Tiền ảo: 4674
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 250.022.189.347 $ 5,9%
Lưu lượng 24 giờ: 57.722.822.857 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,6%
XRP 6,49%
0x  (ZRX)
0x (ZRX)
$0,327129 10%
0,00131039 ETH 3,6%
3.988 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$192.548.996
KL giao dịch trong 24 giờ
$57.269.935
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,294864 / $0,331283
Nguồn cung khả dụng
588.414.448 / 1.000.000.000
ZRX
USD

0x (Tiện ích)

Widgets