Trader Joe exchange

Trader Joe

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
135
Tiền ảo
551
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Magic Internet Money / Wonderland
4.634.404.148 $
MIM/TIME Live Chart 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
0,0008575900031757 0XB54F16FB19478766A268F172C9480F8DA1A7C9C3
0.01% 0 $ 0 $
$150.510.883
161183217,552 MIM
27,18% Gần đây
2 Magic Internet Money / Wrapped AVAX
4.634.404.148 $
MIM/WAVAX Live Chart 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
0,0115118181754174 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 1.157.029 $ 1.153.552 $
$124.084.492
125543163,539 MIM
22,41% Gần đây
3 USD Coin / Wrapped AVAX
45.591.899.615 $
USDC/WAVAX Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
0,0114735060424945 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 4.221.032 $ 4.208.349 $
$77.623.358
78760029,930 USDC
14,02% Gần đây
4 Wrapped AVAX / Tether
0 $
WAVAX/USDT Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
87,1418036963835 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118
0.6% 3.014.699 $ 3.005.640 $
$54.511.799
619677,608 WAVAX
9,84% Gần đây
5 Platypus Finance / Wrapped AVAX
0 $
PTP/WAVAX Live Chart 0x22d4002028f537599be9f666d1c4fa138522f9c8
9 $
0,107925279573467 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 382.317 $ 381.169 $
$44.197.299
5426327,890 PTP
7,98% Gần đây
6 WETH / Wrapped AVAX
0 $
WETH/WAVAX Live Chart 0x49d5c2bdffac6ce2bfdb6640f4f80f226bc10bab
3.227 $
37,0483382588945 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 2.550.428 $ 2.542.765 $
$20.027.616
6268,268 WETH
3,62% Gần đây
7 Magic Internet Money / USD Coin
4.634.404.148 $
MIM/USDC Live Chart 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
1,00195271003874 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.6% 216.623 $ 215.972 $
$10.299.478
10301577,534 MIM
1,86% Gần đây
8 Wrapped AVAX / Dai
0 $
WAVAX/DAI Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
87,0332062611879 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70
0.6% 360.843 $ 359.759 $
$9.562.533
107748,204 WAVAX
1,73% Gần đây
9 Dragon Crypto Aurum / Tether
0 $
DCAU/USDT Live Chart 0x100cc3a819dd3e8573fd2e46d1e66ee866068f30
138 $
138,190365380119 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118
0.6% 20.118 $ 20.058 $
$7.787.786
60460,444 DCAU
1,41% Gần đây
10 Thor / Wrapped AVAX
0 $
THOR/WAVAX Live Chart 0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79
119 $
1,36379824178427 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 127.948 $ 127.563 $
$6.209.046
55451,299 THOR
1,12% Gần đây
11 Wrapped AVAX / Wonderland
0 $
WAVAX/TIME Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
0,0748622332449642 0XB54F16FB19478766A268F172C9480F8DA1A7C9C3
0.61% 2.758 $ 2.750 $
$4.944.433
59815,028 WAVAX
0,89% Gần đây
12 JOE / Wrapped AVAX
232.257.658 $
JOE/WAVAX Live Chart 0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd
1 $
0,0170091494650679 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 1.004.088 $ 1.001.071 $
$4.808.678
3225560,964 JOE
0,87% Gần đây
13 Wrapped AVAX / Treasure Under Sea
0 $
WAVAX/TUS Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
372,772422483961 0XF693248F96FE03422FEA95AC0AFBBBC4A8FDD172
0.6% 65.809 $ 65.612 $
$3.539.646
40226,612 WAVAX
0,64% Gần đây
14 Crabada / Wrapped AVAX
69.867.774 $
CRA/WAVAX Live Chart 0xa32608e873f9ddef944b24798db69d80bbb4d1ed
1 $
0,0120340922273029 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 94.919 $ 94.634 $
$3.117.792
2813026,873 CRA
0,56% Gần đây
15 Wrapped AVAX / Imperium Empires
0 $
WAVAX/IME Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
1765,56089566733 0XF891214FDCF9CDAA5FDC42369EE4F27F226ADAD6
0.6% 82.518 $ 82.270 $
$2.293.151
27325,529 WAVAX
0,41% Gần đây
16 Wrapped AVAX / Spell Token
0 $
WAVAX/SPELL Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
6387,23934638149 0XCE1BFFBD5374DAC86A2893119683F4911A2F7814
0.6% 131.636 $ 131.240 $
$2.046.304
24113,099 WAVAX
0,37% Gần đây
17 Chainlink / Wrapped AVAX
11.345.737.988 $
LINK/WAVAX Live Chart 0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3
24 $
0,277526840073716 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 390.067 $ 388.895 $
$1.746.042
72824,752 LINK
0,32% Gần đây
18 Wrapped AVAX / Avalaunch
0 $
WAVAX/XAVA Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
10,5775197891513 0XD1C3F94DE7E5B45FA4EDBBA472491A9F4B166FC4
0.6% 97.297 $ 97.005 $
$1.601.885
19298,288 WAVAX
0,29% Gần đây
19 Binance Coin / Wrapped AVAX
80.590.731.561 $
BNB/WAVAX Live Chart 0x264c1383ea520f73dd837f915ef3a732e204a493
480 $
5,50986379774544 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 193.215 $ 192.634 $
$1.320.004
2782,061 BNB
0,24% Gần đây
20 Dragon Crypto Aurum / Wrapped AVAX
0 $
DCAU/WAVAX Live Chart 0x100cc3a819dd3e8573fd2e46d1e66ee866068f30
136 $
1,56044162311174 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 4.956 $ 4.942 $
$1.202.051
9418,970 DCAU
0,22% Gần đây
21 Wrapped Bitcoin / Wrapped AVAX
11.322.899.767 $
WBTC/WAVAX Live Chart 0x50b7545627a5162f82a992c33b87adc75187b218
42.350 $
486,222313683724 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 545.167 $ 543.529 $
$1.190.661
28,322 WBTC
0,22% Gần đây
22 Magic Internet Money / Magnet DAO
4.634.404.148 $
MIM/MAG Live Chart 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
1,11234778242072 0X1D60109178C48E4A937D8AB71699D8EBB6F7C5DE
0.01% 0 $ 0 $
$1.117.060
1273189,301 MIM
0,20% Gần đây
23 Synapse / Wrapped AVAX
615.518.154 $
SYN/WAVAX Live Chart 0x1f1e7c893855525b303f99bdf5c3c05be09ca251
4 $
0,0422566121014725 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 15.706 $ 15.659 $
$1.001.644
278621,665 SYN
0,18% Gần đây
24 WETH / USD Coin
0 $
WETH/USDC Live Chart 0x49d5c2bdffac6ce2bfdb6640f4f80f226bc10bab
3.243 $
3233,48899691717 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.6% 105.597 $ 105.280 $
$986.266
304,684 WETH
0,18% Gần đây
25 Islander / Wrapped AVAX
0 $
ISA/WAVAX Live Chart 0x3eefb18003d033661f84e48360ebecd181a84709
0 $
0,0000593345946908 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 41.998 $ 41.872 $
$927.250
177515738,806 ISA
0,17% Gần đây
26 Chainlink / USD Coin
11.345.737.988 $
LINK/USDC Live Chart 0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3
24 $
24,2112322730326 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.6% 160.845 $ 160.362 $
$897.320
36810,198 LINK
0,16% Gần đây
27 JOE / USD Coin
232.257.658 $
JOE/USDC Live Chart 0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd
1 $
1,48083109585301 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.6% 156.590 $ 156.119 $
$874.396
579663,861 JOE
0,16% Gần đây
28 VaporNodes / Wrapped AVAX
0 $
VPND/WAVAX Live Chart 0x83a283641c6b4df383bcddf807193284c84c5342
0 $
0,0005522341557524 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 17.643 $ 17.590 $
$808.572
18962579,303 VPND
0,15% Gần đây
29 Wrapped AVAX / Colony
0 $
WAVAX/CLY Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
73,4897652023394 0XEC3492A2508DDF4FDC0CD76F31F340B30D1793E6
0.6% 28.034 $ 27.950 $
$676.191
8175,716 WAVAX
0,12% Gần đây
30 Roco Finance / Wrapped AVAX
0 $
ROCO/WAVAX Live Chart 0xb2a85c5ecea99187a977ac34303b80acbddfa208
1 $
0,0110356014874575 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 2.105 $ 2.099 $
$629.950
598367,041 ROCO
0,11% Gần đây
31 Aave / Wrapped AVAX
3.186.362.762 $
AAVE/WAVAX Live Chart 0x63a72806098bd3d9520cc43356dd78afe5d386d9
235 $
2,70289223416695 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 58.996 $ 58.819 $
$624.501
2765,450 AAVE
0,11% Gần đây
32 Maximizer / Dai
27.067.795 $
MAXI/DAI Live Chart 0x7c08413cbf02202a1c13643db173f2694e0f73f0
89 $
88,9142140235319 0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70
0.6% 114.706 $ 114.361 $
$609.172
6406,854 MAXI
0,11% Gần đây
33 Magic Internet Money / PAPA DAO
4.634.404.148 $
MIM/PAPA Live Chart 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
1,11300076161673 0X70B33EBC5544C12691D055B49762D0F8365D99FE
0.01% 0 $ 0 $
$595.176
538095,381 MIM
0,11% Gần đây
34 Wrapped AVAX / Pendle
0 $
WAVAX/PENDLE Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
195,936114863629 0XFB98B335551A418CD0737375A2EA0DED62EA213B
0.6% 58.324 $ 58.149 $
$574.727
6267,272 WAVAX
0,10% Gần đây
35 USD Coin / Tether
45.591.899.615 $
USDC/USDT Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
1,00019288374999 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118
0.6% 43.924 $ 43.792 $
$558.093
558625,489 USDC
0,10% Gần đây
36 Magic Internet Money / Snowbank
4.634.404.148 $
MIM/SB Live Chart 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
0,004689031788331 0X7D1232B90D3F809A54EEAEEBC639C62DF8A8942F
0.01% 0 $ 0 $
$535.716
575199,344 MIM
0,10% Gần đây
37 Avaxtars / Wrapped AVAX
2.586.818 $
AVXT/WAVAX Live Chart 0x397bbd6a0e41bdf4c3f971731e180db8ad06ebc1
16 $
0,185339047975234 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 2.028 $ 2.022 $
$524.279
32217,867 AVXT
0,09% Gần đây
38 Chikn Egg / Wrapped AVAX
0 $
EGG/WAVAX Live Chart 0x7761e2338b35bceb6bda6ce477ef012bde7ae611
4 $
0,0508782213915935 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 37.453 $ 37.341 $
$493.144
113743,936 EGG
0,09% Gần đây
39 JOE / Tether
232.257.658 $
JOE/USDT Live Chart 0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd
1 $
1,48222480942348 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118
0.6% 86.335 $ 86.076 $
$487.476
323223,671 JOE
0,09% Gần đây
40 Kalao / Wrapped AVAX
10.503.768 $
KLO/WAVAX Live Chart 0xb27c8941a7df8958a1778c0259f76d1f8b711c35
0 $
0,0044098958758757 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 32.213 $ 32.116 $
$466.065
1286415,032 KLO
0,08% Gần đây
41 Wrapped AVAX / Louverture
0 $
WAVAX/LVT Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
20491,4211718281 0XFF579D6259DEDCC80488C9B89D2820BCB5609160
0.6% 35.702 $ 35.595 $
$443.932
4774,248 WAVAX
0,08% Gần đây
42 Blizz Finance / Wrapped AVAX
17.885.656 $
BLZZ/WAVAX Live Chart 0x0f34919404a290e71fc6a510cb4a6acb8d764b24
0 $
0,0012789207263709 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 95.881 $ 95.593 $
$401.618
3701227,180 BLZZ
0,07% Gần đây
43 Crabada / Treasure Under Sea
69.867.774 $
CRA/TUS Live Chart 0xa32608e873f9ddef944b24798db69d80bbb4d1ed
1 $
4,46578656336854 0XF693248F96FE03422FEA95AC0AFBBBC4A8FDD172
0.01% 0 $ 0 $
$397.490
350372,471 CRA
0,07% Gần đây
44 Wrapped AVAX (WAVAX)
0 $
WAVAX/0XE0... Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
5,52985400157741 0XE0CE60AF0850BF54072635E66E79DF17082A1109
0.6% 16.349 $ 16.300 $
$368.110
4466,228 WAVAX
0,07% Gần đây
45 Snowbank / Wrapped AVAX
28.422.895 $
SB/WAVAX Live Chart 0x7d1232b90d3f809a54eeaeebc639c62df8a8942f
214 $
2,45888351337073 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 91.278 $ 91.004 $
$362.538
1590,968 SB
0,07% Gần đây
46 Wrapped AVAX / Penguin Finance
0 $
WAVAX/PEFI Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
118,362395515232 0XE896CDEAAC9615145C0CA09C8CD5C25BCED6384C
0.6% 60.605 $ 60.423 $
$353.456
4058,169 WAVAX
0,06% Gần đây
47 Cross Chain Capital / Wrapped AVAX
0 $
CCC/WAVAX Live Chart 0x4939b3313e73ae8546b90e53e998e82274afdbdb
0 $
0,0000000572093867 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 12.245 $ 12.208 $
$306.998
60754698159,013 CCC
0,06% Gần đây
48 Project X Nodes / Wrapped AVAX
0 $
PXT/WAVAX Live Chart 0x40064ce057fb99a5c8e34f61365cc5996e59ab57
8 $
0,0916966167277382 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 7.946 $ 7.922 $
$289.534
30136,912 PXT
0,05% Gần đây
49 TaleCraft / Wrapped AVAX
0 $
CRAFT/WAVAX Live Chart 0x8ae8be25c23833e0a01aa200403e826f611f9cd2
1 $
0,0105968271022467 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 26.387 $ 26.308 $
$272.663
295719,364 CRAFT
0,05% Gần đây
50 Boo Finance / Wrapped AVAX
0 $
BOOFI/WAVAX Live Chart 0xb00f1ad977a949a3ccc389ca1d1282a2946963b0
1 $
0,0087137003851267 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 17.924 $ 17.871 $
$271.615
293264,099 BOOFI
0,05% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 USD Coin (USDC)
45.591.899.615 $
USDC/0XB97... Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
0,997888333868302 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E
0.6% 497.629 $ 496.133 $
$7.895.645
7865848,416 USDC
1,43% Gần đây
2 Magic Internet Money (MIM)
4.634.404.148 $
MIM/0XC550... Live Chart 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
0,0002443838853819 0XC55036B5348CFB45A932481744645985010D3A44
0.01% 0 $ 0 $
$1.135.118
2514867,449 MIM
0,21% Gần đây
3 Magic Internet Money (MIM)
4.634.404.148 $
MIM/0X3991... Live Chart 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
0,0315519295963093 0X39912D83ACB4A373321387300F4FBE88AA5D6F14
0.01% 0 $ 0 $
$654.344
752481,523 MIM
0,12% Gần đây
4 ? 0XA56F9A54... Live Chart 0xa56f9a54880afbc30cf29bb66d2d9adcdcaeadd6
* 1 $
0,0133459254717212 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 18.994 $ 18.937 $
$247.205
201759,886 0XA56
0,04% Gần đây -
5 ? 0X82D2F5E7... Live Chart 0x82d2f5e72e2d0130d2970a4f04c0630add1ec52d
0 $
0,0000003726033183 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
3.32% 3 $ 3 $
$176.717
18585984784,276 0X82D
0,03% **7 giờ trước Updated gần đây
6 ? 0X3EE97D51... Live Chart 0x3ee97d514bbef95a2f110e6b9b73824719030f7a
0 $
1,15384125933638 0XCE1BFFBD5374DAC86A2893119683F4911A2F7814
0.01% 0 $ 0 $
$166.091
10488169,175 0X3EE
0,03% Gần đây
7 ? 0X5C49B268... Live Chart 0x5c49b268c9841aff1cc3b0a418ff5c3442ee3f3b
1 $
0,332475331790863 0XB84527D59B6ECB96F433029ECC890D4492C5DCE1
0.01% 0 $ 0 $
$132.021
141449,254 0X5C4
0,02% Gần đây
8 ? 0XABCED2A6... Live Chart 0xabced2a62fd308bd1b98085c13df74b685140c0b
* 9 $
20,2439475473317 0XFB98B335551A418CD0737375A2EA0DED62EA213B
0.01% 0 $ 0 $
$96.036
10407,218 0XABC
0,02% **2 giờ trước Updated gần đây -
9 ? 0X5C49B268... Live Chart 0x5c49b268c9841aff1cc3b0a418ff5c3442ee3f3b
* 1 $
0,0114076904710949 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 13.012 $ 12.973 $
$95.520
95002,837 0X5C4
0,02% Gần đây -
10 ? 0X70928E5B... Live Chart 0x70928e5b188def72817b7775f0bf6325968e563b
78 $
77,5079529058162 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.6% 37.187 $ 37.076 $
$58.994
729,597 0X709
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây
11 ? 0X005281DE... Live Chart 0x005281ded69b9425f775155d9f6bf12713a5e181
30 $
29,5244813103254 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.6% 13.986 $ 13.944 $
$58.171
1869,085 0X005
0,01% Gần đây
12 USD Coin (USDC)
45.591.899.615 $
USDC/0XB56... Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
0,0292709404676866 0XB56F09882FFE3EB2C87D0EE785F553E554F34A38
0.6% 14.549 $ 14.505 $
$57.869
60749,966 USDC
0,01% Gần đây
13 ? 0X47536F17... Live Chart 0x47536f17f4ff30e64a96a7555826b8f9e66ec468
* 5 $
0,0535174096746091 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 22.486 $ 22.418 $
$47.182
10240,559 0X475
0,01% Gần đây -
14 ? 0X50B58925... Live Chart 0x50b589254ddf730e4056bb6d037e798334e1f4de
7 $
0,0791536031570714 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
47.02% 0 $ 0 $
$39.023
2172,781 0X50B
0,01% Gần đây
15 USD Coin (USDC)
45.591.899.615 $
USDC/0XE9B... Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
0,0250019522229131 0XE9B7CDAA8ABA4EFC12AA989946A3A4E754A3B72E
0.6% 25.630 $ 25.553 $
$32.933
34462,704 USDC
0,01% **4 giờ trước Updated gần đây
16 USD Coin (USDC)
45.591.899.615 $
USDC/0XEE9... Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
2,05473557871165 0XEE9801669C6138E84BD50DEB500827B776777D28
0.61% 1.775 $ 1.769 $
$32.553
31574,991 USDC
0,01% Gần đây
17 USD Coin (USDC)
45.591.899.615 $
USDC/0XECC... Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
0,0158947801347534 0XECC5748B1FF6B23F284EC81E8BF034409961D8DC
0.6% 35.440 $ 35.333 $
$28.361
29135,679 USDC
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây
18 ? 0XAED22948... Live Chart 0xaed229483994543e195a7c3aafa94fb6a66ab1eb
0 $
0,0000000004709549 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
68.48% 0 $ 0 $
$14.552
453162780030,318 0XAED
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
19 ? 0X237FD710... Live Chart 0x237fd7109efbc2be82c091aaaaafab21fb227e29
0 $
0,0002795454064238 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.63% 322 $ 321 $
$14.469
1370943,820 0X237
0,00% Gần đây
20 USD Coin (USDC)
45.591.899.615 $
USDC/0XB19... Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
0,0003912018921527 0XB19BE04B313059BE5832006009D4B1727111DE12
0.6% 31.102 $ 31.009 $
$12.826
12619,667 USDC
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
21 USD Coin (USDC)
45.591.899.615 $
USDC/0XB13... Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
0,0003169631204472 0XB13573A7217E71E884A4309B29BD45CAC5A150AA
0.6% 27.125 $ 27.043 $
$6.924
6853,499 USDC
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây
22 RaceX (RACEX)
2.937.919 $
RACEX/0XF0... Live Chart 0x7086e045b78e1e72f741f25231c08d238812cf8a
* 0 $
36,1849805946203 0XF03AB1C1FCCBCB470C47F3EB642DB31C30D240A4
0.01% 0 $ 0 $
$4.781
1170194,137 RACEX
0,00% Gần đây -
23 Rugpull Prevention / Wrapped AVAX
0 $
RUGPULL/WAVAX Live Chart 0x61ecd63e42c27415696e10864d70ecea4aa11289
* 0 $
0,0020541145715404 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.62% 640 $ 638 $
$2.671
14672,533 RUGPULL
0,00% Gần đây -
24 Wrapped AVAX (WAVAX)
0 $
WAVAX/0XF0... Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
* 87 $
805447,361703315 0XF03AB1C1FCCBCB470C47F3EB642DB31C30D240A4
0.64% 224 $ 223 $
$2.572
30,906 WAVAX
0,00% Gần đây -
25 ? 0X7E591772... Live Chart 0x7e5917720d9b1416464419654121b5e18bb66286
3.806 $
3794,61968018757 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.6% 22.017 $ 21.951 $
$2.302
0,606 0X7E5
0,00% **7 giờ trước Updated gần đây
26 KROWN / Wrapped AVAX
641.130 $
KRW/WAVAX Live Chart 0xa5acfeca5270bc9768633fbc86caa959b85ec8b7
* 0 $
0,0000014847571625 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.63% 285 $ 284 $
$1.197
9494594,931 KRW
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
27 ? 0X46ABB394... Live Chart 0x46abb394b656a07a34272fabaae520f696307a0e
0 $
0,0007053799414246 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
1.28% 12 $ 12 $
$1.179
24120,204 0X46A
0,00% Gần đây
28 JOE (JOE)
232.257.658 $
JOE/0X8AFA... Live Chart 0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd
1 $
24,8645622604006 0X8AFA62FA8DDE8888405C899D7DA077A61A87EED3
0.01% 0 $ 0 $
$1.141
772,468 JOE
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
29 ? 0X6A6FAE2D... Live Chart 0x6a6fae2d14a872d2b040f880d0ecdae11c6c3033
* 0 $
0,0000001965414743 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 983 $ 980 $
$849
48074046,843 0X6A6
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
30 ? 0X1263FEA9... Live Chart 0x1263fea931b86f3e8ce8afbf29f66631b7be9347
0 $
0,0004723839190538 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.6% 3.939 $ 3.927 $
$772
18728,354 0X126
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
31 Wrapped AVAX (WAVAX)
0 $
WAVAX/0XD0... Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
* 87 $
135682,043850699 0XD03392CF4F60FAB2FBEA38B7D2B826C70B0208A0
0.66% 145 $ 145 $
$543
6,376 WAVAX
0,00% Gần đây -
32 Magic Internet Money (MIM)
4.634.404.148 $
MIM/0XE5C9... Live Chart 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d
1 $
0,183860503072334 0XE5C987F00EBDD4E9414DE30C2A0FF61E34D7D860
0.01% 0 $ 0 $
$531
531,083 MIM
0,00% Gần đây
33 JOE / KROWN
232.257.658 $
JOE/KRW Live Chart 0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd
1 $
11560,6065466362 0XA5ACFECA5270BC9768633FBC86CAA959B85EC8B7
0.01% 0 $ 0 $
$398
253,616 JOE
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
34 ? 0X71F78F68... Live Chart 0x71f78f6884acf32129b728157615540aadb579c6
315 $
314,833688472443 0XC7198437980C041C805A1EDCBA50C1CE5DB95118
0.61% 1.100 $ 1.097 $
$286
0,903 0X71F
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây
35 ? 0X1E5AB54F... Live Chart 0x1e5ab54f76ad72e3de5d99bd86f0ee7623c9c08a
* 0 $
0,0000000000005131 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 950 $ 947 $
$266
5908384596441,500 0X1E5
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây -
36 Wrapped AVAX / Duo
0 $
WAVAX/DUO Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
87 $
291,39676650709 0XED4102F3A1A24BD4EF1F29B90CD8BF00A540C0C2
0.63% 343 $ 342 $
$265
3,054 WAVAX
0,00% Gần đây
37 Tether / Duo
78.418.169.962 $
USDT/DUO Live Chart 0xc7198437980c041c805a1edcba50c1ce5db95118
* 1 $
3,35668981173241 0XED4102F3A1A24BD4EF1F29B90CD8BF00A540C0C2
0.63% 267 $ 266 $
$253
262,647 USDT
0,00% Gần đây -
38 ? 0X017FE170... Live Chart 0x017fe17065b6f973f1bad851ed8c9461c0169c31
1 $
1,17341963423413 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D
0.01% 0 $ 0 $
$164
139,120 0X017
0,00% Gần đây
39 Wrapped AVAX (WAVAX)
0 $
WAVAX/0XDB... Live Chart 0xb31f66aa3c1e785363f0875a1b74e27b85fd66c7
* 87 $
5203,05632670159 0XDB333724FAE72B4253FC3D44C8270CBBC86D147B
0.64% 216 $ 215 $
$112
1,303 WAVAX
