Đồng tiền: 2138
Sàn giao dịch: 159
Giá trị vốn hóa thị trường: 280.013.297.867 $
Lưu lượng 24 giờ: 16.005.921.656 $
Dominance:
BTC 40,8%
ETH 17,1%
BCH 4,92%

Tiện ích theo dõi giá DigiByte (DGB/BTC)

Bạn đang tìm kiếm một tiện ích theo dõi giá của các đồng tiền kỹ thuật số chủ chốt như Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Darkcoin và hơn thế nữa? CoinGecko có một tiện ích theo dõi giá mà bạn có thể nhúng miễn phí vào bất cứ đâu trên trang web/blog của mình.

Đây là tiện ích đầu tiên mà chúng tôi thử nghiệm, bao gồm tất cả các đồng tiền mã hóa được hỗ trợ. Tiện ích này hiển thị giá của đồng tiền mã hóa với giá cao và thấp nhất trong 24 giờ.

<iframe id='widget-ticker-preview' src='//www.coingecko.com/vi/ti%E1%BB%87n_%C3%ADch_widget/b%E1%BA%A3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_b%C3%A1o/digibyte/btc?id=digibyte' style='border:none; height:125px; width: 275px;' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true'></iframe>

Hoặc

<a href='https://www.coingecko.com/vi/b%E1%BA%A3ng_gi%C3%A1/digibyte/btc?id=digibyte' target='_blank'><img alt='digibyte price' src='https://www.coingecko.com/vi/ti%E1%BB%87n_%C3%ADch_widget/b%E1%BA%A3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_b%C3%A1o/digibyte/btc.jpg'></a>

[url=https://www.coingecko.com/vi/b%E1%BA%A3ng_gi%C3%A1/digibyte/btc?id=digibyte][img alt="digibyte price"]https://www.coingecko.com/vi/ti%E1%BB%87n_%C3%ADch_widget/b%E1%BA%A3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_b%C3%A1o/digibyte/btc.jpg[/img][/url]

Xem trước