Trader Joe exchange

Trader Joe

Decentralized

Trader Joe là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm -. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 161 loại tiền ảo và 242 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Trader Joe trong 24h được báo cáo ở mức 510.319 $, thay đổi -35.31% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là STG/USDC với khối lượng giao dịch trong 24h là 110.340 $.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
161
Tiền ảo
242
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Stargate Finance / USDC
92.816.790 $
STG/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590
0 $
0,45214023365192 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.6% 31.489 $ 31.394 $
$110.340
244423,683 STG
21,62%
Gần đây
Traded gần đây
2 Wrapped AVAX / USDC
0 $
WAVAX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
9 $
9,12962600786235 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.6% 33.430 $ 33.329 $
$77.549
8599,030 WAVAX
15,19%
Gần đây
Traded gần đây
3 GMX / Wrapped AVAX
331.645.936 $
GMX/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x62edc0692bd897d2295872a9ffcac5425011c661
37 $
4,00104262277626 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 36.636 $ 36.526 $
$42.626
1175,169 GMX
8,35%
Gần đây
Traded gần đây
4 Wrapped AVAX / Bridged Tether (Avalanche)
0 $
WAVAX/USDTE Biểu đồ trực tuyến 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
9 $
9,11219941599223 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118
0.6% 30.557 $ 30.466 $
$37.717
4170,357 WAVAX
7,39%
Gần đây
Traded gần đây
5 Domani Protocol / Wrapped AVAX
5.677.813 $
DEXTF/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x03e8d118a1864c7dc53bf91e007ab7d91f5a06fa
0 $
0,0092615581846621 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 1.703 $ 1.698 $
$19.684
246920,114 DEXTF
3,86%
Gần đây
Traded gần đây
6 Bridged USD Coin (Avalanche) / JOE
0 $
USDC/JOE Biểu đồ trực tuyến 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
4,10840645347265 0X6E84A6216EA6DACC71EE8E6B0A5B7322EEBC0FDD
0.6% 12.622 $ 12.584 $
$18.978
18717,816 USDC
3,72%
Gần đây
Traded gần đây
7 Tether / Wrapped AVAX
83.185.285.428 $
USDT/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7
1 $
0,109797692019032 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 1.999 $ 1.993 $
$16.238
16148,064 USDT
3,18%
Gần đây
Traded gần đây
8 Bridged USD Coin (Avalanche) / Wrapped AVAX
0 $
USDC/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
0,10928543716907 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 12.524 $ 12.486 $
$15.203
14951,320 USDC
2,98%
Gần đây
Traded gần đây
9 JOE / Wrapped AVAX
82.993.586 $
JOE/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd
0 $
0,0265389964516323 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 36.847 $ 36.736 $
$14.600
59880,596 JOE
2,86%
Gần đây
Traded gần đây
10 Chainlink / Wrapped AVAX
4.322.954.636 $
LINK/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3
8 $
0,848176930253422 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 1.848 $ 1.842 $
$14.342
1861,798 LINK
2,81%
Gần đây
Traded gần đây
11 Magic Internet Money / Wrapped AVAX
40.963.800 $
MIM/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
0,109123193888398 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 11.198 $ 11.165 $
$12.276
12084,626 MIM
2,41%
Gần đây
Traded gần đây
12 Cosmic Universe Magic / Wrapped AVAX
225.448 $
MAGIC/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x9a8e0217cd870783c3f2317985c57bf570969153
0 $
0,0005202238311976 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 1.599 $ 1.594 $
$11.141
2524619,983 MAGIC
2,18%
Gần đây
Traded gần đây
13 SmarterCoin / Wrapped AVAX
0 $
SMRTR/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x6d923f688c7ff287dc3a5943caeefc994f97b290
0 $
0,0000000056891614 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 2.086 $ 2.080 $
$9.176
173849028492,870 SMRTR
