Tiền ảo: 5947
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 205.023.536.345 $ -8,2%
Lưu lượng 24 giờ: 48.062.624.292 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,47%
XRP 5,69%

Txbit

Rank #198 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Txbit
51 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
NOLLAR (NOLLAR)
1 $
0,000135 BTC
10.25% 92 $ 0 $
3.170 $
3125,260 NOLLA
30,82% Gần đây
2
NOS Project (XNOS)
0 $
0,00000023 BTC
8.33% 53 $ 12 $
2.874 $
1663015,620 XNOS
27,94% Gần đây
3
Max Property Group (MPG)
0 $
0,00000066 BTC
13.04% 5 $ 0 $
2.020 $
407659,264 MPG
19,65% Gần đây
4
DAPS Coin (DAPS)
0 $
0,00000155 ETH
16.67% 2.433 $ 0 $
1.133 $
4567681,542 DAPS
11,04% khoảng 1 giờ trước
5
Max Property Group (MPG)
0 $
0,00003178 ETH
99.57% 0 $ 0 $
465 $
91053,614 MPG
4,52% Gần đây
6
Ethereum (ETH)
157 $
0,021 BTC
7.89% 0 $ 39 $
250 $
1,587 ETH
2,43% khoảng 1 giờ trước
7
Solaris (XLR)
0 $
0,00002858 BTC
25.38% 0 $ 0 $
48 $
224,238 XLR
0,47% khoảng 2 giờ trước
8
Rito (RITO)
0 $
0,00000002 BTC
33.33% 274 $ 53 $
0 $
0,000 RITO
0,00% khoảng 2 giờ trước -
9
Blur Network (BLUR)
0 $
0,00000665 BTC
15.06% 910 $ 0 $
0 $
0,000 BLUR
0,00% khoảng 2 giờ trước -
10
Gridcoin (GRC)
0 $
0,00000037 BTC
2.7% 144 $ 21 $
188 $
67796,648 GRC
khoảng 4 giờ trước
11
Dash (DASH)
68 $
0,00841202 BTC
6.44% 0 $ 777 $
141 $
2,073 DASH
khoảng 21 giờ trước
12
Tritanium (TTNZ)
0 $
0,00000008 BTC
20.0% 0 $ 91 $
66 $
110389,380 TTNZ
khoảng 3 giờ trước
13
Dogecoin (DOGE)
0 $
0,00000034 BTC
3.03% 120 $ 0 $
38 $
13732,048 DOGE
khoảng 16 giờ trước
14
DAPS Coin (DAPS)
0 $
0,00000003 BTC
33.33% 12.697 $ 2.524 $
33 $
146286,900 DAPS
khoảng 3 giờ trước
15
Banano (BAN)
0 $
0,00000011 BTC
16.67% 137 $ 0 $
29 $
35107,341 BAN
khoảng 4 giờ trước
16
Litecoin (LTC)
56 $
0,00699999 BTC
14.28% 17 $ 0 $
26 $
0,454 LTC
khoảng 19 giờ trước
17
IxiCash (IXI)
0 $
0,00000011 ETH
78.0% 0 $ 82 $
4 $
251229,350 IXI
khoảng 5 giờ trước
18
Solaris (XLR)
1 $
0,0036 ETH
81.39% 114 $ 0 $
1 $
2,201 XLR
khoảng 7 giờ trước
19
Banano (BAN)
0 $
0,0000042 ETH
23.64% 0 $ 7 $
0 $
119,471 BAN
khoảng 6 giờ trước
20
DAPS Coin (DAPS)
0 $
0,0001 XLR
92.5% 0 $ 6 $
0 $
0,000 DAPS
1 ngày trước
21
Gridcoin (GRC)
0 $
0,00001925 ETH
40.82% 0 $ 0 $
0 $
0,000 GRC
3 ngày trước -
22
GlobalToken (GLT)
0 $
0,00000016 BTC
33.33% 0 $ 35 $
0 $
0,000 GLT
2 ngày trước -
23
Monero (XMR)
58 $
0,00718746 BTC
15.44% 0 $ 0 $
0 $
0,000 XMR
6 ngày trước -
24
Gridcoin (GRC)
0 $
0,0066102 XLR
99.89% 0 $ 0 $
0 $
0,000 GRC
4 ngày trước -
25
Sumokoin (SUMO)
0 $
0,000003 BTC
10.18% 0 $ 0 $
0 $
0,000 SUMO
4 ngày trước -
26
Zcash (ZEC)
36 $
0,00449621 BTC
6.03% 0 $ 940 $
0 $
0,000 ZEC
7 ngày trước -
27
Dogecoin (DOGE)
0 $
0,00002398 ETH
74.67% 44 $ 0 $
0 $
0,000 DOGE
khoảng 6 giờ trước -
28
Zcoin (XZC)
5 $
0,00060163 BTC
2.48% 240 $ 0 $
0 $
0,000 XZC
khoảng 7 giờ trước -
29
Nano (NANO)
0 $
0,5 XLR
66.67% 0 $ 11 $
0 $
0,000 NANO
7 ngày trước -
30
VEIL (VEIL)
0 $
0,00000999 BTC
18.0% 47 $ 0 $
0 $
0,000 VEIL
2 ngày trước -
31
SINOVATE (SIN)
0 $
0,00000025 BTC
3.7% 0 $ 39 $
0 $
0,000 SIN
7 ngày trước -
32
ChainLink (LINK)
2 $
0,01371111 ETH
22.22% 0 $ 99 $
0 $
0,000 LINK
4 ngày trước -
33
ColossusXT (COLX)
0 $
0,00000003 BTC
25.0% 1.773 $ 8.348 $
0 $
0,000 COLX
khoảng 6 giờ trước -
34
Bulwark (BWK)
0 $
0,0000016 BTC
17.16% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BWK
khoảng 15 giờ trước -
35
PIVX (PIVX)
0 $
0,00002914 BTC
11.87% 0 $ 0 $
0 $
0,000 PIVX
5 ngày trước -
36
ECC (ECC)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 975 $ 593 $
0 $
0,000 ECC
1 ngày trước -
37
Nano (NANO)
1 $
0,00009002 BTC
47.02% 0 $ 28 $
0 $
0,000 NANO
1 ngày trước -
38
Komodo (KMD)
1 $
0,00006814 BTC
10.25% 0 $ 380 $
0 $
0,000 KMD
1 ngày trước -
39
ZENZO (ZNZ)
0 $
0,00000142 BTC
53.39% 0 $ 0 $
0 $
0,000 ZNZ
4 ngày trước -
40
Rito (RITO)
NaN $
0 XLR
- - -
0 $
0,000 RITO
5 ngày trước -
41
IxiCash (IXI)
0 $
0,00000001 BTC
- - -
0 $
0,000 IXI
khoảng 5 giờ trước -
42
GUNTHY (GUNTHY)
0 $
0,00000785 BTC
- - -
0 $
0,000 GUNTH
4 ngày trước -
43
GUNTHY (GUNTHY)
0 $
0,5 XLR
99.9% 130 $ 0 $
0 $
0,000 GUNTH
4 ngày trước -
44
DigiByte (DGB)
0 $
0,00000098 BTC
16.35% 0 $ 0 $
0 $
0,000 DGB
2 ngày trước -
45
Genesis Network (GENX)
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 4 $ 12 $
0 $
0,000 GENX
6 ngày trước -
46
ChainLink (LINK)
2 $
0,00029 BTC
23.58% 1 $ 0 $
0 $
0,000 LINK
4 ngày trước -
47
GUNTHY (GUNTHY)
0 $
0,00099999 ETH
99.8% 207 $ 0 $
0 $
0,000 GUNTH
4 ngày trước -
48
Rito (RITO)
0 $
0,0000011 ETH
22.73% 18 $ 0 $
0 $
0,000 RITO
khoảng 4 giờ trước -
49
Ravencoin (RVN)
0 $
0,0000062 BTC
43.53% 0 $ 0 $
0 $
0,000 RVN
5 ngày trước
50
AmsterdamCoin (AMS)
0 $
0,00000005 BTC
33.33% 0 $ 67 $
0 $
0,000 AMS
6 ngày trước -
Unverified Tickers
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
?
GIGS/BTC
0 $
0,00000522 BTC
11.23% 0 $ 0 $
0 $
0,000 GIGS
5 ngày trước -

