coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Uniswap (v3) exchange

Uniswap (v3)

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
426
Tiền ảo
775
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 USD Coin / WETH
56.044.503.292 $
USDC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,0008051493399391 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 3.925.737 $ 3.913.941 $
$306.360.744
306077144,807 USDC
48,21% Gần đây
2 USD Coin / WETH
56.044.503.292 $
USDC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,0008037898357282 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 6.920.089 $ 6.899.296 $
$71.290.770
71347040,645 USDC
11,22% Gần đây
3 Wrapped Bitcoin / WETH
5.696.731.704 $
WBTC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
21.454 $
17,2580074462356 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 2.341.488 $ 2.334.452 $
$70.858.624
3302,754 WBTC
11,15% Gần đây
4 USD Coin / Tether
56.044.503.292 $
USDC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
1,00079185819942 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 2.814.310 $ 2.805.854 $
$27.761.878
27740575,023 USDC
4,37% Gần đây
5 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.244 $
1243,66163520068 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 474.826 $ 473.399 $
$27.746.723
22311,041 WETH
4,37% Gần đây
6 Wrapped Bitcoin / WETH
5.696.731.704 $
WBTC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
21.435 $
17,242229113014 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 3.286.759 $ 3.276.883 $
$22.450.537
1047,388 WBTC
3,53% Gần đây
7 Wrapped Bitcoin / USD Coin
5.696.731.704 $
WBTC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
21.448 $
21456,3159127907 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 1.535.252 $ 1.530.639 $
$17.669.920
823,844 WBTC
2,78% Gần đây
8 Dai / WETH
6.351.923.441 $
DAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
0,0008044533913679 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 1.418.019 $ 1.413.759 $
$13.042.607
13041807,268 DAI
2,05% Gần đây
9 Dai / WETH
6.351.923.441 $
DAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
0,0008042460901178 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 225.434 $ 224.757 $
$12.503.303
12505758,352 DAI
1,97% Gần đây
10 HEX / USD Coin
0 $
HEX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39
0 $
0,0546107668540942 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 298.471 $ 297.574 $
$9.368.331
171612772,462 HEX
1,47% Gần đây
11 Dai / USD Coin
6.351.923.441 $
DAI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
1,00002498876947 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 14.065.473 $ 14.023.211 $
$6.190.885
6193091,917 DAI
0,97% Gần đây
12 ApeCoin / WETH
1.354.003.860 $
APE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381
5 $
0,0036401259619384 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 280.710 $ 279.866 $
$2.849.048
629605,680 APE
0,45% Gần đây
13 Maker / WETH
937.221.114 $
MKR/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2
1.040 $
0,836790087905774 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 231.496 $ 230.800 $
$2.756.660
2649,970 MKR
0,43% Gần đây
14 Polygon / WETH
4.798.072.799 $
MATIC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0
1 $
0,0004809939987982 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 177.297 $ 176.764 $
$2.238.100
3742951,077 MATIC
0,35% Gần đây
15 WETH / LooksRare
0 $
WETH/LOOKS Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.244 $
3275,45877426475 0XF4D2888D29D722226FAFA5D9B24F9164C092421E
0.6% 261.084 $ 260.300 $
$2.155.602
1733,312 WETH
0,34% Gần đây
16 Quant / WETH
858.815.043 $
QNT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675
64 $
0,0515331422243085 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 35.400 $ 35.294 $
$2.008.169
31346,421 QNT
0,32% Gần đây
17 Chainlink / WETH
3.391.133.026 $
LINK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca
7 $
0,0058178894445261 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 208.882 $ 208.254 $
$1.776.191
245583,099 LINK
0,28% Gần đây
18 Uniswap / USD Coin
2.597.001.130 $
UNI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984
6 $
