SunSwap exchange

SunSwap

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
40
Tiền ảo
153
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether / TRON
78.271.321.484 $
USDT/TRX
1 $
18,2371011751980296 TRX
- - -
$84.945.843
85044220,718 USDT
84,25% Gần đây -
2 JUST Stablecoin / TRON
0 $
USDJ/TRX
1 $
18,2391253108256717 TRX
- - -
$9.242.003
9255079,473 USDJ
9,17% Gần đây -
3 Bitcoin TRC20 / TRON
0 $
BTCT/TRX
36.179 $
661041,602462008727425 TRX
- - -
$3.688.592
101,953 BTCT
3,66% Gần đây -
4 Sun Token / TRON
151.194.496 $
SUN/TRX
0 $
0,261747201672976 TRX
- - -
$1.039.190
72488937,744 SUN
1,03% Gần đây -
5 JUST / TRON
280.794.302 $
JST/TRX
0 $
0,7000311738935183 TRX
- - -
$946.165
24695618,356 JST
0,94% Gần đây -
6 WINkLink / TRON
271.815.738 $
WIN/TRX
0 $
0,005134560739806 TRX
- - -
$819.486
2914207819,430 WIN
0,81% Gần đây -
7 LUMI Credits / TRON
0 $
LUMI/TRX
0 $
0,4688618957262253 TRX
- - -
$30.795
1199243,442 LUMI
0,03% Gần đây -
8 888tron / TRON
0 $
888/TRX
0 $
1,7403331684258975 TRX
- - -
$26.665
280080,051 888
0,03% Gần đây -
9 BEM / TRON
0 $
BEMT/TRX
0 $
0,7992389079155621 TRX
- - -
$17.525
400827,541 BEMT
0,02% Gần đây -
10 Water / TRON
0 $
WATER/TRX
1 $
17,2237731651128915 TRX
- - -
$15.175
16105,530 WATER
0,02% Gần đây -
11 Klever / TRON
125.227.105 $
KLV/TRX
0 $
0,4285329549403691 TRX
- - -
$14.394
614002,720 KLV
0,01% Gần đây -
12 Daisy Protocol / TRON
0 $
DAISY/TRX
0 $
3,7195749581059904 TRX
- - -
$13.910
68353,427 DAISY
0,01% Gần đây -
13 Degree Crypto Token / TRON
0 $
DCT/TRX
469 $
8572,4592409316644745 TRX
- - -
$4.494
9,583 DCT
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
14 Pearl Finance / TRON
0 $
PEARL/TRX
25 $
464,3176651852581125 TRX
- - -
$2.711
106,623 PEARL
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
15 PN Token / TRON
0 $
PN/TRX
1 $
23,7072380203660355 TRX
- - -
$1.389
1070,994 PN
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
16 Dofi / TRON
0 $
DOO/TRX
0 $
0,001774101328677 TRX
- - -
$978
10082359,942 DOO
0,00% Gần đây -
17 Peanut Token / TRON
0 $
PNUT/TRX
0 $
0,0492746016093923 TRX
- - -
$891
330867,334 PNUT
0,00% Gần đây -
18 SafeMoney / TRON
0 $
SAFEMONEY/TRX
0 $
0,0000000346666602 TRX
- - -
$743
391962658591,457 SAFEMONEY
0,00% Gần đây -
19 UniFi Protocol / TRON
0 $
UP/TRX
1 $
12,5413712783967936 TRX
- - -
$292
425,113 UP
0,00% Gần đây -
20 tBridge Token / TRON
0 $
TAI/TRX
0 $
7,1625144615757823 TRX
- - -
$221
565,760 TAI
0,00% Gần đây -
21 BitGuild PLAT / TRON
0 $
PLAT/TRX
0 $
0,0126518349891698 TRX
- - -
$31
45675,000 PLAT
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
22 Deffect / TRON
0 $
DEF/TRX
0 $
0,064228243945581 TRX
- - -
$28
8203,924 DEF
0,00% Gần đây -
23 CyberFM / TRON
0 $
CYFM/TRX
0 $
4,1449531909125589 TRX
- - -
$9
42,603 CYFM
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
24 TRON ATM / TRON
0 $
TATM/TRX
0 $
0,0000094246230388 TRX
- - -
$4
9026241,604 TATM
0,00% Gần đây -
25 HORA Token / TRON
0 $
HORA/TRX
0 $
0,0028880163665144 TRX
- - -
$4
26868,000 HORA
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
26 CrossWallet / TRON
5.221.953 $
CWT/TRX
0 $
0,7621966917423593 TRX
- - -
$4.937
118407,490 CWT
- **10 giờ trước Updated gần đây -
27 UpStableToken / TRON
307.077 $
USTX/TRX
0 $
0,4488380291640515 TRX
- - -
$934
38068,134 USTX
- **11 giờ trước Updated gần đây -
28 SeaDog Finance / TRON
0 $
SEAD/TRX
0 $
0,04597474065187 TRX
- - -
$672
267289,607 SEAD
- **10 giờ trước Updated gần đây -
29 Divs / TRON
0 $
DIVS/TRX
0 $
0,8102372692403832 TRX
- - -
$63
1430,949 DIVS
- **16 giờ trước Updated gần đây -
30 Durain Finance / TRON
0 $
DUN/TRX
0 $
3,4442951105480243 TRX
- - -
$49
262,000 DUN
- **21 giờ trước Updated gần đây -
31 Africa Trading Chain / TRON
0 $
ATT/TRX
0 $
0,00000364749372 TRX
- - -
$35
179556695,204 ATT
- **1 ngày trước Updated 10 giờ trước -
32 Score Milk / TRON
0 $
MILK/TRX
0 $
0,8874807630107071 TRX
- - -
$24
500,000 MILK
- **1 ngày trước Updated 10 giờ trước -
33 DeFinition Network / TRON
0 $
DZI/TRX
0 $
1,4876095522892696 TRX
- - -
$12
144,501 DZI
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
34 ChainZ Arena / TRON
0 $
SOUL/TRX
0 $
0,4689088439879354 TRX
- - -
$10
381,555 SOUL
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước -
35 Bankroll Network / TRON
699.346 $
BNKR/TRX
0 $
0,5911104642532772 TRX
- - -
$10
319,787 BNKR
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
36 Cornatto / TRON
0 $
CNC/TRX
0 $
2,2701089196199412 TRX
- - -
$3
30,000 CNC
- **17 giờ trước Updated gần đây -
37 TOPIA / TRON
0 $
TOPIA/TRX
0 $
0,025754357001479 TRX
- - -
$3
2093,611 TOPIA
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước -
38 JustMoney / TRON
0 $
JM/TRX
0 $
0,0002661335683246 TRX
- - -
$0
57314,147 JM
- **13 giờ trước Updated gần đây -
39 TronWeeklyJournal / TRON
0 $
TWJ/TRX
0 $
0,0010490644898783 TRX
- - -
$0
510,000 TWJ
- **8 giờ trước Updated gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? TY5WNPU6BL...
260 $
4755,5143882261323398 TRX
- - -
$31.943
122,645 TY5WN
0,03% Gần đây -
2 ? TA2KUSXWLG...
38 $
696,2670925751890879 TRX
- - -
$9.309
244,310 TA2KU
0,01% Gần đây -
3 RealLink / TRON
0 $
REAL/TRX
0 $
0,7617412458926652 TRX
- - -
$2.151
51624,544 REAL
0,00% Gần đây -
4 ? TBG7MBS2UV...
0 $
3,2485718269824445 TRX
- - -
$199
1119,830 TBG7M
0,00% Gần đây -
5 ? TKKEIBOTKX...
14 $
261,2693751122028893 TRX
- - -
$187
13,092 TKKEI
0,00% Gần đây -
6 ? TNS9VU3DAF...
0 $
0,0000002077620139 TRX
- - -
$115
10124845781,077 TNS9V
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
7 ? TNS9VU3DAF...
0 $
0,0000002077620139 TRX
- - -
$115
10124845781,077 TNS9V
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
8 ? TCGNHDDXVJ...
0 $
0,0000125885511468 TRX
- - -
$5
8363880,924 TCGNH
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
9 ? TFXF7Z5L6Z...
1 $
17,654162546268574 TRX
- - -
$0
1,000 TFXF7
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
10 ? TNRLHJYWKE...
0 $
0 TRX
- - -
$0
28610,850 TNRLH
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
11 ? THXHVD1QQG...
8 $
141,0438257012970603 TRX
- - -
$570
73,900 THXHV
- **17 giờ trước Updated gần đây -
12 ? TKTIWCQICA...
0 $
0,7601491818363286 TRX
- - -
$327
6637,171 TKTIW
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -
13 ? TSJV2KCMGB...
1 $
12,0125366003487438 TRX
- - -
$20
24,650 TSJV2
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
14 ? TH3JK9WSS7...
0 $
1,1013381574229279 TRX
- - -
$13
223,498 TH3JK
- **19 giờ trước Updated gần đây -
15 ? TNW8GKGFUJ...
0 $
0,3905514800490368 TRX
- - -
$10
495,454 TNW8G
- **1 ngày trước Updated 22 giờ trước -
16 ? TNL6685W9Y...
0 $
0,0073809646054413 TRX
- - -
$0
30,235 TNL66
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước -

The upgraded SUNSwap will incorporate TRON on-chain token swap, liquidity mining, stablecoin swap, staking and self-governance, benefiting the TRON DeFi ecosystem giving total effort to the DEX system.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
68.406,0
Xếp hạng Alexa
#25729
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 79th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android