Txbit là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Netherlands. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1 Ƀ từ 35 tiền ảo và51 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Txbit là NOLLAR/BTC. Txbit được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Txbit tại https://txbit.io/.

Địa chỉ
Strawinskylaan 3051, 1077 ZX, Amsterdam, The Netherlands
Phí
0.1%
Rút tiền
Network Fees 0.05 ATL 0.05 BAN 0.0005 BTC 0.3 BW...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrency only
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Txbit Trust Score
2
Liquidity Scale API Coverage Regulatory Compliance Estimated Reserves Total
1.5 - 0.5 - - 2/10
Liquidity 1.5
Scale -
API Coverage 0.5
Regulatory Compliance -
Estimated Reserves -
Total 2/10
* This is a tabled form for the breakdown of Trust Score. For full methodology please refer to our blog post.
Estimated Reserves and Regulatory Compliance are excluded from overall Trust Score at this moment.

Liquidity

Reported Trading Volume 1 Ƀ
Normalized Trading Volume 1 Ƀ
Reported-Normalized Volume Ratio 1.0
Average Bid-Ask Spread 0.328%
Trading Pair Total Trust Score

Scale

Normalized Volume Percentile 23th
Combined Orderbook Percentile 14th

API Coverage

Grade: C
Tickers Data Historical Trades Data Orderbook Data Trading via API Candlestick Websocket Public Documentation
Availability [source]
Grade C
Tickers Data
Historical Trades Data
Orderbook Data
Trading Via Api
OHLC Data
Websocket
Public Documentation
Last Updated: 2019-09-04

Regulatory Compliance

Risk Rating Not Available

Estimated Reserves

Reserves Info Not Available