🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
StellarTerm exchange

StellarTerm

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
17
Tiền ảo
54
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Smartlands Network (SLT)
85.183.404 $
SLT-GCKA6K...
17 $
27,6200146 XLM
- - -
151.270 $
9069,666 SLT-G
21,37% Gần đây -
2 SureRemit (RMT)
13.370.223 $
RMT-GDEGOX...
0 $
0,031467 XLM
- - -
36.215 $
1905895,527 RMT-G
5,12% Gần đây -
3 Ternio (TERN)
7.013.733 $
TERN-GDGQD...
0 $
0,0271826 XLM
- - -
27.557 $
1678806,955 TERN-
3,89% Gần đây -
4 Bitcoin (BTC)
1.150.076.771.461 $
BTC-GAUTUY...
61.259 $
101445,6830248 XLM
- - -
13.724 $
0,224 BTC-G
1,94% Gần đây -
5 Stronghold USD (USDS)
0 $
USD-GDUKMG...
1 $
1,6271349 XLM
- - -
7.464 $
7596,688 USD-G
1,05% Gần đây -
6 Mobius (MOBI)
15.412.190 $
MOBI-GA6HC...
0 $
0,0471856 XLM
- - -
5.795 $
203370,979 MOBI-
0,82% Gần đây -
7 Kin (KIN)
453.779.732 $
KIN-GBDEVU...
* 0 $
0,000851 XLM
- - -
4.755 $
9256740,216 KIN-G
0,67% Gần đây -
8 Stronghold Token (SHX)
0 $
SHX-GDSTRS...
0 $
0,0023 XLM
- - -
3.723 $
2681813,088 SHX-G
0,53% Gần đây -
9 Ethereum (ETH)
279.940.925.041 $
ETH-GBDEVU...
2.431 $
4025,0447227 XLM
- - -
1.598 $
0,658 ETH-G
0,23% Gần đây -
10 Bitcoin (BTC)
1.150.076.771.461 $
BTC-GBVOL6...
82.543 $
135000 XLM
- - -
1.054 $
0,013 BTC-G
0,15% **khoảng 2 giờ trước -
11 Litecoin (LTC)
20.857.551.716 $
LTC-GC5LOR...
* 306 $
506,5223413 XLM
- - -
413 $
1,351 LTC-G
0,06% Gần đây -
12 Chainlink (LINK)
17.608.318.246 $
LINK-GBDEV...
* 36 $
60,0000872 XLM
- - -
237 $
6,547 LINK-
0,03% Gần đây -
13 Gratzio (GRAT)
0 $
GRAT-GAJ7V...
0 $
0,0027222 XLM
- - -
20 $
12137,357 GRAT-
0,00% **khoảng 2 giờ trước -
14 Bitcoin (BTC)
1.150.076.771.461 $
BTC-GATEMH...
71.423 $
118485,8043674 XLM
- - -
888 $
0,012 BTC-G
- **khoảng 14 giờ trước -
15 XRP (XRP)
73.428.461.062 $
XRP-GBVOL6...
* 2 $
3,4499836 XLM
- - -
506 $
242,976 XRP-G
- **khoảng 4 giờ trước -
16 Ethereum (ETH)
279.940.925.041 $
ETH-GBETHK...
6.615 $
10940,9190576 XLM
- - -
382 $
0,058 ETH-G
- **khoảng 3 giờ trước -
17 Repo Coin (REPO)
0 $
REPO-GCZNF...
0 $
0,2 XLM
- - -
47 $
383,019 REPO-
- **khoảng 18 giờ trước -
18 Basic Attention Token (BAT)
2.256.715.726 $
BAT-GBDEVU...
2 $
3 XLM
- - -
46 $
25,000 BAT-G
- **khoảng 16 giờ trước -
19 FRED Energy (FRED)
0 $
FRED-GCA73...
0 $
0,0014514 XLM
- - -
24 $
26372,546 FRED-
- **khoảng 7 giờ trước -
20 0x (ZRX)
1.623.670.820 $
ZRX-GBDEVU...
* 2 $
3,9999 XLM
- - -
21 $
8,437 ZRX-G
- **2 ngày trước -
21 Ethereum (ETH)
279.940.925.041 $
ETH-GCNSGH...
2.110 $
3472,2224745 XLM
- - -
0 $
0,000 ETH-G
- **khoảng 4 giờ trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? USDC-GA5ZS...
1 $
1,6610709 XLM
- - -
351.233 $
350161,792 USDC-
49,61% Gần đây -
2 ? CNY-GAREEL...
0 $
0,2458627 XLM
- - -
77.756 $
523723,258 CNY-G
10,98% Gần đây -
3 ? USDT-GCQTG...
1 $
1,6433507 XLM
- - -
11.199 $
11285,030 USDT-
1,58% Gần đây -
4 ? EURT-GAP5L...
1 $
1,9661576 XLM
- - -
6.284 $
5292,859 EURT-
0,89% Gần đây -
5 ? ARST-GCSAZ...
0 $
0,0108035 XLM
- - -
2.591 $
397418,531 ARST-
0,37% Gần đây -
6 ? VELO-GDM4R...
1 $
1,1795135 XLM
- - -
635 $
891,136 VELO-
0,09% Gần đây -
7 ? BRL-GDVKY2...
0 $
0,2886712 XLM
- - -
613 $
3498,932 BRL-G
0,09% Gần đây -
8 ? ARS-GCYE7C...
0 $
0,0109198 XLM
- - -
508 $
76768,036 ARS-G
0,07% **khoảng 3 giờ trước -
9 ? SLVR-GBZVE...
1 $
1,5 XLM
- - -
268 $
291,714 SLVR-
0,04% **khoảng 2 giờ trước -
10 ? SMX-GCDN3V...
0 $
0,08 XLM
- - -
5 $
100,000 SMX-G
0,00% Gần đây -
11 ? MXN-GCKIK5...
0 $
0,0824821 XLM
- - -
0 $
2,001 MXN-G
0,00% Gần đây -
12 ? PLAT-GBIMV...
43 $
70,4285714 XLM
- - -
0 $
0,000 PLAT-
0,00% **khoảng 1 giờ trước -
13 ? ETH-GBVOL6...
2.018 $
3340 XLM
- - -
1.468 $
0,728 ETH-G
- **khoảng 4 giờ trước -
14 ? GOLD-GBC5Z...
65 $
106,5139981 XLM
- - -
262 $
4,047 GOLD-
- **khoảng 5 giờ trước -
15 ? LTC-GBVOL6...
268 $
431,0297238 XLM
- - -
156 $
0,580 LTC-G
- **4 ngày trước -
16 ? WXT-GASBLV...
0 $
0,0229987 XLM
- - -
150 $
10799,066 WXT-G
- **khoảng 4 giờ trước -
17 ? XIM-GBZ35Z...
0 $
0,0001205 XLM
- - -
122 $
1665193,260 XIM-G
- **khoảng 5 giờ trước -
18 ? TZS-GA2MSS...
0 $
0,0009225 XLM
- - -
86 $
151761,518 TZS-G
- **khoảng 6 giờ trước -
19 ? NGN-GCC4YL...
3 $
5 XLM
- - -
49 $
15,000 NGN-G
- **3 ngày trước -
20 ? NRV-GANRAE...
0 $
0,0035822 XLM
- - -
6 $
2808,208 NRV-G
- **2 ngày trước -
21 ? XRP-GBXRPL...
2 $
2,8 XLM
- - -
3 $
2,000 XRP-G
- **khoảng 5 giờ trước -
22 ? REP-GBDEVU...
40 $
60 XLM
- - -
3 $
0,083 REP-G
- **3 ngày trước -
23 ? PALL-GCQ5Z...
103 $
160,9300019 XLM
- - -
3 $
0,031 PALL-
- **1 ngày trước -
24 ? NGNT-GAWOD...
0 $
0,0045606 XLM
- - -
1 $
438,539 NGNT-
- **khoảng 16 giờ trước -
25 ? MTL-GBDEVU...
1 $
1,9998999 XLM
- - -
1 $
1,000 MTL-G
- **khoảng 4 giờ trước -
26 ? CENTUS-GAK...
0 $
0,000111 XLM
- - -
0 $
349,364 CENTU
- **khoảng 17 giờ trước -
27 ? IN-GACVHHI...
0 $
0,000007 XLM
- - -
0 $
799,529 IN-GA
- **6 ngày trước -
28 ? TARI-GD7UV...
0 $
0,002 XLM
- - -
0 $
2,000 TARI-
- **3 ngày trước -
29 ? XIR-GAO4DA...
0 $
0,0967561 XLM
- - -
0 $
0,004 XIR-G
- **3 ngày trước -
30 ? BTC-GAC63S...
1 $
1,1983471 XLM
- - -
0 $
0,000 BTC-G
- **3 ngày trước -
31 ? ABDT-GDZUR...
0 $
0,0000798 XLM
- - -
0 $
0,322 ABDT-
- **1 ngày trước -
32 ? KES-GA2MSS...
0 $
0,0000001 XLM
- - -
0 $
13,000 KES-G
- **6 ngày trước -
33 ? XCT-GBOAYB...
0 $
0,0000001 XLM
- - -
0 $
1,000 XCT-G
- **3 ngày trước -

StellarTerm là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 17 đồng tiền ảo và 54 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của StellarTerm trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 11 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch StellarTerm là SLT-GCKA6K5PCQ6PNF5RQBF7PQDJWRHO6UOGFMRLK3DYHDOI244V47XKQ4GP/XLM. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch StellarTerm tại https://stellarterm.com/.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Không
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
86.446
Xếp hạng Alexa
#128635
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 33th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: D
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability
Hạng D
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Đội ngũ

Team is public
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android