Tiền ảo: 5467
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 281.022.284.043 $ 3,4%
Lưu lượng 24 giờ: 58.344.682.669 $
Ưu thế:
BTC 68,1%
ETH 7,70%
XRP 4,37%
0chain  (ZCN)
0chain (ZCN)
$0,05475837 -2,6%
0,00027314 ETH -7,9%
178 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.196.696
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.289,39
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05060005 / $0,06273420
Circulating Supply
40.116.166 / 400.000.000
ZCN
USD

0chain (Tiện ích)

Widgets