StakeCube Exchange exchange

StakeCube Exchange

Centralized
3
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
50
Tiền ảo
173
Pairs
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Stakecube (SCC)
6.377.463 $
SCC/BTC
1 $
0,000067 BTC
7.18% 0 $ 0 $
26.243 $
37394,407 SCC
76,07% Gần đây
2 Flits (FLS)
2.890.563 $
FLS/BTC
1 $
0,00013304 BTC
4.96% 0 $ 0 $
2.451 $
1758,602 FLS
7,10% Gần đây
3 Dash (DASH)
661.581.124 $
DASH/BTC
64 $
0,00611123 BTC
8.79% 0 $ 0 $
1.901 $
29,674 DASH
5,51% Gần đây -
4 Dogecoin (DOGE)
333.790.176 $
DOGE/BTC
0 $
0,00000025 BTC
3.85% 953 $ 19 $
662 $
252509,920 DOGE
1,92% Gần đây
5 Litecoin (LTC)
2.873.306.476 $
LTC/BTC
42 $
0,00400012 BTC
6.75% 0 $ 0 $
414 $
9,857 LTC
1,20% Gần đây -
6 Flits (FLS)
2.890.563 $
FLS/SCC
2 $
2,1 SCC
12.5% 0 $ 0 $
333 $
221,006 FLS
0,96% Gần đây
7 Bitcoin 2 (BTC2)
7.211.681 $
BTC2/BTC
0 $
0,00003997 BTC
14.29% 0 $ 0 $
308 $
735,798 BTC2
0,89% Gần đây
8 Litecoin (LTC)
2.873.306.476 $
LTC/SCC
48 $
67,49999999 SCC
12.59% 0 $ 0 $
209 $
4,315 LTC
0,60% Gần đây
9 ZENZO (ZNZ)
1.158.323 $
ZNZ/BTC
0 $
0,00000572 BTC
10.9% 0 $ 0 $
160 $
2665,983 ZNZ
0,46% Gần đây
10 DogeCash (DOGEC)
60.023 $
DOGEC/BTC
0 $
0,00000072 BTC
8.33% 0 $ 0 $
149 $
19781,139 DOGEC
0,43% Gần đây
11 TRBO (TRBO)
0 $
TRBO/SCC
0 $
0,00006221 SCC
11.1% 0 $ 0 $
126 $
2894152,124 TRBO
0,37% Gần đây
12 Dash (DASH)
661.581.124 $
DASH/SCC
68 $
95,00000002 SCC
14.41% 0 $ 0 $
125 $
1,832 DASH
0,36% Gần đây
13 TRBO (TRBO)
0 $
TRBO/DOGE
0 $
0,01500101 DOGE
5.77% 0 $ 0 $
104 $
2548280,236 TRBO
0,30% Gần đây
14 Bitcoin Token (BTCT)
97.368 $
BTCT/BTC
0 $
0,0000008 BTC
23.17% 0 $ 0 $
92 $
10919,188 BTCT
0,27% khoảng 1 giờ trước
15 Gold Poker (GPKR)
0 $
GPKR/BTC
0 $
0,00000011 BTC
9.09% 2 $ 2 $
82 $
70593,636 GPKR
0,24% Gần đây
16 PIVX (PIVX)
23.116.650 $
PIVX/SCC
0 $
0,42300023 SCC
19.12% 0 $ 0 $
79 $
264,727 PIVX
0,23% Gần đây
17 Merge (MERGE)
0 $
MERGE/BTC
0 $
0,00000092 BTC
15.38% 0 $ 0 $
52 $
5395,424 MERGE
0,15% Gần đây
18 AllSafe (ASAFE)
230.149 $
ASAFE/BTC
0 $
0,00000202 BTC
15.48% 0 $ 0 $
45 $
2119,559 ASAFE
0,13% Gần đây
19 Bean Cash (BITB)
0 $
BITB/BTC
0 $
0,00000002 BTC
33.33% 428 $ 3.254 $
45 $
213072,000 BITB
0,13% Gần đây
20 Know Your Developer (KYDC)
105.924 $
KYDC/BTC
0 $
0,00000071 BTC
17.44% 0 $ 0 $
43 $
5740,000 KYDC
0,12% Gần đây
21 Reddcoin (RDD)
24.947.542 $
RDD/BTC
0 $
0,00000008 BTC
11.11% 551 $ 935 $
31 $
36967,875 RDD
0,09% Gần đây
22 ESBC (ESBC)
656.793 $
ESBC/BTC
0 $
0,0000023 BTC
10.77% 0 $ 0 $
28 $
1164,204 ESBC
0,08% khoảng 1 giờ trước
23 MMOCoin (MMO)
159.847 $
MMO/BTC
0 $
0,00000013 BTC
7.69% 1 $ 12 $
22 $
16066,385 MMO
0,06% Gần đây
24 DigiByte (DGB)
369.272.396 $
DGB/DASH
0 $
0,0008932 DASH
65.37% 0 $ 0 $
18 $
310,520 DGB
0,05% khoảng 3 giờ trước -
25 TRBO (TRBO)
0 $
TRBO/LTC
0 $
0,00000099 LTC
15.15% 0 $ 0 $
18 $
414634,737 TRBO
0,05% Gần đây
26 Dogecoin (DOGE)
333.790.176 $
DOGE/SCC
0 $
0,00376066 SCC
10.46% 0 $ 0 $
17 $
6151,343 DOGE
0,05% Gần đây
27 ESBC (ESBC)
656.793 $
ESBC/DOGE
0 $
7,00000125 DOGE
55.89% 0 $ 0 $
16 $
892,971 ESBC
0,05% Gần đây
28 Syscoin (SYS)
33.012.354 $
SYS/BTC
0 $
0,00000696 BTC
38.16% 0 $ 0 $
15 $
200,499 SYS
0,04% Gần đây
29 PRiVCY (PRIV)
35.789 $
PRIV/SCC
0 $
0,00162006 SCC
38.16% 0 $ 0 $
11 $
10003,396 PRIV
0,03% Gần đây
30 Dogecoin (DOGE)
333.790.176 $
DOGE/LTC
0 $
0,000061 LTC
4.0% 0 $ 0 $
11 $
4029,494 DOGE
0,03% Gần đây
31 Know Your Developer (KYDC)
105.924 $
KYDC/SCC
0 $
0,01000024 SCC
23.08% 0 $ 0 $
6 $
777,158 KYDC
0,02% Gần đây
32 Bean Cash (BITB)
0 $
BITB/DOGE
0 $
0,09699985 DOGE
6.08% 0 $ 0 $
5 $
19482,446 BITB
0,01% Gần đây
33 Bean Cash (BITB)
0 $
BITB/SCC
0 $
0,00034079 SCC
17.82% 0 $ 0 $
3 $
13091,005 BITB
0,01% khoảng 2 giờ trước
34 Reddcoin (RDD)
24.947.542 $
RDD/SCC
0 $
0,00110044 SCC
24.1% 0 $ 0 $
2 $
3243,836 RDD
0,01% khoảng 1 giờ trước
35 DogeCash (DOGEC)
60.023 $
DOGEC/DOGE
0 $
2,61 DOGE
25.43% 0 $ 0 $
2 $
324,451 DOGEC
0,01% Gần đây
36 Merge (MERGE)
0 $
MERGE/LTC
0 $
0,00023459 LTC
3.51% 2 $ 2 $
2 $
210,758 MERGE
0,01% Gần đây
37 Rapids (RPD)
731.555 $
RPD/SCC
0 $
0,00014063 SCC
14.9% 0 $ 0 $
2 $
18916,096 RPD
0,01% Gần đây
38 ColossusXT (COLX)
0 $
COLX/BTC
0 $
0,00000002 BTC
33.33% 679 $ 263 $
2 $
8623,000 COLX
0,01% khoảng 2 giờ trước
39 TRBO (TRBO)
0 $
TRBO/DASH
0 $
0,00000064 DASH
14.06% 0 $ 0 $
2 $
42838,672 TRBO
0,01% khoảng 2 giờ trước -
40 Crypto Trading Solutions Coin (CTSC)
10.318 $
CTSC/SCC
0 $
0,00025 SCC
32.43% 0 $ 0 $
1 $
8333,840 CTSC
0,00% Gần đây
41 Crypto Trading Solutions Coin (CTSC)
10.318 $
CTSC/DOGE
0 $
0,09000001 DOGE
23.92% 0 $ 0 $
1 $
6283,045 CTSC
0,00% Gần đây
42 PENG (PENG)
57.523 $
PENG/LTC
0 $
0,00000013 LTC
14.29% 0 $ 0 $
1 $
232307,462 PENG
0,00% khoảng 1 giờ trước
43 Polis (POLIS)
6.128.488 $
POLIS/BTC
1 $
0,00005 BTC
9.07% 0 $ 0 $
1 $
1,677 POLIS
0,00% Gần đây
44 PENG (PENG)
57.523 $
PENG/DASH
0 $
0,00000008 DASH
11.11% 0 $ 0 $
1 $
153939,125 PENG
0,00% khoảng 2 giờ trước -
45 DogeCash (DOGEC)
60.023 $
DOGEC/SCC
0 $
0,01000008 SCC
18.03% 0 $ 0 $
1 $
111,129 DOGEC
0,00% khoảng 1 giờ trước
46 Merge (MERGE)
0 $
MERGE/DASH
0 $
0,000154 DASH
39.47% 0 $ 0 $
1 $
68,463 MERGE
0,00% Gần đây -
47 Bitcoin 2 (BTC2)
7.211.681 $
BTC2/SCC
0 $
0,61999279 SCC
22.5% 0 $ 0 $
1 $
1,666 BTC2
0,00% Gần đây
48 AllSafe (ASAFE)
230.149 $
ASAFE/DASH
0 $
0,00027992 DASH
35.69% 0 $ 0 $
1 $
39,019 ASAFE
0,00% khoảng 2 giờ trước -
49 XP (XP)
865.076 $
XP/SCC
0 $
0,00031 SCC
18.39% 0 $ 0 $
1 $
3401,689 XP
0,00% khoảng 2 giờ trước
50 Gold Poker (GPKR)
0 $
GPKR/SCC
0 $
0,00141054 SCC
25.76% 0 $ 0 $
1 $
569,955 GPKR
0,00% Gần đây
51 Altbet (ABET)
46.870 $
ABET/SCC
0 $
0,02005804 SCC
33.14% 0 $ 0 $
1 $
36,662 ABET
0,00% Gần đây
52 Rapids (RPD)
731.555 $
RPD/DOGE
0 $
0,039 DOGE
13.29% 0 $ 0 $
0 $
3963,422 RPD
0,00% Gần đây
53 Deviant Coin (DEV)
0 $
DEV/SCC
0 $
0,00999997 SCC
0.1% 0 $ 0 $
0 $
46,810 DEV
0,00% khoảng 3 giờ trước
54 Dash (DASH)
661.581.124 $
DASH/LTC
66 $
1,49000007 LTC
11.82% 0 $ 0 $
0 $
0,005 DASH
0,00% khoảng 3 giờ trước -
55 Crypto Trading Solutions Coin (CTSC)
10.318 $
CTSC/BTC
0 $
0,00000003 BTC
33.33% 13 $ 1 $
0 $
CTSC
0,00% Gần đây -
56 ESBC (ESBC)
656.793 $
ESBC/SCC
0 $
0,02600511 SCC
29.72% 0 $ 0 $
0 $
13,389 ESBC
0,00% Gần đây
57 Vsync (VSX)
158.432 $
VSX/SCC
0 $
0,00091041 SCC
24.13% 0 $ 0 $
0 $
349,487 VSX
0,00% Gần đây
58 Altbet (ABET)
46.870 $
ABET/BTC
0 $
0,0000018 BTC
11.33% 0 $ 0 $
0 $
11,833 ABET
0,00% khoảng 2 giờ trước -
59 DAPS Coin (DAPS)
4.067.797 $
DAPS/SCC
0 $
0,00002022 SCC
82.99% 0 $ 0 $
0 $
14451,486 DAPS
0,00% Gần đây
60 MMOCoin (MMO)
159.847 $
MMO/SCC
0 $
0,00188005 SCC
12.25% 0 $ 0 $
0 $
147,458 MMO
0,00% Gần đây
61 AllSafe (ASAFE)
230.149 $
ASAFE/SCC
0 $
0,02600033 SCC
31.56% 0 $ 0 $
0 $
9,318 ASAFE
0,00% Gần đây
62 PRiVCY (PRIV)
35.789 $
PRIV/BTC
0 $
0,00000016 BTC
25.0% 0 $ 0 $
0 $
93,750 PRIV
0,00% khoảng 2 giờ trước -
63 BitGreen (BITG)
1.883.299 $
BITG/SCC
0 $
0,16000001 SCC
25.58% 0 $ 0 $
0 $
1,364 BITG
0,00% Gần đây
64 MMOCoin (MMO)
159.847 $
MMO/DOGE
0 $
0,3300003 DOGE
17.5% 0 $ 0 $
0 $
175,305 MMO
0,00% Gần đây
65 Dogecoin (DOGE)
333.790.176 $
DOGE/DASH
0 $
0,00003377 DASH
14.07% 0 $ 0 $
0 $
53,016 DOGE
0,00% Gần đây
66 Merge (MERGE)
0 $
MERGE/DOGE
0 $
4,24393723 DOGE
71.42% 0 $ 0 $
0 $
10,616 MERGE
0,00% Gần đây
67 AllSafe (ASAFE)
230.149 $
ASAFE/DOGE
0 $
7,11000002 DOGE
58.15% 0 $ 0 $
0 $
6,094 ASAFE
0,00% Gần đây
68 ESBC (ESBC)
656.793 $
ESBC/DASH
0 $
0,00038998 DASH
66.64% 0 $ 0 $
0 $
ESBC
0,00% khoảng 3 giờ trước -
69 APR Coin (APR)
96.845 $
APR/DOGE
0 $
0,10100001 DOGE
22.31% 0 $ 0 $
0 $
231,944 APR
0,00% Gần đây
70 Vsync (VSX)
158.432 $
VSX/DOGE
0 $
0,29000103 DOGE
25.64% 0 $ 0 $
0 $
68,673 VSX
0,00% Gần đây
71 AllSafe (ASAFE)
230.149 $
ASAFE/LTC
0 $
0,00030012 LTC
39.98% 0 $ 0 $
0 $
1,582 ASAFE
0,00% khoảng 2 giờ trước -
72 DigiByte (DGB)
369.272.396 $
DGB/SCC
0 $
0,02034504 SCC
30.41% 0 $ 0 $
0 $
1,231 DGB
0,00% Gần đây
73 APR Coin (APR)
96.845 $
APR/SCC
0 $
0,00036 SCC
55.0% 0 $ 0 $
0 $
36,069 APR
0,00% khoảng 3 giờ trước
74 ColossusXT (COLX)
0 $
COLX/SCC
0 $
0,00027004 SCC
23.68% 0 $ 0 $
0 $
40,821 COLX
0,00% Gần đây
75 Atheneum (AEM)
114.992 $
AEM/DOGE
0 $
0,70010001 DOGE
75.0% 0 $ 0 $
0 $
3,986 AEM
0,00% Gần đây -
76 PIVX (PIVX)
23.116.650 $
PIVX/LTC
0 $
0,0035 LTC
64.47% 0 $ 0 $
0 $
0,041 PIVX
0,00% khoảng 3 giờ trước -
77 Vsync (VSX)
158.432 $
VSX/LTC
0 $
0,00000801 LTC
90.09% 0 $ 0 $
0 $
VSX
0,00% khoảng 2 giờ trước -
78 Ravencoin (RVN)
100.873.436 $
RVN/SCC
0 $
0,01610018 SCC
27.25% 0 $ 0 $
0 $
0,109 RVN
0,00% Gần đây
79 Altbet (ABET)
46.870 $
ABET/DOGE
0 $
7 DOGE
31.82% 0 $ 0 $
0 $
0,055 ABET
0,00% Gần đây
80 PRiVCY (PRIV)
35.789 $
PRIV/DOGE
0 $
0,34500017 DOGE
73.86% 0 $ 0 $
0 $
0,675 PRIV
0,00% Gần đây
81 GOSSIP-Coin (GOSS)
48.052 $
GOSS/DOGE
0 $
0,70000012 DOGE
65.0% 0 $ 0 $
0 $
GOSS
0,00% Gần đây
82 Bitcoin Token (BTCT)
97.368 $
BTCT/DOGE
0 $
2,5 DOGE
23.08% 0 $ 0 $
0 $
0,001 BTCT
0,00% Gần đây
83 Tenup (TUP)
0 $
TUP/DOGE
0 $
0,70000007 DOGE
71.43% 0 $ 0 $
0 $
TUP
0,00% Gần đây
84 Vitae (VITAE)
51.997.882 $
VITAE/BTC
3 $
0,0002445 BTC
11.24% 0 $ 0 $
228 $
88,930 VITAE
- khoảng 4 giờ trước
85 DigiByte (DGB)
369.272.396 $
DGB/BTC
0 $
0,00000373 BTC
19.06% 0 $ 0 $
73 $
1876,595 DGB
- khoảng 5 giờ trước -
86 PIVX (PIVX)
23.116.650 $
PIVX/BTC
0 $
0,00003377 BTC
9.68% 0 $ 0 $
72 $
202,694 PIVX
- khoảng 5 giờ trước
87 Phore (PHR)
2.923.138 $
PHR/BTC
0 $
0,00001748 BTC
15.44% 0 $ 0 $
44 $
PHR
- khoảng 13 giờ trước -
88 Vitae (VITAE)
51.997.882 $
VITAE/LTC
2 $
0,04599902 LTC
90.8% 0 $ 0 $
39 $
VITAE
- 1 ngày trước
89 DeepOnion (ONION)
2.344.549 $
ONION/BTC
0 $
0,0000085 BTC
25.14% 0 $ 0 $
34 $
ONION
- khoảng 13 giờ trước -
90 XP (XP)
865.076 $
XP/BTC
0 $
0,00000002 BTC
33.33% 779 $ 506 $
32 $
152769,000 XP
- khoảng 6 giờ trước
91 Tenup (TUP)
0 $
TUP/BTC
0 $
0,00000021 BTC
36.36% 0 $ 0 $
22 $
TUP
- khoảng 13 giờ trước -
92 Blocknet (BLOCK)
6.587.043 $
BLOCK/BTC
1 $
0,00007801 BTC
23.3% 0 $ 0 $
19 $
23,580 BLOCK
- khoảng 5 giờ trước
93 GOSSIP-Coin (GOSS)
48.052 $
GOSS/BTC
0 $
0,00000015 BTC
36.84% 0 $ 0 $
17 $
11113,267 GOSS
- khoảng 13 giờ trước
94 Monkey Project (MONK)
121.018 $
MONK/LTC
0 $
0,00049987 LTC
73.99% 0 $ 0 $
15 $
MONK
- 4 ngày trước -
95 ESBC (ESBC)
656.793 $
ESBC/LTC
0 $
0,00063988 LTC
43.73% 0 $ 0 $
8 $
ESBC
- khoảng 7 giờ trước -
96 DigiByte (DGB)
369.272.396 $
DGB/DOGE
0 $
10,5 DOGE
25.25% 0 $ 0 $
6 $
212,422 DGB
- khoảng 5 giờ trước
97 NavCoin (NAV)
8.101.114 $
NAV/BTC
0 $
0,00001101 BTC
18.38% 0 $ 0 $
6 $
50,000 NAV
- khoảng 8 giờ trước
98 Shard Coin (SHARD)
1.098.247 $
SHARD/BTC
0 $
0,00000383 BTC
13.54% 0 $ 0 $
5 $
112,585 SHARD
- khoảng 5 giờ trước
99 Vitae (VITAE)
51.997.882 $
VITAE/DOGE
3 $
999,98 DOGE
17.1% 0 $ 0 $
5 $
1,724 VITAE
- khoảng 4 giờ trước
100 Rapids (RPD)
731.555 $
RPD/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 743 $ 0 $
3 $
32000,000 RPD
- khoảng 3 giờ trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? PAC/BTC
0 $
0,00000006 BTC
14.29% 217 $ 1 $
5 $
7690,333 PAC
0,01% khoảng 2 giờ trước
2 ? PAC/SCC
0 $
0,00174981 SCC
69.14% 0 $ 0 $
1 $
580,743 PAC
0,00% khoảng 2 giờ trước -
3 ? SPE/DOGE
0 $
0,10000051 DOGE
33.33% 0 $ 0 $
1 $
2042,436 SPE
0,00% Gần đây -
4 ? SPE/SCC
0 $
0,00032348 SCC
27.22% 0 $ 0 $
0 $
85,794 SPE
0,00% Gần đây -
5 ? SPD/BTC
0 $
0,0000001 BTC
66.67% 0 $ 0 $
7 $
SPD
- khoảng 6 giờ trước
6 ? SPE/BTC
0 $
0,00000003 BTC
25.0% 14 $ 16 $
1 $
SPE
- 3 ngày trước
7 ? XCZ/BTC
0 $
0,0000002 BTC
65.0% 0 $ 0 $
1 $
287,000 XCZ
- khoảng 10 giờ trước

StakeCube Exchange là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Germany. Có 50 đồng tiền ảo và 173 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của StakeCube Exchange trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 3 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch StakeCube Exchange là SCC/BTC. StakeCube Exchange được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch StakeCube Exchange tại https://stakecube.net/app/exchange/.

Địa chỉ
Phí
0.10%
Rút tiền
-
Nạp tiền
-
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2019
Market With Fees
Incorporation Country Code
Germany
Recent Monthly Pageviews
839.974
Xếp hạng Alexa
#24321
Community Data
Người theo dõi trên Twitter: 17549
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của StakeCube Exchange
3
Tính thanh khoản Quy mô Cybersecurity Độ bao phủ API Tuân thủ quy định Tổng
2.5 - - 0.5 - 3/10
Tính thanh khoản 2.5
Quy mô -
Cybersecurity -
Độ bao phủ API 0.5
Tuân thủ quy định -
Dự trữ ước tính -
Tổng 3/10
* Đây là một dạng bảng phân tích Trust Score. Để xem toàn bộ phương pháp luận, vui lòng tham khảo bài đăng blog.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 25.238%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 25th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 18th

Cybersecurity

Cập nhật lần cuối: 2020-08-04
Data provided by cer.live
Penetration Test
Proof of Funds
Bug Bounty

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-04-07

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android