STEX exchange

STEX

Centralized
6
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
293
Tiền ảo
438
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 PLEX (PLEX)
0 $
PLEX/BTC
1 $
0,00001644 BTC
0.3% 7.894 $ 5.666 $
$7.972.792
12196885,679 PLEX
29,43% Gần đây
2 PLEX (PLEX)
0 $
PLEX/USDT
1 $
0,64980809 USDT
0.38% 89.135 $ 241.606 $
$6.124.490
9417667,139 PLEX
22,61% Gần đây
3 PlayFuel (PLF)
0 $
PLF/BTC
0 $
0,00000012 BTC
15.38% 56 $ 0 $
$1.711.469
358697518,874 PLF
6,32% Gần đây
4 Newscrypto Coin (NWC)
103.628.252 $
NWC/USDT
1 $
0,668002 USDT
1.98% 89 $ 45 $
$1.692.658
2531920,134 NWC
6,25% Gần đây
5 CO2Bit (CO2B)
0 $
CO2B/USDC
129 $
128,99 USDC
6.98% 0 $ 0 $
$1.362.738
10559,599 CO2B
5,03% Gần đây
6 Newscrypto Coin (NWC)
103.628.252 $
NWC/BTC
1 $
0,00001684 BTC
2.1% 57 $ 15 $
$1.275.143
1904395,827 NWC
4,71% Gần đây
7 TNC Coin (TNC)
0 $
TNC/BTC
0 $
0,00000012 BTC
8.33% 5 $ 33 $
$503.901
105609912,163 TNC
1,86% Gần đây
8 CRDT (CRDT)
643.987 $
CRDT/ETH
0 $
0,00000128 ETH
1.55% 43 $ 0 $
$475.564
140365692,853 CRDT
1,76% Gần đây
9 Genebank Token (GNBT)
0 $
GNBT/USDT
1 $
1,0768 USDT
3.37% 83 $ 206 $
$458.367
425341,224 GNBT
1,69% Gần đây
10 CRDT (CRDT)
643.987 $
CRDT/USDT
0 $
0,00354698 USDT
5.0% 0 $ 0 $
$401.199
113021218,194 CRDT
1,48% Gần đây
11 Genebank Token (GNBT)
0 $
GNBT/ETH
1 $
0,00041086 ETH
7.62% 0 $ 0 $
$394.011
362307,068 GNBT
1,45% Gần đây
12 Genebank Token (GNBT)
0 $
GNBT/BTC
1 $
0,00002731 BTC
5.21% 0 $ 0 $
$355.771
327634,477 GNBT
1,31% Gần đây
13 TNC Coin (TNC)
0 $
TNC/ETH
0 $
0,00000189 ETH
3.61% 2 $ 0 $
$305.264
61020592,010 TNC
1,13% Gần đây
14 RooCoin (ROO)
0 $
ROO/USDT
0 $
0,01407829 USDT
0.82% 16 $ 43 $
$277.653
19706594,422 ROO
1,02% Gần đây
15 Zano (ZANO)
28.966.620 $
ZANO/BTC
2 $
0,000057 BTC
3.22% 83 $ 82 $
$245.256
108214,485 ZANO
0,91% Gần đây
16 PRCY Coin (PRCY)
9.560.743 $
PRCY/BTC
1 $
0,00002845 BTC
0.49% 3.536 $ 35 $
$198.299
175298,967 PRCY
0,73% Gần đây
17 Terran Coin (TRR)
0 $
TRR/USDT
1 $
0,8353 USDT
3.57% 541 $ 106 $
$192.063
230048,855 TRR
0,71% Gần đây
18 Terran Coin (TRR)
0 $
TRR/ETH
1 $
0,00031569 ETH
2.32% 64 $ 0 $
$189.433
227627,480 TRR
0,70% Gần đây
19 Terran Coin (TRR)
0 $
TRR/BTC
1 $
0,00002095 BTC
10.53% 0 $ 0 $
$179.858
215656,670 TRR
0,66% Gần đây
20 Gera Coin (GERA)
0 $
GERA/BTC
1 $
0,00002601 BTC
4.83% 0 $ 0 $
$142.285
137909,021 GERA
0,53% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
21 Gera Coin (GERA)
0 $
GERA/ETH
1 $
0,0003999 ETH
5.67% 0 $ 0 $
$134.866
128353,000 GERA
0,50% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
22 Aidos Kuneen (ADK)
26.675.701 $