1,80%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
14 Colony / Wrapped AVAX
4.536.970 $
CLY/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6
0 $
0,0053374936808702 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 1.539 $ 1.535 $
$7.874
157610,720 CLY
1,54%
Gần đây
Traded gần đây
15 BiometricFinancial / Wrapped AVAX
285.545 $
BIOFI/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x9366d30feba284e62900f6295bc28c9906f33172
0 $
0,000029553628275 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.62% 440 $ 439 $
$7.485
27762071,602 BIOFI
1,47%
Gần đây
Traded gần đây
16 PLAYA3ULL GAMES / Wrapped AVAX
4.079.521 $
3ULL/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937
0 $
0,0000822657455128 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 2.295 $ 2.288 $
$7.376
9717109,541 3ULL
1,45%
Gần đây
Traded gần đây
17 Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) / Wrapped AVAX
116.961.644 $
BTC.B/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x152b9d0fdc40c096757f570a51e494bd4b943e50
26.486 $
2911,92411924119 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 16.887 $ 16.836 $
$7.077
0,266 BTC.B
1,39%
Gần đây
Traded gần đây
18 Aave / Wrapped AVAX
914.034.773 $
AAVE/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x63a72806098bd3d9520cc43356dd78afe5d386d9
63 $
6,86703017478032 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 4.348 $ 4.335 $
$5.811
92,813 AAVE
1,14%
Gần đây
Traded gần đây
19 JOE / USDC
82.993.586 $
JOE/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd
0 $
0,242349789264 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.6% 4.007 $ 3.995 $
$4.853
20233,835 JOE
0,95%
Gần đây
Traded gần đây
20 Baklava / Wrapped AVAX
0 $
BAVA/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xe19a1684873fab5fb694cfd06607100a632ff21c
0 $
0,0055461536207503 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.63% 330 $ 329 $
$4.479
100188,753 BAVA
0,88%
Gần đây
Traded gần đây
21 Domi / Wrapped AVAX
0 $
DOMI/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xfc6da929c031162841370af240dec19099861d3b
0 $
0,0005054607925454 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 709 $ 707 $
$4.451
947353,564 DOMI
0,87%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
22 Wrapped Bitcoin / Wrapped AVAX
4.302.303.508 $
WBTC/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x50b7545627a5162f82a992c33b87adc75187b218
26.551 $
2902,14766607789 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 6.125 $ 6.106 $
$4.427
0,165 WBTC
0,87%
Gần đây
Traded gần đây
23 WETH / Wrapped AVAX
0 $
WETH/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x49d5c2bdffac6ce2bfdb6640f4f80f226bc10bab
1.624 $
177,506028669767 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 24.230 $ 24.157 $
$4.365
2,674 WETH
0,86%
Gần đây
Traded gần đây
24 Avalaunch / Wrapped AVAX
5.292.648 $
XAVA/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xd1c3f94de7e5b45fa4edbba472491a9f4b166fc4
0 $
0,0170997206876705 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 3.345 $ 3.335 $
$4.170
26569,310 XAVA
0,82%
Gần đây
Traded gần đây
25 Kalao / Wrapped AVAX
168.159 $
KLO/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xb27c8941a7df8958a1778c0259f76d1f8b711c35
0 $
0,0001344040975196 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.62% 375 $ 374 $
$3.597
2906101,760 KLO
0,70%
Gần đây
Traded gần đây
26 BNB / Wrapped AVAX
32.856.418.632 $
BNB/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x264c1383ea520f73dd837f915ef3a732e204a493
213 $
23,2537904347484 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 726 $ 724 $
$3.523
16,183 BNB
0,69%
Gần đây
Traded gần đây
27 Platypus Finance / Wrapped AVAX
771.210 $
PTP/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x22d4002028f537599be9f666d1c4fa138522f9c8
0 $
0,0011938280681884 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 3.659 $ 3.648 $
$3.228
296648,761 PTP
0,63%
Gần đây
Traded gần đây
28 USDC / Bridged USD Coin (Avalanche)
25.435.514.483 $
USDC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e
1 $
1,00031070751421 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.6% 15.669 $ 15.622 $
$2.924
2941,195 USDC
0,57%
Gần đây
Traded gần đây
29 JOE / Bridged Tether (Avalanche)
82.993.586 $
JOE/USDTE Biểu đồ trực tuyến 0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd
0 $
0,242374342226579 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118
0.61% 3.234 $ 3.224 $
$2.875
11985,057 JOE
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
30 Cosmic Universe Magic / USDC
225.448 $
MAGIC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x9a8e0217cd870783c3f2317985c57bf570969153
0 $
0,0047465605883041 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.61% 780 $ 777 $
$2.411
560523,491 MAGIC
0,47%
Gần đây
Traded gần đây
31 zJOE / JOE
0 $
ZJOE/JOE Biểu đồ trực tuyến 0x769bfeb9faacd6eb2746979a8dd0b7e9920ac2a4
0 $
0,601533370515048 0X6E84A6216EA6DACC71EE8E6B0A5B7322EEBC0FDD
0.61% 3.137 $ 3.127 $
$2.282
15676,795 ZJOE
0,45%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
32 Lost World / Wrapped AVAX
0 $
LOST/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x449674b82f05d498e126dd6615a1057a9c088f2c
0 $
0,0033796956617079 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.62% 517 $ 516 $
$2.237
74718,867 LOST
0,44%
Gần đây
Traded gần đây
33 Spell / Wrapped AVAX
61.094.379 $
SPELL/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xce1bffbd5374dac86a2893119683f4911a2f7814
0 $
0,0000429717039529 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.63% 288 $ 287 $
$2.213
7104867,507 SPELL
0,43%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
34 HeroesChained / Wrapped AVAX
0 $
HEC/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xc7f4debc8072e23fe9259a5c0398326d8efb7f5c
0 $
0,0023950564982139 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 1.361 $ 1.357 $
$2.201
100074,690 HEC
0,43%
Gần đây
Traded gần đây
35 Pendle / Wrapped AVAX
64.055.285 $
PENDLE/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xfb98b335551a418cd0737375a2ea0ded62ea213b
0 $
0,0282600384253779 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 1.308 $ 1.304 $
$2.054
7874,706 PENDLE
0,40%
Gần đây
Traded khoảng 4 giờ trước
-
36 SteakHut Finance / Wrapped AVAX
0 $
STEAK/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xb279f8dd152b99ec1d84a489d32c35bc0c7f5674
0 $
0,0250312422529441 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 2.314 $ 2.307 $
$1.863
8094,418 STEAK
0,37%
Gần đây
Traded gần đây
37 DegenX / Wrapped AVAX
0 $
DGNX/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x51e48670098173025c477d9aa3f0eff7bf9f7812
0 $
0,0157802427822583 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 2.249 $ 2.243 $
$1.811
12878,409 DGNX
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
38 Tether / USDC
83.185.285.428 $
USDT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7
1 $
1,00003412440995 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.64% 236 $ 235 $
$1.800
1801,583 USDT
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
39 Binance-Peg BUSD / Wrapped AVAX
0 $
BUSD/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x9c9e5fd8bbc25984b178fdce6117defa39d2db39
1 $
0,106540097565446 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.71% 74 $ 74 $
$1.711
1849,346 BUSD
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
40 Chikn Egg / Wrapped AVAX
0 $
EGG/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x7761e2338b35bceb6bda6ce477ef012bde7ae611
0 $
0,0009626302022189 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 6.695 $ 6.675 $
$1.669
188215,738 EGG
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
41 Genius / USDC
713.515 $
GENI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x444444444444c1a66f394025ac839a535246fcc8
0 $
0,0000024157239997 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.65% 159 $ 159 $
$1.648
662140545,187 GENI
0,32%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
42 Heroes of NFT / Wrapped AVAX
0 $
HON/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xed2b42d3c9c6e97e11755bb37df29b6375ede3eb
0 $
0,0004907284855806 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 2.261 $ 2.254 $
$1.602
358684,917 HON
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
43 GoGoPool / Wrapped AVAX
2.201.364 $
GGP/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x69260b9483f9871ca57f81a90d91e2f96c2cd11d
2 $
0,189969607804561 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 8.350 $ 8.325 $
$1.456
834,513 GGP
0,29%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
44 chikn feed / Wrapped AVAX
0 $
FEED/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e
0 $
0,0000202941191686 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.62% 598 $ 596 $
$1.353
7341794,017 FEED
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
45 XANA / USDC
9.804.867 $
XETA/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x31c994ac062c1970c086260bc61babb708643fac
0 $
0,0071556946875 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.61% 1.334 $ 1.330 $
$1.290
178696,594 XETA
0,25%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
46 BENQI Liquid Staked AVAX / Wrapped AVAX
66.545.273 $
SAVAX/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x2b2c81e08f1af8835a78bb2a90ae924ace0ea4be
10 $
1,10484383489721 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 9.793 $ 9.764 $
$1.011
99,804 SAVAX
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
47 Moremoney Finance / Wrapped AVAX
93.642 $
MORE/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xd9d90f882cddd6063959a9d837b05cb748718a05
0 $
0,0001472017051361 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 764 $ 762 $
$895
636701,539 MORE
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
48 Governance OHM / Wrapped AVAX
0 $
GOHM/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x321e7092a180bb43555132ec53aaa65a5bf84251
2.999 $
327,765438557791 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 3.222 $ 3.212 $
$782
0,259 GOHM
0,15%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
49 Wrapped AVAX / Dai
0 $
WAVAX/DAI Biểu đồ trực tuyến 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
9 $
9,15235858881405 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70
0.61% 1.000 $ 997 $
$731
81,233 WAVAX
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
50 Stargate Finance / Wrapped AVAX
92.816.790 $
STG/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590
0 $
0,0499049219289024 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.66% 153 $ 153 $
$725
1587,327 STG
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X80B01045... Biểu đồ trực tuyến 0x80b010450fdaf6a3f8df033ee296e92751d603b3
18 $
17,6671273703708 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.61% 3.275 $ 3.266 $
$63.109
3582,770 0X80B
12,36%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? 0X88F89BE3... Biểu đồ trực tuyến 0x88f89be3e9b1dc1c5f208696fb9cabfcc684bd5f
0 $
0,0000398564563699 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 1.543 $ 1.538 $
$4.344
12130062,650 0X88F
0,85%
Gần đây
Traded gần đây
3 NXUSD / WXT Token
0 $
NXUSD/WXT Biểu đồ trực tuyến 0xf14f4ce569cb3679e99d5059909e23b07bd2f387
1 $
213,125763331938 0XFCDE4A87B8B6FA58326BB462882F1778158B02F1
0.6% 38.826 $ 38.709 $
$3.950
4096,547 NXUSD
0,77%
Gần đây
Traded gần đây
-
4 ? 0XF80FC26D... Biểu đồ trực tuyến 0xf80fc26d5d20cca25c1c987abf7932942f9e57eb
0 $
0,0000000000113819 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.66% 132 $ 131 $
$3.809
38230046484597,580 0XF80
0,75%
Gần đây
Traded gần đây
5 Stella / Wrapped AVAX
62.008.406 $
ALPHA/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x2147efff675e4a4ee1c2f918d181cdbd7a8e208f
0 $
0,0082857634258802 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 3.299 $ 3.289 $
$758
9930,773 ALPHA
0,15%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
6 Dexalot / Wrapped AVAX
6.234.780 $
ALOT/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x093783055f9047c2bff99c4e414501f8a147bc69
0 $
0,0285349838089529 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.65% 187 $ 186 $
$337
1251,187 ALOT
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
7 ? 0XB36FAF34... Biểu đồ trực tuyến 0xb36faf341c7817d681f23bcedbd3d85467e5ad9f
0 $
0,000000000047147 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.63% 260 $ 259 $
$328
762507118178,063 0XB36
0,06%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
8 Acta Finance / Tether
ACTA/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x4636e16444720075db87a0a4fd998b423c2b5456
0 $
0,0218198787224003 0X9702230A8EA53601F5CD2DC00FDBC13D4DF4A8C7
0.62% 386 $ 385 $
$276
12273,352 ACTA
0,05%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
9 Frax / Wrapped AVAX
670.726.836 $
FRAX/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xd24c2ad096400b6fbcd2ad8b24e7acbc21a1da64
1 $
0,109068551495713 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.93% 25 $ 25 $
$260
254,777 FRAX
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
10 ? 0XE83CE6BF... Biểu đồ trực tuyến 0xe83ce6bfb580583bd6a62b4be7b34fc25f02910d
0 $
0,035830044085988 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.64% 244 $ 243 $
$161
4494,820 0XE83
0,03%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
11 Space Token BSC / Wrapped AVAX
0 $
SPACE/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x09211dc67f9fe98fb7bbb91be0ef05f4a12fa2b2
0 $
0,0019907854092126 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.66% 130 $ 130 $
$127
7011,484 SPACE
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
12 ? 0X94A7F270... Biểu đồ trực tuyến 0x94a7f270cd12545a277e656266aef5e27df3eb28
0 $
0,003905139235928 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.7% 86 $ 86 $
$123
31457,009 0X94A
0,02%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
13 ? 0X45CDAF3F... Biểu đồ trực tuyến 0x45cdaf3fd17bd31d9830fa977159162dd2431683
0 $
0,0000000075656923 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.94% 24 $ 24 $
$79
1272387438,707 0X45C
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
-
14 ? 0X260BBF56... Biểu đồ trực tuyến 0x260bbf5698121eb85e7a74f2e45e16ce762ebe11
0 $
0,0014782687853133 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.64% 215 $ 215 $
$71
5273,537 0X260
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
15 ? 0X47536F17... Biểu đồ trực tuyến 0x47536f17f4ff30e64a96a7555826b8f9e66ec468
0 $
0,0281710007043226 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.87% 31 $ 31 $
$39
154,453 0X475
0,01%
Gần đây
Traded khoảng 7 giờ trước
-
16 Tether (USDT)
83.185.285.428 $
USDT/0XC69... Biểu đồ trực tuyến 0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7
1 $
176195,254475299 0XC69EBA65E87889F0805DB717AF06797055A0BA07
0.91% 26 $ 26 $
$22
22,840 USDT
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 4 giờ trước
17 ? 0XB094FFEF... Biểu đồ trực tuyến 0xb094ffef135e867e24b6bf75dc2f9d1baae34ea0
0 $
19,9906149826975 0X6121191018BAF067C6DC6B18D42329447A164F05
0.65% 190 $ 189 $
$19
26383,343 0XB09
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
-
18 Atlas USV / Dai
1.257.891 $
USV/DAI Biểu đồ trực tuyến 0xb0a8e082e5f8d2a04e74372c1be47737d85a0e73
14 $
13,6047278686202 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70
0.66% 132 $ 131 $
$14
1,102 USV
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
19 ? 0XE0CE60AF... Biểu đồ trực tuyến 0xe0ce60af0850bf54072635e66e79df17082a1109
1 $
0,148552661389726 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.74% 59 $ 58 $
$11
8,682 0XE0C
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 5 giờ trước
20 ? 0X09F2A1F8... Biểu đồ trực tuyến 0x09f2a1f8cb7eeb2334cf73fda6dcdaff8f31cbf0
0 $
47892,4458945512 0XF80FC26D5D20CCA25C1C987ABF7932942F9E57EB
0.64% 199 $ 198 $
$11
2239764,280 0X09F
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
21 ? 0X8E814807... Biểu đồ trực tuyến 0x8e8148078f913a36c9d8c7fb2da8b479c77c6ba5
0 $
0,0000001196194444 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.73% 62 $ 62 $
$7
7205747,000 0X8E8
0,00%
khoảng 4 giờ trước
Traded khoảng 5 giờ trước
22 ? 0X4F60A160... Biểu đồ trực tuyến 0x4f60a160d8c2dddaafe16fcc57566db84d674bd6
0 $
0,0293806012039917 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.63% 257 $ 256 $
$3
13,871 0X4F6
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
23 Frax Share / Wrapped AVAX
434.020.780 $
FXS/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x214db107654ff987ad859f34125307783fc8e387
6 $
0,644216868292792 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.78% 45 $ 45 $
$3
0,534 FXS
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
24 ? 0XE52459F8... Biểu đồ trực tuyến 0xe52459f8e93d3ee8aec834fee8f8dbbe1b964cec
0 $
8,24964554991129 0X6121191018BAF067C6DC6B18D42329447A164F05
0.64% 192 $ 192 $
$1
3971,189 0XE52
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
-
25 ? 0X74C2A8A0... Biểu đồ trực tuyến 0x74c2a8a0161ff501d44a71c2e2dfdb5485912b1f
0 $
0,0000000041261239 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.69% 87 $ 87 $
$1
29750000,000 0X74C
0,00%
khoảng 3 giờ trước
Traded khoảng 3 giờ trước
26 ? 0XFFFE5FC3... Biểu đồ trực tuyến 0xfffe5fc3e511ce11df20684aec435a3e2b7d8136
1 $
0,974561267939606 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.6% 4.784 $ 4.770 $
$999
1026,103 0XFFF
-
4 ngày trước
Traded 5 ngày trước
27 Pendle (PENDLE)
64.055.285 $
PENDLE/0XA... Biểu đồ trực tuyến 0xfb98b335551a418cd0737375a2ea0ded62ea213b
0 $
0,0935806266701428 0XABCED2A62FD308BD1B98085C13DF74B685140C0B
0.61% 1.667 $ 1.662 $
$888
3447,496 PENDLE
-
Gần đây
Traded khoảng 16 giờ trước
-
28 Bogged Finance / Bridged USD Coin (Avalanche)
282.851 $
BOG/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xb09fe1613fe03e7361319d2a43edc17422f36b09
0 $
0,0071999504559121 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.98% 21 $ 21 $
$630
56454,692 BOG
-
2 ngày trước
Traded 3 ngày trước
29 ? 0XB19BE04B... Biểu đồ trực tuyến 0xb19be04b313059be5832006009d4b1727111de12
3.276 $
3276,66521077375 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.64% 215 $ 215 $
$391
0,112 0XB19
-
Gần đây
Traded khoảng 14 giờ trước
30 ? 0XD74CCA21... Biểu đồ trực tuyến 0xd74cca216f7c8fe33f0911da8698e2b3efc98835
0 $
0,0003225185208087 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D
0.64% 191 $ 191 $
$233
728666,696 0XD74
-
5 ngày trước
Traded 6 ngày trước
31 ? 0XDD33EF57... Biểu đồ trực tuyến 0xdd33ef5704ada19d254cb636b5a0a1bad3936050
160 $
17,869341245431 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.63% 349 $ 348 $
$171
1,075 0XDD3
-
1 ngày trước
Traded 3 ngày trước
32 CheckDot / Wrapped AVAX
2.060.737 $
CDT/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0x0cbd6fadcf8096cc9a43d90b45f65826102e3ece
0 $
0,0292949103119278 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.7% 84 $ 84 $
$155
639,097 CDT
-
5 ngày trước
Traded 6 ngày trước
33 ? 0X396B9610... Biểu đồ trực tuyến 0x396b961098756f421b628e3180ba9dc24589250c
0 $
0,0040558729172149 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.77% 47 $ 47 $
$130
3469,916 0X396
-
Gần đây
Traded khoảng 10 giờ trước
34 ? 0X0422B631... Biểu đồ trực tuyến 0x0422b63182798ae9876cae3cabd225d96b284d14
0 $
0,0000000011540144 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.81% 38 $ 38 $
$119
102614587500,000 0X042
-
3 ngày trước
Traded 4 ngày trước
35 ? 0X396B9610... Biểu đồ trực tuyến 0x396b961098756f421b628e3180ba9dc24589250c
0 $
384815560,211519 0XF80FC26D5D20CCA25C1C987ABF7932942F9E57EB
0.92% 25 $ 25 $
$116
3049,312 0X396
-
Gần đây
Traded khoảng 10 giờ trước
36 ? 0XFFE04BF9... Biểu đồ trực tuyến 0xffe04bf98c7111360bf7a6c56b343915543cd941
