SunSwap exchange

SunSwap

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
40
Tiền ảo
162
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether / TRON
77.508.284.694 $
USDT/TRX
1 $
18,5289301411839018 TRX
- - -
$121.753.977
120788022,244 USDT
90,82% Gần đây -
2 JUST Stablecoin / TRON
0 $
USDJ/TRX
1 $
18,5208613095134353 TRX
- - -
$7.643.287
7591043,669 USDJ
5,70% Gần đây -
3 Bitcoin TRC20 / TRON
0 $
BTCT/TRX
34.830 $
640119,5984986576851255 TRX
- - -
$2.732.072
78,440 BTCT
2,04% Gần đây -
4 Sun Token / TRON
146.814.323 $
SUN/TRX
0 $
0,2611061614855498 TRX
- - -
$870.981
61300279,401 SUN
0,65% Gần đây -
5 WINkLink / TRON
270.392.133 $
WIN/TRX
0 $
0,0052193101831719 TRX
- - -
$593.523
2091368152,938 WIN
0,44% Gần đây -
6 JUST / TRON
268.065.205 $
JST/TRX
0 $
0,6874045123086604 TRX
- - -
$400.453
10675360,738 JST
0,30% Gần đây -
7 888tron / TRON
0 $
888/TRX
0 $
1,7807945444105182 TRX
- - -
$55.977
577708,238 888
0,04% Gần đây -
8 BEM / TRON
0 $
BEMT/TRX
0 $
0,8056664554935151 TRX
- - -
$34.503
784776,618 BEMT
0,03% Gần đây -
9 LUMI Credits / TRON
0 $
LUMI/TRX
0 $
0,4803405269274548 TRX
- - -
$18.799
719284,674 LUMI
0,01% Gần đây -
10 Water / TRON
0 $
WATER/TRX
1 $
18,3146734421814009 TRX
- - -
$18.418
18482,195 WATER
0,01% Gần đây -
11 Daisy Protocol / TRON
0 $
DAISY/TRX
0 $
3,2478496883754676 TRX
- - -
$3.643
20559,204 DAISY
0,00% Gần đây -
12 CrossWallet / TRON
5.252.200 $
CWT/TRX
0 $
0,7918598178820941 TRX
- - -
$2.984
69071,355 CWT
0,00% Gần đây -
13 Degree Crypto Token / TRON
0 $
DCT/TRX
493 $
9068,6649913372683216 TRX
- - -
$1.333
2,703 DCT
0,00% Gần đây -
14 Pearl Finance / TRON
0 $
PEARL/TRX
26 $
477,1440141473904124 TRX
- - -
$1.267
48,829 PEARL
0,00% Gần đây -
15 Peanut Token / TRON
0 $
PNUT/TRX
0 $
0,0464666713341169 TRX
- - -
$1.099
435283,598 PNUT
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
16 PN Token / TRON
0 $
PN/TRX
1 $
23,6391687218556286 TRX
- - -
$595
463,402 PN
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
17 Klever / TRON
125.768.923 $
KLV/TRX
0 $
0,4353937717927485 TRX
- - -
$516
21637,052 KLV
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
18 tBridge Token / TRON
0 $
TAI/TRX
0 $
7,2922753882751063 TRX
- - -
$355
895,014 TAI
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
19 UniFi Protocol / TRON
0 $
UP/TRX
1 $
12,3702353959562787 TRX
- - -
$275
410,159 UP
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
20 SeaDog Finance / TRON
0 $
SEAD/TRX
0 $
0,0471988471043047 TRX
- - -
$76
29726,438 SEAD
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
21 SafeMoney / TRON
0 $
SAFEMONEY/TRX
0 $
0,0000000323928006 TRX
- - -
$68
38832856069,113 SAFEMONEY
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
22 HORA Token / TRON
0 $
HORA/TRX
0 $
0,0031246776870319 TRX
- - -
$26
153736,589 HORA
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây -
23 UpStableToken / TRON
300.835 $
USTX/TRX
0 $
0,4427768752926696 TRX
- - -
$24
1012,579 USTX
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
24 CyberFM / TRON
0 $
CYFM/TRX
0 $
4,214516246854194 TRX
- - -
$19
87,024 CYFM
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây -
25 Cornatto / TRON
0 $
CNC/TRX
0 $
2,2701089196199412 TRX
- - -
$10
85,000 CNC
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
26 TRON ATM / TRON
0 $
TATM/TRX
0 $
0,0000094246230388 TRX
- - -
$9
19052483,168 TATM
0,00% Gần đây -
27 Dofi / TRON
0 $
DOO/TRX
0 $
0,0018505085403847 TRX
- - -
$4
43424,310 DOO
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây -
28 Deffect / TRON
0 $
DEF/TRX
0 $
0,0679795555369545 TRX
- - -
$2
