🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
Synthetix Exchange exchange

Synthetix Exchange

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
26
Tiền ảo
46
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 sXAU (SXAU)
11.471.232 $
SXAU/SUSD
1.821 $
1827,5000000000002 SUSD
- - -
6.933.457 $
3807,412 SXAU
26,10% Gần đây -
2 iETH (IETH)
21.935.595 $
IETH/SETH
703 $
0,5680596404887417 SETH
- - -
6.322.410 $
8992,122 IETH
23,84% Gần đây -
3 sETH (SETH)
107.609.847 $
SETH/SUSD
1.231 $
1237,19783987 SUSD
- - -
5.588.015 $
4540,385 SETH
21,07% Gần đây -
4 sEUR (SEUR)
19.527.989 $
SEUR/SUSD
1 $
1,20795 SUSD
- - -
2.279.240 $
1896773,054 SEUR
8,59% Gần đây -
5 iETH (IETH)
21.935.595 $
IETH/SUSD
700 $
702,8021601300001 SUSD
- - -
2.122.660 $
3030,991 IETH
7,99% Gần đây -
6 sBTC (SBTC)
72.625.941 $
SBTC/SUSD
35.906 $
36094,19726092 SUSD
- - -
1.130.739 $
31,492 SBTC
4,26% Gần đây -
7 sDEFI (SDEFI)
5.403.175 $
SDEFI/SUSD
7.053 $
7090,87882988 SUSD
- - -
716.470 $
101,590 SDEFI
2,70% Gần đây -
8 sADA (SADA)
301.566 $
SADA/SUSD
0 $
0,34654322 SUSD
- - -
335.586 $
973465,772 SADA
1,27% Gần đây -
9 sLINK (SLINK)
3.289.769 $
SLINK/SUSD
20 $
20,27118711 SUSD
- - -
284.881 $
14129,828 SLINK
1,07% Gần đây -
10 sLTC (SLTC)
0 $
SLTC/SUSD
144 $
144,79081143 SUSD
- - -
265.867 $
1842,730 SLTC
1,00% Gần đây -
11 iBTC (IBTC)
17.795.689 $
IBTC/SUSD
44.429 $
44661,80273908 SUSD
- - -
199.782 $
4,497 IBTC
0,75% Gần đây -
12 sEUR (SEUR)
19.527.989 $
SEUR/SETH
1 $
0,0009758682273007 SETH
- - -
134.281 $
111172,404 SEUR
0,51% Gần đây -
13 sLINK (SLINK)
3.289.769 $
SLINK/SETH
20 $
0,0163765118012472 SETH
- - -
93.381 $
4606,919 SLINK
0,35% Gần đây -
14 iDASH (IDASH)
43.581 $
IDASH/SUSD
85 $
83,70361612 SUSD
- - -
43.216 $
510,964 IDASH
0,16% khoảng 2 giờ trước -
15 sXMR (SXMR)
244.117 $
SXMR/SUSD
155 $
156,16 SUSD
- - -
25.548 $
164,463 SXMR
0,10% Gần đây -
16 sEOS (SEOS)
146.420 $
SEOS/SETH
3 $
0,0022759643439855 SETH
- - -
13.471 $
4781,889 SEOS
0,05% Gần đây -
17 sXAG (SXAG)
279.774 $
SXAG/SUSD
25 $
24,7575 SUSD
- - -
7.361 $
294,220 SXAG
0,03% khoảng 2 giờ trước -
18 sADA (SADA)
301.566 $
SADA/SETH
0 $
0,0002773659249327 SETH
- - -
6.668 $
19304,658 SADA
0,02% khoảng 3 giờ trước -
19 sXTZ (SXTZ)
52.517 $
SXTZ/SUSD
3 $
2,86179051 SUSD
- - -
5.457 $
1916,895 SXTZ
0,02% Gần đây -
20 iCEX (ICEX)
6.389 $
ICEX/SUSD
817 $
820,1654101299999 SUSD
- - -
4.302 $
5,264 ICEX
0,02% Gần đây -
21 sETH (SETH)
107.609.847 $
SETH/SBTC
1.231 $
0,034293620401421 SBTC
- - -
2.367 $
1,922 SETH
0,01% Gần đây -
22 iBTC (IBTC)
17.795.689 $
IBTC/SBTC
44.429 $
1,237367946327382 SBTC
- - -
1.641 $
0,037 IBTC
0,01% Gần đây -
23 sXRP (SXRP)
88.051 $
SXRP/SUSD
0 $
0,2824217 SUSD
- - -
1.004 $
3567,610 SXRP
0,00% Gần đây -
24 sLINK (SLINK)
3.289.769 $
SLINK/SBTC
20 $
0,0005616190038377 SBTC
- - -
975 $
47,926 SLINK
0,00% Gần đây -
25 sXMR (SXMR)
244.117 $
SXMR/SBTC
160 $
0,004326087069627 SBTC
- - -
542 $
3,391 SXMR
0,00% khoảng 2 giờ trước -
26 sAUD (SAUD)
183.296 $
SAUD/SUSD
1 $
0,770582 SUSD
- - -
105.887 $
138169,170 SAUD
- 1 ngày trước -
27 iBTC (IBTC)
17.795.689 $
