27 ? 0XE75BA0D2... Biểu đồ trực tuyến 0xe75ba0d2d116ce54f828197e9d3e7d0e4f592e76
0 $
0,0000000000011673 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.77% 48 $ 48 $
$372
298174741450,376 0XE75
- **5 ngày trước Traded 5 ngày trước
28 Terran Coin / Tether
0 $
TRR/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x490e3f4af13e1616ec97a8c6600c1061a8d0253e
0 $
0,248311689705882 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.64% 226 $ 226 $
$341
1360,000 TRR
- **2 ngày trước Traded 3 ngày trước
29 BunnyVerse / WETH
0 $
BNV/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x072987d5b36ad8d45552aed98879a7101ccdd749
0 $
0,0000000004657207 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 260 $ 259 $
$283
349817502,930 BNV
- **4 ngày trước Traded 5 ngày trước
30 ? 0XBFBCD9B1... Biểu đồ trực tuyến 0xbfbcd9b16d0a55e8b0070551271180e0b7b8388e
0 $
0,0000000261517721 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 359 $ 358 $
$257
5576137,640 0XBFB
- Gần đây
31 ? 0XB6B9E432... Biểu đồ trực tuyến 0xb6b9e432c064e7b80cfdf063f756f460bddc6ef7
0 $
0,0000000000011758 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.71% 76 $ 76 $
$236
112921000544,044 0XB6B
- **6 ngày trước Traded 6 ngày trước
32 Million / Shiba Inu
1.940.171 $
MM/SHIB Biểu đồ trực tuyến 0x6b4c7a5e3f0b99fcd83e9c089bddd6c7fce5c611
2 $
178186,051870962 0X95AD61B0A150D79219DCF64E1E6CC01F0B64C4CE
0.63% 305 $ 305 $
$214
112,242 MM
- **19 giờ trước Traded 1 ngày trước
33 Lilly Token / WETH
0 $
LY/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x8686525d6627a25c68de82c228448f43c97999f2
0 $
0,0000000000000367 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.67% 112 $ 112 $
$208
3219724648313,280 LY
- Gần đây
34 ? 0X06E6442E... Biểu đồ trực tuyến 0x06e6442e063ba536787bf54926ff30fc30b23c18
0 $
0,0000000000000234 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 273 $ 272 $
$176
4278964544516,500 0X06E
- **3 giờ trước Traded 8 giờ trước
35 ? 0XA39712FB... Biểu đồ trực tuyến 0xa39712fba2c191265521cd4d1fe5c150bb4224f1
0 $
0,0000000000000042 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.68% 106 $ 106 $
$152
19974824471858,600 0XA39
- **3 ngày trước Traded 4 ngày trước
36 ? 0XADFFD831... Biểu đồ trực tuyến 0xadffd831285d0ce26fbe98d2a26c0c9f65693c0a
0 $
0,0000044426044324 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.67% 117 $ 116 $
$148
18493,256 0XADF
- **3 ngày trước Traded 4 ngày trước
37 Shiba Inu / Saitama
6.278.357.688 $
SHIB/SAITAMA Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
0 $
0,0058045063100436 0XCE3F08E664693CA792CACE4AF1364D5E220827B2
0.71% 73 $ 73 $
$145
13629495,260 SHIB
- **19 giờ trước Traded 19 giờ trước
38 Bankless DAO / WETH
5.057.711 $
BANK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2d94aa3e47d9d5024503ca8491fce9a2fb4da198
0 $
0,0000044278778954 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.64% 208 $ 208 $
$121
15706,621 BANK
- **2 ngày trước Traded 3 ngày trước
39 The Graph / WETH
1.261.364.302 $
GRT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7
0 $
0,000084791451493 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.67% 121 $ 121 $
$108
727,273 GRT
- **10 giờ trước Traded 23 giờ trước
40 KleeKai / WETH
2.074.633 $
KLEE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa67e9f021b9d208f7e3365b2a155e3c55b27de71
0 $
0,0000000000000124 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.63% 254 $ 253 $
$109
4811544838363,280 KLEE
- **5 ngày trước Traded 6 ngày trước
41 ? 0XD13D24A6... Biểu đồ trực tuyến 0xd13d24a6e105136f26c30bde402f65acc1b61636
0 $
0,0000000000011891 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.78% 46 $ 46 $
$104
50000000000,000 0XD13
- **4 ngày trước Traded 4 ngày trước
42 ? 0XBF8E7C47... Biểu đồ trực tuyến 0xbf8e7c47af2c481fbd50b1e83633e0a8e724b136
0 $
3,01970455184657 0X95AD61B0A150D79219DCF64E1E6CC01F0B64C4CE
0.68% 107 $ 107 $
$102
3177329,079 0XBF8
- **5 ngày trước Traded 6 ngày trước
43 Doge Killer / Civfund Stone
45.195.772 $
LEASH/0NE Biểu đồ trực tuyến 0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634
417 $
49196785525,0988 0X73A83269B9BBAFC427E76BE0A2C1A1DB2A26F4C2
0.66% 146 $ 146 $
$95
0,228 LEASH
- **22 giờ trước Traded 2 ngày trước
44 ? 0XED0172ED... Biểu đồ trực tuyến 0xed0172ed8942e37d9184174eedf107db3c5a99ba
94.659 $
307772046,458859 0XFBD5FD3F85E9F4C5E8B40EEC9F8B8AB1CAAA146B
0.74% 57 $ 57 $
$84
0,001 0XED0
- **1 ngày trước Traded 1 ngày trước
45 Bone ShibaSwap (BONE)
274.964.228 $
BONE/0XFBD... Biểu đồ trực tuyến 0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9
1 $
3849,33428062934 0XFBD5FD3F85E9F4C5E8B40EEC9F8B8AB1CAAA146B
0.85% 33 $ 33 $
$82
69,348 BONE
- Gần đây
46 Fetch / WETH
0 $
FETCH/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xcc779bbbd17b2e68ecdccaea3d8c791b1573c66b
0 $
0,0000000001206815 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.9% 27 $ 27 $
$72
340986786,801 FETCH
- Gần đây
47 HERUKA TSANGNYON / WETH
0 $
TSANGNYON/... Biểu đồ trực tuyến 0xd031edafac6a6ae5425e77f936022e506444c242
0 $
0,000000922009685 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.67% 116 $ 116 $
$61
37846,674 TSANGNYON
- **4 ngày trước Traded 5 ngày trước
48 ? 0X75DE9FA3... Biểu đồ trực tuyến 0x75de9fa3e18071eab22823d6c2bcecde759250ca
0 $
0,000000000306419 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.96% 23 $ 23 $
$55
102947733,764 0X75D
- **4 ngày trước Traded 5 ngày trước
49 ? 0X176883A2... Biểu đồ trực tuyến 0x176883a2d56aebd7658e68ce8602d93f049745da
0 $
0,0000000000000006 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.9% 27 $ 27 $
$45
39270745825665,000 0X176
- **3 ngày trước Traded 3 ngày trước
50 Spheroid Universe / Tether
1.248.452 $
SPH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xa0cf46eb152656c7090e769916eb44a138aaa406
* 0 $
0,0097877417980945 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
1.0% 20 $ 20 $
$44
4524,830 SPH
- **14 giờ trước Traded 18 giờ trước -

Shibaswap is an automated market maker based decentralized exchange launched by the Shiba Inu team.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2021
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
585.691,0
Xếp hạng Alexa
#44209
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 3690514
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.618%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 82th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 64th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available