Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 237.854.528.849 $ -3,4%
Lưu lượng 24 giờ: 61.559.710.582 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,8%
XRP 6,81%

ZBG

Ưu đãi giao dịch Tập trung
POS+POW trans-fee mining, a community-based trading platform. ZBG is committed to building a widely inter-connected exchange alliance worldwide based on the ZB.COM technology system. ZBG itself is also the flagship in terms of the cryptocurrency exchange platform.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Giới thiệu về ZBG

POS+POW trans-fee mining, a community-based trading platform. ZBG is committed to building a widely inter-connected exchange alliance worldwide based on the ZB.COM technology system. ZBG itself is also the flagship in terms of the cryptocurrency exchange platform.

Địa chỉ
Phí
0.1%
Rút tiền
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Cryptocurrencies
Giao dịch đòn bẩy
Không
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)
138 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
7.698 $
7686,8 USDT
0.08% 128.204 $ 159.737 $
516.612.585 $
67108,203 BTC
27,50% Gần đây
2
Ethereum (ETH) Ethereum
243 $
242,73 USDT
0.19% 67.474 $ 129.590 $
322.855.152 $
1328129,665 ETH
17,18% Gần đây
3
XRP (XRP) XRP
0 $
0,3851 USDT
0.49% 5.304 $ 7.244 $
209.907.831 $
544266162,628 XRP
11,17% Gần đây
4
Dash (DASH) Dash
161 $
160,65 USDT
0.25% 11.170 $ 13.441 $
158.495.128 $
985125,135 DASH
8,44% Gần đây
5
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
397 $
396,08 USDT
0.55% 13.142 $ 3 $
107.464.327 $
270917,851 BCHAB
5,72% Gần đây
6
Litecoin (LTC) Litecoin
88 $
88,2 USDT
0.24% 52.525 $ 33.011 $
106.351.539 $
1204013,637 LTC
5,66% Gần đây
7
ZB Token (ZB) ZB Token
0 $
0,2978 USDT
0.57% 1.301 $ 1.096 $
105.902.483 $
355089360,760 ZB
5,64% Gần đây
8
EOS (EOS) EOS
6 $
6,067 USDT
0.39% 28.634 $ 24.011 $
93.079.175 $
15319152,596 EOS
4,95% Gần đây
9
CCY Chain (CCY) CCY Chain
0 $
0,2666 USDT
2.74% 135 $ 1.377 $
69.907.964 $
261831996,787 CCY
3,72% Gần đây
10
Cardano (ADA) Cardano
0 $
0,0806 USDT
0.62% 1.354 $ 1.495 $
64.950.223 $
804640364,805 ADA
3,46% Gần đây
11
Education and Training Chain (EAT) Education and Training Chain
0 $
0,0573 USDT
43.84% 1 $ 4 $
37.138.449 $
647180396,364 EAT
1,98% Gần đây -
12
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
7 $
7,193 USDT
0.44% 6.753 $ 2.306 $
32.534.297 $
4516349,899 ETC
1,73% Gần đây
13
Bitcoin SV (BSV) Bitcoin SV
61 $
60,89 USDT
1.38% 9.842 $ 3.169 $
25.294.107 $
414791,249 BSV
1,35% Gần đây
14
?
ZRX/USDT
0 $
0,3095 USDT
1.6% 838 $ 989 $
18.909.176 $
61005382,400 ZRX
1,01% Gần đây
15
TRON (TRX) TRON
0 $
0,0264 USDT
1.51% 3 $ 46 $
11.973.884 $
452884384,747 TRX
0,64% Gần đây
16
ZTCoin (ZT) ZTCoin
0 $
0,0457 USDT
0.44% 4.075 $ 2.030 $
11.433.403 $
249813283,144 ZT
0,61% Gần đây
17
BitCloud Pro (BPRO) BitCloud Pro
0 $
0,00548 USDT
16.53% 31 $ 586 $
9.858.816 $
1796389158,682 BPRO
0,52% Gần đây
18
?
XEM/USDT
0 $
0,086148 USDT
1.68% 1.102 $ 915 $
6.049.956 $
70123438,580 XEM
0,32% Gần đây
19
Stellar (XLM) Stellar
0 $
0,1316 USDT
0.99% 454 $ 331 $
4.087.016 $
31010350,398 XLM
0,22% Gần đây
20
?
GMI/USDT
0 $
0,1136 USDT
0.09% 10.762 $ 455 $
3.925.102 $
34500776,488 GMI
0,21% Gần đây
21
EVA Coin (EVA) EVA Coin
0 $
0,0125 USDT
0.08% 860 $ 709 $
1.641.458 $
130696970,522 EVA
0,09% Gần đây
22
Dogecoin (DOGE) Dogecoin
0 $
0,0028803 USDT
0.94% 110 $ 92 $
1.098.078 $
380672522,600 DOGE
0,06% Gần đây
23
?
AIDT/ZT
1 $
0,1219 ZT
59.02% 502 $ 0 $
523.945 $
20145687,058 AIDT
0,03% Gần đây
24
Hai Chain (HAI) Hai Chain
0 $
0,4236 USDT
0.19% 112.613 $ 111.725 $
392.994 $
926373,695 HAI
0,02% Gần đây
25
LuxAlpa (LAC) LuxAlpa
1 $
0,9699 USDT
0.27% 3.221 $ 2.190 $
375.081 $
385119,606 LAC
0,02% Gần đây
26
TrueUSD (TUSD) TrueUSD
1 $
0,9985 USDT
1.14% 2.690 $ 2.649 $
365.122 $
365128,968 TUSD
0,02% Gần đây
27
Kamari (KAM) Kamari
4 $
4,0806 USDT
0.98% 254 $ 297 $
296.987 $
72672,431 KAM
0,02% Gần đây
28
ABBC (ABBC) ABBC
0 $
0,2997 USDT
45.58% 500 $ 36 $
128.430 $
424969,200 ABBC
0,01% Gần đây
29
?
TRCB/ZT
1 $
0,5 ZT
54.1% 131 $ 5 $
105.194 $
17064,269 TRCB
0,01% khoảng 1 giờ trước
30
BHTX Token (BHTX) BHTX Token
1 $
0,525 USDT
6.25% 9 $ 361 $
100.555 $
189941,777 BHTX
0,01% Gần đây
31
ZTCoin (ZT) ZTCoin
0 $
0,1523 ZB
7.67% 1 $ 0 $
21.543 $
36828802,554 ZT
0,00% Gần đây
32
Blockchain Depositary Receipts (BITW) Blockchain Depositary Receipts
1 $
1,09 USDT
9.4% 117 $ 1.915 $
22.916 $
20970,000 BITW
0,00% Gần đây
33
MEET.ONE (MEETONE) MEET.ONE
0 $
0,001552 USDT
45.0% 101 $ 17 $
22.330 $
14366851,440 MEETO
0,00% Gần đây
34
?
KUYC/ZT
0 $
0,0196 ZT
1.02% 7 $ 0 $
18.207 $
2401204,000 KUYC
0,00% Gần đây
35
Hash Power Capital (HPC) Hash Power Capital
0 $
0,0271 ZT
59.58% 20 $ 0 $
17.299 $
489639,200 HPC
0,00% Gần đây
36
DAGX (DAG) DAGX
0 $
0,1399 ZT
52.67% 683 $ 17 $
15.472 $
301542,000 DAG
0,00% Gần đây
37
?
EOP/USDT
0 $
0,001042 USDT
38.46% 7 $ 40 $
13.757 $
13183370,460 EOP
0,00% Gần đây
38
EOSADD (ADD) EOSADD
0 $
0,000693 USDT
51.61% 62 $ 23 $
10.764 $
15509019,540 ADD
0,00% Gần đây
39
WHC (WHC) WHC
0 $
0,002105 USDT
10.81% 155 $ 3.411 $
10.342 $
4874852,804 WHC
0,00% Gần đây
40
HJIG chain (HJIG) HJIG chain
0 $
0,0258 USDT
0.39% 13 $ 4 $
9.317 $
360571,863 HJIG
0,00% Gần đây
41
EOS Network (EON) EOS Network
0 $
0,001054 USDT
27.72% 0 $ 7 $
6.703 $
6350398,580 EON
0,00% Gần đây
42
GTS Token (GTS) GTS Token
0 $
0,0279 USDT
15.86% 56 $ 0 $
4.377 $
156666,000 GTS
0,00% Gần đây
43
Everipedia (IQ) Everipedia
0 $
0,001336 USDT
7.9% 15 $ 14 $
2.999 $
2241443,700 IQ
0,00% Gần đây
44
Game Engine Chain (GES) Game Engine Chain
0 $
0,024 ZT
65.71% 24 $ 25 $
389 $
1127,526 GES
0,00% khoảng 2 giờ trước
45
CCY Chain (CCY) CCY Chain
NaN $
5,7505 ZT
48.68% 46 $ 98 $
0 $
55001999,999 CCY
0,00% Gần đây -
46
Soma (SCT) Soma
NaN $
3,76 QC
0.82% 3.056 $ 1.034 $
0 $
955072,018 SCT
0,00% Gần đây -
47
?
AIDT/QC
NaN $
0,0065 QC
81.19% 176 $ 68 $
0 $
5886318,031 AIDT
0,00% Gần đây -
48
Education and Training Chain (EAT) Education and Training Chain
NaN $
1,258 ZT
88.21% 0 $ 27 $
0 $
29223613,562 EAT
0,00% Gần đây -
49
?
GMI/ZT
NaN $
2,3 ZT
20.45% 5 $ 786 $
0 $
88077,517 GMI
0,00% Gần đây -
50
VSYS Coin (VSYS) VSYS Coin
NaN $
0,8452 QC
0.39% 1.276 $ 4.109 $
0 $
1196844,400 VSYS
0,00% Gần đây -
51
?
YKC/ZT
NaN $
2,9761 ZT
19.65% 0 $ 10 $
0 $
10541590,426 YKC
0,00% Gần đây -
52
TRON (TRX) TRON
NaN $
0,588 ZT
2.86% 3 $ 48 $
0 $
272422,294 TRX
0,00% Gần đây -
53
BitCloud Pro (BPRO) BitCloud Pro
NaN $
0,1116 ZT
17.97% 827 $ 752 $
0 $
1441496181,425 BPRO
0,00% Gần đây -
54
EVA Coin (EVA) EVA Coin
NaN $
0,2738 ZT
11.71% 1 $ 12 $
0 $
33381506,639 EVA
0,00% Gần đây -
55
?
NEB/ZT
NaN $
0,6197 ZT
7.63% 9 $ 10 $
0 $
42102891,923 NEB
0,00% Gần đây -
56
?
B91/ZT
NaN $
3,66 ZT
28.14% 573 $ 2.040 $
0 $
181662,255 B91
0,00% Gần đây -
57
?
B91/QC
NaN $
1,3998 QC
0.54% 808 $ 29.331 $
0 $
76875383,132 B91
0,00% Gần đây -
58
?
BDSE/QC
NaN $
0,0095 QC
10.0% 4 $ 0 $
0 $
55073906,191 BDSE
0,00% Gần đây -
59
ZB Token (ZB) ZB Token
NaN $
2,093 QC
4.24% 0 $ 1.450 $
0 $
901863,920 ZB
0,00% Gần đây -
60
Genealogy Chain (GCS) Genealogy Chain
NaN $
0,0943 QC
9.16% 281 $ 1.416 $
0 $
1919065247,190 GCS
0,00% Gần đây -
61
Genealogy Chain (GCS) Genealogy Chain
NaN $
0,3011 ZT
36.41% 18 $ 41 $
0 $
114143175,650 GCS
0,00% Gần đây -
62
HJIG chain (HJIG) HJIG chain
NaN $
0,5651 ZT
16.82% 2 $ 26 $
0 $
146179,283 HJIG
0,00% Gần đây -
63
Yunplanet (YUN) Yunplanet
NaN $
2,395 QC
0.04% 2.745 $ 13.824 $
0 $
1332597,452 YUN
0,00% Gần đây -
64
Abulaba (AAA) Abulaba
NaN $
0,00137 ZT
27.67% 36 $ 55 $
0 $
1092354,039 ABULA
0,00% Gần đây -
65
Tether (USDT) Tether
NaN $
7,0786 QC
0.02% 31.137 $ 28.003 $
0 $
38380737,518 USDT
0,00% Gần đây -
66
?
SO/ZT
NaN $
2,9132 ZT
0.47% 4.833 $ 3.819 $
0 $
7536226,485 SO
0,00% Gần đây -
67
?
EUA/ZT
NaN $
1,2 ZT
20.0% 367 $ 196 $
0 $
241777,977 EUA
0,00% Gần đây -
68
?
EUA/QC
NaN $
0,265 QC
11.64% 245 $ 482 $
0 $
1475031,974 EUA
0,00% Gần đây -
69
?
UDA/ZT
NaN $
0,3361 ZT
9.01% 243 $ 0 $
0 $
317221379,219 UDA
0,00% Gần đây -
70
?
COC/ZT
NaN $
163 ZT
2.44% 3 $ 85 $
0 $
299,386 COC
0,00% Gần đây -
71
?
YKC/QC
NaN $
0,9277 QC
0.1% 99 $ 192 $
0 $
11781635,892 YKC
0,00% Gần đây -
72
?
SUT/ZT
NaN $
0,1773 ZT
55.72% 0 $ 50 $
0 $
30765,541 SUT
0,00% khoảng 1 giờ trước -
73
LuxAlpa (LAC) LuxAlpa
NaN $
24 ZT
4.54% 805 $ 118 $
0 $
31,156 LAC
0,00% khoảng 3 giờ trước -
74
CCY Chain (CCY) CCY Chain
NaN $
1,5002 QC
24.94% 5.277 $ 3.418 $
0 $
421053,105 CCY
0,00% Gần đây -
75
?
GTR/ZT
NaN $
3,305 ZT
5.66% 1.047 $ 72 $
0 $
42761753,202 GTR
0,00% Gần đây -
76
?
PCC/ZT
0 $
6,6583 ZT
3.46% 15 $ 3 $
0 $
4963,612 PCC
0,00% Gần đây -
77
?
NBE/ZT
NaN $
0,0139 ZT
19.42% 2.552 $ 166 $
0 $
474528483,405 NBE
0,00% khoảng 3 giờ trước -
78
?
GGS/QC
NaN $
0,0186 QC
2.65% 46 $ 454 $
0 $
21373961,827 GGS
0,00% Gần đây -
79
The Abyss (ABYSS) The Abyss
0 $
0,004 USDT
61.54% 39 $ 35 $
0 $
0,000 ABYSS
0,00% khoảng 2 giờ trước -
80
Community Chain (COMC) Community Chain
NaN $
0,9499 ZT
10.0% 228 $ 0 $
0 $
85782373,540 COMC
0,00% Gần đây -
81
Community Chain (COMC) Community Chain
NaN $
0,3004 QC
0.13% 22.222 $ 19.944 $
0 $
132441111,242 COMC
0,00% Gần đây -
82
HMK Global Economic Circular (HMK) HMK Global Economic Circular
NaN $
4,8999 QC
2.03% 403 $ 6.855 $
0 $
1709794,502 HMK
0,00% Gần đây -
83
BHTX Token (BHTX) BHTX Token
NaN $
11,2004 ZT
10.17% 61 $ 17 $
0 $
20854843,734 BHTX
0,00% Gần đây -
84
Kamari (KAM) Kamari
NaN $
89,3428 ZT
2.98% 17 $ 45 $
0 $
15701,288 KAM
0,00% Gần đây -
85
?
ISAC/ZT
NaN $
0,5722 ZT
15.36% 662 $ 143 $
0 $
567205,684 ISAC
0,00% Gần đây -
86
?
CNCC/ZT
NaN $
7,5391 ZT
61.51% 407 $ 1.096 $
0 $
17211442,707 CNCC
0,00% Gần đây -
87
ZTCoin (ZT) ZTCoin
NaN $
0,32 QC
1.58% 442 $ 53 $
0 $
100174193,871 ZT
0,00% Gần đây -
88
Tchain (TCH) Tchain
NaN $
0,2382 ZT
38.77% 2 $ 18 $
0 $
42429,420 TCH
0,00% Gần đây -
89
?
CNCC/QC
NaN $
2,0056 QC
0.44% 7.568 $ 23.957 $
0 $
135439942,322 CNCC
0,00% Gần đây -
90
?
UNTZ/ZT
NaN $
0,06 ZT
9.38% 234 $ 0 $
0 $
54312384,921 UNTZ
0,00% Gần đây -
91
Art Chain Global (ACG) Art Chain Global
0 $
0,0695 ZT
77.84% 353 $ 415 $
82.408 $
0,000 ACG
1 ngày trước
92
Pyramid (PMD) Pyramid
0 $
0,017 ZT
82.12% 9 $ 67 $
42.846 $
0,000 PMD
4 ngày trước
93
Business Credit Alliance Chain (BCAC) Business Credit Alliance Chain
0 $
0,1 ZT
40.67% 14 $ 4 $
1.693 $
0,000 BCAC
khoảng 11 giờ trước
94
YouLive Coin (UC) YouLive Coin
0 $
0,0098 ZT
68.37% 60 $ 0 $
304 $
0,000 UC
khoảng 4 giờ trước
95
Life Style Chain (LST) Life Style Chain
0 $
0,1011 ZT
53.41% 0 $ 281 $
301 $
0,000 LST
1 ngày trước
96
CONUN (CON) CONUN
0 $
0,021 USDT
30.0% 277 $ 32 $
157 $
7461,668 CON
khoảng 5 giờ trước
97
ABC Chain (ABC) ABC Chain
0 $
0,0124 USDT
9.02% 397 $ 1 $
58 $
4664,855 ABC
khoảng 3 giờ trước
98
DPRating (RATING) DPRating
0 $
0,0058 ZT
64.76% 7 $ 34 $
40 $
0,000 RATIN
khoảng 3 giờ trước
99
Abulaba (AAA) Abulaba
0 $
0,000046 USDT
20.63% 3 $ 95 $
12 $
267490,463 ABULA
khoảng 20 giờ trước
100
LBT Chain (LBT) LBT Chain
9 $
11,7002 ZT
65.59% 357 $ 292 $
0 $
0,000 LBT
6 ngày trước
Anomaly BTC/USD Stale

Реферальная программа ZBG Promoter Contest: https://www.zbg.com/recommendRange

Получите 0,0001 BTC бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке на ZBG и депозите 100 ZT: https://www.zbgvip.com/newEn?recommen...

Социальные сети:
→ Meдиум (англ): https://medium.com/@ZBGofficial
→ Meдиум (рус.): https://medium.com/@zbg.trade
→ Телеграм канал (англ.): t.me/zbg_official
→ Телеграм канал (турецкий): t.me/zbgturkiye
→ Телеграм канал (вьетнамский): https://t.me/zbgvietnamese
→ Твитер: https://twitter.com/ZBGofficial
→ Вконтакте: https://vk.com/zbg_exchange_official
→ Фейсбук (англ): https://www.facebook.com/ZBGExchange/
→ Фейсбук (рус.): https://www.facebook.com/zbg.rus.35

Преимущества биржи ZBG:
☑️ ТОП-10 бирж в рейтинге Coinmarketcap
☑️ Суббренд биржи ZB.Com
☑️ Собственный токен - ZT Coin (ZT) (с интересными фишками)
☑️ Низкие комиссии за сделки — 0,1%
☑️6 языков: русский, английский, китайский, японский, вьетнамский и корейский
☑️ Мобильное приложение для iOS и Android
☑️ Отличная безопасность
☑️ Профессиональная работа тех поддержки, которая 24 часа в сутки обеспечивает бесперебойную работу системы.
☑️ Разные активности и бонусы

Обзор и регистрация на криптовалютной бирже ZBG.Com
https://www.youtube.com/watch?v=ze9JdDcLAIg

ZBG Borsası Artık Türkiye'de!!!
Telegram Grubumuz: https://t.me/zbgturkiye
https://www.zbg.com/

ZBG Promoter Contest for BTC Bonus(week 16) | Invite your Friends, Get BTC every week!
https://zbg.zendesk.com/hc/en-us/articles/360019012874-ZBG-Promoter-Contest-for-BTC-Bonus-week-16-Invite-your-Friends-Get-BTC-every-week-

Contact us on ZBG official telegram group:
English: https://t.me/zbg_official
Chinese: https://t.me/ZBGofficial
Turkish: https://t.me/zbgturkiye

Great news! ZBG now is officially available in 6 languages -- English, Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese, and Russian. Check it out: https://www.zbg.com.

ZBG Promoter Contest for BTC Bonus(week 15) | Invite your Friends, Get BTC every week!
https://zbg.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018854373-ZBG-Promoter-Contest-for-BTC-Bonus-week-15-Invite-your-Friends-Get-BTC-every-week-

ZBG Davos tour ( lasted from Jan. 22 to 26) has finished, and it’s time to recap the highlights:
https://medium.com/@ZBGofficial/zbg-com-at-davos-digital-future-summit-2019-1e63d2b940a9
ZBG Global Official Chinese Group: https://t.me/ZBGofficial
ZBG Official English Group: https://t.me/zbg_official
Twitter: https://twitter.com/ZBGofficial
Link to future value!
ZBG Team