707,262 DEF
0,00% Gần đây -
29 JustMoney / TRON
0 $
JM/TRX
0 $
0,0002783647065654 TRX
- - -
$0
35532,014 JM
0,00% **7 giờ trước Updated 6 giờ trước -
30 Divs / TRON
0 $
DIVS/TRX
0 $
0,8095563409863788 TRX
- - -
$147
3327,225 DIVS
- **1 ngày trước Updated 6 giờ trước -
31 Africa Trading Chain / TRON
0 $
ATT/TRX
0 $
0,00000364749372 TRX
- - -
$35
179556695,204 ATT
- **10 giờ trước Updated gần đây -
32 Score Milk / TRON
0 $
MILK/TRX
0 $
0,8874807630107071 TRX
- - -
$24
500,000 MILK
- **10 giờ trước Updated gần đây -
33 DeFinition Network / TRON
0 $
DZI/TRX
0 $
1,4876095522892696 TRX
- - -
$12
144,501 DZI
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
34 ChainZ Arena / TRON
0 $
SOUL/TRX
0 $
0,4689088439879354 TRX
- - -
$10
381,555 SOUL
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
35 Bankroll Network / TRON
699.346 $
BNKR/TRX
0 $
0,5911104642532772 TRX
- - -
$10
319,787 BNKR
- **23 giờ trước Updated 4 giờ trước -
36 Dejave / TRON
0 $
DJV/TRX
36 $
522,0023266527953604 TRX
- - -
$9
0,258 DJV
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước -
37 Durain Finance / TRON
0 $
DUN/TRX
0 $
3,1431109229832152 TRX
- - -
$3
19,094 DUN
- **3 ngày trước Updated 1 ngày trước -
38 TOPIA / TRON
0 $
TOPIA/TRX
0 $
0,025754357001479 TRX
- - -
$3
2093,611 TOPIA
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
39 TronWeeklyJournal / TRON
0 $
TWJ/TRX
0 $
0,001049758792419 TRX
- - -
$0
1042,871 TWJ
- **9 giờ trước Updated gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? TY5WNPU6BL...
257 $
4731,4799011395479452 TRX
- - -
$35.385
137,449 TY5WN
0,03% Gần đây -
2 ? TA2KUSXWLG...
37 $
679,9537212552548459 TRX
- - -
$11.432
309,230 TA2KU
0,01% Gần đây -
3 ? TKKEIBOTKX...
14 $
261,3874907068016504 TRX
- - -
$5.731
403,289 TKKEI
0,00% Gần đây -
4 RealLink / TRON
0 $
REAL/TRX
0 $
0,7728223845194378 TRX
- - -
$669
15927,425 REAL
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
5 ? TFXF7Z5L6Z...
1 $
17,6223606288382712 TRX
- - -
$22
23,113 TFXF7
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
6 ? TH3JK9WSS7...
0 $
1,1208370107788584 TRX
- - -
$8
132,177 TH3JK
0,00% **5 giờ trước Updated 4 giờ trước -
7 ? TKTIWCQICA...
0 $
0,7601491818363286 TRX
- - -
$327
6637,171 TKTIW
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
8 ? TNS9VU3DAF...
0 $
0,0000002085653605 TRX
- - -
$151
13232867949,466 TNS9V
- **18 giờ trước Updated gần đây -
9 ? TNS9VU3DAF...
0 $
0,0000002085653605 TRX
- - -
$151
13232867949,466 TNS9V
- **18 giờ trước Updated gần đây -
10 ? THXHVD1QQG...
11 $
187,2411777554650521 TRX
- - -
$145
13,790 THXHV
- **22 giờ trước Updated 15 giờ trước -
11 ? TBG7MBS2UV...
0 $
2,432692032822795 TRX
- - -
$76
479,000 TBG7M
- **3 ngày trước Updated 3 ngày trước -
12 ? TSJV2KCMGB...
1 $
12,0125366003487438 TRX
- - -
$20
24,650 TSJV2
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
13 ? TNW8GKGFUJ...
0 $
0,3905514800490368 TRX
- - -
$10
495,454 TNW8G
- **13 giờ trước Updated gần đây -
14 ? TCGNHDDXVJ...
0 $
0,000012578947267 TRX
- - -
$8
12702997,303 TCGNH
- **1 ngày trước Updated 5 giờ trước -
15 ? TNL6685W9Y...
0 $
0,0073809646054413 TRX
- - -
$0
30,235 TNL66
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -

The upgraded SUNSwap will incorporate TRON on-chain token swap, liquidity mining, stablecoin swap, staking and self-governance, benefiting the TRON DeFi ecosystem giving total effort to the DEX system.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
68.406,0
Xếp hạng Alexa
#25729
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 84th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android