5,68087642549356 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 41.982 $ 41.856 $
$1.750.043
308176,297 UNI
0,28% Gần đây
19 I will poop it NFT / WETH
0 $
SHIT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4e4a47cac6a28a62dcc20990ed2cda9bc659469f
0 $
0,0000000002465654 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 24.262 $ 24.189 $
$1.553.605
5068667623397,970 SHIT
0,24% Gần đây
20 agEUR / WETH
53.148.405 $
AGEUR/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1a7e4e63778b4f12a199c062f3efdd288afcbce8
1 $
0,0008480898009959 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 136.046 $ 135.637 $
$1.358.111
1288186,510 AGEUR
0,21% Gần đây
21 Shiba Inu / WETH
6.933.755.642 $
SHIB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
0 $
0,0000000093997197 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 64.776 $ 64.581 $
$1.328.586
113697047596,925 SHIB
0,21% Gần đây
22 agEUR / USD Coin
53.148.405 $
AGEUR/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x1a7e4e63778b4f12a199c062f3efdd288afcbce8
1 $
1,0541967279069 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 320.901 $ 319.937 $
$1.236.691
1173560,069 AGEUR
0,19% Gần đây
23 Compound / WETH
372.092.357 $
COMP/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888
54 $
0,0437659631544434 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 88.870 $ 88.603 $
$1.183.973
21761,051 COMP
0,19% Gần đây
24 Keep3rV1 / WETH
54.803.916 $
KP3R/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1ceb5cb57c4d4e2b2433641b95dd330a33185a44
140 $
0,112744607050857 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 45.733 $ 45.595 $
$1.133.280
8085,667 KP3R
0,18% Gần đây
25 Decentraland / WETH
1.532.049.340 $
MANA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942
1 $
0,0008217589420131 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 42.854 $ 42.725 $
$1.123.664
1099933,350 MANA
0,18% Gần đây
26 Wrapped Bitcoin / renBTC
5.696.731.704 $
WBTC/RENBTC Biểu đồ trực tuyến 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
21.443 $
1,00070240292688 0XEB4C2781E4EBA804CE9A9803C67D0893436BB27D
0.6% 198.989 $ 198.391 $
$1.090.792
50,869 WBTC
0,17% Gần đây
27 Dai / Tether
6.351.923.441 $
DAI/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
1,0006496517807 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 55.009 $ 54.844 $
$1.010.475
1009843,904 DAI
0,16% Gần đây
28 Rai Reflex Index / Dai
15.947.841 $
RAI/DAI Biểu đồ trực tuyến 0x03ab458634910aad20ef5f1c8ee96f1d6ac54919
3 $
3,04589158567847 0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F
0.6% 98.192 $ 97.897 $
$805.864
264456,860 RAI
0,13% Gần đây
29 WETH / Ethereum Name Service
0 $
WETH/ENS Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
* 1.244 $
125,094123310716 0XC18360217D8F7AB5E7C516566761EA12CE7F9D72
0.6% 79.551 $ 79.312 $
$739.513
594,640 WETH
0,12% Gần đây -
30 Celsius Network / WETH
420.925.877 $
CEL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d
1 $
0,0007978685054047 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 36.242 $ 36.133 $
$714.577
720430,709 CEL
0,11% Gần đây
31 Fei USD / USD Coin
398.108.917 $
FEI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x956f47f50a910163d8bf957cf5846d573e7f87ca
1 $
0,999779929577424 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 39.022 $ 38.905 $
$663.825
664225,155 FEI
0,10% Gần đây
32 Uniswap / WETH
2.597.001.130 $
UNI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984
6 $
0,0045793457649347 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 206.644 $ 206.023 $
$651.039
114360,963 UNI
0,10% Gần đây
33 The Sandbox / WETH
1.603.924.934 $
SAND/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x3845badade8e6dff049820680d1f14bd3903a5d0
1 $
0,0010244077865894 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 72.374 $ 72.157 $
$596.369
468292,138 SAND
0,09% Gần đây
34 Gala / WETH
519.378.620 $
GALA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x15d4c048f83bd7e37d49ea4c83a07267ec4203da
0 $
0,0000559074034624 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 45.093 $ 44.957 $
$574.320
8263408,070 GALA
0,09% Gần đây
35 WETH / Opyn Squeeth
0 $
WETH/OSQTH Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.244 $
13,1955589862153 0XF1B99E3E573A1A9C5E6B2CE818B617F0E664E86B
0.6% 34.870 $ 34.765 $
$563.569
453,164 WETH
0,09% Gần đây
36 Aave / WETH
983.422.175 $
AAVE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9
70 $
0,0566753810813294 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 56.423 $ 56.254 $
$533.150
7567,106 AAVE
0,08% Gần đây
37 Shiba Inu / WETH
6.933.755.642 $
SHIB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
0 $
0,0000000094455478 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 206.580 $ 205.959 $
$472.695
40255780361,339 SHIB
0,07% Gần đây
38 Hedron / USD Coin
0 $
HDRN/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x3819f64f282bf135d62168c1e513280daf905e06
0 $
0,0000009069362218 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 30.014 $ 29.924 $
$466.296
514340935788,972 HDRN
0,07% Gần đây
39 WETH / BitTorrent
0 $
WETH/BTT Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.244 $
1410263490,50196 0XC669928185DBCE49D2230CC9B0979BE6DC797957
0.6% 418.796 $ 417.538 $
$459.102
369,162 WETH
0,07% Gần đây
40 Dai / USD Coin
6.351.923.441 $
DAI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f
1 $
0,999995725992351 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 9.525.896 $ 9.497.274 $
$457.586
457763,127 DAI
0,07% Gần đây
41 Wrapped stETH / WETH
0 $
WSTETH/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0
1.290 $
1,03776229453363 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 39.632 $ 39.513 $
$440.772
341,666 WSTETH
0,07% Gần đây
42 Moon DAO / WETH
0 $
MOONEY/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x20d4db1946859e2adb0e5acc2eac58047ad41395
0 $
0,000002767529237 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 16.236 $ 16.187 $
$424.675
123435269,911 MOONEY
0,07% Gần đây
43 Choise / Tether
0 $
CHO/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xbba39fd2935d5769116ce38d46a71bde9cf03099
1 $
1,25371492044953 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 7.805 $ 7.781 $
$422.503
337009,095 CHO
0,07% Gần đây
44 FTX / WETH
3.782.488.722 $
FTT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9
28 $
0,0224155602534093 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 197.828 $ 197.234 $
$422.200
15151,054 FTT
0,07% Gần đây
45 Wrapped Bitcoin / Badger DAO
5.696.731.704 $
WBTC/BADGER Biểu đồ trực tuyến 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
21.460 $
6208,91755666186 0X3472A5A71965499ACD81997A54BBA8D852C6E53D
0.6% 119.383 $ 119.025 $
$394.286
18,373 WBTC
0,06% Gần đây -
46 NEXO / WETH
410.706.829 $
NEXO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206
1 $
0,0005865498923186 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 54.249 $ 54.086 $
$354.055
485557,143 NEXO
0,06% Gần đây
47 UMA / WETH
188.565.662 $
UMA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x04fa0d235c4abf4bcf4787af4cf447de572ef828
3 $
0,0022623051917701 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 73.861 $ 73.639 $
$344.360
122443,812 UMA
0,05% Gần đây
48 USDD / Tether
707.741.077 $
USDD/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x0c10bf8fcb7bf5412187a595ab97a3609160b5c6
1 $
0,979931667710612 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.68% 108 $ 107 $
$343.367
USDD
0,05% **2 giờ trước Updated gần đây
49 FUN / Tether
82.917.803 $
FUN/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x419d0d8bdd9af5e606ae2232ed285aff190e711b
0 $
0,0078505714116629 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 78.390 $ 78.155 $
$329.215
41936209,778 FUN
0,05% Gần đây
50 Frax / Tether
1.396.987.485 $
FRAX/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e
1 $
1,00016107122884 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 176.728 $ 176.197 $
$329.071
329026,624 FRAX
0,05% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 USD Coin (USDC)
56.044.503.292 $
USDC/0XE22... Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
49,6260182914516 0XE22020F47B7378DFEDCEDD2C81D4137C22FE1152
0.6% 17.055 $ 17.004 $
$330.485
330188,028 USDC
0,05% Gần đây
2 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XD28... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.255 $
22141528,193789 0XD2877702675E6CEB975B4A1DFF9FB7BAF4C91EA9