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
40 Husky AVAX (HUSKY)
4.200.457 $
HUSKY/0XF0... Live Chart 0x65378b697853568da9ff8eab60c13e1ee9f4a654
0 $
0,0004513408011195 0XF03AB1C1FCCBCB470C47F3EB642DB31C30D240A4
0.01% 0 $ 0 $
$91
2082300056,752 HUSKY
0,00% Gần đây
41 ? 0X727C43B7... Live Chart 0x727c43b707c6fe3acd92f17efac8e05476dfa81c
0 $
0,0016828583578468 0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664
0.65% 169 $ 169 $
$86
50632,912 0X727
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây
42 ? 0X3D6386FD... Live Chart 0x3d6386fde111ec2919cc8871377821b12c7eae7c
* 0 $
0,0001759773666299 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.76% 52 $ 52 $
$49
3242,731 0X3D6
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây -
43 ? 0X727C43B7... Live Chart 0x727c43b707c6fe3acd92f17efac8e05476dfa81c
* 0 $
0,0000191460285885 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.64% 195 $ 194 $
$40
23966,767 0X727
0,00% Gần đây -
44 ? 0X35B11ED7... Live Chart 0x35b11ed72dd0d49f1833cb9791e04b3afd1300f8
* 0 $
0,0000000000006577 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.61% 928 $ 925 $
$38
670538916319,500 0X35B
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây -
45 ? 0X82FE038E... Live Chart 0x82fe038ea4b50f9c957da326c412ebd73462077c
* 2.527 $
29,0217600512835 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
0.71% 72 $ 72 $
$30
0,012 0X82F
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây -
46 ? 0X0BE25550... Live Chart 0x0be255501ffdcec412bce2e46514341727b68e47
* 0 $
0,000012652699043 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
6.82% 1 $ 1 $
$27
22231,445 0X0BE
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
47 Wrapped Staked Olympus (WSOHM)
0 $
WSOHM/0XAA... Live Chart 0x8cd309e14575203535ef120b5b0ab4dded0c2073
* 9.091 $
4,33146578969657 0XAA2439DBAD718C9329A5893A51A708C015F76346
0.01% 0 $ 0 $
$25
0,003 WSOHM
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
48 USD Coin / Dune Token
45.591.899.615 $
USDC/DUNE Live Chart 0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664
1 $
1,50491871523798 0XDD57FA6A38326B5C040A6BFCE7A0A7C65588175A
1.3% 12 $ 11 $
$24
26,566 USDC
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây
49 ? 0X62EBDA79... Live Chart 0x62ebda79ae83402b2c426e6114fef075ea9cb79d
* 0 $
0,0000407280072125 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
12.07% 1 $ 1 $
$18
5373,146 0X62E
0,00% Gần đây -
50 ? 0X136ACD46... Live Chart 0x136acd46c134e8269052c62a67042d6bdedde3c9
* 1.378 $
15,8265997697226 0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7
56.71% 0 $ 0 $
$13
0,010 0X136
0,00% Gần đây -

Trader Joe là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 135 đồng tiền ảo và 551 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Trader Joe trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 13.054 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Trader Joe là 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D/0XB54F16FB19478766A268F172C9480F8DA1A7C9C3. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Trader Joe tại https://www.traderjoexyz.com/#/home.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
6.556.270,0
Xếp hạng Alexa
#2743
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 119253
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 3.055%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 93th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 82th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android