Tiền ảo: 5736
Sàn giao dịch: 377
Giá trị vốn hóa thị trường: 264.097.153.476 $ -1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 39.306.960.807 $
Ưu thế:
BTC 67,6%
ETH 8,60%
XRP 4,57%

Vbitex

Rank #264 Tập trung
Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giao dịch trên Vbitex
14 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Bitcoin (BTC)
9.259 $
75996,8 VB
- - -
24.900.784 $
2689,451 BTC
64,73% Gần đây -
2
Litecoin (LTC)
68 $
560,8 VB
- - -
6.276.045 $
91859,485 LTC
16,32% Gần đây -
3
Ravencoin (RVN)
0 $
0,250947 VB
- - -
3.589.702 $
117296404,818 RVN
9,32% Gần đây -
4
Dogecoin (DOGE)
0 $
0,020498 VB
- - -
1.310.046 $
524062934,900 DOGE
3,40% Gần đây -
5
SINOVATE (SIN)
0 $
0,0323 VB
- - -
385.569 $
91249559,900 SIN
1,00% Gần đây -
6
Siacoin (SC)
0 $
0,018 VB
- - -
231.916 $
98489389,000 SC
0,60% Gần đây -
7
Qtum (QTUM)
2 $
18,11 VB
- - -
57.987 $
26255,550 QTUM
0,15% Gần đây -
8
Zcash (ZEC)
93 $
709,79 VB
- - -
55.183 $
594,300 ZEC
0,14% Gần đây -
9
TERA (TERA)
0 $
0,072 VB
- - -
19.570 $
2077697,900 TERA
0,05% Gần đây -
10
Blacknet (BLN)
0 $
0,0242 VB
- - -
10.854 $
3428567,300 BLN
0,03% Gần đây -
11
Dagger (XDAG)
0 $
0,0137 VB
- - -
3.644 $
2032975,531 XDAG
0,01% Gần đây -
Unverified Tickers
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
?
BSHA3/VB
0 $
0,65 VB
- - -
3.449 $
40557,000 BSHA3
0,01% Gần đây -
2
?
RC/VB
0 $
0,3141 VB
- - -
1.244 $
32614,000 RC
0,00% Gần đây -
3
?
UOU/VB
0 $
0,000036 VB
- - -
17 $
3976768,267 UOU
0,00% Gần đây -

Vbitex là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Seychelles. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 3.869 Ƀ từ 11 tiền ảo và14 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Vbitex là BTC/VB. Vbitex được thành lập năm 2017. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Vbitex tại http://www.vbitex.com.

Địa chỉ
Phí
0.1%
Rút tiền
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Peer to Peer Transaction Cryptocurrency
Giao dịch đòn bẩy
Không
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Vbitex Trust Score
N/A
Liquidity Scale API Coverage Regulatory Compliance Estimated Reserves Total
- - - - - /10
Liquidity -
Scale -
API Coverage -
Regulatory Compliance -
Estimated Reserves -
Total /10
* This is a tabled form for the breakdown of Trust Score. For full methodology please refer to our blog post.
Estimated Reserves and Regulatory Compliance are excluded from overall Trust Score at this moment.

Liquidity

Reported Trading Volume 3.869 Ƀ
Normalized Trading Volume 46 Ƀ
Reported-Normalized Volume Ratio 0.012
Average Bid-Ask Spread -
Trading Pair Total Trust Score -

Scale

Normalized Volume Percentile 50th
Combined Orderbook Percentile -

API Coverage

Grade: D
Tickers Data Historical Trades Data Orderbook Data Trading via API Candlestick Websocket Public Documentation
Availability [source]
Grade D
Tickers Data
Historical Trades Data
Orderbook Data
Trading Via Api
OHLC Data
Websocket
Public Documentation
Last Updated: 2019-08-19

Regulatory Compliance

Risk Rating Not Available

Estimated Reserves

Reserves Info Not Available