Tiền ảo: 6279
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.046.154.054 $ -1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 38.081.948.078 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,07%
XRP 4,89%

StakeCube

Rank #306 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên StakeCube
0 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối

StakeCube là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Germany. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 ₿ từ 0 tiền ảo và0 cặp giao dịch.StakeCube được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch StakeCube tại https://stakecube.net/app/exchange/.

Địa chỉ
Phí
0.10%
Rút tiền
-
Nạp tiền
-
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của StakeCube
N/A
Tính thanh khoản Quy mô Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Dự trữ ước tính Tổng
- - 0.5 - - /10
Tính thanh khoản -
Quy mô -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng /10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.
Dự trữ ước tính và Tuân thủ quy định bị loại trừ khỏi Trust Score tổng thể vào thời điểm này.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo 0 ₿
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa 0 ₿
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 3th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available

Dự trữ ước tính

Reserves Info Not Available