coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Chọn một tiện ích
Tiện ích báo cáo tiền mã hóa
Tiện ích danh sách ticker thị trường tiền ảo
Tiện ích Biểu đồ giá tiền ảo
Tiện ích bộ chuyển đổi tiền ảo
Tiện ích Danh sách tiền ảo
Tiện ích Bảng chữ chạy giá tiền ảo
Tiện ích đề mục thống kê giá tiền ảo
Tiện ích bản đồ nhiệt tiền ảo
Tiện ích biểu đồ so sánh tiền ảo
Tiện ích Beam
Tiện ích đồng tiền ngẫu nhiên

Tiện ích bản đồ nhiệt tiền ảo

Nhập chiều rộng của tiện ích, ví dụ 400. Khi bỏ qua chiều rộng hoặc chiều rộng bằng 0, tiện ích sẽ chiếm toàn bộ chiều rộng của vùng chứa (đáp ứng). Chiều rộng tối thiểu là 300, bất kể đầu vào.
Nhập chiều cao của tiện ích, ví dụ 350
Nhập số lượng đồng tiền hàng đầu để hiển thị (tối đa là 100), ví dụ 25
Sao chép và dán đoạn mã này vào nơi bạn muốn hiển thị tiện ích. Bạn có thể tải bao nhiêu tiện ích loại này cũng được, nhưng chỉ tải mã MỘT LẦN.