ADK/ETH
* 1 $
0,00031526 ETH
9.63% 0 $ 0 $
$135.008
161790,666 ADK
0,50% Gần đây -
23 Aidos Kuneen (ADK)
26.675.701 $
ADK/BTC
* 1 $
0,00002179 BTC
4.72% 0 $ 0 $
$122.521
141414,768 ADK
0,45% Gần đây -
24 Beldex (BDX)
133.179.653 $
BDX/BTC
0 $
0,00000227 BTC
0.44% 220 $ 3 $
$120.847
1338916,128 BDX
0,45% Gần đây
25 Gera Coin (GERA)
0 $
GERA/USDT
1 $
1,03589 USDT
7.77% 0 $ 0 $
$118.714
114612,999 GERA
0,44% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
26 PlayFuel (PLF)
0 $
PLF/ETH
0 $
0,00000197 ETH
4.48% 0 $ 0 $
$113.102
21737758,190 PLF
0,42% Gần đây
27 EDC Blockchain (EDC)
1.573.259 $
EDC/USDT
0 $
0,02233318 USDT
8.49% 0 $ 0 $
$108.580
4858005,830 EDC
0,40% Gần đây
28 SINOVATE (SIN)
2.868.484 $
SIN/USDT
0 $
0,00392812 USDT
1.31% 48 $ 0 $
$98.956
25172073,583 SIN
0,37% Gần đây
29 EDC Blockchain (EDC)
1.573.259 $
EDC/BTC
0 $
0,00000051 BTC
5.66% 0 $ 0 $
$93.318
4601902,869 EDC
0,34% Gần đây
30 PlayFuel (PLF)
0 $
PLF/USDT
0 $
0,0046725 USDT
5.74% 0 $ 0 $
$85.113
18196255,998 PLF
0,31% Gần đây
31 SINOVATE (SIN)
2.868.484 $
SIN/ETH
0 $
0,00000138 ETH
1.44% 94 $ 0 $
$82.489
22582865,381 SIN
0,30% Gần đây
32 Woodcoin (LOG)
0 $
LOG/BTC
0 $
0,00000134 BTC
14.08% 0 $ 0 $
$81.635
1532189,411 LOG
0,30% Gần đây
33 Wifi Coin (WIFI)
0 $
WIFI/BTC
0 $
0,0000086 BTC
7.96% 0 $ 0 $
$78.587
229824,939 WIFI
0,29% Gần đây
34 VALOBIT (VBIT)
0 $
VBIT/ETH
0 $
0,0000145 ETH
5.1% 0 $ 0 $
$78.075
2025987,829 VBIT
0,29% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
35 Rotharium (RTH)
0 $
RTH/BTC
1 $
0,00003013 BTC
14.4% 0 $ 0 $
$76.476
63836,855 RTH
0,28% Gần đây
36 TNC Coin (TNC)
0 $
TNC/USDT
0 $
0,00499885 USDT
5.75% 0 $ 0 $
$67.127
13418119,429 TNC
0,25% Gần đây
37 BeatBind (BBND)
0 $
BBND/USDT
0 $
0,0734881 USDT
12.27% 0 $ 0 $
$64.120
871838,790 BBND
0,24% Gần đây
38 ArdCoin (ARDX)
0 $
ARDX/BTC
0 $
0,00000162 BTC
8.07% 0 $ 0 $
$63.087
978631,000 ARDX
0,23% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
39 PRCY Coin (PRCY)
9.560.743 $
PRCY/USDT
1 $
1,11666371 USDT
1.64% 36 $ 34 $
$60.625
54249,284 PRCY
0,22% Gần đây
40 BeatBind (BBND)
0 $
BBND/ETH
0 $
0,00002598 ETH
0.08% 0 $ 43 $
$59.473
864864,367 BBND
0,22% Gần đây
41 Rotharium (RTH)
0 $
RTH/ETH
1 $
0,00044319 ETH
8.69% 0 $ 0 $
$57.056
48638,207 RTH
0,21% Gần đây
42 SmartCash (SMART)
16.853.626 $
SMART/BC
0 $
45,28298675 BC
1.73% 10 $ 10 $
$42.219
7555011,714 SMART
0,16% Gần đây
43 SINOVATE (SIN)
2.868.484 $
SIN/BTC
0 $
0,00000009 BTC
10.0% 423 $ 9 $
$41.070
11477112,135 SIN
0,15% Gần đây
44 CMITCOIN (CMIT)
0 $
CMIT/USDT
0 $
0,00000859 USDT
50.28% 0 $ 0 $
$40.936
4761840169,761 CMIT
0,15% Gần đây
45 Debitum Network (DEB)
511.402 $
DEB/ETH
0 $
0,00000098 ETH
4.0% 0 $ 0 $
$38.300
14765276,414 DEB
0,14% Gần đây
46 FREE coin (FREE)
11.352.852 $
FREE/USDT
0 $
0,00000134 USDT
2.96% 728 $ 0 $
$37.355
27855498351,371 FREE
0,14% Gần đây
47 Certurium (CRT)
0 $
CRT/USDT
18 $
18,00000316 USDT
0.01% 0 $ 63 $
$36.531
2027,943 CRT
0,13% Gần đây
48 Debitum Network (DEB)
511.402 $
DEB/BTC
0 $
0,00000006 BTC
14.29% 259 $ 0 $
$35.007
14674080,379 DEB
0,13% Gần đây
49 Netbox Coin (NBX)
2.617.956 $
NBX/ETH
0 $
0,00001263 ETH
2.95% 2 $ 3 $
$33.599
1005045,477 NBX
0,12% Gần đây
50 Dexfin (DXF)
0 $
DXF/ETH
0 $
0,0000047 ETH
19.55% 0 $ 0 $
$30.972
2489678,916 DXF
0,11% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? LCMS/USDT
0 $
0,19421385 USDT
4.46% 0 $ 0 $
$138.764
713929,899 LCMS
0,51% Gần đây
2 Collective (CO2)
0 $
CO2/USDT
1 $
1,05381635 USDT
2.58% 11 $ 11 $
$137.410
130290,772 CO2
0,51% Gần đây
3 ? BANANA/USDT
3 $
2,57458868 USDT
0.01% 407 $ 453 $
$96.362
37398,953 BANAN
0,36% Gần đây
4 ? WSBT/USDT
0 $
0,00532576 USDT
3.51% 11 $ 1 $
$94.142
17662901,539 WSBT
0,35% Gần đây
5 Pocketcoin (PKOIN)
0 $
PKOIN/BTC
14 $
0,0003497 BTC
8.25% 0 $ 0 $
$79.306
5703,653 PKOIN
0,29% Gần đây
6 ? SMB/BTC
30 $
0,00074224 BTC
55.97% 0 $ 0 $
$76.692
2598,663 SMB
0,28% Gần đây
7 Collective (CO2)
0 $
CO2/ETH
1 $
0,00035175 ETH
2.24% 0 $ 1.320 $
$61.793
66370,185 CO2
0,23% Gần đây
8 ? XEMXLINK/ETH
8 $
0,00299958 ETH
0.03% 17 $ 0 $
$58.892
7417,594 XEMXL
0,22% Gần đây
9 ? XEMXLINK/BTC
7 $
0,00018363 BTC
0.02% 688 $ 0 $
$54.278
7434,000 XEMXL
0,20% Gần đây
10 ? BFT/USDT
0 $
0,00342182 USDT
1.64% 8 $ 8 $
$37.958
11084327,366 BFT
0,14% Gần đây
11 ? BFT/ETH
0 $
0,0000013 ETH
3.79% 8 $ 8 $
$29.109
8459625,041 BFT
0,11% Gần đây
12 Tessla Coin (TSLA)
0 $
TSLA/BTC
0 $
0,00000707 BTC
18.24% 0 $ 0 $
$9.844
35251,869 TSLA
0,04% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
13 Tessla Coin (TSLA)
0 $
TSLA/ETH
0 $
0,00011375 ETH
27.32% 0 $ 0 $
$9.150
30661,327 TSLA
0,03% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
14 ? WSBT/BTC
0 $
0,00000012 BTC
15.38% 0 $ 0 $
$8.742
1832256,885 WSBT
0,03% Gần đây
15 Tessla Coin (TSLA)
0 $
TSLA/USDT
0 $
0,2942 USDT
16.94% 0 $ 0 $
$6.942
23596,769 TSLA
0,03% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
16 ? DRS/USDT
1 $
0,853 USDT
5.83% 0 $ 0 $
$1.025
1201,530 DRS
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
17 ? DRS/BTC
1 $
0,00002164 BTC
9.24% 0 $ 0 $
$964
1119,947 DRS
0,00% Gần đây
18 ? ECR/BTC
* 0 $
0,0000008 BTC
4.76% 0 $ 0 $
$243
7661,573 ECR
0,00% Gần đây -
19 ? XFL/BTC
12 $
0,000305 BTC
6.96% 0 $ 0 $
$170
14,120 XFL
0,00% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
20 ? YAN/USDC
1 $
1,00185961 USDC
88.89% 0 $ 0 $
$131
131,283 YAN
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
21 ? YAN/USDT
1 $
1,25190553 USDT
98.75% 0 $ 0 $
$94
75,479 YAN
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
22 ? SCC/BTC
1 $
0,0000203 BTC
16.32% 0 $ 0 $
$44
55,579 SCC
0,00% Gần đây
23 ? DRS/ETH
1 $
0,0003315 ETH
1.32% 0 $ 0 $
$20
23,122 DRS
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
24 Binance USD (BUSD)
12.182.501.766 $
BUSD/BTC
0 $
0,00000062 BTC
98.45% 0 $ 0 $
$17
701,000 BUSD
0,00% **khoảng 7 giờ trước Updated gần đây
25 ? PLTS/USDT
0 $
0,000025 USDT
16.67% 0 $ 0 $
$2
111958,512 PLTS
0,00% Gần đây
26 ? LTCP/TUP
* 0 $
0,0000751 TUP
16.46% 0 $ 0 $
$2
263470,993 LTCP
0,00% Gần đây -
27 ? ANT/NXT
* 0 $
0,00000185 NXT
2.63% 0 $ 0 $
$0
26450171,261 ANT
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây -
28 ? XZT/USDT
0 $
0,00003899 USDT
7.11% 0 $ 0 $
$0
10374,564 XZT
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
29 ? XZT/ETH
0 $
0,00000001 ETH
66.67% 35 $ 0 $
$0
10162,393 XZT
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
30 ? DATO/LTC
0 $
0,00000098 LTC
22.45% 0 $ 0 $
$0
1628,003 DATO
0,00% **khoảng 7 giờ trước Updated gần đây
31 ? FA/NXT
* 0 $
0,0031 NXT
76.15% 0 $ 0 $
$0
777,155 FA
0,00% **khoảng 7 giờ trước Updated gần đây -
32 ? GMC/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 34 $ 0 $
$71
170728,993 GMC
- **1 ngày trước Updated khoảng 11 giờ trước
33 ? UNI/ETH
21 $
0,00865424 ETH
5.83% 0 $ 0 $
$39
1,928 UNI
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước
34 ? IDC/ETH
* 0 $
0,00000003 ETH
91.67% 0 $ 0 $
$35
503262,186 IDC
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
35 ? ISC/BTC
0 $
0,0000025 BTC
26.47% 0 $ 0 $
$16
160,243 ISC
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
36 ? TSS/BTC
0 $
0,00000003 BTC
66.67% 1 $ 0 $
$15
12700,408 TSS
- **1 ngày trước Updated khoảng 12 giờ trước
37 ? CPTL/USDT
0 $
0,00026535 USDT
57.74% 0 $ 0 $
$11
42674,901 CPTL
- **khoảng 21 giờ trước Updated khoảng 18 giờ trước
38 ? REEC/ETH
0 $
0,00000018 ETH
27.78% 0 $ 0 $
$6
14815,009 REEC
- **khoảng 15 giờ trước Updated gần đây
39 ? PBC/ETH
0 $
0,00000005 ETH
90.0% 0 $ 0 $
$6
54498,525 PBC
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
40 ? CPTL/ETH
0 $
0,00000047 ETH
52.94% 0 $ 0 $
$4
4265,212 CPTL
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
41 ? SYO/BTC
0 $
0,00000002 BTC
33.33% 8 $ 2 $
$2
2519,154 SYO
- **khoảng 24 giờ trước Updated gần đây
42 ? FA/ETH
0 $
0,00000003 ETH
33.33% 0 $ 5 $
$1
19777,407 FA
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước
43 ? CPTL/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 220 $ 0 $
$0
2183,311 CPTL
- **khoảng 17 giờ trước Updated khoảng 7 giờ trước
44 Bitcoin HD (BHD)
0 $
BHD/ETH
* 0 $
0,00000007 ETH
12.5% 36 $ 1 $
$0
2600,000 BHD
- **1 ngày trước Updated khoảng 15 giờ trước -
45 ? YFX/BTC
0 $
0,00000031 BTC
84.47% 0 $ 0 $
$0
12,118 YFX
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
46 ? CRS/BTC
0 $
0,00000001 BTC
66.67% 112 $ 0 $
$0
355,725 CRS
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước
47 Pig Finance (PIG)
0 $
PIG/USDC
0 $
0,0000001 USDC
78.72% 0 $ 0 $
$0
1283381,077 PIG
- **7 ngày trước Updated 6 ngày trước
48 ? ATCC/BTC
0 $
0,00000003 BTC
33.33% 19 $ 0 $
$0
101,000 ATCC
- **1 ngày trước Updated khoảng 5 giờ trước
49 ? EIB/ETH
0 $
0,00000016 ETH
91.96% 0 $ 0 $
$0
229,701 EIB
- **khoảng 23 giờ trước Updated gần đây
50 ? KRI/BTC
0 $
0,0000002 BTC
9.09% 0 $ 0 $
$0
2,600 KRI
- **1 ngày trước Updated khoảng 4 giờ trước

STEX là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Estonia. Có 293 đồng tiền ảo và 438 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của STEX trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 681 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch STEX là PLEX/BTC. STEX được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch STEX tại http://stex.com/.

Địa chỉ
Phí
Maker/Taker fee: 0.2% and 0.1% optional
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Estonia
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
288.681,0
Xếp hạng Alexa
#21538
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 34889
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của STEX
6
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6/10
Tính thanh khoản 2.0
Quy mô 0.0
An ninh mạng 1.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 6/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 11.942%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 66th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 29th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-03-26
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-05-30

Đội ngũ

Team is public
Team profile page [source]

Public Incidents

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Trung bình
License & Authorization Thấp
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Thấp
KYC Procedures Thấp
Negative News Thấp
AML Trung bình
Cập nhật lần cuối: 2020-10-06
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android