Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 177.730.531.610 $ -2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 34.720.686.628 $
Ưu thế:
BTC 52,3%
ETH 10,1%
XRP 7,58%
0x  (ZRX)
0x (ZRX)
$0,311473 -3,4%
0,00184800 ETH -0,85%
Giá trị vốn hóa thị trường
$183.147.005
KL giao dịch trong 24 giờ
$23.397.054
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,307158 / $0,326694
Nguồn cung khả dụng
587.710.996 / 1.000.000.000
ZRX
USD

Sàn giao dịch 0x

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,00005854 BTC
-
5.617.633 $
18241145,230 ZRX
23,99% Gần đây
2
0 $
2,1976 CNZ
6.64%
2.697.997 $
8472930,253 ZRX
11,52% Gần đây
3
0 $
0,000058941 BTC
0.18%
1.317.039 $
4247857,100 ZRX
5,62% Gần đây
4
0 $
0,00005845 BTC
2.29%
1.276.532 $
4155543,000 ZRX
5,46% Gần đây
5
0 $
0,00005887 BTC
0.07%
1.272.594 $
4113098,165 ZRX
5,44% Gần đây
6
0 $
0,00183529 ETH
-
722.249 $
2333918,000 ZRX
3,09% Gần đây
7
0 $
0,30986199 USDT
-
701.170 $
2249304,760 ZRX
2,99% Gần đây
8
0 $
0,00005881 BTC
-
696.148 $
2252104,000 ZRX
2,98% Gần đây
9
0 $
0,00184006 ETH
2.04%
619.923 $
1996908,280 ZRX
2,65% Gần đây
10
0 $
0,3075 USDT
10.91%
481.226 $
1556080,420 ZRX
2,06% Gần đây
11
0 $
0,00006623 BTC
-
424.160 $
1223874,304 ZRX
1,82% Gần đây
12
0 $
0,309956 USD
0.52%
421.591 $
1360162,810 ZRX
1,80% Gần đây
13
0 $
0,00005879 BTC
0.14%
373.209 $
1207776,300 ZRX
1,59% Gần đây
14
0 $
0,3111 USDT
1.6%
347.285 $
1109978,900 ZRX
1,48% Gần đây
15
0 $
0,00005883 BTC
33.83%
310.240 $
1003395,970 ZRX
1,33% Gần đây
16
0 $
0,00182385 ETH
1.03%
308.971 $
1002326,000 ZRX
1,32% Gần đây
17
0 $
0,00205945 ETH
-
297.595 $
860531,165 ZRX
1,28% Gần đây
18
0 $
0,00005897 BTC
1.68%
296.866 $
957230,840 ZRX
1,27% Gần đây
19
0 $
360 KRW
-
292.921 $
924801,231 ZRX
1,25% Gần đây
20
0 $
0,306979 USD
0.09%
290.473 $
946231,100 ZRX
1,24% Gần đây
21
0 $
0,30986199 USD
-
276.825 $
893381,190 ZRX
1,18% Gần đây
22
0 $
0,3082 USDT
1.19%
273.214 $
881178,640 ZRX
1,17% Gần đây
23
0 $
0,3074 USDT
0.2%
269.913 $
873643,468 ZRX
1,15% Gần đây
24
0 $
0,00183216 ETH
-
210.547 $
680931,880 ZRX
0,90% Gần đây
25
0 $
0,00182948 ETH
0.21%
205.515 $
665798,200 ZRX
0,88% Gần đây
26
0 $
0,000058935 BTC
-
201.015 $
648976,000 ZRX
0,86% Gần đây
27
EXX EXX
0 $
0,001837 ETH
99.82%
191.858 $
619649,480 ZRX
0,82% Gần đây
28
0 $
0,00185189 ETH
1.84%
177.191 $
567125,000 ZRX
0,76% Gần đây