IBTC/IETH
42.828 $
59,81290516725962 IETH
- - -
78.445 $
1,832 IBTC
- 1 ngày trước -
28 iXMR (IXMR)
51.088 $
IXMR/SETH
104 $
0,1003628921627985 SETH
- - -
49.500 $
474,067 IXMR
- 4 ngày trước -
29 sBNB (SBNB)
381.548 $
SBNB/SUSD
42 $
41,87 SUSD
- - -
55.175 $
1308,346 SBNB
- 2 ngày trước -
30 sEOS (SEOS)
146.420 $
SEOS/SBTC
3 $
0,0000712447787072 SBTC
- - -
47.828 $
16996,236 SEOS
- 2 ngày trước -
31 sLTC (SLTC)
0 $
SLTC/SBTC
147 $
0,0039267557511143 SBTC
- - -
33.774 $
229,043 SLTC
- 1 ngày trước -
32 iLINK (ILINK)
4 $
ILINK/SETH
6 $
0,0052360974004607 SETH
- - -
33.604 $
5288,773 ILINK
- 1 ngày trước -
33 sEOS (SEOS)
146.420 $
SEOS/SUSD
3 $
2,69533002 SUSD
- - -
22.217 $
8225,097 SEOS
- 1 ngày trước -
34 sDASH (SDASH)
24.786 $
SDASH/SBTC
125 $
0,003786419542522 SBTC
- - -
17.716 $
142,200 SDASH
- 5 ngày trước -
35 sBNB (SBNB)
381.548 $
SBNB/SEOS
41 $
15,218212702687572 SEOS
- - -
16.966 $
412,856 SBNB
- khoảng 9 giờ trước -
36 sLINK (SLINK)
3.289.769 $
SLINK/IETH
16 $
0,0188793080738306 IETH
- - -
7.306 $
469,444 SLINK
- 3 ngày trước -
37 iEOS (IEOS)
0 $
IEOS/SUSD
3 $
3,51480803 SUSD
- - -
5.892 $
1721,021 IEOS
- 5 ngày trước -
38 iBTC (IBTC)
17.795.689 $
IBTC/SETH
44.564 $
37,92286683620327 SETH
- - -
4.851 $
0,109 IBTC
- 1 ngày trước -
39 sDASH (SDASH)
24.786 $
SDASH/SUSD
125 $
124,93 SUSD
- - -
2.542 $
20,299 SDASH
- 4 ngày trước -
40 sBCH (SBCH)
56.734 $
SBCH/SUSD
259 $
256,34751284000004 SUSD
- - -
752 $
2,896 SBCH
- 4 ngày trước -
41 iLINK (ILINK)
4 $
ILINK/SUSD
8 $
7,66311443 SUSD
- - -
591 $
76,792 ILINK
- 1 ngày trước -
42 sADA (SADA)
301.566 $
SADA/IETH
0 $
0,0005540724232171 IETH
- - -
294 $
876,080 SADA
- 7 ngày trước -
43 iXRP (IXRP)
33.850 $
IXRP/SUSD
1 $
0,9302 SUSD
- - -
232 $
247,500 IXRP
- 2 ngày trước -
44 sBNB (SBNB)
381.548 $
SBNB/IBTC
40 $
0,0009123926964004 IBTC
- - -
187 $
4,733 SBNB
- 3 ngày trước -
45 iETC (IETC)
IETC/SBTC
4 $
0,0000944532059579 SBTC
- - -
69 $
17,948 IETC
- 7 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? SOIL/SUSD
53 $
52,77279 SUSD
- - -
2.503 $
47,394 SOIL
- 2 ngày trước -

Synthetix Exchange là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền nằm tại Australia. Có 26 đồng tiền ảo và 46 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Synthetix Exchange trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 736 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Synthetix Exchange là SXAU/SUSD. Synthetix Exchange được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Synthetix Exchange tại https://synthetix.exchange.

Địa chỉ
Phí
0.3%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Australia
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
17.472
Xếp hạng Alexa
#202651
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 57934
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 64th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: D
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability
Hạng D
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Team

Team is public
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android