coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
StakeCube Exchange exchange

StakeCube Exchange

Centralized
5
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
61
Tiền ảo
170
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Sapphire / Bitcoin
0 $
SAPP/BTC
1 $
0,00003832 BTC
0.34% 1.210 $ 19.223 $
$19.374
22047,973 SAPP
38,06% **2 giờ trước Updated gần đây
2 Monk / Bitcoin
1.011.970 $
MONK/BTC
0 $
0,00000337 BTC
2.03% 112 $ 438 $
$5.544
71744,587 MONK
10,89% Gần đây
3 Bitcoin / Tether
437.790.023.253 $
BTC/USDT
* 29.993 $
29996,6 USDT
19.63% 0 $ 0 $
$4.211
0,140 BTC
8,27% **6 giờ trước Updated gần đây -
4 Stakecube / Bitcoin
3.293.638 $
SCC/BTC
0 $
0,00001305 BTC
2.9% 340 $ 153 $
$3.909
13064,184 SCC
7,68% Gần đây
5 DogeCash / Bitcoin
521.960 $
DOGEC/BTC
0 $
0,0000012 BTC
9.02% 0 $ 0 $
$2.739
99536,866 DOGEC
5,38% **5 giờ trước Updated gần đây
6 Peony Coin / Bitcoin
16.061.333 $
PNY/BTC
0 $
0,00000221 BTC
2.64% 28 $ 162 $
$2.074
40938,642 PNY
4,08% **1 giờ trước Updated gần đây
7 Dash / Bitcoin
561.299.489 $
DASH/BTC
52 $
0,00225 BTC
4.24% 0 $ 0 $
$1.628
31,565 DASH
3,20% Gần đây
8 Ethereum / Bitcoin
201.146.111.806 $
ETH/BTC
* 1.697 $
0,074 BTC
2.58% 33 $ 16 $
$1.379
0,813 ETH
2,71% Gần đây -
9 Dogecoin / Bitcoin
9.079.955.134 $
DOGE/BTC
0 $
0,00000297 BTC
2.63% 79 $ 26 $
$1.238
18184,944 DOGE
2,43% **1 giờ trước Updated gần đây
10 Tenup / Bitcoin
0 $
TUP/BTC
0 $
0,00000162 BTC
4.32% 0 $ 0 $
$1.190
32050,223 TUP
2,34% Gần đây -
11 Litecoin / Bitcoin
4.151.812.806 $
LTC/BTC
58 $
0,00251 BTC
2.71% 118 $ 4 $
$997
17,338 LTC
1,96% **1 giờ trước Updated gần đây -
12 Flits / Bitcoin
2.173.590 $
FLS/BTC
0 $
0,00001498 BTC
3.81% 4 $ 45 $
$971
2828,495 FLS
1,91% Gần đây
13 ZENZO / Bitcoin
156.262 $
ZNZ/BTC
0 $
0,00000024 BTC
4.17% 23 $ 5 $
$616
111939,747 ZNZ
1,21% **7 giờ trước Updated gần đây
14 Litecoin / Stakecube
4.151.812.806 $
LTC/SCC
49 $
153,01 SCC
24.62% 0 $ 0 $
$564
11,498 LTC
1,11% Gần đây -
15 Graphene / Bitcoin
540.147 $
GFN/BTC
0 $
0,00000036 BTC
32.08% 0 $ 0 $
$519
62955,799 GFN
1,02% **3 giờ trước Updated gần đây
16 Bitcoin (BTC)
437.790.023.253 $
BTC/USDT-BSC
* 22.932 $
23090,0005 USDT-BSC
5.25% - -
$491
0,021 BTC
0,96% **3 giờ trước Updated gần đây -
17 PirateCash / Bitcoin
341.470 $
PIRATE/BTC
0 $
0,00000031 BTC
3.13% 3 $ 375 $
$473
66636,276 PIRATE
0,93% **6 giờ trước Updated gần đây
18 Jackpot / Bitcoin
6.477.387 $
777/BTC
0 $
0,00000113 BTC
4.24% 0 $ 0 $
$379
14658,592 777
0,75% **1 giờ trước Updated gần đây
19 Moments Market / Bitcoin
0 $
MMT/BTC
0 $
0,00000025 BTC
11.54% 0 $ 0 $
$199
34789,002 MMT
0,39% **5 giờ trước Updated gần đây
20 Dash / Stakecube
561.299.489 $
DASH/SCC
52 $
161,01 SCC
14.35% 0 $ 0 $
$160
3,099 DASH
0,31% **4 giờ trước Updated gần đây
21 Bean Cash / Stakecube
0 $
BITB/SCC
0 $
0,00033 SCC
5.71% 0 $ 0 $
$96
910215,837 BITB
0,19% Gần đây
22 Dogecoin / Tether
9.079.955.134 $
DOGE/USDT
0 $
0,072 USDT
2.57% 7 $ 68 $
$86
1197,776 DOGE
0,17% Gần đây
23 PIVX / Bitcoin
11.709.003 $
PIVX/BTC
0 $
0,00000696 BTC
14.39% 0 $ 0 $
$74
467,588 PIVX
0,15% **7 giờ trước Updated gần đây
24 Monk / Litecoin
1.011.970 $
MONK/LTC
* 0 $
0,00197998 LTC
36.76% 0 $ 0 $
$72
624,096 MONK
0,14% **1 giờ trước Updated gần đây
25 DigiByte / Bitcoin
195.674.690 $
DGB/BTC
0 $
0,00000055 BTC
11.29% 0 $ 0 $
$69
5473,740 DGB
0,14% **6 giờ trước Updated gần đây
26 Dogecoin / Stakecube
9.079.955.134 $
DOGE/SCC
0 $
0,21538258 SCC
24.42% 0 $ 0 $
$63
916,756 DOGE
0,12% **4 giờ trước Updated gần đây
27 DogeCash / Dogecoin
521.960 $
DOGEC/DOGE
0 $
0,477 DOGE
43.47% 0 $ 0 $
$61
1886,860 DOGEC
0,12% Gần đây
28 Dogecoin / Dash
9.079.955.134 $
DOGE/DASH
0 $
0,0011202 DASH
13.83% 0 $ 0 $
$56
969,883 DOGE
0,11% **7 giờ trước Updated gần đây
29 DogeCash / Stakecube
521.960 $
DOGEC/SCC
0 $
0,09999996 SCC
46.66% 0 $ 0 $
$42
1309,347 DOGEC
0,08% Gần đây
30 Dogecoin / Litecoin
9.079.955.134 $
DOGE/LTC
0 $
0,00115496 LTC
10.71% 0 $ 0 $
$40
597,904 DOGE
0,08% **1 giờ trước Updated gần đây
31 Monk / Stakecube
1.011.970 $
MONK/SCC
0 $
0,26 SCC
10.34% 0 $ 0 $
$37
453,504 MONK
0,07% **3 giờ trước Updated gần đây
32 DogeCash / Dash
521.960 $
DOGEC/DASH
0 $
0,00053989 DASH
62.93% 0 $ 0 $
$29
1049,167 DOGEC
0,06% **5 giờ trước Updated gần đây
33 Bean Cash / Dogecoin
0 $
BITB/DOGE
0 $
0,00144 DOGE
6.99% 0 $ 0 $
$28
290120,583 BITB
0,06% **3 giờ trước Updated gần đây
34 Peony Coin / Dogecoin
16.061.333 $
PNY/DOGE
0 $
0,75872283 DOGE
0.01% 0 $ 199 $
$24
475,077 PNY
0,05% **4 giờ trước Updated gần đây
35 Tenup / Stakecube
0 $
TUP/SCC
0 $
0,12661319 SCC
20.0% 0 $ 0 $
$24
600,816 TUP
0,05% **6 giờ trước Updated gần đây -
36 ZENZO / Stakecube
156.262 $
ZNZ/SCC
0 $
0,02020001 SCC
10.61% 0 $ 0 $
$15
2456,811 ZNZ
0,03% Gần đây
37 Ethereum / Stakecube
201.146.111.806 $
ETH/SCC
1.680 $
5235,01 SCC
29.95% 0 $ 0 $
$9
0,006 ETH
0,02% **4 giờ trước Updated gần đây
38 Peony Coin / Dash
16.061.333 $
PNY/DASH
0 $
0,001 DASH
15.13% 0 $ 0 $
$7
149,747 PNY
0,02% Gần đây
39 XP / Stakecube
127.841 $
XP/SCC
0 $
0,00016903 SCC
0.62% 0 $ 48 $
$6
126210,962 XP
0,01% Gần đây
40 Merge / Stakecube
235.907 $
MERGE/SCC
0 $
0,008161 SCC
6.95% 0 $ 0 $
$6
2351,168 MERGE
0,01% Gần đây
41 DigiByte / Stakecube
195.674.690 $
DGB/SCC
0 $
0,035 SCC
38.98% 0 $ 0 $
$5
483,297 DGB
0,01% **4 giờ trước Updated gần đây
42 Jackpot / Stakecube
6.477.387 $
777/SCC
0 $
0,08226459 SCC
0.99% 0 $ 19 $
$4
184,171 777
0,01% **4 giờ trước Updated gần đây
43 Monk / Dash
1.011.970 $
MONK/DASH
0 $
0,00140027 DASH
3.45% 0 $ 38 $
$4
65,323 MONK
0,01% **2 giờ trước Updated gần đây
44 Navcoin / Bitcoin
5.313.444 $
NAV/BTC
0 $
0,0000042 BTC
33.57% 0 $ 0 $
$3
40,688 NAV
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây
45 Merge / Bitcoin
235.907 $
MERGE/BTC
0 $
0,00000011 BTC
9.09% 2 $ 61 $
$3
1344,579 MERGE
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây
46 Rapids / Stakecube
59.968 $
RPD/SCC
0 $
0,01800004 SCC
37.5% 0 $ 0 $
$3
560,829 RPD
0,01% **7 giờ trước Updated gần đây
47 DigiByte / Dash
195.674.690 $
DGB/DASH
0 $
0,0002322 DASH
2.95% 2 $ 0 $
$3
268,350 DGB
0,01% **7 giờ trước Updated gần đây
48 Blocknet / Stakecube
1.895.573 $
BLOCK/SCC
0 $
0,74009735 SCC
12.1% 0 $ 0 $
$2
11,615 BLOCK
0,01% **4 giờ trước Updated gần đây
49 AllSafe / Stakecube
67.097 $
ASAFE/SCC
0 $
0,01715987 SCC
0.81% 0 $ 1 $
$2
470,936 ASAFE
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây
50 PirateCash / Stakecube
341.470 $
PIRATE/SCC
0 $
0,022624 SCC
39.79% 0 $ 0 $
$1
273,928 PIRATE
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 BNB / Bitcoin
51.779.553.119 $
BNB/BTC
344 $
0,01499992 BTC
10.0% 0 $ 0 $
$1.187
3,451 BNB
2,33% Gần đây
2 Dash Diamond / Bitcoin
18.772.174 $
DASHD/BTC
0 $
0,00000382 BTC
4.5% 0 $ 0 $
$201
2297,996 DASHD
0,40% **2 giờ trước Updated gần đây
3 Alias / Bitcoin
0 $
ALIAS/BTC
0 $
0,00000123 BTC
24.39% 0 $ 0 $
$55
1955,777 ALIAS
0,11% **5 giờ trước Updated 5 giờ trước
4 Solex Finance / Bitcoin
57.448 $
SLX/BTC
0 $
0,00000003 BTC
25.0% 126 $ 12 $
$44
64448,269 SLX
0,09% **4 giờ trước Updated gần đây
5 Klimatas / Bitcoin
79.242 $
KTS/BTC
0 $
0,00000031 BTC
11.43% 0 $ 0 $
$24
3418,499 KTS
0,05% **7 giờ trước Updated gần đây
6 BNB / Stakecube
51.779.553.119 $
BNB/SCC
* 291 $
905,41 SCC
24.55% 0 $ 0 $
$11
0,039 BNB
0,02% Gần đây -
7 ? STRAX/SCC
* 1 $
2,00050001 SCC
27.96% 0 $ 0 $
$0
0,994 STRAX
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây -
8 Dash Diamond / Stakecube
18.772.174 $
DASHD/SCC
0 $
0,47899967 SCC
39.46% 0 $ 0 $
$0
3,652 DASHD
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
9 Alias / Stakecube
0 $
ALIAS/SCC
* 0 $
0,07525 SCC
46.25% 0 $ 0 $
$0
22,187 ALIAS
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây -
10 Electra / Stakecube
0 $
ECA/SCC
* 0 $
0,00000652 SCC
26.0% 0 $ 0 $
$0
177217,340 ECA
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây -
11 Klimatas / Stakecube
79.242 $
KTS/SCC
* 0 $
0,03979999 SCC
29.65% 0 $ 0 $
$0
18,982 KTS
0,00% Gần đây -
12 ? BBK/SCC
0 $
0,00076842 SCC
2.54% 0 $ 3 $
$0
428,367 BBK
0,00% Gần đây
13 Tenup (TUP)
0 $
TUP/USDT-BSC
* 0 $
0,0411 USDT-BSC
12.9% - -
$54
1332,953 TUP
- **11 giờ trước Updated gần đây -
14 Smooth Love Potion / Bitcoin
184.581.652 $
SLP/BTC
0 $
0,0000002 BTC
15.79% 0 $ 0 $
$17
3719,574 SLP
- **1 ngày trước Updated gần đây
15 Bitcoin Cash / Bitcoin
2.544.215.121 $
BCH/BTC
129 $
0,00562 BTC
19.36% 0 $ 0 $
$1
0,013 BCH
- **15 giờ trước Updated gần đây
16 ? HCC/BTC
0 $
0,00000003 BTC
40.0% 0 $ 0 $
$0
1118,333 HCC
- **2 ngày trước Updated gần đây
17 ? FIRO/SCC
3 $
11,75 SCC
49.97% 0 $ 0 $
$0
0,231 FIRO
- **5 ngày trước Updated 3 ngày trước
18 MetaBrands / Stakecube
760.129 $
MAGE/SCC
0 $
0,12100301 SCC
69.75% 0 $ 0 $
$0
2,805 MAGE
- **3 ngày trước Updated 17 giờ trước
19 Alias / Dogecoin
0 $
ALIAS/DOGE
0 $
0,4413899 DOGE
61.65% 0 $ 0 $
$0
2,183 ALIAS
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
20 Alias / Tether
0 $
ALIAS/USDT
0 $
0,02 USDT
66.72% 0 $ 0 $
$0
0,159 ALIAS
- **5 ngày trước Updated 3 ngày trước
21 Solex Finance / Stakecube
57.448 $
SLX/SCC
0 $
0,0091995 SCC
71.2% 0 $ 0 $
$0
1,000 SLX
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước

StakeCube Exchange là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Germany. Có 61 đồng tiền ảo và 170 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của StakeCube Exchange trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 2 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch StakeCube Exchange là SAPP/BTC. StakeCube Exchange được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch StakeCube Exchange tại https://stakecube.net/app/exchange/.

Địa chỉ
Phí
0.10%
Rút tiền
-
Nạp tiền
-
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Germany
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
1.348.279,0
Xếp hạng Alexa
#19769
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 34031
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của StakeCube Exchange
5
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
2.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 5/10
Tính thanh khoản 2.0
Quy mô 0.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 5/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 18.247%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 29th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 5th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-03-22
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: B
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng B
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2021-03-08

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available