0 $
0,0233318353963283 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.97% 22 $ 22 $
$65
327,909 0XFFE
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
37 ? 0X120AD3E5... Biểu đồ trực tuyến 0x120ad3e5a7c796349e591f1570d9f7980f4ea9cb
0 $
0,0000069032501459 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.99% 21 $ 21 $
$62
1068421,030 0X120
-
3 ngày trước
Traded 3 ngày trước
38 Okse / Bridged Tether (Avalanche)
0 $
OKSE/USDTE Biểu đồ trực tuyến 0xbc7b0223dd16cbc679c0d04ba3f4530d76dfba87
0 $
0,0013028469835235 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118
1.0% 20 $ 20 $
$47
36271,636 OKSE
-
4 ngày trước
Traded 4 ngày trước
39 ? 0X06F8A54D... Biểu đồ trực tuyến 0x06f8a54d7a7bcc48ecca4a271079b7cc1057da48
0 $
0,0004825261598113 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.73% 63 $ 62 $
$43
10000,000 0X06F
-
6 ngày trước
Traded 7 ngày trước
40 ? 0XEBE2EAE7... Biểu đồ trực tuyến 0xebe2eae72d6eaa44a3bca32cfdf81d3a687917c2
0 $
0,000003554889396 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.75% 55 $ 54 $
$30
955000,000 0XEBE
-
1 ngày trước
Traded 2 ngày trước
41 Governance OHM / Frax
0 $
GOHM/FRAX Biểu đồ trực tuyến 0x321e7092a180bb43555132ec53aaa65a5bf84251
2.999 $
2959,39474901913 0XD24C2AD096400B6FBCD2AD8B24E7ACBC21A1DA64
0.75% 57 $ 56 $
$24
0,008 GOHM
-
Gần đây
Traded khoảng 13 giờ trước
-
42 ? 0XAD92430A... Biểu đồ trực tuyến 0xad92430a77854d72fcbbc5f4ec1e9f89d7585b90
0 $
0,117669959605334 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.73% 65 $ 65 $
$19
164,007 0XAD9
-
3 ngày trước
Traded 3 ngày trước
43 ? 0XB2C5172E... Biểu đồ trực tuyến 0xb2c5172e5c15af6add1ec92e518a5ea1c7ded2ad
0 $
0,43858949516499 0X22D4002028F537599BE9F666D1C4FA138522F9C8
0.74% 57 $ 57 $
$17
3910,584 0XB2C
-
3 ngày trước
Traded 3 ngày trước
44 ? 0X07B05713... Biểu đồ trực tuyến 0x07b057133d28d44fc1c917d8f77a5a8099f01a97
0 $
0,0024649919645952 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.68% 109 $ 108 $
$16
759,358 0X07B
-
3 ngày trước
Traded 4 ngày trước
45 ? 0X3700A92D... Biểu đồ trực tuyến 0x3700a92dd231f0cac37d31dbcf4c0f5ccb1db6ca
0 $
0,575804611539387 0XFFE04BF98C7111360BF7A6C56B343915543CD941
0.86% 32 $ 32 $
$15
126,940 0X370
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
46 ? 0X63DD6F87... Biểu đồ trực tuyến 0x63dd6f87e8bd5008878e51daf473dfb3105c7537
1 $
0,879840938353906 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.61% 1.369 $ 1.365 $
$10
12,464 0X63D
-
khoảng 17 giờ trước
Traded khoảng 18 giờ trước
47 Elk Finance / Wrapped AVAX
1.032.295 $
ELK/WAVAX Biểu đồ trực tuyến 0xe1c110e1b1b4a1ded0caf3e42bfbdbb7b5d7ce1c
0 $
0,010997693315604 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.7% 83 $ 83 $
$6
65,730 ELK
-
khoảng 11 giờ trước
Traded 1 ngày trước
48 ? 0X0802D66F... Biểu đồ trực tuyến 0x0802d66f029c46e042b74d543fc43b6705ccb4ba
1 $
0,123989105378327 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.67% 128 $ 128 $
$5
4,798 0X080
-
Gần đây
Traded khoảng 10 giờ trước
49 ? 0XE9BADE24... Biểu đồ trực tuyến 0xe9bade2465e5ae11b7c12d823833e8cd66028fb7
0 $
0,0002358017063234 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.69% 95 $ 94 $
$4
2294,024 0XE9B
-
khoảng 22 giờ trước
Traded khoảng 22 giờ trước
50 ? 0X9466AB92... Biểu đồ trực tuyến 0x9466ab927611725b9af76b9f31b2f879ff14233d
0 $
0,0033301776590604 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.72% 69 $ 69 $
$2
84,959 0X946
-
3 ngày trước
Traded 4 ngày trước
Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
309.009,0
Xếp hạng Alexa
#28650
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 332221
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.641%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 69th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 68th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
10 Jun 2022 - Exploit [source] - Resolved
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng