Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 250.817.591.128 $ -0,090%
Lưu lượng 24 giờ: 49.018.540.935 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,6%
XRP 6,43%
0x  (ZRX)
0x (ZRX)
$0,318239 1,1%
0,00127653 ETH 1,3%
4.001 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$190.120.824
KL giao dịch trong 24 giờ
$44.275.267
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,313416 / $0,323777
Nguồn cung khả dụng
597.414.448 / 1.000.000.000
ZRX
USD

0x (Nhà phát triển)

1050
Sao
88
Người xem
330
Bản cập nhật
65
Người đóng góp
1175
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
-
Sao
-
Người xem
-
Bản cập nhật
17
Người đóng góp
-
Yêu cầu kéo đã kết hợp
- / -
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
90
Sao
16
Người xem
67
Bản cập nhật
19
Người đóng góp
21
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
65
Sao
26
Người xem
12
Bản cập nhật
11
Người đóng góp
1
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề