Tiền ảo: 6114
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.086.779.904 $ 0,79%
Lưu lượng 24 giờ: 46.615.785.302 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,48%
XRP 4,90%
777.bingo  (777)
777.Bingo (777)
$0,00009211 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-11-11 21:42:24 UTC (2 ngày trước)
47 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 10.000.000.000
777
USD

777.Bingo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-12 0,00175953 MX$ N/A
2019-11-11 0,00175953 MX$ 0,00175953 MX$
2019-11-03 0,00187787 MX$ 0,00175953 MX$
2019-11-02 0,00187787 MX$ 0,00187787 MX$
2019-10-28 0,00413883 MX$ 0,00187787 MX$
2019-10-27 0,00413883 MX$ 0,00413883 MX$
2019-10-20 0,00382620 MX$ 0,00413883 MX$
2019-10-19 0,00382620 MX$ 0,00382620 MX$
2019-10-17 0,00385909 MX$ 0,00382620 MX$
2019-10-16 0,00397597 MX$ 0,00385909 MX$
2019-10-14 0,00343376 MX$ 0,00397597 MX$