0.6% 22.685 $ 22.617 $
$76.201
60,716 WETH
0,01% Gần đây
3 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XE41... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
* 1.244 $
4026,52184489987 0XE41D2489571D322189246DAFA5EBDE1F4699F498
0.6% 14.526 $ 14.483 $
$67.359
54,164 WETH
0,01% Gần đây -
4 AirSwap / WETH
13.026.887 $
AST/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a
0 $
0,0000604051679968 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.326 $ 1.322 $
$31.362
AST
0,00% Gần đây
5 Tether (USDT)
66.925.520.762 $
USDT/0XFA1... Biểu đồ trực tuyến 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
* 1 $
98,7404788154697 0XFA14FA6958401314851A17D6C5360CA29F74B57B
0.6% 8.588 $ 8.563 $
$30.706
30679,617 USDT
0,00% Gần đây -
6 USD Coin (USDC)
56.044.503.292 $
USDC/0XDF2... Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
* 1 $
252,221592859117 0XDF2C7238198AD8B389666574F2D8BC411A4B7428
0.61% 1.296 $ 1.292 $
$27.902
27877,721 USDC
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
7 ? 0XA1D0E215... Biểu đồ trực tuyến 0xa1d0e215a23d7030842fc67ce582a6afa3ccab83
1.346 $
1,08298466507509 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
1.17% 14 $ 14 $
$22.951
0XA1D
0,00% Gần đây
8 ? 0X5B52BFB8... Biểu đồ trực tuyến 0x5b52bfb8062ce664d74bbcd4cd6dc7df53fd7233
* 0 $
0,0000711553528649 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 31.776 $ 31.680 $
$18.495
209089,038 0X5B5
0,00% Gần đây -
9 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XEC2... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
* 1.244 $
11447,601619022 0XEC213F83DEFB583AF3A000B1C0ADA660B1902A0F
0.6% 4.440 $ 4.426 $
$15.216
12,235 WETH
0,00% Gần đây -
10 ? 0X3B94440C... Biểu đồ trực tuyến 0x3b94440c8c4f69d5c9f47bab9c5a93064df460f5
0 $
0,0001008067493992 0XC00E94CB662C3520282E6F5717214004A7F26888
0.61% 2.763 $ 2.755 $
$12.387
2257755,347 0X3B9
0,00% Gần đây
11 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XED0... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
* 1.244 $
189187,441376981 0XED025A9FE4B30BCD68460BCA42583090C2266468
0.6% 3.574 $ 3.563 $
$12.273
9,869 WETH
0,00% Gần đây -
12 XSGD / Ethereum
100.802.857 $
XSGD/ETH Biểu đồ trực tuyến 0x70e8de73ce538da2beed35d14187f6959a8eca96
1 $
0,0005775348995333 ETH
0.61% 3.173 $ 3.163 $
$11.803
16434,479 XSGD
0,00% Gần đây
13 Guild of Guardians / WETH
4.975.756 $
GOG/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9ab7bb7fdc60f4357ecfef43986818a2a3569c62
* 0 $
0,0001120706312166 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 720 $ 718 $
$11.201
GOG
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
14 NuriFootBall / Tether
1.343.695 $
NRFB/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x00281dfce4cfd72c0b6fda2aaaf077258743f9e8
0 $
0,0097439167845631 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.64% 209 $ 208 $
$8.205
NRFB
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
15 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XE46... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.244 $
1924,03083043389 0XE46BEF1E7F58C88DA27A080B8EDC5712D7967332
0.6% 23.260 $ 23.191 $
$8.067
6,487 WETH
0,00% Gần đây
16 Boba Network / WETH
58.572.817 $
BOBA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x42bbfa2e77757c645eeaad1655e0911a7553efbc
* 0 $
0,0003012415243656 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.64% 223 $ 222 $
$7.927
BOBA
0,00% Gần đây -
17 WETH / Gods Unchained
0 $
WETH/GODS Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.244 $
2178,35873698507 0XCCC8CB5229B0AC8069C51FD58367FD1E622AFD97
0.61% 3.374 $ 3.364 $
$6.888
5,539 WETH
0,00% Gần đây
18 Tether Gold / USD Coin
457.622.437 $
XAUT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38
1.840 $
1840,91032924127 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.6% 332.194 $ 331.196 $
$4.480
2,435 XAUT
0,00% Gần đây
19 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XD7E... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
* 1.244 $
426456,502255779 0XD7EFB00D12C2C13131FD319336FDF952525DA2AF
0.62% 374 $ 373 $
$3.603
2,898 WETH
0,00% Gần đây -
20 Tether (USDT)
66.925.520.762 $
USDT/0XED0... Biểu đồ trực tuyến 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
1 $
79,7843567100824 0XED04915C23F00A313A544955524EB7DBD823143D
0.6% 11.837 $ 11.801 $
$3.407
3404,574 USDT
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
21 Spell / Ethereum
78.797.072 $
SPELL/ETH Biểu đồ trực tuyến 0x090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6
0 $
0,0000006842365848 ETH
0.6% 13.993 $ 13.951 $
$3.322
3903999,069 SPELL
0,00% Gần đây
22 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XD2A... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
* 1.244 $
2729461,93288618 0XD2ADC1C84443AD06F0017ADCA346BD9B6FC52CAB
0.63% 330 $ 329 $
$3.241
2,606 WETH
0,00% Gần đây -
23 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XFA1... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.244 $
122690,545130438 0XFA14FA6958401314851A17D6C5360CA29F74B57B
0.6% 4.345 $ 4.332 $
$2.433
1,957 WETH
0,00% Gần đây
24 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XED4... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.243 $
55,6899117758281 0XED40834A13129509A89BE39A9BE9C0E96A0DDD71
1.1% 16 $ 16 $
$2.343
1,885 WETH
0,00% Gần đây
25 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XFA5... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
* 1.244 $
38,2937518500173 0XFA5047C9C78B8877AF97BDCB85DB743FD7313D4A
0.61% 1.303 $ 1.299 $
$1.971
1,586 WETH
0,00% Gần đây -
26 Reserve / Tether
28.279.734 $
RSV/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x196f4727526ea7fb1e17b2071b3d8eaa38486988
1 $
0,994788358169278 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7
0.6% 4.224 $ 4.212 $
$1.885
1895,820 RSV
0,00% Gần đây
27 USD Coin (USDC)
56.044.503.292 $
USDC/0XACF... Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
21,3962991818001 0XACFA209FB73BF3DD5BBFB1101B9BC999C49062A5
0.61% 799 $ 796 $
$1.491
1489,671 USDC
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
28 USD Coin (USDC)
56.044.503.292 $
USDC/0XAAC... Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
340256786836388000000000000 0XAAC1ABDB4FB7A91A0E2E036DFACC45F708ED6A39
0.63% 251 $ 251 $
$1.467
1466,676 USDC
0,00% Gần đây
29 Student Coin / WETH
0 $
STC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x15b543e986b8c34074dfc9901136d9355a537e7e
0 $
0,0000043008105084 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.016 $ 1.013 $
$1.440
STC
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
30 FreeRossDAO / Ethereum
698.471 $
FREE/ETH Biểu đồ trực tuyến 0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526
0 $
0,0000000770215138 ETH
0.6% 3.897 $ 3.885 $
$1.413
14759921,851 FREE
0,00% Gần đây
31 Stably USD / WETH
0 $
USDS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa4bdb11dc0a2bec88d24a3aa1e6bb17201112ebe
1 $
0,0008123385763278 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.61% 1.429 $ 1.425 $
$1.409
USDS
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
32 WETH / The Graph
0 $
WETH/GRT Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
* 1.244 $
10537,7659203728 0XC944E90C64B2C07662A292BE6244BDF05CDA44A7
0.61% 2.961 $ 2.952 $
$1.405
1,130 WETH
0,00% Gần đây -
33 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XD2D... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.244 $
31982,8181918472 0XD2D8D78087D0E43BC4804B6F946674B2EE406B80
0.62% 490 $ 488 $
$492
0,396 WETH
0,00% Gần đây
34 ? 0X79E709FF... Biểu đồ trực tuyến 0x79e709ff9cd385e7f072c9c86decab89883596ec
0 $
0,0222768057734779 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.61% 3.394 $ 3.384 $
$393
17650,016 0X79E
0,00% Gần đây
35 ? 0X465A9455... Biểu đồ trực tuyến 0x465a9455ca6459f7a561f47dccf1018e7b3b5f22
* 0 $
0,0000123502126701 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.64% 199 $ 199 $
$84
0X465
0,00% **4 giờ trước Updated gần đây -
36 USD Coin (USDC)
56.044.503.292 $
USDC/0XD85... Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
86,3697448125271 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
0.87% 30 $ 30 $
$36
36,686 USDC
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây
37 ? 0X607DF06D... Biểu đồ trực tuyến 0x607df06d771bd72c14a4031d1647cad8ca1af268
* 0 $
0,0000132936828982 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.76% 53 $ 52 $
$18
0X607
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây -
38 Tether (USDT)
66.925.520.762 $
USDT/0XF10... Biểu đồ trực tuyến 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7
* 1 $
35,8980001013847 0XF10057D7B887CFC0FE3CFC1FB326ECE805334661
0.63% 283 $ 282 $
$16
16,682 USDT
0,00% Gần đây -
39 SkinCoin / WETH
38.916 $
SKIN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2bdc0d42996017fce214b21607a515da41a9e0c5
0 $
0,0000015900705174 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
16.82% 1 $ 1 $
$2
SKIN
0,00% **5 giờ trước Updated gần đây
40 Burency (BUY)
3.208.738 $
BUY/ETH Biểu đồ trực tuyến 0x31fdd1c6607f47c14a2821f599211c67ac20fa96
51 $
0,0450743294417464 ETH
6.73% 1 $ 1 $
$4.462.404
BUY
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước
41 renZEC / WETH
1.184.039 $
RENZEC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1c5db575e2ff833e46a2e9864c22f4b22e0b37c2
67 $
0,0584364824274624 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.6% 6.683 $ 6.663 $
$6.275
93,001 RENZEC
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước
42 ? 0X569A101A... Biểu đồ trực tuyến 0x569a101af81bdcf08da02d6c28fb4e9de1915313
0 $
0,132947051373592 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.61% 1.230 $ 1.226 $
$3.038
0X569
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
43 USD Coin (USDC)
56.044.503.292 $
USDC/0XAAC... Biểu đồ trực tuyến 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
1 $
0,956977041495131 0XAAC62C7816BD274DD1587540BDB5BEF84E096152
0.63% 349 $ 348 $
$2.308
2311,110 USDC
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước
44 ? 0X075DA7E9... Biểu đồ trực tuyến 0x075da7e9efea6813ab0b2680423df75150120d12
1 $
0,621536840511701 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
0.62% 465 $ 464 $
$999
0X075
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
45 ? 0X4DA27A54... Biểu đồ trực tuyến 0x4da27a545c0c5b758a6ba100e3a049001de870f5
* 69 $
0,98587650331871 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9
0.61% 1.393 $ 1.389 $
$886
0X4DA
- **24 giờ trước Updated gần đây -
46 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XCD2... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.131 $
17247,0797458842 0XCD2828FC4D8E8A0EDE91BB38CF64B1A81DE65BF6
1.34% 11 $ 11 $
$806
0,713 WETH
- **4 ngày trước Updated 4 ngày trước
47 Every Game / WETH
0 $
EGAME/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x62d3c05b9c3d916fbc111819bbd3cee52906c1ae
* 0 $
0,0000005247555294 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
0.75% 54 $ 54 $
$780
EGAME
- **1 ngày trước Updated gần đây -
48 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XFE5... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.127 $
311781043,430714 0XFE52D1ED52B394A2237888BCC8EA965B23244B6A
0.65% 175 $ 175 $
$732
0,650 WETH
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước
49 ? 0XB0930D97... Biểu đồ trực tuyến 0xb0930d97d82353ce03967d2b2f5420908bc57df0
0 $
0,0000334063548833 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2
7.94% 1 $ 1 $
$735
0XB09
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
50 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XD8C... Biểu đồ trực tuyến 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
1.225 $
807193,33113238 0XD8C1232FCD219286E341271385BD70601503B3D7
0.62% 621 $ 619 $
$699
0,571 WETH
- **24 giờ trước Updated 24 giờ trước

Uniswap (v3) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 426 đồng tiền ảo và 775 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Uniswap (v3) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 29.585 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Uniswap (v3) là 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2. Uniswap (v3) được thành lập năm 2018. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Uniswap (v3) tại https://app.uniswap.org/#/swap.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
3.377.061,0
Xếp hạng Alexa
#5781
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 896837
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.63%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 94th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 94th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available