Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.492.602.340 $ 3,5%
Lưu lượng 24 giờ: 62.795.150.108 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,1%
XRP 6,37%
0x  (ZRX)
0x (ZRX)
$0,352998 -3,8%
0,00129438 ETH -5,4%
4.157 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$211.038.646
KL giao dịch trong 24 giờ
$60.328.196
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,342873 / $0,369613
Nguồn cung khả dụng
597.744.924 / 1.000.000.000
ZRX
USD

0x (Tin tức)