29
0 $
0,00005892 BTC
0.36%
175.996 $
567973,510 ZRX
0,75% Gần đây
30
0 $
0,3204 USDT
-
174.001 $
539991,597 ZRX
0,74% Gần đây
31
0 $
0,308 USDT
0.32%
172.812 $
557892,703 ZRX
0,74% Gần đây
32
0 $
0,972 XRP
0.1%
170.853 $
550080,000 ZRX
0,73% Gần đây
33
0 $
0,00005906 BTC
0.02%
136.029 $
438202,241 ZRX
0,58% Gần đây
34
0 $
0,3103 USDT
1.13%
135.326 $
433639,633 ZRX
0,58% Gần đây
35
0 $
0,000059 BTC
-
128.355 $
413903,895 ZRX
0,55% Gần đây
36
0 $
0,276094 EUR
0.66%
117.301 $
377771,086 ZRX
0,50% Gần đây
37
0 $
0,00183639 ETH
1.22%
109.911 $
355098,376 ZRX
0,47% Gần đây
38
0 $
0,00005866 BTC
0.49%
98.222 $
318387,237 ZRX
0,42% Gần đây
39
0 $
368 KRW
1.88%
93.079 $
287476,413 ZRX
0,40% Gần đây
40
0 $
0,00005824 BTC
6.38%
84.967 $
277566,838 ZRX
0,36% Gần đây
41
0 $
0,3082 USDT
0.61%
75.806 $
244566,750 ZRX
0,32% Gần đây
42
0 $
0,00184006 ETH
0.2%
75.231 $
242571,420 ZRX
0,32% Gần đây
43
0 $
0,31289 USD
0.26%
72.253 $
230921,288 ZRX
0,31% Gần đây
44
0 $
0,3073 USDT
0.13%
67.527 $
218638,950 ZRX
0,29% Gần đây
45
0 $
0,01335 BNB
0.89%
55.532 $
180764,733 ZRX
0,24% Gần đây
46
0 $
0,00184577 ETH
21.66%
53.884 $
173135,757 ZRX
0,23% Gần đây
47
0 $
0,00005913 BTC
0.46%
52.797 $
169782,066 ZRX
0,23% Gần đây
48
0 $
0,00005913 BTC
-
52.763 $
169782,066 ZRX
0,23% Gần đây
49
0 $
0,00185852 ETH
-
44.973 $
143429,130 ZRX
0,19% Gần đây
50
0 $
0,00183029 ETH
0.87%
43.334 $
140132,000 ZRX
0,19% Gần đây
51
0 $
0,00005887 BTC
0.71%
42.045 $
135891,188 ZRX
0,18% Gần đây
52
0 $
0,00005898 BTC
0.8%
39.498 $
127420,528 ZRX
0,17% Gần đây
53
ZB ZB
0 $
2,133 QC
0.01%
31.166 $
100853,500 ZRX
0,13% Gần đây
54
0 $
0,00005881 BTC
0.34%
30.626 $
99085,328 ZRX
0,13% Gần đây
55
0 $
0,3062 USDT
0.46%
30.314 $
98495,998 ZRX
0,13% Gần đây
56
0 $
0,00005887 BTC
4.19%
26.277 $
84929,174 ZRX
0,11% Gần đây
57
0 $
0,00183273 ETH
1.0%
26.036 $
84166,240 ZRX
0,11% Gần đây
58
0 $
0,0018123 ETH
2.06%
23.716 $
77639,413 ZRX
0,10% Gần đây
59
0 $
0,31311601 USD
1.23%
23.413 $
74773,564 ZRX
0,10% Gần đây
60
0 $
0,00196751 ETH
17.22%
22.832 $
68721,613 ZRX
0,10% Gần đây
61
0 $
0,00184006 ETH
0.31%
22.477 $
72468,900 ZRX
0,10% Gần đây
62
0 $
0,00005599 BTC
11.21%
22.145 $
75255,280 ZRX
0,09% Gần đây
63
0 $
0,9677 XRP
0.6%
20.243 $
65432,100 ZRX
0,09% Gần đây
64
0 $
0,00181908 ETH
5.77%
20.081 $
65496,356 ZRX
0,09% Gần đây
65
0 $
0,00005906 BTC
0.49%
15.015 $
48374,000 ZRX
0,06% Gần đây
66
0 $
0,307184 USDT
0.21%
13.969 $
45200,914 ZRX
0,06% Gần đây
67
0 $
0,00005881 BTC
0.66%
12.957 $
41898,895 ZRX
0,06% Gần đây
68
0 $
0,001838936 ETH
-
11.953 $
38564,000 ZRX
0,05% Gần đây
69
0 $
0,0215 DRG
1.4%
10.450 $
33597,500 ZRX
0,04% Gần đây
70
0 $
7296 VND
1.1%
9.688 $
30833,866 ZRX
0,04% khoảng 2 giờ trước
71
0 $
10,14 THB
5.04%
9.396 $
29492,189 ZRX
0,04% Gần đây
72
0 $
0,00005879 BTC
0.14%
9.188 $
29737,968 ZRX
0,04% Gần đây
73
0 $
4465 IDR
0.02%
9.200 $
28957,029 ZRX
0,04% khoảng 2 giờ trước
74
0 $
0,307 USDT
0.98%
8.972 $
29078,400 ZRX
0,04% Gần đây
75
0 $
0,30728041 USDT
0.05%
8.321 $
26914,748 ZRX
0,04% Gần đây
76
0 $
0,00005874 BTC
0.14%
8.010 $
25943,319 ZRX
0,03% Gần đây
77
0 $
0,00005986 BTC
6.32%
7.025 $
22309,412 ZRX
0,03% Gần đây
78
0 $
0,00005886 BTC
0.51%
6.214 $
20072,900 ZRX
0,03% Gần đây
79
0 $
0,00183594 ETH
0.78%
6.150 $
19874,029 ZRX
0,03% Gần đây
80
0 $
0,001837 ETH
43.4%
6.127 $
19763,852 ZRX
0,03% Gần đây
81
0 $
362 KRW
6.47%
5.935 $
18634,768 ZRX
0,03% khoảng 1 giờ trước
82
0 $
0,00005905 BTC
0.12%
5.758 $
18541,000 ZRX
0,02% Gần đây
83
0 $
0,0018321738110333 ETH
-
5.471 $
17677,811 ZRX
0,02% khoảng 1 giờ trước
84
0 $
358 KRW
-
5.443 $
17281,038 ZRX
0,02% Gần đây
85
0 $
0,0018220616222898 ETH
-
5.052 $
16452,110 ZRX
0,02% Gần đây
86
0 $
0,00183808 ETH
0.59%
5.038 $
16262,919 ZRX
0,02% Gần đây
87
0 $
0,00005956 BTC
1.12%
4.831 $
15336,105 ZRX
0,02% khoảng 2 giờ trước
88
0 $
0,322744 USDT
66.24%
4.598 $
14191,604 ZRX
0,02% khoảng 2 giờ trước
89
0 $
0,00183 ETH
0.54%
4.552 $
14744,590 ZRX
0,02% Gần đây
90
0 $
0,3106 USD
1.63%
4.111 $
13236,299 ZRX
0,02% Gần đây
91
0 $
0,00188207 ETH
2.92%
3.749 $
11788,583 ZRX
0,02% Gần đây
92
0 $
1,8025 TRY
48.84%
3.729 $
12021,912 ZRX
0,02% khoảng 1 giờ trước
93
0 $
0,0018203 ETH
0.56%
3.667 $
11919,775 ZRX
0,02% Gần đây
94
0 $
0,00183794 ETH
2.2%
3.635 $
11732,554 ZRX
0,02% Gần đây
95
0 $
0,326 USD
0.96%
3.299 $
10120,515 ZRX
0,01% Gần đây
96
0 $
0,00005904 BTC
-
3.234 $
10421,159 ZRX
0,01% Gần đây
97
0 $
0,00005853 BTC
-
3.176 $
10311,466 ZRX
0,01% Gần đây
98
0 $
0,00182175 ETH
0.97%
2.959 $
9638,000 ZRX
0,01% khoảng 1 giờ trước
99
0 $
0,00107357 BCH
1.17%
2.837 $
9233,956 ZRX
0,01% Gần đây
100
0 $
0,00005853 BTC
0.26%
2.598 $
8486,542 ZRX
0,01% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale